Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | G | J | K | L | M | N | P | R | S | V | Ć | Ž | Г
Number of items: 53.

A

Aleksić, Miloš (2013) Prikaz: Milomir Stepić, Geopolitika neoevroazijstva – pozicija srpskih zemalja, Institut za političke studije, Beograd, 2013. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 311-317. ISSN 1820-4996

Aleksić, Miloš (2013) Prikaz: Zoran Milošević i Živoji­n Đurić, Imperijalno razaranje država, Institut za političke studije, Beograd, 2012. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 287-292. ISSN 1820-4996

Andonov, Oliver Aleksandar (2013) Očuvanje i realizacija nacionalnih interesa kroz prizmu evropske bezbedonosne politike. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 169-200. ISSN 1820-4996

Antonić, Slobodan (2013) O "debriselizaciji" birača - evroskepticizam u javnom mnjenju Srbije. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 79-99. ISSN 1820-4996

B

Bajagić, Mladen (2013) Obaveštajna aktivnost u funkciji izgradnje sistema nacionalne bezbednosti. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 61-86. ISSN 2334-959X

Bjelić, Predrag (2013) Ekonomska globalizacija i koreni antoglobalističkih pokreta u svetu. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 107-137. ISSN 1820-4996

Bodin, Milenko (2013) Strateški menadžment nacionalnih interesa - Bugarska i Srbija. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 293-307. ISSN 1820-4996

D

Dimitrijević, Vladimir (2013) Ispovest evroskeptika. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 151-165. ISSN 1820-4996

Dostanić, Dušan (2013) Prikaz: Momčilo Subotić, Identitet i geopolitička stvarnost Srba, Institut za političke studije, Beograd, 2012, 312. str. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 287-298. ISSN 1820-4996

Dragišić, Zoran (2013) Bezbednost, strategija, politika i sistem. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 109-125. ISSN 2334-959X

Dušanić, Jovan B. (2013) Oklevetana država i praktična Kina. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 41-67. ISSN 1820-4996

E

Eftimovski, Stefan A. (2013) Evroskepticizam u državama Evropske unije. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 81-102. ISSN 1820-4996

G

Gaćinović, Radoslav (2013) Doprinos nauke izgradnji nacionalne bezbednosti. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 9-25. ISSN 2334-959X

Grk, Snežana (2013) Srbija u klopci ekonomske katastrofe. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 9-36. ISSN 1820-4996

Gujaničić, Dušan (2013) Legitimitet u političkom životu Srbije - jedno viđenje. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 247-262. ISSN 1820-4996

J

Janev, Igor (2013) Diplomatija. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-261-0

Janković, Slobodan and Ajzenhajmer, Vladimir (2013) Razlike u sticanju međunarodnog legitimiteta Palestine i KiM. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 191-230. ISSN 1820-4996

Janković, Stefan (2013) Budući geopolitički obrasci i balkanske države - predviđanje iz Kolinsove geopolitičke teorije. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 157-190. ISSN 1820-4996

Jevtić, Miroljub (2013) Islamska suština albanskog secesionizma i kulturno nasleđe Srba. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 231-252. ISSN 1820-4996

Jovašević, Dragan (2013) Krivično pravo i nacionalna bezbednost. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 155-178. ISSN 2334-959X

K

Komazec, Slobodan (2013) Inostrani dug, privredni rast i dužnički teret. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 9-39. ISSN 1820-4996

Komazec, Slobodan (2013) Kriza Evropske unije i efekti pridruživanja. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 21-62. ISSN 1820-4996

Kovač, Mitar (2013) Uloga oružanih snaga u izgradnje nacionalne bezbednosti države. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 87-108. ISSN 2334-959X

Kovačević, Despot (2013) Prikaz: Gerald M. Easter, Capital, Coer­cion, and Postcommunist States, Cornel University Press, New York, 2012. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 318-321. ISSN 1820-4996

L

Ljubojević, Ratko (2013) Koreni savremenih geopolitičkih podela na Balkanu. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 201-219. ISSN 1820-4996

M

Marković, Dragan (2013) Geneza i razvoj svojinskih odnosa. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 247-268. ISSN 1820-4996

Milosavljević, Boris (2013) Nacionalni karakter, kulturni i politički obrazac. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 191-217. ISSN 1820-4996

Milošević, Katarina and Stojadinović, Miša (2013) Nacionalna bezbednost kao faktor stabilnosti političkog sistema država. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 127-142. ISSN 2334-959X

Milošević, Srđan (2013) Rehabilitacija kneza Pavla Karađorđevića u kontekstu međunarodnog prava - prilog analizi sudske praksi rehabilitacija ličnosti proglašenih za zločince posle Drugog svetskog rata. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 273-290. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2013) Neželjene integracije, Srbi između neoosmanske Turske i atlantističke Evropske unije. Prima Prom d.o.o., Banja Luka. ISBN 978-99955-728-5-3

Milošević, Zoran (2013) Turska potraga za "donatorom" energije - o energetskoj saradnji Rusije i Turske. In: Turska - regionalna sila? Institut za evropske studije, Beograd, pp. 101-119. ISBN 978-86-82057-45-1

Mirović, Dejan (2013) Briselski sporazum iz 2013. i Bečka konvencija o Međunarodnom ugovornom pravu. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 135-154. ISSN 1820-4996

Mirović, Dejan (2013) Posledice pridruživanja Istočne Evrope EU. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 129-150. ISSN 1820-4996

Moraru, Pavel (2013) ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУМЫНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ НА ЮГОСЛАВСКОЙ ГРАНИЦЫ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 281-291. ISSN 1820-4996

N

Novaković, Nada G. (2013) Globalizacija, nacionalna država i radna snaga. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 59-80. ISSN 1820-4996

P

Panov, Slobodan I. and Stanković, Miloš (2013) Nacionalna bezbednost i pravo. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 27-60. ISSN 2334-959X

Perić, Nenad and Kajtez, Ilija (2013) Ideologija i propaganda kao masmedijska sredstva geopolitike i njihov uticaj na Balkan. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 173-189. ISSN 1820-4996

Petrović-Piroćanac, Zoran (2013) Evro-integracije i nova bezbedonosna arhitektura Jugoistoka Evrope "Bondstil" - "Novi Ramštajn" i uterivač u evro-integracije. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 101-128. ISSN 1820-4996

Proroković, Dušan (2013) Zašto je EU (geo)politički nesamostalna? Nacionalni interes, 16 (1). pp. 63-78. ISSN 1820-4996

Proroković, Dušan and Perović, Milorad (2013) Strateški koridori i cevovodi i njihov uticaj na geoekonomski položaj balkanskih država. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 105-133. ISSN 1820-4996

R

Rakić, Mile (2013) Izgradnja kapaciteta bezbednosti demokratske države: bezbednosna prognostika. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-262-7

S

Sovtić, Krunislav (2013) Savremena ekonomska kriza i socijalna destrukcija. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 69-105. ISSN 1820-4996

Stepić, Milomir (2013) Geopolitika neoevroazijstva - pozicija srpskih zemalja. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-263-4

Stojanović, Bogdan (2013) Preispitivanje teorije i prakse nuklearnog odvraćanja. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 141-172. ISSN 1820-4996

Stojanović, Bogdan (2013) Problem konverzije moći u politici: od resursnog do relacionog karaktera. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 221-245. ISSN 1820-4996

Stojković, Biljana R. (2013) Vrednosna orijentacija stanovništva kao osnov za izradu nacionalne strategije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 143-154. ISSN 2334-959X

Subotić, Momčilo (2013) Prikaz: Veselin Đuretić, Rehabilitacija đenerala Mihailovića - opravdanje za sve srpske ratne pozicije 1941-1945, Beograd, 2012. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 293-301. ISSN 1820-4996

V

Vuković, Nebojša (2013) Određenje kulturno-geografskog i političko-geografskog identiteta Rusije u delu Vladimira Lamanskog. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 263-283. ISSN 1820-4996

Vuletić, Vladimir (2013) Ekonomska globalizacija i nacionalna država. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 37-58. ISSN 1820-4996

Vučinić, Marinko M. (2013) Prikaz: Slobodan Antonić, Loša beskonačnost – prilozi sociologiji srpskog društva, Službeni glasnik, Beograd, 2012, str. 233. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 293-315. ISSN 1820-4996

Ć

Ćirjaković, Zoran R. (2013) Primena modela dimenzija nacionalnih kultura Herta Hofštedea u istraživanju političkog obrasca u Srbiji - postoji li softver srpskog političkog uma? Nacionalni interes, 18 (3). pp. 219-245. ISSN 1820-4996

Ž

Živković, Gordana (2013) Ko su danas srpski intelektualci - fenomenološki ogled. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 255-272. ISSN 1820-4996

Г

Гронский, Александр (2013) НЕОЯЗЫЧЕСТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССИИ. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 271-280. ISSN 1820-4996

This list was generated on Fri Dec 1 12:27:59 2023 CET.