Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: I | K | L | M | O | S | T | V | Đ | Д | С
Number of items at this level: 76.

I

Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska povelja dr Dušku Tomiću, dr Eldaru Šaljiću, dr Muhamedu Badinu el Jatuiju. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska povelja dr Nenadu Stekiću. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska povelja msr Milici Topalović i msr Jovanu Beriću. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska povelja potpukovniku dr Milošu Milenkoviću i potpukovniku sc. msr Milinku Vračaru. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska povelja prof. dr Goranu Matiću. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska zahvalnica prof. dr Branislavu Đorđeviću. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska zahvalnica prof. dr Urošu Šuvakoviću. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska zahvalnica prof. dr Violeti Rašković Talović. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska zahvalnica pukovniku Ivanu N. Berezovskom. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska zahvalnica pukovniku prof. dr Srđanu Blagojeviću. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd and Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska zahvalnica prof. dr Jovanki Šaranović. Institut za političke studije, Beograd.

Institute for Political Studies, Belgrade (2023) Saint Sava Charter to Dr Giuliano Bilolchi. Institute for Political Studies, Belgrade.

Institute for Political Studies, Belgrade (2023) Saint Sava Charter to Dr Mirko Crulli. Institute for Political Studies, Belgrade.

K

Kolarski, Ljiljana (2023) Balkan insights: A grassroots approach to peace and security - Džuverović Nemanja, Stojarová Věra: Peace and Security in the Western Balkans: A Local Perspective, Routledge, London, 2023. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 255-260. ISSN 0354-5989

Kolarski, Ljiljana (2021) Bolonjski proces: perspektive i izazovi Republike Srbije u procesu implementacije. Administracija i javne politike, 16 (2). pp. 73-87. ISSN 2406-2529

Kolarski, Ljiljana (2021) Book review: A Genealogy Of Terrorism - Colonial Law And The Origins Of An Idea (Joseph McQuade. 2021. A Genealogy of Terrorism: Colonial law and the Origins of an Idea. Canbridge: Cambridge University Press, p. 276.). Srpska politička misao, 74 (4). pp. 277-283. ISSN 0354-5989

Kolarski, Ljiljana (2022) Digitalizacija u visokom obrazovanju: slučaj digitalizacije na univerzitetima u Tirani i Beogradu. Administracija i javne politike, 18 (2). pp. 49-65. ISSN 2406-2529

Kolarski, Ljiljana (2021) Predstavljenost bošnjačke nacionalne manjine u Narodnoj skupštini Republike Srbije od 1990. godine do 2020. godine. Politički život (20). pp. 22-35. ISSN 2217-7000

Kolarski, Ljiljana (2021) Trgovina ljudima kao oblik organizovanog kriminala. Nacionalni interes, 40 (3). pp. 297-319. ISSN 1820-4996

L

Lazarević, Andrijana and Kolarski, Ljiljana (2023) Kriminolog diplomata: doprinos Arčibalda Rajsa u izgradnji čvršćih veza između Srbije i Švajcarske. In: Arčibald Rajs: život, reč, nasleđe. Institut za političke studije, Beograd, pp. 39-51. ISBN 978-86-7419-375-4

M

Matić, Petar and Stojadinović, Miša (2012) Tradicionalno i savremeno u političkom identitetu naroda na Balkanu. In: Tradicija, modernizacija, identiteti - Tradicionalno i moderno u kulturi srpskog i balkanskih naroda (Međunarodna naučna konferencija). Filozofski fakultet, Niš, pp. 341-355. ISBN 978-86-7379-244-6

Milošević, Katarina and Stojadinović, Miša (2013) Nacionalna bezbednost kao faktor stabilnosti političkog sistema država. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 127-142. ISSN 2334-959X

Milošević, Katarina and Stojadinović, Miša (2012) Understanding the Contemporary Political Myth Through the Prism of National Identity. Facta Universatis, Series: Philosophy, Sociology, Psihology and History, 11 (1). pp. 77-87. ISSN 1820-8509

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2023) Doprinos Živojina Žike Đurića estetizaciji identiteta Instituta i institutskih izdanja. In: Spomenica Živojina Đurića (1954-2022). Institut za političke studije, Beograd, pp. 53-57. ISBN 978-86-7419-383-9

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2023) Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država - korice knjige. Institut za političke studije, Beograd.

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2023) Predgovor (Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država). In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, p. 7. ISBN 978-86-7419-373-0

O

Obrenović, Strahinja (2021) Izazovi u snabdevanju prirodnim gasom u Evropi i regionalna saradnja. In: Regionalni razvoj i prekogranična saradnja. Ugovorna okružna privredna komora Pirot, pp. 203-214. ISBN 978-86-900497-4-5

Obrenović, Strahinja (2021) Od opšteg načela solidarnosti ka energetskoj solidarnosti. In: Političke posledice pandemije. Udruženje za političke nauke Srbije, Beograd i Fakultet političkih nauka Univerzitet u Beogradu, Beograd, pp. 309-324. ISBN 978-86-6425-081-8

Obrenović, Strahinja (2021) Perspektive konkurentnosti tečnog prirodnog gasa: osvrt na tržište Evropske unije. Oditor – časopis za menadžment, finansije i pravo, 7 (1). pp. 131-163. ISSN 2683-3476

Obrenović, Strahinja (2021) (Re)pozicioniranje Evropske komisije na tržištu prirodnog gasa: od nosioca liberalizacije energetskog tržišta do „evropskog regulatora“? Evropsko zakonodavstvo (75). pp. 127-144. ISSN 1451-3188

S

Stojadinović, Miša (2021) The American perception of the Soviet Union during the cold war. In: Взаимоотношения Советской власти и общества при реализации национальной политики 1920-х гг.: историческая реальность, память, наследие. Материалы Международной научно-практической конференции Краснодар, pp. 30-35. ISBN 978-5-8209-1972-5

Stojadinović, Miša (2021) Doprinos Jovana Ćirića razvoju sociologije sela u našoj zemlji. In: Zbornik radova Univerziteta Union Nikola Tesla: Društvena, tehnička i ekološka održivost savremenog sveta. Univerzitet Union Nikola Tesla, Beograd, pp. 131-142. ISBN 978-86-89529-32-6 (In Press)

Stojadinović, Miša (2010) Elite raspada (Slobodan Miladinović, Elite raspada’, Službeni glasnik, 2009, 289 str.). Nacionalni interes, 9 (3). pp. 493-496. ISSN 1452-2152

Stojadinović, Miša (2018) Evropa i multipolarni svet. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 163-175. ISSN 2334-959X

Stojadinović, Miša (2019) Kritička analiza NATO agresije nad Srbima u delima vodećih svetskih intelektualaca. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 203-216. ISSN 2334-959X

Stojadinović, Miša (2021) Kultura i globalizacija – izazovi očuvanja identiteta u savremenom društvu. In: Nacionalni identitet i tolerancija. Centar za strateške prognoze, Beograd, pp. 71-106. ISBN 978-86-900504-3-7

Stojadinović, Miša (2009) Kulturni rat u Srbiji. Nacionalni interes, 6 (3). pp. 267-271. ISSN 1452-2152

Stojadinović, Miša (2014) Noam Čomski i savremeno društvo. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-274-0

Stojadinović, Miša (2021) Odnos između Sjedinjenih Američkih Država i Turske: između prividnog prijateljstva i prikrivenog animoziteta. Srpska politička misao, 73 (3). pp. 7-25. ISSN 0354-5989

Stojadinović, Miša (2015) Političko nasilje i globalizacija - izazovi razvoja demokratije. Bezbednost (2). pp. 92-104. ISSN 0409-2953

Stojadinović, Miša (2012) Potraga za identitetom. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-245-0

Stojadinović, Miša (2012) Prikazi: Neizvesni prelazak ((Miloš Knežević, Neizvesni prelazak – demokratija i tranzicija, Institut za političke studije, Beograd, 2012, 264 str.). Nacionalni interes, 15 (3). pp. 415-418. ISSN 1452-2152

Stojadinović, Miša (2021) Russia and Serbia – geopolitical perspective of mutual co-operation. In: Черноморско-Средиземноморский регион в системе национальных интересов России: история и современность: к 80-летию начала великой отечественной войны. Материалы Международной научно-практической конференции Таганрог, 28–29 мая 2021 г., Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Кубанский Государственный Университет, Краснодар, pp. 39-44. ISBN 978-5-8209-1901-5

Stojadinović, Miša (2021) SAD i Kina – redefinisanje odnosa iz perspektive pobede Bajdena na predsedničkim izborima u SAD. Politička revija, 68 (2). pp. 261-278. ISSN 1451-4281

Stojadinović, Miša (2017) Sankcije kao instrument spoljne politike SAD: slučaj Rusije. Nacionalni interes, 29 (2). pp. 69-84. ISSN 1820-4996

Stojadinović, Miša (2015) Sloveni, Rusija i Novi svetski poredak. In: Gde ti je država, Kaine? Centar akademske reči, Šabac, pp. 163-179. ISBN 978-86-80142-05-0

Stojadinović, Miša (2019) Značaj Karla Marksa za razumevanje ekonomskih i političkih procesa u XXI veku. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 91-107. ISSN 1820-4996

Stojadinović, Miša and Matić, Petar (2014) Desuverenizacija nacionalnih država u procesu globalizacije. In: Globalizacija i suverenost : sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu : zbornik radova. Evropski defendologija centar, Banja Luka, pp. 87-95. ISBN 978-99955-22-70-4

Stojadinović, Miša and Milošević, Katarina (2012) Political culture and national identity in the age of globalization. Sociološka revija, 13 (1). pp. 23-42. ISSN 1409-5513

Stojadinović, Miša and Milošević, Katarina (2012) Politička kultura - u susret demokratiji, toleranciji i dijalogu. In: Zbornik radova - Politička kultura... Evropski defendologija centar, Banja Luka, pp. 236-244. ISBN 978-99955-22-43-8

Stojadinović, Miša and Stojadinović, Višnja (2021) Afrika i globalizacija: neoliberalizam i "novo" otkrivanje Afrike u duhu neokolonijalizma. Politička revija, 70 (4). pp. 253-269. ISSN 1451-4281

Stojadinović, Miša and Stojadinović, Višnja (2021) Afrika i globalizacija: neoliberalizam i ,,novo“ otkrivanje afrike u duhu neokolonijalizma. Politička revija, 70 (4). pp. 253-269. ISSN 1451-4281

Stojadinović, Miša and Trailović, Dragan (2013) Multikulturalizam i problem uspostavljanja saradnje i dijaloga među narodima na Balkanu. In: Tradicija, modernizacija, identiteti - Dijalog kultura i partnerstvo civilizacija na Balkanu (Međunarodna naučna konferencija). Filozofski fakultet, Niš, pp. 123-136. ISBN 978-86-7379-308-5

Stojadinović, Miša and Vukasović, Dejana (2011) Problem očuvanja identiteta na Balkanu. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 87-100. ISSN 1452-2152

Stojadinović, Miša and Đurić, Živojin (2021) Anatomija neoliberalnog svetskog poretka. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-352-5

Stojadinović, Miša and Đurić, Živojin (2017) Politički mitovi neoliberalizma. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-295-5

Stojadinović, Miša and Šuković, Danilo B. (2014) Noam Čomski i neoimperijalne ambicije velikih sila na razmeđi milenijuma. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 119-133. ISSN 1820-4996

Stojadinović, Višnja and Stojadinović, Miša (2020) Odnos nauke i demokratije: viđenje Pola Fajerabenda. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 231-244. ISSN 1820-4996

T

Topalović, Milica (2021) Konstitucionalizacija predsedničkog sistema u Turskoj: Dalje od demokratije, bliže despotiji. Politička revija, 69 (3). pp. 33-54. ISSN 1451-4281

Topalović, Milica (2021) On ili ona vojnik? Osvrt na rodnu osetljivost jezika u sektoru bezbednosti. Administracija i javne politike, 15 (1). pp. 85-100. ISSN 2406-2529

Topalović, Milica (2021) Securitisation Without Speech Acts: Securitisation Of Migration And Failure Of Turkey-Kurdish Peace Negotiations. Srpska politička misao, 74 (4). pp. 177-205. ISSN 0354-5989

Topalović, Milica and Berić, Jovan (2023) Rudolf Arčibald Rajs o srpskom društvu: da li smo sačuvali sebe? In: Arčibald Rajs: život, reč, nasleđe. Institut za političke studije, Beograd, pp. 53-77. ISBN 978-86-7419-375-4

V

Vukasović, Dejana and Stojadinović, Miša (2023) On Pan-Slavism, Brotherhood, and Mythology: The Imagery of Contemporary Geopolitical Discourse in Serbia (chapter 8). In: Pan-Slavism and Slavophilia in Contemporary Central and Eastern Europe: Origins, Manifestations and Functions. Springer International Publishing, London, pp. 123-153. ISBN 9783031178740

Vukasović, Dejana and Stojadinović, Miša (2016) Srbija između evropskih i evroazijskih integracija: izazovi i perspektive. In: Srbija i Evroazijski savez. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd, pp. 252-264. ISBN 978-86-80142-12-8

Vukčević, Dejana and Stojadinović, Miša (2013) Evropeizacija i bezbednosna politika EU: slučaj vojnih operacija EU u Africi. Kultura Polis, 22 (22). pp. 109-126. ISSN 1820-4589

Đ

Đorić, Marija (2021) Ekstremizam i nova realnost: svet u doba koronavirusa. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-339-6

Đorić, Marija (2016) Neoustaštvo u savremenoj Hrvatskoj. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 27-49. ISSN 1820-4996

Đorić, Marija (2021) Sociopolitical Crises in The Times of COVID-19. In: Security Crises in the 21st Century and how to Manage Them? Center for Risk Analysis and Crisis Management (CARUK),Belgrade; Croatian Association for International Studies (HUMS), Zagreb; Institute for Development and International Relations (IRMO) Zagreb; Libertas International University, Dubrovnik, pp. 140-155. ISBN 978-86-902810-1-5

Đorić, Marija (2015) Teror bugarskih okupatora u vranjskom kraju za vreme Prvog svetskog rata. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 181-200. ISSN 1820-4996

Đorić, Marija (2019) Vrednosni sistem savremene levice: pogled na EU. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 165-183. ISSN 1820-4996

Đorić, Marija (2021) Zloupotreba veštačke inteligencije u ekstremističke i terorističke svrhe. Srpska politička misao, 71 (1). pp. 201-221. ISSN 1450-5460

Đorić, Marija and Brajović Car, Kristina and Marković, Aleksandra (2020) Nasilni ekstremizam: multidisciplinarni pristup. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-319-8

Đorić, Marija and Životić, Ilija (2023) Uticaj pandemije COVID-19 na nasilni ekstremizam i organizovani kriminal u Republici Srbiji. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 81-100. ISSN 0354-5989

Đurić, Živojin and Stojadinović, Miša (2015) Političko i ekonomsko nasilje neoimperijalizma. In: Rizici i bezbjednosne prijetnje. Univerzitet u Banja Luci, Banja Luka, pp. 23-30. ISBN 978-99955-22-98-8

Д

Джурич, Живоин and Стоядинович, Миша (2015) Неолиберальная теория и практика в современном обществе. Социологические исследования (3). pp. 107-113. ISSN 0132-1625

С

Стоядинович, Миша (2013) Неолиберализм и неоимпериалистический концепт глобализации. Вестник Череповецкого государственного университета (2). pp. 35-38. ISSN 1994-0637

This list was generated on Mon Apr 15 23:27:27 2024 CEST.