Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: B | C | D | E | F | G | H | J | K | L | M | N | P | R | S | T | V | Ć | Đ | Š | А | М
Number of items: 71.

B

Bajić, Jovo (2016) Prikaz: Nebeska geopolitika: Vatikan i međunarodni odnosi, (priredio Zoran Milošević), Centar akademske reči, Šabac i Međunarodna slovenska akademija, Moskva, 2016, str. 178. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 249-254. ISSN 1820-4996

Bodrožić, Ivana P. (2016) Nadležnost međunarodnog krivičnog suda i krivično delo terorizma. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 215-232. ISSN 2334-959X

Bursać, Dejan (2016) Prikaz: Nemanja Starović, Bliski istok, kratko i jasno, Srpska reč, Beograd, 2014, str. 223. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 281-285. ISSN 2334-959X

C

Cerović, Dražen (2016) Analiza novog crnogorskog zakona o upravnom postupku. Administracija i javne politike, 6 (3). pp. 29-41. ISSN 2406-2529

D

Dašić, David Đ. (2016) "Brušeni" kapitalizam ili novi socijalizam: alternativa neoliberalizmu. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 9-33. ISSN 1820-4996

Despotović, Ljubiša (2016) Antinomije nacionalne (ne)moći: globalizacijski i geopolitički kontekst nacionalne bezbednosti Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 27-45. ISSN 2334-959X

Dragišić, Zoran and Milošević, Mladen M. (2016) Ugrožavanje nacionalne bezbednosti Republike Srbije terorizmom u sajber prostoru. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 157-176. ISSN 2334-959X

Dragišić, Zoran and Ćurčić, Milica (2016) Borci iz Srbije u redovima "Islamske države" kao teroristička pretnja. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 145-162. ISSN 2334-959X

E

Eftimov, Sanja (2016) Vaučerski sistem obrazovanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 131-150. ISSN 2406-2529

F

Filipović, Milica and Petrović, Sonja (2016) Finansijski aspekti akcionog plana za poglavlje 23 - metodološki pristup. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 49-61. ISSN 2406-2529

G

Gaćinović, Radoslav (2016) Fiksiranje totalitarnog cilja i moć međunarodnog terorizma. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 47-66. ISSN 2334-959X

Gaćinović, Radoslav (2016) Vizionarska kratkovidost srpske vlade 1918. godine. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 163-190. ISSN 1820-4996

Grečić, Vladimir (2016) Evropska unija i masovne migracije. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 43-67. ISSN 1820-4996

Gujaničić, Dušan (2016) Identitet i integracija Roma u Srbiji. Socijalna politika (1). pp. 121-129. ISSN 0038-0091

H

Hrkalović, Miloš D. (2016) Liderske izborne kampanje - Srpska radikalna stranka 2016. godine. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 51-72. ISSN 1820-4996

J

Janković, Slobodan (2016) Izbegličko-migrantska kriza: uzrok, posledice i smisao. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 69-102. ISSN 1820-4996

Jerinić, Jelena D. (2016) Zapošljavanje u javnom sektoru u Srbiji - doprinos definisanju osnovnih pojmova i analizi pravnog okvira. Administracija i javne politike, 6 (3). pp. 7-27. ISSN 2406-2529

Jevtović, Zoran (2016) Uloga društvenih mreža u promociji sajber terorizma. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 99-119. ISSN 2334-959X

Jovanović, Andrijana (2016) Urbano uređenje i sistemski kapaciteti Grada Beograda. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 25-48. ISSN 2406-2529

K

Kiculović, Bojan (2016) Prikaz knjige: Veran Stančetić, Reforma javne uprave – ka novoj javnoj upravi – uporedni model, Fakultet političkih nauka – Čigoja štampa, Beograd, 2015. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 157-159. ISSN 2406-2529

Klačar, Bojan (2016) Reforma izborne administracije u Srbiji: korak koji mora da se napravi. Administracija i javne politike, 6 (3). pp. 43-60. ISSN 2406-2529

Knežević, Miloš (2016) Konture slavofobije: epohalne predrasude o Slovenima. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 75-120. ISSN 1820-4996

Knežević, Miloš (2016) Migrantska kriza u fokusu demopolitike. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 103-146. ISSN 1820-4996

Knežević, Miloš (2016) Nacionalna bezbednost na temelju nacionalnih interesa: prostorne dimenzije nacionalne bezbednosti Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 115-138. ISSN 2334-959X

Knežević, Miloš (2016) Terorizam u obrisima politike: terorista - zastrašujuća figura globalnog zla. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 67-99. ISSN 2334-959X

Koljević Grifit, Bogdana (2016) Neoliberalizam, anti-kultura i princip slobode - sloboda kao osnov srpske kulture i identiteta. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 9-25. ISSN 1820-4996

Kostić, Marina T. (2016) Preševo, Bujanovac i Medveđa - status/manjine, paralele i stavovi EU i SAD. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 85-107. ISSN 1820-4996

Krga, Branko (2016) Politika odbrane kao element politike nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 47-66. ISSN 2334-959X

L

Lopičić, Đorđe N. (2016) Sjedinjene američke države: selektivna bibliografija radova - Radovi domaćih i stranih autora o SAD iz oblasti društvenih nauka, objavljeni u Srbiji. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 143-185. ISSN 1820-4996

Lopičić Jančić, Jelena Đ. (2016) Međunarodno pravni aspekt ratnih zločina Mađarske izvršenih za vreme Drugog svetskog rata 1941-1944. godine u Vojvodini. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 109-140. ISSN 1820-4996

M

Milojković, Boban R. and Ilić, Aleksandar B. (2016) Uticaj institucionalnog, političkog i pravnog okvira infrastrukture geoprostornih podataka na stanje nacionalne bezbednosti. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 91-114. ISSN 2334-959X

Milosav, Đorđe (2016) Prikaz knjige: Guy Peters, The Politics оf Bureaucracy: An introduction to comparative public administration, Routledge, 2010. Administracija i javne politike, 6 (3). pp. 121-124. ISSN 2406-2529

Milošević, Stefan (2016) Prikaz: Srbija i geopolitičke prilike u Evropi 1914. godine (ur. Milomir Stepić, Ljubodrag P. Ristić), Lajkovac-Beograd: Gradska biblioteka Lajkovac, Institut za političke studije, 2015, 357 str. Nacionalni interes, 15 (1). pp. 255-262. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2016) Evroazijski savez u programima srpskih parlamentarnih političkih partija. In: Srbija i Evroazijski savez. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd, pp. 88-107. ISBN 978-86-80142-12-8

Milošević, Zoran (2016) Ko je isplanirao preseljavanje izbeglica sa Bliskog Istoka u Evropsku uniju? Nacionalni interes, 25 (1). pp. 147-160. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2016) Nebeska geopolitika - Vatikan i međunarodni odnosi - zbornik radova. Centar akademske reči; Međunarodna slovenska akademija nauka, obrazovanja, umetnosti i kulture, Šabac, Moskva. ISBN 978-86-80142-07-4

Mladenović, Slađana (2016) Prikaz zbornika: B. Guy Peters, Philippe Zitoun (eds), CONTEMOPRARY APPROACHES TO PUBLIC POLICY – THEORIES, CONTROVERSIES AND PERSPECTIVES. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 151-155. ISSN 2406-2529

N

Nikolić, Goran (2016) Uticaj sankcija i pada cena nafte na rusku privredu. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 229-246. ISSN 1820-4996

P

Pašanski, Milan (2016) Tranzicija bezbednosti: od državnog ka nacionalnom konceptu. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 13-26. ISSN 2334-959X

Pejković, Marko (2016) Država između poreske konkurencije i poreske harmonizacije. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 9-23. ISSN 2406-2529

Petrović, Agatina (2016) Prikaz knjige: Srđan T. Korać, Javna uprava u moralnom procepu, Institut za političke studije, Beograd, 2016. Administracija i javne politike, 6 (3). pp. 117-120. ISSN 2406-2529

Prlja, Dragan (2016) E-uprava i carinski upravni postupak. Administracija i javne politike, 6 (3). pp. 61-92. ISSN 2406-2529

Proroković, Dušan (2016) Geoekonomski aspekti kineske koncepcije OBOR i pozicija Srbije, Crne Gore i BiH. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 35-58. ISSN 1820-4996

R

Raduški, Nada (2016) Uticaj unutrašnjih migracija na demografski razvitak Srbije. Socijalna politika (2). pp. 43-59. ISSN 0038-0091

Ristanović, Elizabeta (2016) Bioterorizam: stari izazov u novoj bezbednosnoj arhitekturi savremenog sveta. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 233-259. ISSN 2334-959X

S

Savanović, Jelena (2016) Unapređenje upravljanja ljudskim resursima u procesu reforme državne uprave. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 63-92. ISSN 2406-2529

Savić, Andreja and Đorđević, Nenad (2016) Evroatlantska dimenzija bezbednosti Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 67-90. ISSN 2334-959X

Sotirović, Vladislav B. (2016) The "Ukrainian Question" and "Kosovo Precedent". Nacionalni interes, 27 (3). pp. 123-144. ISSN 1820-4996

Stajić, Dubravka (2016) Nejednaki razvoj kao uslov imperijalizma. Rasprave u međunarodnom radničkom pokretu. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 59-78. ISSN 1820-4996

Stanković, Vladan (2016) Prikaz: Nenad A. Vasić, Uvod u lobiranje – Propedeutika nauke o lobiranju, NeoPress Publishing, Beograd, 2015, 159 str. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 189-192. ISSN 1820-4996

Stanković, Vladan (2016) Verski fundamentalizam, društvena integrisanost i terorizam. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 121-144. ISSN 2334-959X

Stantić, Sebastijan (2016) Uporedna analiza privatizacije u Republici Srbiji i u Mađarskoj. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 93-109. ISSN 2406-2529

Stepić, Milomir (2016) Geopolitika - teorije, ideje, koncepcije. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-289-4

Stepić, Milomir (2016) Geopolitički aspekti emigracione erupcije iz bliskoistočne "velike pukotine". Nacionalni interes, 25 (1). pp. 19-41. ISSN 1820-4996

Stepić, Milomir (2016) Lažna buridanovska dilema Srbije. In: Srbija i Evroazijski savez. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd, pp. 71-87. ISBN 978-86-80142-12 -8

Stevanović, Obrad M. (2016) Ključni elementi strategije suzbijanja nasilja albanskih ekstremista u kopnenoj zoni bezbednosti. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 139-156. ISSN 2334-959X

Stevanović, Obrad M. (2016) Protivpravnost kao terorističko obeležje nasilja albanskih ekstremista na Kosovu i Metohiji. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 31-46. ISSN 2334-959X

Stević Gojkov, Zagorka N. (2016) Ekološka pravda - izazov savremenog doba. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 59-81. ISSN 1820-4996

Subotić, Momčilo (2016) Prozapadna politika Srbije i razgrađivanje države i nacije. In: Srbija i Evroazijski savez. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd, pp. 59-70. ISBN 978-86-80142-12-8

T

Talijan, Miroslav M. (2016) Savremeni terorizam i oblici ispoljavanja savremenog urbanog terorizma. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 185-213. ISSN 2334-959X

Tankosić, Tamara (2016) Sistem ocenjivanja državnih službenika u Srbiji i njegov uticaj na karijeru i profesionalizaciju državne uprave. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 111-130. ISSN 2406-2529

V

Vujović, Ivana and Vujović, Zlatko (2016) Finansiranje civilnog sektora u Crnoj Gori: kako do održivoj rješenja. Administracija i javne politike, 6 (3). pp. 93-115. ISSN 2406-2529

Vukasović, Dejana and Mirović Janković, Aleksandra (2016) Vojna neutralnost Srbije u kontekstu evroatlantskih integracija. In: Srbija i Evroazijski savez. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd, pp. 173-188. ISBN 978-86-80142-15-9

Vukasović, Dejana and Stojadinović, Miša (2016) Srbija između evropskih i evroazijskih integracija: izazovi i perspektive. In: Srbija i Evroazijski savez. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd, pp. 252-264. ISBN 978-86-80142-12-8

Vukoičić, Jelena (2016) Islamizam, sekularizam, terorizam - razlozi i perspektive ideološkog i političkog konfliksta. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 261-279. ISSN 2334-959X

Ć

Ćirić, Jovan (2016) Teroristi - oni i mi. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 13-29. ISSN 2334-959X

Đ

Đorić, Marija (2016) Neoustaštvo u savremenoj Hrvatskoj. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 27-49. ISSN 1820-4996

Đurković, Miša (2016) Terorizam, hibridni ratovi i vrednosti - odnosi Turske i Nemačke nakon tzv. "Arapskog proleća". Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 163-184. ISSN 2334-959X

Š

Šuljagić, Sanja (2016) Poništavanje identiteta slovenske civilizacije. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 191-227. ISSN 1820-4996

А

Антюхова, Екатерина А. (2016) «АРАБСКАЯ ВЕСНА»: ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ И КОНФЛИКТЫ В ГОСУДАРСТВАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 147-167. ISSN 1820-4996

М

Моисеев, Владимир and Лобанов, Константин Николаевич (2016) ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 169-180. ISSN 1820-4996

This list was generated on Fri Jun 21 22:14:48 2024 CEST.