Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | H | I | J | K | L | M | P | S | U | V | Z | Š | В | И | Л | М | Ц
Number of items at this level: 138.

A

ASoglas, Zvornik (2023) Povelja za životno delo dr Zorana Miloševića. ASoglas.

B

Božović, Rade (2015) Stvaralačka snaga Engleza - pogled u englesku kulturu i pomalo u politiku i istoriju. Centar akademske reči, Šabac. ISBN 978-86-80142-00-5

H

Hram Aleksandra Nevskog, Beograd (2024) Poziv na promociju knjige "Pad pravoslavne Engleske" Vladimira Mosa. Hram Aleksandra Nevskog, Beograd.

I

Institut za političke studije, Beograd (2024) ПРАВОСЛАВНЫЙ БЕЛОРУССКО-БАЛКАНСКИЙ СБОРНИК - корице књиге. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Edicija "Pravoslavlje i geopolitika" - logo. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) History and Cultural Memory - korice knjige. Institute for Political Studies, Belgrade.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Pad pravoslavne Engleske (korice). Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska povelja dr Mileni Pešić. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2023) Svetosavska povelja dr Sanji Stošić. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2023) Svetosavska povelja dr Sanji Šuljagić. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska povelja prof. dr Ivanu A. Čaroti. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2023) Svetosavska povelja prof. dr Kirilu Ševčenku i doc. dr Olegu Kazaku. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska povelja za životno delo Milošu Kneževiću. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Svetosavska zahvalnica Dragani Trivković za 2023. godinu. Institut za političke studije, Beograd.

J

Janjić, Jovan (2022) Književno-teološka reč Patrijarha srpskog Pavla. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 103-119. ISSN 1820-4996

Janjić, Jovan (2021) Srpska nacionalna kultura u političkom govoru vlasti. Kultura polisa – časopis za negovanje demokratske političke kulture, 18 (46). pp. 107-122. ISSN 1820-4589

Janjić, Jovan (2022) Stradanje Srpske pravoslavne crkve u Drugom svetskom ratu, u geopolitičkom kontekstu. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 419-439. ISBN 978-86-7419-357-0

K

Kolaković, Aleksandra (2023) Dunav u geopolitičkim strategijama Francuske: uloga nauke i naučnika u istorijskoj i aktuelnoj perspektivi. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 97-118. ISBN 978-86-7419-373-0

Kolaković, Aleksandra (2021) Ernest Deni i Srbi: O "Najvećem prijatelju Slovena" povodom stogodišnjice smrti. Istorijski časopis, LXX. pp. 493-514. ISSN 0350-0802

Kolaković, Aleksandra (2023) LA FRANCE ET LA SERBIE: LES DÉFIS DE L’AMITIÉ ÉTERNELLE - Hommage au 180e anniversaire des relations diplomatiques franco-serbes. Institut d’études politiques, Belgrad. ISBN 978-86-7419-370-9

Kolaković, Aleksandra (2015) Prikaz: Radoslav Gaćinović, Mlada Bosna, Beograd: Medija centar „Odbrana“ (Biblioteka „Vojna knjiga“, knjiga br. 1856), 2014, str. 595. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 231-235. ISSN 2334-959X

Kolaković, Aleksandra (2019) Stvaranje Jugoslavije u udžbenicima istorije (Srbija, Hrvatska i Federacija Bosne i Hercegovine). Nacionalni interes, 34 (1). pp. 171-188. ISSN 1820-4996

Kolaković, Aleksandra and Daković, Nevena (2021) Le Bataclan - Le Dorćol: Le Patrimoine Culturel et Historique Juif De Paris Et De Belgrade. Lipar: list za književnost, umetnost i kulturu, XII (75). pp. 85-101. ISSN 1450-8338

L

Lazarević, Dajana (2023) Geopolitička misao u naučnim radovima prof. dr Zorana Miloševića (rezime). In: 17. sabor politikologa, 21-22. oktobar 2023., Beograd.

Lazarević, Dajana (2024) I razum i duša u službi nauke - Neponovljiva stvaralačka ličnost dr Zorana Miloševića. In: Svetost - kultura - geopolitika - Susret koji vodi ka Spasenju. ASoglas, Zvornik, pp. 7-18. ISBN 978-99976-83-18-2

M

Marković, Dragan (2013) Geneza i razvoj svojinskih odnosa. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 247-268. ISSN 1820-4996

Marković, Dragan (2021) Od lokalne ka globalnoj samoupravi. Naučna KMD, Beograd. ISBN 978-86-6021-161-5

Marković, Dragan (2014) Perspektive lokalne samouprave u uslovima globalizacije. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 119-139. ISSN 1820-4996

Marković, Dragan (2012) Poslovni moral u zadrugarstvu u funkciji modela demokratizacije društva. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 281-292. ISSN 1452-2152

Milošević, Goran and Đurić, Zvezdan (2014) Južni tok - kroz prizmu ekonomskog razvoja i ekonomske i energetske bezbednosti Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 63-79. ISSN 2334-959X

Milošević, Zoran (2021) Роль народной дипломатии в сотрудничестве нау-чных Сербии, Беларисии и России. Культура в фокусе научных парадигм (12-13). pp. 39-45. ISSN 2520-6699

Milošević, Zoran (2022) Православие, гомосексуальность и трансгендерность: перейден ли порог? In: Международная научная конференция г. Новозыбков, Брянская область, 22 октября 2022 г., 22 октября 2022 г., Новозыбков.

Milošević, Zoran (2022) ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПОЛИТИКА ПАМЯТИ В СЕРБИИ: БОРЬБА НАТО ПРОТИВ КУЛЬТУРЫ ПАМЯТИ В СЕРБИИ НА ПРИМЕРАХ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ УЛИЦ В БЕЛГРАДЕ. In: Материалы III Всероссийской научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 30 июня – 1 июля 2022 г.), 30 июня – 1 июля 2022 г., Ростов-на-Дону.

Milošević, Zoran (2022) «Бегство от свободы» Эриха Фромма в свете православной антропологии. In: Международная научная конференция г. Новозыбков, Брянская область, 22 октября 2022 г., 22 октября 2022 г., Новозыбков.

Milošević, Zoran (2024) Aleksandar Stambolijski i njegova politika prema Srbima i Jugoslaviji. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 115-132. ISBN 978-86-7419-387-7

Milošević, Zoran (2017) Anatomija rumunske politike. Centar akademske reči, Šabac. ISBN 978-86-80142-15-9

Milošević, Zoran (2001) Društvena doktrina Rimokatoličke crkve. Institut za političke studije, Beograd.

Milošević, Zoran (2016) Evroazijski savez u programima srpskih parlamentarnih političkih partija. In: Srbija i Evroazijski savez. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd, pp. 88-107. ISBN 978-86-80142-12-8

Milošević, Zoran (2024) FILMS AND SERIES AS INSTRUMENTS OF GEOPOLITICS. In: Film and Politics. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 83-103. ISBN 978-86-7419-388-4

Milošević, Zoran (2015) Gde ti je država, Kaine? In: Gde ti je država, Kaine? Centar akademske reči, Šabac, pp. 11-19. ISBN 978-86-80142-05-0

Milošević, Zoran (2024) Historical memory and politics of memory in Serbia: A contribution to the study of NATO’s action against the cultural memory in Serbia through examples of street renaming in Belgrade. In: History and Cultural Memory. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 99-110. ISBN 978-86-7419-396-9

Milošević, Zoran (2018) Hoće li Moldavija 2018. nestati sa mape država? In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 149-159. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2012) Identitet Evrope - budućnost muslimana u Evropskoj uniji. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-249-8

Milošević, Zoran (2022) Istočni papizam i pokušaj potčinjavanja (dela) Srpske pravoslavne crkve Fanaru. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 121-145. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2003) Kako je Hans (Ivan) Merc - Novoblaženik Rimske crkve. Beli anđeo, Šabac. ISBN 86-84133-06-4

Milošević, Zoran (2018) Kako nestaju slovenski narodi. In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 265-274. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2016) Ko je isplanirao preseljavanje izbeglica sa Bliskog Istoka u Evropsku uniju? Nacionalni interes, 25 (1). pp. 147-160. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2019) Marks i Engels o Slovenima. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 215-229. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2021) Miloš S. Milojević i istorija srpskog nestajanja. In: Doprinos Miloša S. Milojevića istorijskoj nauci: zbornik radova sa nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem. Udruženje Miloš Milojević, Crna Bara, pp. 9-40. ISBN 978-86-81364-19-2

Milošević, Zoran (2023) Moj susret sa Prepodobnim Serafimom (Sarovskim). Suština poetike (79). pp. 119-124. ISSN 2620-0988

Milošević, Zoran (2022) Muslimani teroristi ili žrtve zapada. Centar za pisanu reč, Bagdad. ISBN 978-86-6475-186-5

Milošević, Zoran (2015) Na brodu za Indiju. In: Stvaralačka snaga Engleza - pogled u englesku kulturu i pomalo u politiku i istoriju. Centar akademske reči, Šabac, pp. 245-246. ISBN 978-86-80142-00-5

Milošević, Zoran (2016) Nebeska geopolitika - Vatikan i međunarodni odnosi - zbornik radova. Centar akademske reči; Međunarodna slovenska akademija nauka, obrazovanja, umetnosti i kulture, Šabac, Moskva. ISBN 978-86-80142-07-4

Milošević, Zoran (2013) Neželjene integracije, Srbi između neoosmanske Turske i atlantističke Evropske unije. Prima Prom d.o.o., Banja Luka. ISBN 978-99955-728-5-3

Milošević, Zoran (2015) Nova logika imperije. Institut za političke studije, Šabac. ISBN 978-86-80142-01-2

Milošević, Zoran (2005) Novi put Rusije - Rusija u postvizantijskom geopolitičkom i religioznom vrtlogu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo. ISBN 99938-0-706-0

Milošević, Zoran (2021) O gubitku teritorija i asimilaciji pravoslavnih Slovena. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 231-257. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2012) O integraciji muslimana doseljenih u države Evropske unije. Vojno delo, 64 (3). pp. 50-59. ISSN 0042-8426

Milošević, Zoran (2008) Od Malorusa do Ukrajinaca - prilog proučavanju promene kulturnog i nacionalnog identiteta Malorusa. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo. ISBN 978-99955-0-375-8

Milošević, Zoran (2023) Odgonetanje poruka slika Slobodana Bobana Berića. In: Božanska čestica - priča o umetnosti srpskog slikara. Institut za političke studije, Beograd, pp. 9-10. ISBN 978-86-7419-374-7

Milošević, Zoran (2010) Otkrivanje države - prilog proučavanju (geo)političkih promena u svetu. Institut za političke studije, Šabac. ISBN 978-86-7419-226-9

Milošević, Zoran (2009) Politička modernizacija. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-211-5

Milošević, Zoran (2017) Predgovor (Anatomija rumunske politike / prir. Zoran Milošević. - Šabac : Centar akademske reči, 2017. In: Anatomija rumunske politike. Centar akademske reči, Šabac, pp. 5-10. ISBN 978-86-80142-15-9

Milošević, Zoran (2020) Predgovor (Govor mržnje i kultura pamćenja). In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 9-16. ISBN 978-86-7419-325-9

Milošević, Zoran (2024) Predgovor (Srpsko-bugarski odnosi - pitanja perspektive i saradnja). In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 5-6. ISBN 978-86-7419-387-7

Milošević, Zoran (2022) Predgovor knjizi "Istorija kao instrument geopolitike". In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 11-18. ISBN 978-86-7419-357-0

Milošević, Zoran (2024) Predgovor knjizi "Česi, Praško proleće i NATO bombe". In: Česi, Praško proleće i NATO bombe. Institut za političke studije, Beograd, pp. 7-8. ISBN 978-86-7419-391-4

Milošević, Zoran (2023) Recenzija: Novi (sakupljački) podvig Zorana Samardžića. In: Duh naroda Srbskog. Udruženje građana Pokret za razvoj Batajnice, Beograd, p. 178. ISBN 978-86-900800-3-8

Milošević, Zoran (2012) Rimokatolična crkva i islam - Od «Lectio magistralis» do povlačenja Rimokatoličke crkve pred islamom. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 197-214. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2020) Rumunija i Rumuni u istoriji Miloša S. Milojevića. In: Doprinos Miloša S. Milojevića istorijskoj nauci: zbornik radova sa nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem. Udruženje Miloš Milojević, Crna Bara, pp. 178-184. ISBN 978-86-81364-19-2

Milošević, Zoran (2018) Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2018) Rumunija postavila bombu ispod nezavisnosti Moldavije. In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 286-288. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2009) Ruska spoljna politika i Srbija. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 123-130. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2010) Slabljene (ekonomske) moći Zapada. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 241-252. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2007) Sociologija masovnih komunikacija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo. ISBN 978-99955-0-055-9

Milošević, Zoran (2010) Spoljno-političke ambicije Turske. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 149-166. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2018) Srpsko pitanje i Rumunija (Ili zašto je pravedno da Srbija i Rusija imaju zajedničku granicu). In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 15-41. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2010) Svet bez Zapada - prilog proučavanju političkih procesa. Slobomir P Univerzitet, Bijeljina. ISBN 978-99938-757-8 -9

Milošević, Zoran (2021) Svetitelji - nebeski zaštitnici ruske vojske sa posebnim osvrtom na prepodobnog Serafima Sarovskog. In: Svetost i duh vremena: zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije održane 6-8. avgusta 2021. godine. Institut za političke studije, Udruženje Miloš Milojević, Beograd; Crna Bara, pp. 76-96. ISBN 978-86-7419-342-6

Milošević, Zoran (2024) Svetost - kultura - geopolitika - Susret koji vodi ka Spasenju. ASoglas, Zvornik. ISBN 978-99976-83-18-2

Milošević, Zoran (2024) Svetost - kultura - geopolitika - Susret koji vodi ka Spasenju (korice). [Image]

Milošević, Zoran (2011) Totalitarni pokreti i ideje na Istoku Evrope. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 29-57. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2011) Turska i neoosmanizam. ZM : Klub srpskih rodoljuba, Beograd. ISBN 978-86-88869-00-3

Milošević, Zoran (2013) Turska potraga za "donatorom" energije - o energetskoj saradnji Rusije i Turske. In: Turska - regionalna sila? Institut za evropske studije, Beograd, pp. 101-119. ISBN 978-86-82057-45-1

Milošević, Zoran (2018) U Rumuna kozje uši - predgovor. In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 9-12. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2015) Ukrajinsko pitanje danas. Institut za političke studije, Šabac. ISBN 978-86-80142-02-9

Milošević, Zoran (2022) Unija i pravoslavni Sloveni. Ognjilo - zbornik za istoriju, arheologiju, tradiciju i nasleđe (4). pp. 137-148. ISSN 2787-3471

Milošević, Zoran (2015) Unija. Politika Rimokatolične crkve prema pravoslavnim Slovenima. Centar akademske reči, Šabac. ISBN 978-86-80142-06-7

Milošević, Zoran (2018) Uzroci i okolnosti koji su uticali na predaju Istočnog Banata Rumuniji od strane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Jugoslavije) posle Prvog svetskog rata. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 127-141. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2011) Zašto se raspadaju države? Nacionalni interes, 10 (1). pp. 243-261. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2024) Zlatni prvenac edicije "Pravoslavlje i geopolitika" - predgovor knjizi "Pad pravoslavne Engleske". In: Pad pravoslavne Engleske. Institut za političke studije, Beograd, pp. 7-9. ISBN 978-86-7419-393-8

Milošević, Zoran and Božić, Vanda (2022) (Neo)trockizam i njegova istorija kao instrument savremene geopolitike. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 89-139. ISBN 978-86-7419-357-0

Milošević, Zoran and Dimitrijević, Vladimir (2011) Evropska unija, Rusija i novi fašizam - gde su tu Srbi? ZM : Klub srpskih rodoljuba, Beograd. ISBN 978-86-88869-01-0

Milošević, Zoran and Kraktus, Ema (2023) Dunav, NATO i strategija Evropske unije za Dunav. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 29-47. ISBN 978-86-7419-373-0

Milošević, Zoran and Lazarević, Dajana (2023) Phanar and Phanar(iots) in the mirror of Serbian media on the example of the newspapers "Politika" i "Danas" - summary. In: 2nd International Conference - Religion and Social Processes in Southeast Europe, November 24, 2023, Belgrade.

Milošević, Zoran and Lazarević, Dajana (2023) Reforma srpskog jezika Vuka Karadžića i političke posledice. Predavanje u Ruskom domu, 26.10.2023. In: Predavanje, 23.10.2023., Ruski dom.

Milošević, Zoran and Mirović Janković, Aleksandra (2021) Vakcina kao sredstvo geopolitičkog uticaja. In: Covid-19 : izazovi i posljedice : zbornik radova sa IX međunarodnog naučnog skupa održanog 28. maja 2021. godine, Tom II. Evropski univerzitet, Brčko distrikt, Brčko, pp. 23-34. ISBN 978-99955-99-57-7

Milošević, Zoran and Mirović Janković, Aleksandra (2020) Veliki rat i (ne)kultura pamćenja u medijima: govor mržnje kroz falsifikovanje istorije i propagandno delovanje. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 172-219. ISBN 978-86-7419-325-9

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2023) Doprinos Živojina Žike Đurića estetizaciji identiteta Instituta i institutskih izdanja. In: Spomenica Živojina Đurića (1954-2022). Institut za političke studije, Beograd, pp. 53-57. ISBN 978-86-7419-383-9

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2023) Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država - korice knjige. Institut za političke studije, Beograd.

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2023) Predgovor (Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država). In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, p. 7. ISBN 978-86-7419-373-0

Mos, Vladimir (2024) Pad pravoslavne Engleske - sa posebnim osvrtom na Normansko osvajanje (1043-1087). Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-393-8

P

Pešić, Milena (2012) Nacionalni identitet i interkulturni dijalog. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 165-197. ISSN 1452-2152

Pešić, Milena (2021) Satirička naličja srpske modernizacije. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-349-5

Pešić, Milena and Janjić, Jovan (2024) Editor`s foreword. In: History and Cultural Memory. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 13-26. ISBN 978-86-7419-396-9

S

Stošić, Sanja (2024) IDENTITARY SYMBOLS AND SPANISH CINEMATIC DISCOURSE – FROM FRANCOISM TO ALMODOVARIAN CINEMA. In: Film and Politics. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 419-444. ISBN 978-86-7419-388-4

Stošić, Sanja (2021) Kolonijalna politika Španije: Filipini kao studija slučaja. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-338-9

Stošić, Sanja (2021) Kriza Korona virusa: uticaj i implikacije na (preoblikovanje) kulturno-političkog identiteta Srbije i Kine II. Politička revija, 67 (1). pp. 11-30. ISSN 1451-4281

Stošić, Sanja (2022) Orthodoxy in the Age of Dechristianization: Challanges and Perspectives. In: Международная научная конференция г. Новозыбков, Брянская область, 22 октября 2022 г., 22 октября 2022 г., Новозыбков.

Stošić, Sanja (2021) Towards New Paradigms of Living and Teaching During the Covid-19 Period: The Case of the Republic of Serbia. In: Эпистемологические основания современного образования: актуальные вопросы продвижения фундаментального знания в учебный процесс. Материалы II Международной научно-практической конференции (15-16 октября 2021 г.). МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ Борисоглебский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Воронежский государственный университет» Борисоглебск 2021, pp. 231-238. ISBN 978-5-00189-725-5

Stošić, Sanja and Pešić, Milena (2021) Covid-19: Global issues and local Serbian responses. In: Security Crises in the 21st Century and How to Manage Them: Social and Security aspects, Vol. 1. CARUK, HUMS, IRMO and Libertas, Belgrade, pp. 1010-112. ISBN 978-86-902810-1-5

U

Udruženje književnika Belorusije, Udruženje novinara Belorusije (2023) Medalja Maksima Bogdanoviča dr Zoranu Miloševiću. Udruženje književnika Belorusije, Minsk.

V

Vučinić-Maljević, Tatjana (2021) Bibliografija Zorana Miloševića (1987-2021). Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-343-3

Vučinić-Maljević, Tatjana (2023) Intervju sa dr Zoranom Miloševićem - laureatom Medalje Igora Grigorjeva u 2023. godini. Udruženje srpskih književnika u Sloveniji, Ljubljana.

Z

Zablaćanski, Anđelko (2023) Zahvalnica dr Zoranu Miloševiću. Udruženje poetskih stvaralaca, Glušci.

Š

Ševčenko, Kiril (2021) Život u ime srpske i slovenske nauke - naučni rad i društvena delatnost profesora Zorana Miloševića. In: Bibliografija Zorana Miloševića 1987-2021. Institut za političke studije, Beograd, pp. 153-162. ISBN 978-86-7419-343-3

Šuljagić, Sanja (2021) Kakav je bio stari srpski kalendar pre njegove promene u vreme cara Petra Velikog i kralja Milana Obrenovića. In: Zbornik za istoriju, arheologiju, tradiciju i nasleđe „Ognjilo“. Udruženje građana „Čačkalica“, Beograd, pp. 112-137. ISBN 978-86-82092-01-8

Šuljagić, Sanja (2022) O savremenim pokušajima poništavanja srpskog indentiteta na Kosovu i Metohiji. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 9-49. ISSN 1820-4996

Šuljagić, Sanja (2024) O zanemarenosti dodirnih odrednica u srpskom i bugarskom identitetu. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 85-104. ISBN 978-86-7419-387-7

Šuljagić, Sanja (2020) Ogled o srpskom identitetu: raspoznavanje izvorišta srpskog identiteta u drevnoj istoriji. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-327-3

Šuljagić, Sanja (2016) Poništavanje identiteta slovenske civilizacije. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 191-227. ISSN 1820-4996

Šuljagić, Sanja (2018) Prikaz: Vojislav Šikoparija. Sećanja srpskog oficira (1900 – 1918), Zavod za udžbenike, Beograd, 2016., 573 str. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 241-247. ISSN 1820-4996

Šuljagić, Sanja (2021) Razvoj filipinskog identiteta i španska kolonizacija Filipina prema viđenju Sanje Stošić – kritički osvrt. Politička revija, 63 (3). pp. 141-171. ISSN 1451-4281

Šuljagić, Sanja (2021) Teza istoričara Miloša Milojevića o punom nazivu titule cara Stefana Dušana Nemanjića. In: Zbornik konferencije Dani Miloša S. Milojevića, 10.-11. 07. 2021., Crna Bara, 2021. Udruženje „Miloš Milojević“, Crna Bara, Srbija, pp. 118-143. ISBN 978-86-81364-19-2

Šuljagić, Sanja (2023) U spomen na direktora Instituta za političke studije Živojina Đurića. In: Spomenica Živojina Đurića (1954-2022). Institut za političke studije, Beograd, pp. 67-71. ISBN 978-86-7419-383-9

Šuljagić, Sanja (2021) Неспособность русских объединить славян в XIX веке“, у Россия и славянские народы в XIX-XXI вв. In: Россия и славянские народы в XIX-XXI вв.: Материалы международной научной конференции (г. Новозыбков, Брянская область, 22 октября 2021 г.) / Под ред. В.В. Мищенко, Т.А. Мищенко, С.П. Куркина. Брянский государственный университет им. И. Г. Петровского"; ООО "Аверс", Брянск, Россия, pp. 191-199. ISBN 978-5-6047151-3-0

Šuljagić, Sanja (2012) Zasnivanje srpskog nacionalnog identiteta: Politički i kulturološki aspekti razvoja sela u Srbiji. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-248-1

Šuljagić, Sanja (2023) Značaj reke Dunav u definisanju identiteta srpskog naroda. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 295-324. ISBN 978-86-7419-373-0

Šuljagić, Sanja (2024) The cancellation of the cultural memory of on the example of destruction and neglect of the monuments of Serbian culture in XX century. In: History and Cultural Memory. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 171-204. ISBN 978-86-7419-396-9

В

Василевич, Виктор (протоиерей) (2023) Сертификат Зорану Милошевичу. Минская духовная семинария, Минск.

И

Иванников, Иван Андреевич (2024) Сочинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)». «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Сочи.

Л

Лазаревич, Даяна (2023) ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ДОКТОРА ЗОРАНА МИЛОШЕВИЧА. In: КУЛЬТУРА. ПОЛИТИКА. ПОНИМАНИЕ: сб. материалов X Международной научной конференции. ООО «Эпицентр», Белгород, pp. 27-31. ISBN 978-5-6051250-2-0

М

Милошевич, Зоран (2024) ФАНАР И СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ. In: ПРАВОСЛАВНЫЙ БЕЛОРУССКО-БАЛКАНСКИЙ СБОРНИК. Institut za političke studije, Beograd, pp. 163-183. ISBN 978-86-7419-392-1

Милошевич, Зоран (2023) Геополитика. Взгляд с Балкан. Часть 1. «Свежий взгляд», Санкт-Петербург. ISBN 978-5-4391-0851-0

Милошевич, Зоран (2023) Геополитика. Взгляд с Балкан. Часть 2. Белпринт, Минск. ISBN 978-985-459-635-8

Милошевич, Зоран (2021) История (летопись) исчезновения сербов, у сборнике: Россия и славянские народы в XIX-XXI вв. In: Роосия и славянский мир XIX – XXI вв. ООО "Аверс", Брянск, pp. 69-87. ISBN 978-5-6047151-3-0

Милошевич, Зоран (2024) (uređivački rad): ЭРГОДИЗАЙН - Всероссийская научно-практическая конференция Интеллектуальные технологии в эргономическом проектировании и когнитивных науках Информационное письмо 04-06 июня 2024 года г. Брянск. ЭРГОДИЗАЙН, 23 (1). pp. 3-4. ISSN 2619-1512

Ц

Центр, Европа (2023) Программа международной научно-практической конференции "Украинский нацизм в XXI веке: корни и ветви". Центр Европа, Москва.

This list was generated on Sun May 19 12:14:43 2024 CEST.