Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: D | F | G | J | K | L | M | N | P | R | S | T | U | V | Đ | Š | Ž
Number of items: 52.

D

Dostanić, Dušan (2020) Prikaz: Falk Horst (Hrsg.), Panajotis Kondylis und die Metamorphosen der Gesellschaft. Ohne Macht lässt sich nichts machen. Aufsätze und Essays, Duncker & Humblot, Berlin, 2019, 267. str. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 245-247. ISSN 1820-4996

Drašković, Bojan (2020) Politička istorija Slovena - između mita i stvarnosti. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 195-204. ISSN 1820-4996

F

Filijović, Marko and Đorđević, Ivica Lj. (2020) Korupcija kao oblik ugrožavanja ljudske bezbednosti: politička, ekonomska i zdravstvena dimenzija. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 67-87. ISSN 1820-4996

G

Gajić, Aleksandar (2020) Demokratski kosmopolitizam i svetska država: normativno-institucionalni predlozi Danijela Arkibuđija. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 113-133. ISSN 1820-4996

Gligorić, Miroslava (2020) Prikaz: Dragan Simeunović, Istorija srpske političke misli – Novi vek, Pravoslavna reč, Novi Sad, 2019, str. 587. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 213-217. ISSN 1820-4996

J

Janković, Nemanja and Perić, Nenad (2020) Politički marketing Milana Stojadinovića. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 89-112. ISSN 1820-4996

Janković, Slobodan (2020) Italijanska politika na južnom i istočnom Sredozemlju. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 159-186. ISSN 1820-4996

Jeftić, Zoran and Stanojević, Petar and Obradović, Žarko (2020) Organizacione promene Ministarstva odbrane u XXI veku. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 31-53. ISSN 1820-4996

Jelisavac Trošić, Sanja (2020) Trgovinski rat između Sjedinjenih američkih država i Kine i urušavanje svetske trgovinske organizacije. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 145-171. ISSN 1820-4996

Jojić, Stefan (2020) Prikaz: Veljko Blagojević, Srbija i izazovi odbrambene diplomatije, Medija centar Odbrana, Beograd, 2017. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 189-193. ISSN 1820-4996

K

Katana, Ljupka Ž. (2020) Problematika uloge identiteta u savremenom društvu - osvrt na uticaj religije. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 49-65. ISSN 1820-4996

Katana, Ljupka Ž. (2020) Strategija komunikacije gradske uprave Grada Beograda - primeri dva sekretarijata. Administracija i javne politike, 13 (1). pp. 29-51. ISSN 2406-2529

Kesić, Dušan (2020) Strateška kultura Nemačke u posthladnoratovskom periodu. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 187-211. ISSN 1820-4996

Klarić, Aleksandar (2020) Institucija lokalnog Ombudsmana - uporedna iskustva iz svijeta i u gradu Beogradu. Administracija i javne politike, 13 (1). pp. 89-111. ISSN 2406-2529

Kljakić, Ljubomir (2020) Začarani krug - kritika kontrolisane percepcije (I). Nacionalni interes, 38 (2). pp. 187-212. ISSN 1820-4996

Koljević Grifit, Bogdana (2020) Rethinking democracy in twenty-first century Europe: T he role of ancient democracy. Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studie, 36 (4). pp. 700-708. ISSN 2542-2278

L

Lazarević, Andrijana (2020) Obrazovna politika Evropske unije: standardi i izazovi Republike Srbije u procesu oglašavanja. Administracija i javne politike, 13 (1). pp. 53-69. ISSN 2406-2529

Lazić, Nikola (2020) Antisistemski pokreti u Srbiji kao iluzija političkih partija - Analiza za vreme izbornih godina od 2014. do 2018: Dosta je bilo, Pokret slobodnih građana, Beli – samo jako, Ne da(vi)mo Beograd. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 109-128. ISSN 1820-4996

Lazić, Nikola (2020) Nacionalni model dualnog obrazovanja u Republici Srbiji: Normativni i institucionalni okvir, implementacija, izazovi, problemi i rizici. Administracija i javne politike, 14 (2). pp. 17-34. ISSN 2406-2529

Lekić, Slavoljub (2020) Postpandemijski poredak. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 89-100. ISSN 1820-4996

M

Matijević, Andrea (2020) Ključni izazovi Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblasti životne sredine i klimatskih promena. Administracija i javne politike, 13 (1). pp. 71-87. ISSN 2406-2529

Milkovski, Vangel (2020) Organizaciona kultura u Vojsci Srbije. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 59-88. ISSN 1820-4996

Milosavljević, Branislav and Putnik, Nenad (2020) Strategija izgradnje nacionalnog identiteta Crne Gore. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 129-157. ISSN 1820-4996

Milosavljević, Petar (2020) Istorija, istoriografija, istoriologija: problemi sagledavanja srpske istorije. Institut za političke studije : Matica srpska u Dubrovniku : Logos : Centar za srpske studije, Beograd : Dubrovnik : Gračanica : Banja Luka. ISBN 978-86-7419-329-7 (ИПС)

Milovanović, Ivan (2020) Proširenje na Zapadni Balkan: između stvarnosti i nove metodologije. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 55-74. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2020) Rumunija i Rumuni u istoriji Miloša S. Milojevića. In: Doprinos Miloša S. Milojevića istorijskoj nauci: zbornik radova sa nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem. Udruženje Miloš Milojević, Crna Bara, pp. 178-184. ISBN 978-86-81364-19-2

Mirović, Dejan (2020) Međunarodnopravni kontinuitet i zakon o slobodi vjeroispovijesti. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 75-87. ISSN 1820-4996

Mitrović, Dragana Lj. (2020) Značaj studija dijaspore - sa posebnim osvrtom na dosadašnja istraživanja srpske dijaspore. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 89-107. ISSN 1820-4996

Mladenović, Andrija (2020) Potreba ili luksuz: seksualno obrazovanje u Srbiji. Administracija i javne politike, 14 (2). pp. 35-55. ISSN 2406-2529

Mladenović, Nikola (2020) Kosovska politika stranaka u Srbiji, međunarodna zajednica i najbolji odgovor Srbije. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 31-57. ISSN 1820-4996

N

Nikolić, Goran and Petrović, Gordana (2020) Ekonomski i tehnološki uspon Kine kao vesnik nove globalne geopolitičke konstelacije. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 121-144. ISSN 1820-4996

Nikolić, Goran and Petrović, Predrag (2020) Trgovinsko-tehnološki rat Amerike i Kine kao početak novog hladnog rata. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 135-162. ISSN 1820-4996

P

Petrović, Rajko (2020) Evroregioni - budućnost evropske unije? Administracija i javne politike, 14 (2). pp. 5-15. ISSN 2406-2529

R

Radojević, Mijodrag (2020) Besplatna pravna pomoć u jedinicama lokalne samouprave - između pravne norme i stvarnosti. Administracija i javne politike, 13 (1). pp. 5-28. ISSN 2406-2529

Rajić, Sara (2020) Factors hindering public administration reform and EU accession: case study of Bosnia and Herzegovina. Administracija i javne politike, 14 (2). pp. 79-98. ISSN 2406-2529

S

Stanar, Dragan (2020) Etički činilac borbenog morala. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 7-22. ISSN 1820-4996

Stanković, Nevena (2020) Spoljna politika Evropske unije u teritorijalnom konceptu strukturne spoljne politike. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 163-188. ISSN 1820-4996

Stanković, Vladan (2020) COVID-19: politika straha od smrti. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 101-120. ISSN 1820-4996

Stanković Pejnović, Vesna (2020) Evropske iluzije Balkana. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-324-2

Stepić, Milomir (2020) Kosovo i Metohija: geopolitički aspekti brzog rešenja i zamrznutog konflikta. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 7-30. ISSN 1820-4996

Stepić, Milomir (2020) Kroz balkanski durbin. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-322-8

Stojadinović, Višnja and Stojadinović, Miša (2020) Odnos nauke i demokratije: viđenje Pola Fajerabenda. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 231-244. ISSN 1820-4996

T

Tomić, Miloš (2020) Secesija versus nacionalni interes: jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 23-47. ISSN 1820-4996

U

Ušakov, Sergej V. (2020) Problem irendentizma (etničkog nacionalizma) u međunarodno-pravnoj doktrini stranih država. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 213-230. ISSN 1820-4996

V

Vahitov, Rustem (2020) Velika pobeda u ogledalu ideologije. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 173-186. ISSN 1820-4996

Vukasović, Dejana (2020) Constructing A (EU)ropian Identity. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-326-6

Vuković, Đorđe (2020) Dejton, kraj ili povratak političke ravnoteže. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 7-29. ISSN 1820-4996

Đ

Đorić, Marija and Brajović Car, Kristina and Marković, Aleksandra (2020) Nasilni ekstremizam: multidisciplinarni pristup. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-319-8

Š

Ševčenko, Kiril (2020) Prikaz: Анатолий Сальков, Национально-территориальные конфликты в Центрально-Восточной Европе во внешней политике СССР (1938–1949 гг.), Минск: БГУ, 2019, стр. 743. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 2019-225. ISSN 1820-4996

Škorić, Milica (2020) Kvalitet MERIT sistema - napredovanje, ocenjivanje i nagrađivanje službenika. Administracija i javne politike, 14 (2). pp. 57-77. ISSN 2406-2529

Šuljagić, Sanja (2020) Ogled o srpskom identitetu: raspoznavanje izvorišta srpskog identiteta u drevnoj istoriji. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-327-3

Ž

Živković, Biljana (2020) Srbi u Albaniji. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-331-0

This list was generated on Fri Dec 1 00:11:23 2023 CET.