Maksimović, Andrijana and Milosavljević, Zoran (2021) Socio-kulturni i ekonomski činioci integracije imigranata kroz lokalnu upravu i samoupravu u EU. In: II naučno-stručni skup "Nauka, ekonomija i društvo", Beograd, 11. jun 2021. godine: zbornik radova. Visoka škola strukovnih studija za ekonomiju i upravu, Beograd, pp. 64-74. ISBN 978-86-86745-62-0

[img] Text
maksimovic, milosavljevic.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution Non-commercial No Derivatives.

Download (263kB)

Abstract

Pod integracijom se podrazumeva splet mera i postupaka kojima se imigranti ili imigrantske grupe uklapaju u novi politički, pravni, ekonomski i socijalni sistem. Autori kao cilj rada postavljaju sagledavanje načina na koji socio-kulturni i ekonomski faktori utiču na integraciju imigranata kroz lokalnu upravu i samoupravu. Koristi indeks političke integracije migranata (MIPEX) kao instrument za merenje imigracione politike. U pogledu socio-kulturnih činilaca države su podeljene na one sa unutrašnjom ili građansko-nacionalnom homogenošću, države sa nacionalnom heterogenošću bez manjina i države koje su nacionalno heterogene, a etnički homogene sa tradicionalnim manjinama. Među ekonomskim činiocima za relevatan pokazatelj autori su odabrali udeo u potražnji (visoko)kvalifikovane radne snage, jer se pošlo od pretpostavke da će suficit ljudskog resursa itekako uticati na indeks integracije migranata (MIPEX), a time i na odabir imigracionih politika. Takođe, razmatran je i odnos BDP-a po glavi stanivnika i nivoa integrisanosti imigranata. Zaključak do koga su autori došli u pogledu socio-kulturnih činilaca integracije ukazuje na to da države Evropske unije sa teritorijalnim određenjem nacionalne pripadnosti i dugom useljeničkom tradicijom iskazuju tendenciju ka visokom stepenu integracije imigranata, a države Evropske unije sa etničkim određenjem nacionalne pripadnosti i stalnim manjinama opredeljuju se za nizak stepen integracije. U razmatranju ekonomskih činilaca uočeno je da visina BDP-a po glavi stanovnika utiče na stepen integracije imigranata na način da veći BDP ukazuje na postojanje veće sklonosti ka integraciji imigranata. Svi ovi činioci posebno su važni kada se gledaju iz ugla vertikalne organizacije vlasti. Lokalne uprave/samouprave su ugaoni kamen temeljac integracije.

Item Type: Book Section
Uncontrolled Keywords: integracija, imigranti, socio-kulturni činioci, ekonomski činioci, lokalna uprava/samouprava
Subjects: Centers of the Institute for Political Studies > Centar za političku sociologiju
H Social Sciences > H Social Sciences (General)
Divisions: Collections of Papers and Proceedings
Depositing User: Jelena Banovic
Date Deposited: 30 May 2023 09:47
Last Modified: 28 Nov 2023 19:18
URI: http://repozitorijumips.rs/id/eprint/168

Actions (login required)

View Item View Item