Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type | No Grouping
Jump to: A | B | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | P | R | S | T | Č | Š | Ž | Т | Ш
Number of items: 81.

A

Avramović, Zoran (2018) Od "jugoslovenske zablude" do srpske istine. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 145-158. ISSN 1820-4996

B

Babilunga, Nikolaj Vadimovič (2018) Moldavija i Pridnjestrovje u klasičnoj geopolitici Karla Haushofera. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 123-134. ISSN 1820-4996

Bodin, Milenko (2018) Filozofija menadžmenta i konkurentnost nacionalne kulture. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 51-64. ISSN 1820-4996

Bodin, Milenko (2018) Unapređenje kompetencija menadžera u svetlu razvoja ljudskih i društvenih resursa. Administracija i javne politike, 8 (1). pp. 25-42. ISSN 2406-2529

Bodrožić, Đuro (2018) Identitet i istorija - prilog kulturi sećanja. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 7-25. ISSN 1820-4996

Budžak, Goran (2018) Revizija Dejtonskog mirovnog sporazuma - Dejton 2. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 65-82. ISSN 1820-4996

Bulatović, Momir (2018) Zašto druga Jugoslavija nije mogla biti spašenja i gdje su krajnje granice njenog rastakanja. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 189-200. ISSN 1820-4996

D

Dašić, Dejan (2018) Glasine kao vid simboličke moći - mediji između istine i manipulacije. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 61-80. ISSN 1820-4996

Despotović, Ljubiša (2018) Kineska diskretna geopolitička transgresija na Balkanu i bezbednosni identitet Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 31-40. ISSN 2334-959X

Dimitrijević, Predrag (2018) Strateško upravljanje javnom upravom. Administracija i javne politike, 8 (1). pp. 5-24. ISSN 2406-2529

Dostanić, Dušan (2018) Prikaz: Ryszard Legutko, Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies, Encounter Books, 2016, 182. str. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 157-169. ISSN 1820-4996

E

Eremić, Sonja (2018) Koncept bimultilateralizma zasnovan na praksi Šangajske organizacije za saradnju. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 103-122. ISSN 1820-4996

F

Filipović, Božidar (2018) Interpretations of the national interests - a qualitative research. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 137-154. ISSN 1820-4996

G

Gajić, Aleksandar (2018) Aktuelna geopolitička pozicija Srbije: između atlantizma, evroazijstva i kineskog uticaja. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 13-29. ISSN 2334-959X

Gajić, Aleksandar (2018) Evroatlantske integracije, Srbija i Zapadni Balkan, posle "Bregzita": geopolitičke okolnosti. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 123-139. ISSN 2334-959X

Gaćinović, Radoslav (2018) Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca - država bez pravnog temelja. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 109-126. ISSN 1820-4996

Gaćinović, Radoslav (2018) Vojna neutralnost i budućnost Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 23-38. ISSN 2334-959X

H

Hodžić, Jasmin (2018) Uloga i značaj nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Administracija i javne politike, 10 (3). pp. 51-70. ISSN 2406-2529

I

Ivanović, Miroslav (2018) Glavni geopolitički vektor u postsovjetskom vremenu i kako odgovoriti na njega. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 83-101. ISSN 1820-4996

J

Jevtović, Zoran (2018) Marksovi pogledi na novinarstvo i slobodu štampe. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 131-152. ISSN 1820-4996

Jevtović, Zoran and Bajić, Predrag Đ. (2018) Evropska unija na naslovnim stranama dnevnih novina U Srbiji. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 107-121. ISSN 2334-959X

Jojić, Stefan (2018) Turska intervencija u Siriji u kontekstu aktuelnih regionalnih i međunarodnih okolnosti. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 135-157. ISSN 1820-4996

Jovanović, Ivana (2018) Politika migracija u Evropskoj uniji i odnosi sa tranzitnim zemljama. Administracija i javne politike, 8 (1). pp. 83-100. ISSN 2406-2529

Jovanović, Nevena (2018) Politička odgovornost nosilaca izvršne vlasti u Republici Srbiji. Administracija i javne politike, 10 (3). pp. 71-85. ISSN 2406-2529

Jovanović, Zoran (2018) Aktuelni reformski procesi u javnoj upravi i globalizacija. Administracija i javne politike, 10 (3). pp. 33-50. ISSN 2406-2529

Jović, Borisav (2018) Događaji koji su opredelili raspad Jugoslavije i srpska odgovornost. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 11-17. ISSN 1820-4996

K

Katana, Ljupka Ž. (2018) Način definisanja obrazovne politike u oblasti predškolskog obrazovanja u Republici Srbiji. Administracija i javne politike, 9 (2). pp. 89-108. ISSN 2406-2529

Kraktus, Ema and Nikolić, Slađana (2018) Finansijske institucije Srbije od kraja 19. veka do početka Drugog svetskog rata. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 21-40. ISSN 1820-4996

Krga, Branko (2018) Nedostatak nacionalne strategije - važan uzrok kretanja Srbije između statusa samostalne i zajedničke države. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 175-188. ISSN 1820-4996

Kršljanin, Vladimir (2018) Jugoslavija i (ne)mogućnost civilizacijskog kompromisa. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 65-74. ISSN 1820-4996

L

Lazarević, Marko M. (2018) Uloga Ombudsmana u procesu jačanja horizontalne odgovornosti u političkom sistemu Srbije. Administracija i javne politike, 8 (1). pp. 63-82. ISSN 2406-2529

Lazović, Ivica (2018) Specifičnost državne uprave i upravljanja državnim resursima u Evropskoj uniji - osvrt na republike SFRJ u EU. Administracija i javne politike, 10 (3). pp. 17-31. ISSN 2406-2529

Lišanin, Mladen (2018) Prikaz: Christopher Coker, The Improbable War: China, The United States, and Logic of Great Power Conflict, Oxford University Press, New York, 2015.; Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’ Trap?, Houghton Mifflin Harcourt, Boston – New York, 2017. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 181-187. ISSN 2334-959X

M

Makojević, Nikola and Veselinović, Petar (2018) Fulfilling city budget or urban development? The influence of Serbian local authorities' decision on urban underdevelopment. Administracija i javne politike, 9 (2). pp. 5-15. ISSN 2406-2529

Mihajlović, Dejan (2018) Vojna sila i politička moć. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 27-49. ISSN 1820-4996

Miljković Matić, Jelena (2018) Milenko S. Filipović i nacionalna nauka. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-305-1

Milošević, Tanja (2018) Prikaz: Marija Đorić, Ekstremna levica: ideološki aspekti levičarskog ekstremizma, Institut za političke studije, Beograd, 2016. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 171-178. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2018) Hoće li Moldavija 2018. nestati sa mape država? In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 149-159. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2018) Kako nestaju slovenski narodi. In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 265-274. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2018) Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2018) Rumunija postavila bombu ispod nezavisnosti Moldavije. In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 286-288. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2018) Srpsko pitanje i Rumunija (Ili zašto je pravedno da Srbija i Rusija imaju zajedničku granicu). In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 15-41. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2018) U Rumuna kozje uši - predgovor. In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 9-12. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2018) Uzroci i okolnosti koji su uticali na predaju Istočnog Banata Rumuniji od strane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Jugoslavije) posle Prvog svetskog rata. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 127-141. ISSN 1820-4996

Mirović, Dejan (2018) Rusko-srpski odnosi 1903-1917 u kontekstu diplomatskog prava i formiranja Kraljevine SHS. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 9-20. ISSN 1820-4996

P

Pavlović, Maja (2018) Prikaz knjige: Snežana Đorđević, Primena principa supsidijarnosti u Srbiji, Beograd, 2017. Administracija i javne politike, 9 (2). pp. 109-111. ISSN 2406-2529

Pejković, Marko (2018) Stvaranje Kraljevine SHS (Jugoslavije) u trouglu realpolitike, geopolitike i identiteta. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 21-39. ISSN 1820-4996

Perić, Nenad and Janković, Nemanja (2018) Pruge i orlovi - delovanje centralnog pres-biroa i saradnja sa američkim novinarima u Kraljevini Jugoslaviji. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 41-59. ISSN 1820-4996

Petrov, Vladan (2018) Kojim putem posle unutrašnjeg dijaloga o KiM? Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 9-21. ISSN 2334-959X

Petrović, Agatina and Marić, Ivana (2018) Lokalni ekološki akcioni plan Opštine Vrnjačka Banja. Administracija i javne politike, 9 (2). pp. 39-62. ISSN 2406-2529

Petrović, Rajko (2018) Analiza tela regulatornih tela u oblasti regionalnih razvoja u Republici Srbiji: Slučaj Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Administracija i javne politike, 8 (1). pp. 43-62. ISSN 2406-2529

Proroković, Dušan (2018) Pogled na Srbiju iz okvira evroatlantizma kao geopolitičkog koncepta: zašto srpski interesi nisu podudarni sa američkim ciljevima? Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 73-88. ISSN 2334-959X

Proroković, Dušan (2018) Uloga šangajske organizacije za saradnju u promeni ravnoteže snaga u Centralnoj Aziji. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 79-95. ISSN 2334-959X

Prvulović, Vladimir (2018) Kriza Evropske unije: unutrašnja i spoljnopolitička dimenzija - Evropskoj uniji je potrebna terapija. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 85-112. ISSN 1820-4996

R

Radinović, Radovan (2018) Kriza strategije odvraćanja. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 39-53. ISSN 2334-959X

Radulović, Dejan M. and Radulović, Sofija (2018) Socijalne vrednosti kao zajedničke vrednosti Evropske unije. Administracija i javne politike, 10 (3). pp. 5-15. ISSN 2406-2529

Raković, Aleksandar (2018) Kratak pregled uloge rimokatoličke crkve u narušavanju srpske državnosti i razbijanju jugoslovenske državnosti. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 159-174. ISSN 1820-4996

Ružičić, Bojan (2018) Društvena isključivost (ekskluzija) i socijalna kohezija. Administracija i javne politike, 9 (2). pp. 63-87. ISSN 2406-2529

S

Selaković, Nikola (2018) Pravno uređenje notarske profesije u Vizantiji - Eparhova knjiga iz X veka. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 223-237. ISSN 1820-4996

Skakavac, Zdravko (2018) Pristupanje Srbije Evropskoj uniji - aktuelni bezbednosni izazovi, pretnje i rizici. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 89-105. ISSN 2334-959X

Stajić, Dubravka (2018) Prikaz: Nada Novaković, Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine. Institut društvenih nauka i Fondacija Roza Luksemburg, Beograd, 2018, 400 str. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 199-205. ISSN 1820-4996

Stepić, Milomir (2018) Jugoslovenski recidiv: Srbija kao rastrzana zemlja. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 201-220. ISSN 1820-4996

Stevanović, Obrad M. (2018) Vojnotehnički sporazum između dosledne primene i marginalizacije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 55-72. ISSN 2334-959X

Stevanović, Olga (2018) Bezbednosni aspekti inicijative "Pojas i put". Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 121-138. ISSN 2334-959X

Stevanović, Olga (2018) Prikaz knjige: Ryan M. Yonk, Jordan Lofthouse, and Megan Hansen, THE REALITY OF AMERICAN ENERGY: THE HIDDEN COSTS OF ELECTRICITY POLICY, Praeger, USA, 2017. Administracija i javne politike, 8 (1). pp. 101-105. ISSN 2406-2529

Stević, Ljiljana Ž. and Popović, Slobodan S. (2018) Pozicija Republike Srbije na bezbednosno-političkoj međi Evropske unije i Narodne republike Kine. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 97-119. ISSN 2334-959X

Stojadinović, Miša (2018) Evropa i multipolarni svet. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 163-175. ISSN 2334-959X

Stojanović, Đorđe (2018) Traktat o savremenom repozicioniranju diskursa države. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 139-179. ISSN 2334-959X

Subotić, Milovan R. (2018) Bezbednosni trougao: EU, NATO, Ruska federacija, i pozicija Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 141-162. ISSN 2334-959X

Subotić, Momčilo (2018) Jugoslovenstvo i jugoslovenska država: ideje i učinci jednog geopolitičkog eksperimenta. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 75-107. ISSN 1820-4996

T

Todorović, Dragan (2018) Razvoj islamističkog pokreta u Libiji. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 113-136. ISSN 1820-4996

Trailović, Dragan (2018) Političko-ekonomske i bezbednosne alternative Srbije u očima njenih građana. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 41-56. ISSN 2334-959X

Č

Čarota, Ivan Aleksejevič (2018) Da li je Skorina bio u Moldaviji? In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 174-187. ISBN 978-86-80142-18-0

Š

Škorić, Milica (2018) Prikaz knjige: Milan Vlatković, Zoran Jovanović, UPRAVNI NADZOR, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, 2016. Administracija i javne politike, 10 (3). pp. 87-90. ISSN 2406-2529

Špiler, Marko (2018) Značaj uvođenja instituta forenzike javnih nabavki. Administracija i javne politike, 9 (2). pp. 17-38. ISSN 2406-2529

Šuljagić, Sanja (2018) Prikaz: Vojislav Šikoparija. Sećanja srpskog oficira (1900 – 1918), Zavod za udžbenike, Beograd, 2016., 573 str. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 241-247. ISSN 1820-4996

Šuvaković, Uroš (2018) Prikaz: Dušan Čkrebić, Kominterna: burni događaji po SFRJ i Srbiju, Zavod za udžbenike, Beograd, 2018, 264 str. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 193-198. ISSN 1820-4996

Šuvaković, Uroš (2018) Srbija i atlantske integracije - programsko-politički stavovi partija u Srbiji prema NATO. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 57-77. ISSN 2334-959X

Ž

Žutić, Nikola (2018) Liberalno (masonsko) i rimokatoličko jugoslavenstvo i stvaranje Jugoslavije. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 41-63. ISSN 1820-4996

Т

Тимиряев, Денис (2018) «ПОЛЬСКАЯ ИНТРИГА НЕ ПРЕКРАТИЛАСЬ ТАМ И ДОНЫНЕ…»: ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КРАЕ И БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЯХ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ. В ПУБЛИЦИСТИКЕ А.С. БУДИЛОВИЧА. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 161-171. ISSN 1820-4996

Ш

Шевченко, Кирилл (2018) МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В 1938 ГОДУ КАК ОРУДИЕ НАСИЛЬСТВЕННОЙ УКРАИНИЗАЦИИ РУСИНОВ ЧЕХОСЛОВАКИИ. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 173-189. ISSN 1820-4996

This list was generated on Fri Dec 1 05:44:34 2023 CET.