Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 45.

Article

Stojadinović, Miša and Stojadinović, Višnja (2021) Afrika i globalizacija: neoliberalizam i "novo" otkrivanje Afrike u duhu neokolonijalizma. Politička revija, 70 (4). pp. 253-269. ISSN 1451-4281

Stojadinović, Miša and Stojadinović, Višnja (2021) Afrika i globalizacija: neoliberalizam i ,,novo“ otkrivanje afrike u duhu neokolonijalizma. Politička revija, 70 (4). pp. 253-269. ISSN 1451-4281

Stojadinović, Miša (2021) Odnos između Sjedinjenih Američkih Država i Turske: između prividnog prijateljstva i prikrivenog animoziteta. Srpska politička misao, 73 (3). pp. 7-25. ISSN 0354-5989

Stojadinović, Miša (2021) SAD i Kina – redefinisanje odnosa iz perspektive pobede Bajdena na predsedničkim izborima u SAD. Politička revija, 68 (2). pp. 261-278. ISSN 1451-4281

Stojadinović, Višnja and Stojadinović, Miša (2020) Odnos nauke i demokratije: viđenje Pola Fajerabenda. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 231-244. ISSN 1820-4996

Stojadinović, Miša (2019) Kritička analiza NATO agresije nad Srbima u delima vodećih svetskih intelektualaca. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 203-216. ISSN 2334-959X

Stojadinović, Miša (2019) Značaj Karla Marksa za razumevanje ekonomskih i političkih procesa u XXI veku. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 91-107. ISSN 1820-4996

Stojadinović, Miša (2018) Evropa i multipolarni svet. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 163-175. ISSN 2334-959X

Stojadinović, Miša (2017) Sankcije kao instrument spoljne politike SAD: slučaj Rusije. Nacionalni interes, 29 (2). pp. 69-84. ISSN 1820-4996

Джурич, Живоин and Стоядинович, Миша (2015) Неолиберальная теория и практика в современном обществе. Социологические исследования (3). pp. 107-113. ISSN 0132-1625

Stojadinović, Miša (2015) Političko nasilje i globalizacija - izazovi razvoja demokratije. Bezbednost (2). pp. 92-104. ISSN 0409-2953

Stojadinović, Miša and Šuković, Danilo B. (2014) Noam Čomski i neoimperijalne ambicije velikih sila na razmeđi milenijuma. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 119-133. ISSN 1820-4996

Стоядинович, Миша (2013) Неолиберализм и неоимпериалистический концепт глобализации. Вестник Череповецкого государственного университета (2). pp. 35-38. ISSN 1994-0637

Vukčević, Dejana and Stojadinović, Miša (2013) Evropeizacija i bezbednosna politika EU: slučaj vojnih operacija EU u Africi. Kultura Polis, 22 (22). pp. 109-126. ISSN 1820-4589

Milošević, Katarina and Stojadinović, Miša (2013) Nacionalna bezbednost kao faktor stabilnosti političkog sistema država. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 127-142. ISSN 2334-959X

Stojadinović, Miša and Milošević, Katarina (2012) Political culture and national identity in the age of globalization. Sociološka revija, 13 (1). pp. 23-42. ISSN 1409-5513

Stojadinović, Miša (2012) Prikazi: Neizvesni prelazak ((Miloš Knežević, Neizvesni prelazak – demokratija i tranzicija, Institut za političke studije, Beograd, 2012, 264 str.). Nacionalni interes, 15 (3). pp. 415-418. ISSN 1452-2152

Milošević, Katarina and Stojadinović, Miša (2012) Understanding the Contemporary Political Myth Through the Prism of National Identity. Facta Universatis, Series: Philosophy, Sociology, Psihology and History, 11 (1). pp. 77-87. ISSN 1820-8509

Stojadinović, Miša and Vukasović, Dejana (2011) Problem očuvanja identiteta na Balkanu. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 87-100. ISSN 1452-2152

Stojadinović, Miša (2010) Elite raspada (Slobodan Miladinović, Elite raspada’, Službeni glasnik, 2009, 289 str.). Nacionalni interes, 9 (3). pp. 493-496. ISSN 1452-2152

Stojadinović, Miša (2009) Kulturni rat u Srbiji. Nacionalni interes, 6 (3). pp. 267-271. ISSN 1452-2152

Book Section

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2023) Doprinos Živojina Žike Đurića estetizaciji identiteta Instituta i institutskih izdanja. In: Spomenica Živojina Đurića (1954-2022). Institut za političke studije, Beograd, pp. 53-57. ISBN 978-86-7419-383-9

Vukasović, Dejana and Stojadinović, Miša (2023) On Pan-Slavism, Brotherhood, and Mythology: The Imagery of Contemporary Geopolitical Discourse in Serbia (chapter 8). In: Pan-Slavism and Slavophilia in Contemporary Central and Eastern Europe: Origins, Manifestations and Functions. Springer International Publishing, London, pp. 123-153. ISBN 9783031178740

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2023) Predgovor (Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država). In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, p. 7. ISBN 978-86-7419-373-0

Stojadinović, Miša (2021) The American perception of the Soviet Union during the cold war. In: Взаимоотношения Советской власти и общества при реализации национальной политики 1920-х гг.: историческая реальность, память, наследие. Материалы Международной научно-практической конференции Краснодар, pp. 30-35. ISBN 978-5-8209-1972-5

Stojadinović, Miša (2021) Doprinos Jovana Ćirića razvoju sociologije sela u našoj zemlji. In: Zbornik radova Univerziteta Union Nikola Tesla: Društvena, tehnička i ekološka održivost savremenog sveta. Univerzitet Union Nikola Tesla, Beograd, pp. 131-142. ISBN 978-86-89529-32-6 (In Press)

Stojadinović, Miša (2021) Kultura i globalizacija – izazovi očuvanja identiteta u savremenom društvu. In: Nacionalni identitet i tolerancija. Centar za strateške prognoze, Beograd, pp. 71-106. ISBN 978-86-900504-3-7

Stojadinović, Miša (2021) Russia and Serbia – geopolitical perspective of mutual co-operation. In: Черноморско-Средиземноморский регион в системе национальных интересов России: история и современность: к 80-летию начала великой отечественной войны. Материалы Международной научно-практической конференции Таганрог, 28–29 мая 2021 г., Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Кубанский Государственный Университет, Краснодар, pp. 39-44. ISBN 978-5-8209-1901-5

Vukasović, Dejana and Stojadinović, Miša (2016) Srbija između evropskih i evroazijskih integracija: izazovi i perspektive. In: Srbija i Evroazijski savez. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd, pp. 252-264. ISBN 978-86-80142-12-8

Đurić, Živojin and Stojadinović, Miša (2015) Političko i ekonomsko nasilje neoimperijalizma. In: Rizici i bezbjednosne prijetnje. Univerzitet u Banja Luci, Banja Luka, pp. 23-30. ISBN 978-99955-22-98-8

Stojadinović, Miša (2015) Sloveni, Rusija i Novi svetski poredak. In: Gde ti je država, Kaine? Centar akademske reči, Šabac, pp. 163-179. ISBN 978-86-80142-05-0

Stojadinović, Miša and Matić, Petar (2014) Desuverenizacija nacionalnih država u procesu globalizacije. In: Globalizacija i suverenost : sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu : zbornik radova. Evropski defendologija centar, Banja Luka, pp. 87-95. ISBN 978-99955-22-70-4

Stojadinović, Miša and Trailović, Dragan (2013) Multikulturalizam i problem uspostavljanja saradnje i dijaloga među narodima na Balkanu. In: Tradicija, modernizacija, identiteti - Dijalog kultura i partnerstvo civilizacija na Balkanu (Međunarodna naučna konferencija). Filozofski fakultet, Niš, pp. 123-136. ISBN 978-86-7379-308-5

Stojadinović, Miša and Milošević, Katarina (2012) Politička kultura - u susret demokratiji, toleranciji i dijalogu. In: Zbornik radova - Politička kultura... Evropski defendologija centar, Banja Luka, pp. 236-244. ISBN 978-99955-22-43-8

Matić, Petar and Stojadinović, Miša (2012) Tradicionalno i savremeno u političkom identitetu naroda na Balkanu. In: Tradicija, modernizacija, identiteti - Tradicionalno i moderno u kulturi srpskog i balkanskih naroda (Međunarodna naučna konferencija). Filozofski fakultet, Niš, pp. 341-355. ISBN 978-86-7379-244-6

Book

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša, eds. (2023) Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-373-0

Stojadinović, Miša and Đurić, Živojin (2021) Anatomija neoliberalnog svetskog poretka. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-352-5

Đurić, Živojin and Stojadinović, Miša, eds. (2021) Konstituisanje srpske državnosti u XIX veku - drugi deo - knj. 1. Fondacija za srpski narod i državu, Beograd. ISBN 978-86-8172-808-6

Đurić, Živojin and Stojadinović, Miša, eds. (2021) Konstituisanje srpske državnosti u XIX veku - drugi deo - knj. 2. Fondacija za srpski narod i državu, Beograd. ISBN 978-86-8172-809-3

Đurić, Živojin and Stojadinović, Miša and Spasović, Ivana, eds. (2021) Znamenite ličnosti Srbije XIX veka. Fondacija za srpski narod i državu, Beograd. ISBN 978-86-81728-10-9

Đurić, Živojin and Stojadinović, Miša, eds. (2020) Konstituisanje srpske državnosti u XIX veku - prvi deo. Fondacija za srpski narod i državu, Beograd. ISBN 978-86-8172-805-5

Stojadinović, Miša and Đurić, Živojin (2017) Politički mitovi neoliberalizma. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-295-5

Stojadinović, Miša (2014) Noam Čomski i savremeno društvo. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-274-0

Stojadinović, Miša (2012) Potraga za identitetom. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-245-0

Other

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2023) Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država - korice knjige. Institut za političke studije, Beograd.

This list was generated on Sun May 19 23:20:08 2024 CEST.