Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | C | D | F | G | J | K | M | N | P | R | S | T | V | Đ | Š
Number of items: 53.

A

Antonić, Slobodan (2010) "Mreža školskih drugara" u političkoj eliti Srbije. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 329-350. ISSN 1452-2152

Anđelković, Dragomir (2010) Svet 2020. godine posmatran iz ruske perspektive. Nacionalni interes, V (7). pp. 315-323. ISSN 1452-2152

Anđelković, Dragomir (2010) Uticaj svetske ekonomske krize na spoljnu politiku Srbije. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 281-311. ISSN 1452-2152

Avramović, Zoran (2010) Manifestna i latentna uloga dela teorijske intelektualne elite u Srbiji (1990-2010). Nacionalni interes, 9 (3). pp. 287-306. ISSN 1452-2152

B

Bazić, Jovan (2010) Političke elite u državama nastalim iz bivših republika SRFJ - obrazovni profil. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 367-388. ISSN 1452-2152

Bodrožić, Đuro (2010) Kolonijalna demokratija. Nacionalni interes, 8 (1). pp. 9-22. ISSN 1452-2152

C

Cvetićanin, Neven (2010) Proces konstituisanja političke i društvene elite u srpskom društvu - proces diskontinuiteta i "fluktuirajućeg legitimiteta". Nacionalni interes, 9 (3). pp. 107-146. ISSN 1452-2152

D

Dušanić, Jovan B. (2010) Svetska ekonomska kriza kao izgovor za pogrešnu domaću ekonomsku politiku. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 55-80. ISSN 1820-4996

F

Fabris, Nikola (2010) Kretanje deviznog kursa u Srbiji: krizno prilagođavanje ili posledica dubljih strukturnih neravnoteža. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 183-201. ISSN 1452-2152

G

Gajić, Aleksandar (2010) Duhovne i civilizacijske osnove svetske ekonomske krize. Nacionalni interes, V (7). pp. 265-279. ISSN 1452-2152

Gajić, Aleksandar (2010) Pseudomorfoza elita: kulturno-istorijski pregled. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 11-50. ISSN 1452-2152

Grk, Snežana (2010) Destruktivna nacionalna ekonomija i politika udaljavanja Srbije od Evropske unije. Nacionalni interes, V (7). pp. 103-126. ISSN 1452-2152

Gronski, Aleksandar (2010) Beloruski intelektualci početka XX veka kao neoimperijalna elita. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 89-104. ISSN 1452-2152

J

Janković, Slobodan (2010) Savremeni migracioni trendovi: posledice po Srbiju. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 151-176. ISSN 1452-2152

Jovanović, Natalija (2010) Uloga obrazovanja u formiranju elita u postsocijalizmu. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 389-398. ISSN 1452-2152

K

Kljakić, Ljubomir (2010) Evropska unija kao "meka" imperija i Srbi. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 427-468. ISSN 1452-2152

Kljakić, Ljubomir (2010) Kriza - istorijska demisija svetskog sistema i srpska kriza. Militarizacija svetskih poslova i svetski korporativni poredak. Preispitivanje. Nacionalni interes, V (7). pp. 205-239. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2010) Deelitizovanje i dekadencija - elite, kvazielite i kontraelite nedovršene tranzicije. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 171-222. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2010) Dileme spoljne politike o "bezalternativnoj" evrointegraciji Srbije. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 167-204. ISSN 1452-2152

Kovačević, Mlađen (2010) Dimenzije i uzroci ekonomske krize u Srbiji. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 11-53. ISSN 1820-4996

M

Milosavljević, Ljubinko (2010) Od carstva sreće do zgarišta vrednosti - šta su nam obećale, a šta ostvarile elite tokom poslednjih dvadeset godina. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 271-286. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2010) Otkrivanje države - prilog proučavanju (geo)političkih promena u svetu. Institut za političke studije, Šabac. ISBN 978-86-7419-226-9

Milošević, Zoran (2010) Slabljene (ekonomske) moći Zapada. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 241-252. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2010) Spoljno-političke ambicije Turske. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 149-166. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2010) Svet bez Zapada - prilog proučavanju političkih procesa. Slobomir P Univerzitet, Bijeljina. ISBN 978-99938-757-8 -9

Mitrofanova, Anastasija Vladimirovna (2010) Integracija pravoslavnog sveta. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 69-88. ISSN 1452-2152

Mitrović, Ljubiša (2010) Nova buržoazija i njena elita u društvu perifernog kapitalizma - skica za sociološki portret. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 249-270. ISSN 1452-2152

Mitrović, Milovan M. (2010) Razaranje društva i nove srpske elite. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 147-170. ISSN 1452-2152

N

Nenadić, Mile (2010) Mondijalističke elite i nacionalni identitet u doba tranzicije (globalizacije). Nacionalni interes, 9 (3). pp. 223-248. ISSN 1452-2152

Nikoliš, Dušan (2010) SAD i NATO - Pogled iz devedesetih na dvehiljadite i iz dvehiljaditih na devedesete. Nacionalni interes, V (7). pp. 253-263. ISSN 1452-2152

Nuhić, Mehmedalija (2010) Koncepcija islamskog pogleda na rješavanje konflikta u novoj arhitekturi balkanskog regiona. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 127-148. ISSN 1452-2152

P

Petrović-Piroćanac, Zoran (2010) Geopolitika energije. Institut za političke studije : Centar "Jugoistok", Beograd. ISBN 978-86-7419-230-6

Pilić, Igor and Budimir, Željko (2010) Prikaz: Suočavanje sa ekonomskim slomom - Maks Ote, Slom dolazi, Romanov, Banja Luka, 2009. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 327-333. ISSN 1452-2152

R

Radun, Branko (2010) Osmanlije po drugi put među Srbima (Службени гласник, Службени гласник Републике Српске, Београд, 2010.). Nacionalni interes, 8 (2). pp. 257-261. ISSN 1452-2152

S

Savić, Ljubodrag (2010) Konkurentnost srpske privrede kao pretpostavka ulaska u Evropsku uniju. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 205-228. ISSN 1452-2152

Savić, Ljubodrag (2010) Uticaj ekonomske krize na zemlje u tranziciji - članice EU. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 127-154. ISSN 1452-2152

Stajić, Dubravka (2010) Zoran Vidojević: Demokratija na zalasku (Ауторитарно-­тоталитарна претња, Беoград, Службени гласник, Институт друштвених наука, Беoград, 2010, стр. 345.). Nacionalni interes, 8 (2). pp. 266-270. ISSN 1452-2152

Stanković, Vladan (2010) Dosije KiM - srpsko svedočanstvo („Пешић и синови“, Београд, 2010). Nacionalni interes, 8 (2). pp. 262-265. ISSN 1452-2152

Stanković, Vladan (2010) Društvene elite u Srbiji - preobražaj i prohodnost u poslednjih dvadeset godina. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 469-490. ISSN 1452-2152

Stanojević, Nataša (2010) Uzroci pada stranih investicija u Ruskoj Federaciji. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 105-126. ISSN 1452-2152

Stojadinović, Miša (2010) Elite raspada (Slobodan Miladinović, Elite raspada’, Službeni glasnik, 2009, 289 str.). Nacionalni interes, 9 (3). pp. 493-496. ISSN 1452-2152

Stojanović, Ivica (2010) Ekonomska misao i svetska ekonomska kriza. Nacionalni interes, V (7). pp. 81-101. ISSN 1452-2152

Stojanović, Đorđe (2010) Američka demokratija: Tokvilova perspektiva. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 23-42. ISSN 1452-2152

Stojanović, Đorđe (2010) Odnos harizmatskog političkog vođstva i liberalne demokratije. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 401-426. ISSN 1452-2152

T

Todorović Lazić, Jelena (2010) Upravljanje sa one strane nacionalne države (Mihael Cirn , „Filip Višnjić“, Beograd, 2003, 316 str.). Nacionalni interes, 9 (3). pp. 496-502. ISSN 1452-2152

Trailović, Dragan (2010) Kina („KINA“ – istorija, kultura, religija, V.V. Maljavin, NNK Internacional, Beograd, 2008. str). Nacionalni interes, 7 (1). pp. 327-351. ISSN 1452-2152

V

Vratuša, Vera (2010) Elite u postsocijalizmu, ili kompadorska buržoazija u procesu restauracije perifernog kapitalizma? Nacionalni interes, 9 (3). pp. 51-80. ISSN 1452-2152

Vukasović, Dejana (2010) Džon Miršajmer - tragedija politike velikih sila (Удружење за студије САД у Србији, Београд, 2009, 481 стр.). Nacionalni interes, V (7). pp. 334-342. ISSN 1452-2152

Vukomanović, Dijana (2010) Transformacija ekonomskog i političkog kapitala elita u postkomunizmu. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 81-106. ISSN 1452-2152

Vuković, Nebojša (2010) Jedna civilizacija manje u Hantingtonovom univerzumu? Demografske promene i geopolitičke posledice. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 43-68. ISSN 1452-2152

Đ

Đogović, Saša (2010) Globalna ekonomska kriza i njen uticaj na privredne tokove u Srbiji. Nacionalni interes, V (7). pp. 155-182. ISSN 1452-2152

Đurković, Miša (2010) Tranzicija bez transformacije, ili kako je u Srbiji od nomenklature nastala elita. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 307-328. ISSN 1452-2152

Š

Šljukić, Srđan (2010) Sociološki profil novih srpskih veleposednika. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 351-366. ISSN 1452-2152

This list was generated on Fri Dec 1 05:54:53 2023 CET.