Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | G | I | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Đ | Š
Number of items: 45.

A

Avramović, Dragutin and Simović, Darko (2012) Univerzalizacija i/ili ideologizacija ljudskih prava? Nacionalni interes, 14 (2). pp. 199-220. ISSN 1452-2152

B

Bodrožić, Đuro (2012) Srpski nacionalni identitet: izvori i osnovi. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 111-129. ISSN 1452-2152

Bogavac Cvetković, Nataša and Stojanović, Ivica (2012) Perspektive priliva stranog kapitala u Srbiju. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 333-354. ISSN 1452-2152

Budimir, Željko (2012) Makroregionalno geopolitičko strukturisanje sveta: aktuelnost Makinderove Hartlend koncepcije. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 223-246. ISSN 1452-2152

G

Gajić, Aleksandar (2012) Perspektive srpsko-ruskih odnosa u kontekstu savremene svetske krize. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 59-78. ISSN 1452-2152

Gajić, Aleksandar (2012) Prikaz: Milomir Stepić, Kosovo i Metohija – postmoderni geopolitički eksperiment, Institut za političke studije, Beograd, 2012. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 335-341. ISSN 1452-2152

Gajić, Aleksandar (2012) "Zapadni Balkan" u savremenom političkom diskursu. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 83-99. ISSN 1452-2152

I

Igrutinović, Milan and Nikolić, Goran (2012) Globalni položaj EU - politički i ekonomski aspekti. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 171-196. ISSN 1452-2152

J

Janković, Slobodan (2012) Korporativna nostalgija (Aleksandar Gajić, Korporativna nostalgija, Službeni glasnik, Beograd 2011.). Nacionalni interes, 13 (1). pp. 177-181. ISSN 1452-2152

K

Kljakić, Ljubomir (2012) Imenovanje je moć - svetski poredak korporativne distopije i njegov jezik kao sredstvo potčinjavanja. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 101-116. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2012) Neizvesni prelazak : demokratija i tranzicija. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 9788674192542

Knežević, Miloš (2012) Sloboda u uslovima rovite moći - pamćenje, oslobađanje, sloboda i zaborav. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 129-164. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2012) Srbija i Zapadni Balkan - sporna zapadnost Zapadnog Balkana. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 35-82. ISSN 1452-2152

Kovačević, Irina (2012) Moderni pogledi na svijet, mehanistička paradigma i ekološka kriza. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 151-173. ISSN 1452-2152

M

Marković, Dragan (2012) Poslovni moral u zadrugarstvu u funkciji modela demokratizacije društva. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 281-292. ISSN 1452-2152

Marković, Jovo (2012) Diplomatija i šah - ni konfrontacija ni kapitulacija (Vladislav Jovanović, Diplomatija i šah – ni konfrontacija ni kapitulacija, Beograd, Službeni glasnik, 2011.). Nacionalni interes, 13 (1). pp. 182-187. ISSN 1452-2152

Matić, Petar (2012) Redizajniranje lokalne samouprave: teorijski i uporedni okvir za modernizaciju lokalne samouprave u Srbiji. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-252-8

Matić, Petar (2012) Regionalizam i teritorijalna politika u Evropi. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 41-57. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2012) Identitet Evrope - budućnost muslimana u Evropskoj uniji. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-249-8

Milošević, Zoran (2012) O integraciji muslimana doseljenih u države Evropske unije. Vojno delo, 64 (3). pp. 50-59. ISSN 0042-8426

Milošević, Zoran (2012) Rimokatolična crkva i islam - Od «Lectio magistralis» do povlačenja Rimokatoličke crkve pred islamom. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 197-214. ISSN 1452-2152

Mirović, Dejan (2012) EU, Republika Srbija i Ruska Federacija u kontekstu zaključivanja i primene međunarodnih sporazuma i ugovora. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 157-170. ISSN 1452-2152

Mirović Janković, Aleksandra (2012) Značaj i održivost nacionalnog identiteta u savremenim globalizacijskim i integracionim procesima. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 79-109. ISSN 1452-2152

Mitrofanova, Anastasija Vladimirovna (2012) Kriza nacionalne države u epohi globalizacije. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 9-28. ISSN 1452-2152

N

Nikolić, Goran (2012) Uticaj ekonomske krize na rebalansiranje globalne moći - svet u drugoj deceniji 21. veka. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 101-125. ISSN 1452-2152

Novaković, Aleksandar (2012) "Neoliberalizam" i tranzicija - kritički osvrt na tezu o „neoliberalnom“ karakteru srpske tranzicije. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 389-412. ISSN 1452-2152

P

Pešić, Milena (2012) Nacionalni identitet i interkulturni dijalog. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 165-197. ISSN 1452-2152

Praščević, Aleksandra and Fabris, Nikola (2012) Šta je nacionalni interes Srbije: "pakt za radost" ili "pakt za stabilnost"? Nacionalni interes, 15 (3). pp. 307-332. ISSN 1452-2152

Predojević Despić, Jelena and Penev, Goran (2012) Ko su i gde idu: karakteristike i razmeštaj građana Srbije u inostranstvu po zemljama prijema i značaj migrantskih mreža. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 355-388. ISSN 1452-2152

R

Radojičić, Mirjana (2012) Kraj Hladnog rata, velika sila i geopolitika prirodnih resursa - prilozi za jednu studiju slučaja. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 79-99. ISSN 1452-2152

Radojičić, Mirjana (2012) U službi pomirenja donedavno zaraćenih naroda ili interpretacije uzroka njihovog sukobljavanja - civilno društvo Zapadnog Balkana na razmeđu milenijuma. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 117-129. ISSN 1452-2152

S

Savić, Ljubodrag and Mićić, Vladimir (2012) Efekti tranzicije i ekonomske krize u zemljama bivše SFRJ. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 271-305. ISSN 1452-2152

Slović, Srđan (2012) Uzroci rata na Kosovu i Metohiji prema Volcovoj teoriji predstave u međunarodnim odnosima. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 239-267. ISSN 1452-2152

Stepić, Milomir (2012) Srbija kao regionalna država: reintegracioni geopolitički pristup. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 9-39. ISSN 1452-2152

Stepić, Milomir (2012) Zapadni Balkan - primer geografskog raspojmljivanja i geopolitičkog manipulisanja. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 9-34. ISSN 1452-2152

Stojadinović, Miša (2012) Prikazi: Neizvesni prelazak ((Miloš Knežević, Neizvesni prelazak – demokratija i tranzicija, Institut za političke studije, Beograd, 2012, 264 str.). Nacionalni interes, 15 (3). pp. 415-418. ISSN 1452-2152

Stojanović, Đorđe (2012) Različiti idejni pristupi fenomenu patriotizma. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 55-77. ISSN 1452-2152

Subotić, Momčilo (2012) Kosovo i Evropska unija - nova vlast, stara dilema. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 217-238. ISSN 1452-2152

T

Totić, Ibrahim (2012) Kritički osvrt na preduzetničku privredu u Novom Pazaru između BOOM-a 90-ih i današnjeg SCLIMB-a. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 293-331. ISSN 1452-2152

V

Vidojević, Zoran (2012) Neoliberalizam, racionalnost i imperijalizam. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 29-54. ISSN 1452-2152

Višnjić, Dušan and Tomić, Slobodan (2012) Strategijsko usmeravanje države-nacije. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 133-156. ISSN 1452-2152

Vučićević, Dušan and Matić, Petar (2012) Tradicionalizam i modernizam - karakter društvenih rascepa u Srbiji. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 131-150. ISSN 1452-2152

Đ

Đurković, Miša (2012) Ideologija, partije i međunarodni odnosi: ogledi o politici. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-255-9

Đurković, Miša (2012) Pitanje autoritarizma u savremenoj teoriji i praksi - kritika Tomasa Pogea. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 247-278. ISSN 1452-2152

Š

Šuljagić, Sanja (2012) Zasnivanje srpskog nacionalnog identiteta: Politički i kulturološki aspekti razvoja sela u Srbiji. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-248-1

This list was generated on Fri Dec 1 12:27:43 2023 CET.