Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | I | K | L | M | N | P | S | Ć | Š
Number of items: 14.

B

Budimir, Željko (2007) U potrazi za oslonim tačkama politike postmodernizma (Emil Vlajki, Uvod u politiku postmodernizma, Fakultet za društvene i političke nauke, Banja Luka, Banja Luka, 2006, str. 253.). Nacionalni interes, 2 (1). pp. 307-311. ISSN 1452-2152

I

Ivić, Pavle D. (2007) Etnogeneza i biosfera - novo viđenje istorije i savremenosti - osvrt na delo Lava Gumiljova. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 255-284. ISSN 1452-2152

K

Knežević, Miloš (2007) In memoriam - Milan Matić 1930-2006. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 5-18. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2007) Odolevanje Republike Srpske - u poremećaju redosleda srpskih i evropskih integracija. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 105-160. ISSN 1452-2152

L

Lekić, Slavoljub (2007) Slovenske krajine u Evropi. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 61-72. ISSN 1452-2152

M

Matić, Petar (2007) Se­mju­el Han­ting­ton, „Mr­tve du­še – denaci­o­na­li­za­ci­ja ame­rič­ke eli­te“ (Čla­nak „Dead Souls – The Denationalization of American Elite“ ob­ja­vljen u ča­so­pi­su Na­ti­o­nal in­te­rest, pro­le­će 2004, broj 7, str. 5-18, broj član­ka 12738436). Nacionalni interes, 2 (1). pp. 311-315. ISSN 1452-2152

Milosavljević, Petar (2007) Naučni porazi hrvatske filologije - povodom Nove deklaracije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 223-252. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2007) Sociologija masovnih komunikacija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo. ISBN 978-99955-0-055-9

N

Nikolić, Dušan and Komarčević, Miodrag (2007) Redizajniranje kompleksa bezbednosti u BIH - kritički pogled na reformski proces. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 195-220. ISSN 1452-2152

P

Popović, Mihailo (2007) Društveni determinizam, totalitarni sistemi i procesi globalizacije. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 39-60. ISSN 1452-2152

S

Stepić, Milomir (2007) Geopolitička suština srpskog pitanja - mogućnost ograničenja Republike Srpske. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 75-104. ISSN 1452-2152

Ć

Ćorović, Radoslav (2007) Geopolitički aspekti etnodemografske situacije u Bosni i Hercegovini. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 161-194. ISSN 1452-2152

Ćosić, Dobrica (2007) Srpsko pitanje - pitanje istine. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 19-36. ISSN 1452-2152

Š

Šćepanović, Vladislav (2007) Sukob generacija - problem odnosa civilizacija, kulture i materijalnosti. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 285-304. ISSN 1452-2152

This list was generated on Sat Jul 13 16:18:23 2024 CEST.