Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Creators | Item Type
Jump to: A | B | D | E | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Ć | Č | Đ | Š | Ž | А | Б | Г | Д | И | Л | М | П | С | Т | Ц | Ш
Number of items at this level: 618.

A

Andonov, Oliver Aleksandar (2013) Očuvanje i realizacija nacionalnih interesa kroz prizmu evropske bezbedonosne politike. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 169-200. ISSN 1820-4996

Antić, Maja (2024) On the influence of Austrian propaganda in Herzegovina and the insurgent attitude of Christians in the coverage of the Day magazine (1861–1865). In: History and Cultural Memory. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 451-462. ISBN 978-86-7419-396-9

Antić, Čedomir and Nikolić, Goran (2021) Istorijski pregled demografskih tendencija srpskog naroda. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 169-185. ISSN 1820-4996

Antonić, Slobodan (2017) Kosovo kao asimetrični kondominijum. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 121-136. ISSN 1820-4996

Antonić, Slobodan (2013) O "debriselizaciji" birača - evroskepticizam u javnom mnjenju Srbije. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 79-99. ISSN 1820-4996

Avramović, Zoran (2018) Od "jugoslovenske zablude" do srpske istine. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 145-158. ISSN 1820-4996

Avramović, Zoran (2017) Predlozi političkog i društvenog okvira za kosovski dijalog. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 63-79. ISSN 1820-4996

Avrejski, Nikola (2024) Uzajamno neophodno dobrosusedstvo: o poukama iz prošlosti, izazovima sadašnjosti i budućnosti bugarsko-srpskih odnosa. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 65-83. ISBN 978-86-7419-387-7

B

Babilunga, Nikolaj Vadimovič (2018) Moldavija i Pridnjestrovje u klasičnoj geopolitici Karla Haushofera. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 123-134. ISSN 1820-4996

Babilunga, Nikolaj Vadimovič (2020) Promena državnih simbola SSR Moldavije i formiranje Pridnjestrovske moldavske republike. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 447-470. ISBN 978-86-7419-325-9

Bajagić, Mladen (2015) Bosna i Hercegovina u vrtlogu radikalnog islamističkog fanatizma, vehabizma i terorizma. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 47-82. ISSN 2334-959X

Bajagić, Mladen (2014) Islamska država Iraka i Sirije (ISIS/ISIL) - nastanak, razvoj, ideološki temelji i ciljevi. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 25-54. ISSN 2334-959X

Bajić, Jovo (2024) Bugarski nacionalni pokret i Srbi(ja) u devetnaestom veku. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 11-64. ISBN 978-86-7419-387-7

Bajić, Jovo (2017) Prikaz: Kiril Ševčenko, Lužičkosrpsko pitanje i Čehoslovačka 1945–1948. Šabac: Centar akademske reči, 2017, 328 str. Nacionalni interes, 29 (2). pp. 143-146. ISSN 1820-4996

Bajić, Jovo (2016) Prikaz: Nebeska geopolitika: Vatikan i međunarodni odnosi, (priredio Zoran Milošević), Centar akademske reči, Šabac i Međunarodna slovenska akademija, Moskva, 2016, str. 178. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 249-254. ISSN 1820-4996

Baranov, Aleksej V. (2023) Značaj Podunavlja u ruskoj geopolitici od XVIII do početka XXI veka. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 205-217. ISBN 978-86-7419-373-0

Bačanin, Vojislav (2023) Opšti pogled na karakter upravnog spora u prvoj jugoslovenskoj državi. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 125-141. ISSN 0354-5989

Berić, Jovan (2024) Natalija Perišić : Socijalna politika Evropske Unije - područja i pristupi, Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa, Beograd, 2021. Srpska politička misao, 84 (2). pp. 161-166. ISSN 0354-5989

Bjelajac, Mile (2019) Prikrivanje i razotkrivanje pravih razloga za rat 1999. godine na Kosovu i Metohiji. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 13-36. ISSN 2334-959X

Blagojević, Veljko and Pejić, Igor (2020) Retorika predsednika Trampa i međunarodni odnosi. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 347-369. ISBN 978-86-7419-325-9

Bodin, Milenko (2020) Mržnja kao (auto)destrukcija domaćina - od komunizma do druge Srbije. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 154-171. ISBN 978-86-7419-325-9

Bodrožić, Ivana P. (2016) Nadležnost međunarodnog krivičnog suda i krivično delo terorizma. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 215-232. ISSN 2334-959X

Bodrožić, Đuro (2020) Ekonomska i društvena osnova stare srpske državnosti. Politička revija, 66 (4). pp. 315-332. ISSN 1451-4281

Bodrožić, Đuro (2024) Nacija i država u vremenu globalizacije. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-386-0

Bodrožić, Đuro (2023) Nacija i nacionalizam - poreklo termina i istorijat ideje. Nacionalni interes, 45 (2). pp. 27-43. ISSN 1820-4996

Bodrožić, Đuro (2023) Nacionalizam - intelektualna istorija i programska načela. Politička revija, 77 (3). pp. 89-105. ISSN 1451-4281

Bodrožić, Đuro (2019) Nacionalna država u Prvom srpskom ustanku. Politička revija, 62 (4). pp. 87-107. ISSN 1451-4281

Bodrožić, Đuro (2022) Rimokatolična crkva i balkanska istorija. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 389-418. ISBN 978-86-7419-357-0

Bodrožić, Đuro (2019) Srbi i Jugoslavija: pocepani narod u podeljenoj zemlji. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 29-48. ISSN 1820-4996

Bodrožić, Đuro (2023) Uloga države u oblikovanju i zaštiti nacionalnog identiteta. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 97-113. ISSN 0354-5989

Bogavac Cvetković, Nataša and Stojanović, Ivica (2012) Perspektive priliva stranog kapitala u Srbiju. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 333-354. ISSN 1452-2152

Božović, Rade (2015) Stvaralačka snaga Engleza - pogled u englesku kulturu i pomalo u politiku i istoriju. Centar akademske reči, Šabac. ISBN 978-86-80142-00-5

Bratina, Boris R. and Bratina, Oksana A. (2019) Marks: ima li "klasne borbe" u savremenosti. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 33-39. ISSN 1820-4996

Budžak, Goran (2018) Revizija Dejtonskog mirovnog sporazuma - Dejton 2. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 65-82. ISSN 1820-4996

Bukvić, Rajko (2015) Lekcije iz Katinjske šume - ne samo za Srbe. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 53-89. ISSN 1820-4996

Bulatović, Momir (2018) Zašto druga Jugoslavija nije mogla biti spašenja i gdje su krajnje granice njenog rastakanja. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 189-200. ISSN 1820-4996

Bursać, Dejan (2015) Da li se neutralnost kosi sa članstvom u Evropskoj uniji? Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 139-152. ISSN 2334-959X

Bursać, Dejan (2014) Južni tok i alternativni putevi snabdevanja energentima na Balkanu. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 123-139. ISSN 2334-959X

Bursać, Dejan (2014) Prikaz: Darko Tanasković, Neoosmanizam: Povratak Turske na Balkan – drugo dopunjeno izdanje, Službeni glasnik, Beograd, 2011, 164 str. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 151-156. ISSN 2334-959X

D

Danilović, Neđo S. and Blagojević Danilović, Aleksandra N. (2019) Agresija NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju - 20 godina posle: politikološko-pravni aspekti. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 141-173. ISSN 2334-959X

Daniš, Miroslav (2022) Panslavizam kao jedan od koncepata slovenske uzajamnosti u kontekstu evropske geopolitike 19. veka (na primeru dela Ludovita Štura i panslovenskih političkih susreta). In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 655-667. ISBN 978-86-7419-357-0

Davidović, Sandra (2017) Misija EULEX - "kosovski" test zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 239-259. ISSN 1820-4996

Denda, Dalibor (2023) Dunav kao značajna linija komunikacija i strategijska barijera za Srbiju i Jugoslaviju u prvoj polovini 20. veka. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 343-362. ISBN 978-86-7419-373-0

Despotović, Ljubiša (2016) Antinomije nacionalne (ne)moći: globalizacijski i geopolitički kontekst nacionalne bezbednosti Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 27-45. ISSN 2334-959X

Despotović, Ljubiša (2014) Geoenergetika i geopolitika: gasovod Južni tok i položaj Srbije u procesima geoenergetskog prekomponovanja odnosa moći EU i Ruske Federacije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 31-44. ISSN 2334-959X

Despotović, Ljubiša (2017) Geopolitička sudbina Kosova i Metohije - između evroatlantske okupacije i projekta Velike Albanije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 29-48. ISSN 2334-959X

Despotović, Ljubiša (2018) Kineska diskretna geopolitička transgresija na Balkanu i bezbednosni identitet Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 31-40. ISSN 2334-959X

Despotović, Ljubiša (2017) Republika Srpska, geopolitičke pretnje i bezbednosni rizici. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 59-74. ISSN 2334-959X

Despotović, Ljubiša (2019) Zločinačka agresija atlantista na SR Jugoslaviju kao primer asimetričnog rata. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 75-87. ISSN 2334-959X

Despotović, Ljubiša and Glišin, Vanja (2022) Geopolitički aspekti formiranja sintetičkih nacija kao dogovornih nacija na prostoru bivše Jugoslavije. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 269-295. ISBN 978-86-7419-357-0

Dimitrijević, Srboljub and Anđelković Zdravković, Sanja (2022) Dugo putovanje u rat: nastavna lekcija - zašto? Nacionalni interes, 45 (3). pp. 277-298. ISSN 1820-4996

Dimitrijević, Vladimir (2013) Ispovest evroskeptika. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 151-165. ISSN 1820-4996

Dimitrijević, Vladimir (2019) Srpska politička emigracija i Titova Jugoslavija. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 147-169. ISSN 1820-4996

Dokić, Marija (2024) Transcendence of the idea of historical consciousness from culture of remembrance to the reflection of national consciousness and identity. In: History and Cultural Memory. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 153-170. ISBN 978-86-7419-396-9

Domazet, Ivana and Marjanović, Darko and Lazić, Milena (2023) Političko okruženje kao faktor privlačenja stranih investicija u Srbiju. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 11-40. ISSN 0354-5989

Dostanić, Dušan (2024) Osvald Špengler i pruski socijalizam. Srpska politička misao, 83 (1). pp. 29-58. ISSN 0354-5989

Dostanić, Dušan (2020) Prikaz: Falk Horst (Hrsg.), Panajotis Kondylis und die Metamorphosen der Gesellschaft. Ohne Macht lässt sich nichts machen. Aufsätze und Essays, Duncker & Humblot, Berlin, 2019, 267. str. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 245-247. ISSN 1820-4996

Dostanić, Dušan (2024) Smrtonosna ludost (prikaz knjige). Nacionalni interes, 47 (1). pp. 159-167. ISSN 1820-4996

Dostanić, Dušan (2024) Unutar AFD-a (Schreiber, Franziska. 2018. Inside AfD: Der Bericht einer Aussteigerin. München: Europa Verlag). Politička revija, 80 (2). pp. 163-169. ISSN 1451-4281

Dragišić, Zoran and Janković, Brankica (2014) Radikalni islamizam i bezbednost Balkana. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 69-88. ISSN 2334-959X

Dragišić, Zoran and Milošević, Mladen M. (2016) Ugrožavanje nacionalne bezbednosti Republike Srbije terorizmom u sajber prostoru. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 157-176. ISSN 2334-959X

Dragišić, Zoran and Ćurčić, Milica (2016) Borci iz Srbije u redovima "Islamske države" kao teroristička pretnja. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 145-162. ISSN 2334-959X

Drašković, Bojan (2022) Hrvatska istorija u svetlu geopolitike. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 309-346. ISBN 978-86-7419-357-0

Drašković, Bojan (2021) Pad Slobodana Miloševića. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 103-151. ISSN 1820-4996

Drašković, Bojan (2022) Prikaz: Miloš Knežević: Dijalozi o Kosovu i Metohiji – kritika predloga teritorijalne podele Kosova i Metohije, Institut za političke studije, Beograd, 2021, str. 56. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 249-272. ISSN 1820-4996

E

Eftimovski, Stefan A. (2013) Evroskepticizam u državama Evropske unije. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 81-102. ISSN 1820-4996

Eremić, Sonja (2018) Koncept bimultilateralizma zasnovan na praksi Šangajske organizacije za saradnju. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 103-122. ISSN 1820-4996

G

Gajić, Aleksandar (2018) Aktuelna geopolitička pozicija Srbije: između atlantizma, evroazijstva i kineskog uticaja. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 13-29. ISSN 2334-959X

Gajić, Aleksandar (2020) Demokratski kosmopolitizam i svetska država: normativno-institucionalni predlozi Danijela Arkibuđija. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 113-133. ISSN 1820-4996

Gajić, Aleksandar (2017) Džozef Naj i sporne dimenzije ruske moći. Nacionalni interes, 28 (1). pp. 121-139. ISSN 1820-4996

Gajić, Aleksandar (2018) Evroatlantske integracije, Srbija i Zapadni Balkan, posle "Bregzita": geopolitičke okolnosti. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 123-139. ISSN 2334-959X

Gajić, Aleksandar (2023) Geopolitički položaj Srbije nakon otpočinjanja rata u Ukrajini - neutralnost i strateško odvraćanje u kriznom kontekstu. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 53-74. ISSN 0354-5989

Gajić, Aleksandar (2014) Mogućnost geopolitičke preorijentacije Srbije u savremenim međunarodnim prilikama. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 191-212. ISSN 1820-4996

Gajić, Aleksandar (2012) Perspektive srpsko-ruskih odnosa u kontekstu savremene svetske krize. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 59-78. ISSN 1452-2152

Gajić, Aleksandar (2019) Ruska spoljna politika i njeni geopolitički interesi na Balkanu. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 133-153. ISSN 2334-959X

Gajić, Aleksandar (2022) "Veliki reset": pokušaj reanimacije globalizma. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 45-64. ISSN 1820-4996

Gajić, Aleksandar (2012) "Zapadni Balkan" u savremenom političkom diskursu. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 83-99. ISSN 1452-2152

Gajić, Aleksandar and Despotović, Ljubiša (2024) Posthumanizam - istorija, ciljevi i neposredne opasnosti. Srpska politička misao, 85 (3). pp. 7-24. ISSN 0354-5989

Gaćinović, Radoslav (2016) Fiksiranje totalitarnog cilja i moć međunarodnog terorizma. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 47-66. ISSN 2334-959X

Gaćinović, Radoslav (2018) Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca - država bez pravnog temelja. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 109-126. ISSN 1820-4996

Gaćinović, Radoslav (2017) Uticaj secesije Kosova i Metohije na nacionalnu bezbednost Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 69-86. ISSN 2334-959X

Gaćinović, Radoslav (2016) Vizionarska kratkovidost srpske vlade 1918. godine. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 163-190. ISSN 1820-4996

Gaćinović, Radoslav (2018) Vojna neutralnost i budućnost Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 23-38. ISSN 2334-959X

Gačić, Jasmina and Mićović, Marija (2019) Bombardovanje SRJ - suspendovanje suvereniteta države i stvaranje stanja ekološke katastrofe. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 217-236. ISSN 2334-959X

Glišin, Vanja (2023) Dunav u vizuri nemačke geopolitike. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 61-82. ISBN 978-86-7419-373-0

Glišin, Vanja and Despotović, Ljubiša (2024) Antijugoslovenstvo kao antisrpska platforma za političku i vojnu saradnju ustaša i komunista u okvirima Kraljevine Jugoslavije tokom rata na teritoriji NDH. Nacionalni interes, 47 (1). pp. 91-117. ISSN 1820-4996

Gostović, Dragan (2021) Vojska u političkom sistemu druge Jugoslavije. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 41-62. ISSN 1820-4996

Grečić, Vladimir (2016) Evropska unija i masovne migracije. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 43-67. ISSN 1820-4996

Grigorova, Darina (2024) Bugarske diplomatske prognoze i scenariji o sudbini SSSR-a (1990-1991) - na osnovu neobjavljenih dokumenata iz Arhiva bugarskog Ministarstva spoljnih poslova. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 331-350. ISBN 978-86-7419-387-7

Grk, Snežana (2014) Recesija, deflacija i prinudna preraspodela dohotka. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 173-200. ISSN 1820-4996

Grmuša, Adrijana (2023) Bezbednost zdravlja u Srbiji : Crveni krst i epidemiološki problemi : studija slučaja. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-371-6

Grmuša, Adrijana (2014) Prikaz: Haled Fuad Alam, Globalni islam, Službeni glasnik, Beograd, 2012, 156 str. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 157-160. ISSN 2334-959X

Grmuša, Adrijana (2024) The importance of teacher in-service training programs for bullying prevention-experiences from secondary schools in the capital of Serbia (resume). OCTAEDRO, Barcelona.

Gronski, Aleksandar (2020) Funkcionisanje kontrolisanog istorijskog pamćenja u Belorusiji. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 299-314. ISBN 978-86-7419-325-9

Gronski, Aleksandar (2022) Izgradnja negativnog imidža Rusije i ruskog sveta od prozapadnih beloruskih analitičkih centara. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 541-555. ISBN 978-86-7419-357-0

Gujaničić, Dušan (2014) Prikaz: Simplicius Aiguillon, Les Cinq-Mille; fortune et faillite de l’élite française, Cherche midi, Paris, 2014. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 237-241. ISSN 1820-4996

H

Hram Aleksandra Nevskog, Beograd (2024) Poziv na promociju knjige "Pad pravoslavne Engleske" Vladimira Mosa. Hram Aleksandra Nevskog, Beograd.

I

Igrutinović, Milan and Nikolić, Goran (2012) Globalni položaj EU - politički i ekonomski aspekti. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 171-196. ISSN 1452-2152

Iliev, Radoslav (2024) Podrška bugarske i jugoslovenske inicijative za "izgradnju" Afrike u godinama Hladnog rata. Arhitektonski modeli i politika dekolonizacije. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 319-330. ISBN 978-86-7419-387-7

Institut za političke studije, Beograd (2024) Edicija "Pravoslavlje i geopolitika" - logo. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Perspektive političkih nauka u savremenom društvu II - korice knjige. Institut za političke studije, Beograd.

Ivanović, Miroslav (2018) Glavni geopolitički vektor u postsovjetskom vremenu i kako odgovoriti na njega. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 83-101. ISSN 1820-4996

J

Janev, Igor (2024) The ethnocide that resulted from the Agreement between Macedonia and Greece concluded in Prespa village (“Prespa agreement”, 2018) and the process of assimilation and transformation of the Macedonian identity (“bulgarianization”) as a result of the dismantling, annulment and annihilation of the national identity of the Macedonians. In: History and Cultural Memory. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 247-281. ISBN 978-86-7419-396-9

Janjić, Jovan (2022) Stradanje Srpske pravoslavne crkve u Drugom svetskom ratu, u geopolitičkom kontekstu. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 419-439. ISBN 978-86-7419-357-0

Janković, Nemanja and Perić, Nenad (2020) Politički marketing Milana Stojadinovića. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 89-112. ISSN 1820-4996

Janković, Slobodan (2017) Involvement of foreign factor in Balkans war and peace. Nacionalni interes, 28 (1). pp. 39-68. ISSN 1820-4996

Janković, Slobodan (2020) Italijanska politika na južnom i istočnom Sredozemlju. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 159-186. ISSN 1820-4996

Janković, Slobodan (2016) Izbegličko-migrantska kriza: uzrok, posledice i smisao. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 69-102. ISSN 1820-4996

Janković, Slobodan (2022) Odjeci ukrajinskog rata na Bliskom Istoku. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 107-135. ISSN 1820-4996

Janković, Slobodan (2014) Politika EU prema istočnom i južnom Mediteranu. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 71-91. ISSN 1820-4996

Janković, Slobodan (2021) Prikaz: Dragan Bisenić (prir.), Od nacionalnog idealizma do nacionalne tragedije: CIA i Jugoslavija (1948 – 1990), dokumenti, Tom I Club Plus, Beograd 2021, 633 str. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 319-328. ISSN 1820-4996

Janković, Slobodan and Ajzenhajmer, Vladimir (2013) Razlike u sticanju međunarodnog legitimiteta Palestine i KiM. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 191-230. ISSN 1820-4996

Jelisavac Trošić, Sanja (2020) Trgovinski rat između Sjedinjenih američkih država i Kine i urušavanje svetske trgovinske organizacije. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 145-171. ISSN 1820-4996

Jevtić, Miloš (2024) FILM AND RECONCILIATION: A CASE STUDY FROM THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA. In: Film and Politics. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 143-157. ISBN 978-86-7419-388-4

Jevtić, Miloš (2024) Kolektivno stradalništvo - fenomen i njegove posledice. Srpska politička misao, 84 (2). pp. 105-126. ISSN 0354-5989

Jevtić, Miloš (2020) Proglas o kolektivnim sećanjima: značaj i problemi za kulturu pamćenja. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 373-393. ISBN 978-86-7419-325-9

Jevtović, Zoran and Aracki, Zoran (2019) Propagandna matrica globalnih medija u hibridnim ratovima. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 175-201. ISSN 2334-959X

Jevtović, Zoran and Bajić, Predrag Đ. (2018) Evropska unija na naslovnim stranama dnevnih novina U Srbiji. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 107-121. ISSN 2334-959X

Jojić, Stefan (2020) Prikaz: Veljko Blagojević, Srbija i izazovi odbrambene diplomatije, Medija centar Odbrana, Beograd, 2017. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 189-193. ISSN 1820-4996

Joksić, Ivan Ž. and Božović, Vladimir (2015) Terorizam kao pretnja evropskoj bezbednosti sa posebnim osvrtom na Srbiju. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 101-118. ISSN 2334-959X

Jovanović, Andrijana and Sekulić, Bojana (2024) Politika obrazovanja i zapošljavanja kroz prizmu rodne ravnopravnosti. In: Perspektive političkih nauka u savremenom društvu : zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 73-92. ISBN 978-86-7419-395-2

Jovanović, Milan (2017) Podela Kosova i Metohije - iznuđeno rešenje nasilne i jednostrane secesije. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 137-157. ISSN 1820-4996

Juga, Nikalae (2022) Od nacističke antisovjetske do današnje rusofobske retorike. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 557-568. ISBN 978-86-7419-357-0

Juga, Nikalae (2022) Terorističke akcije Mađarske u Podkarpatskoj Rusiji i Rumuniji (1938-1939) - Dokumenti iz arhive TIS. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 611-629. ISBN 978-86-7419-357-0

K

Kajtez, Ilija and Starčević, Srđan (2022) Drugi svetski rat i doprinos srpskog naroda pobedi nad nacizmom. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 9-28. ISSN 1820-4996

Kajtez, Ilija and Starčević, Srđan (2020) Politički govor i zloupotreba emocija u politici. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 126-153. ISBN 978-86-7419-325-9

Kalinić, Vojin D. (2015) Zadarska rezolucija - u spomen sto deset godina od njenog donošenja. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 219-233. ISSN 1820-4996

Kazak, Oleg (2020) Mađarsko-rusinski odnosi u tumačenju mađarskog političara Janoša Čorbe (1943. godine). In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 263-273. ISBN 978-86-7419-325-9

Kašiak, Peter (2023) Tebner Au / Devinska poplavna ravnica - rekonstrukcija istorijske zemlje. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 411-436. ISBN 978-86-7419-373-0

Kecmanović, Nenad (2019) "Jugoslavija u malom" - od kompromisne republike do "nemoguće države". Nacionalni interes, 34 (1). pp. 131-145. ISSN 1820-4996

Kesić, Dušan (2020) Strateška kultura Nemačke u posthladnoratovskom periodu. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 187-211. ISSN 1820-4996

Kilibarda, Zoran and Ivaniš, Željko (2014) Iskušenja evropskih integracija. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 81-98. ISSN 1820-4996

Kinđić, Zoran (2017) Duhovna dimenzija unutrašnjeg dijaloga. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 193-220. ISSN 1820-4996

Kljakić, Ljubomir (2022) Velika polarizacija Sociologija sars 2 Covid 19 kapitalizma. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 9-44. ISSN 1820-4996

Knežević, Miloš (2008) Gde je Evropa - Evropa je u evropskom mnoštvu. Nacionalni interes, 4 (1-3). pp. 125-166. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2016) Migrantska kriza u fokusu demopolitike. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 103-146. ISSN 1820-4996

Knežević, Miloš (2016) Nacionalna bezbednost na temelju nacionalnih interesa: prostorne dimenzije nacionalne bezbednosti Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 115-138. ISSN 2334-959X

Knežević, Miloš (2012) Neizvesni prelazak : demokratija i tranzicija. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 9788674192542

Knežević, Miloš (2017) Razmišljati o Kosovu i Metohiji - smisao unutrašnjeg i spoljašnjeg dijaloga o kosmetskom problemu. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 27-61. ISSN 1820-4996

Knežević, Miloš (2019) Srpsko-jugoslovenska državotvorna i razbiraspadna dilema - Nebeski ideali Jugoslavije na tlu neuspele zajednice. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 65-99. ISSN 1820-4996

Knežević, Miloš (2020) Strahovi i mržnje u politici - istorijska dimenzija srbomržnje i srbofobije. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 64-125. ISBN 978-86-7419-325-9

Knežević, Miloš (2016) Terorizam u obrisima politike: terorista - zastrašujuća figura globalnog zla. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 67-99. ISSN 2334-959X

Knežević, Miloš (2014) Zbitije Velikog rata: Tragovi nepometeni u pamćenju. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-278-8

Kolaković, Aleksandra (2023) Dunav u geopolitičkim strategijama Francuske: uloga nauke i naučnika u istorijskoj i aktuelnoj perspektivi. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 97-118. ISBN 978-86-7419-373-0

Kolaković, Aleksandra (2023) LA FRANCE ET LA SERBIE: LES DÉFIS DE L’AMITIÉ ÉTERNELLE - Hommage au 180e anniversaire des relations diplomatiques franco-serbes. Institut d’études politiques, Belgrad. ISBN 978-86-7419-370-9

Kolarski, Ljiljana (2023) Balkan insights: A grassroots approach to peace and security - Džuverović Nemanja, Stojarová Věra: Peace and Security in the Western Balkans: A Local Perspective, Routledge, London, 2023. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 255-260. ISSN 0354-5989

Koljević Grifit, Bogdana (2023) POSLE BIOPOLITIKE – PRAVA DEMOKRATIJA KAO „SVET ŽIVOTAˮ XXI VEKA. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 65-80. ISSN 0354-5989

Koljević Grifit, Bogdana (2023) Posle biopolitike - prava demokratija kao "svet životaˮ XXI veka. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 65-80. ISSN 0354-5989

Koljević Grifit, Bogdana (2022) Savremeni totalitarni diskurs i anti-istorija kao pretpostavke "civilnog društva bosanske nacije". In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 297-308. ISBN 978-86-7419-357-0

Komazec, Slobodan (2014) Budžetski deficit, javni dug i kriza finansiranja javnog sektora. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 131-152. ISSN 1820-4996

Komazec, Slobodan (2013) Kriza Evropske unije i efekti pridruživanja. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 21-62. ISSN 1820-4996

Komazec, Slobodan (2015) Neoliberalizam, kriza i neokolonijalizam. Nacionalni interes, 22 (1). pp. 11-45. ISSN 1820-4996

Kopanja, Mihajlo (2023) Efektivnost odvraćanja - kada je odvraćanje "pravaˮ strategija za ostvarivanje nacionalnih interesa? Srpska politička misao, 80 (2). pp. 75-96. ISSN 0354-5989

Kopilov, Nikolaj (2023) Dunavska pozornica i strateško planiranje ruske komande u ratu 1877-1878. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 285-291. ISBN 978-86-7419-373-0

Korać, Srđan T. (2023) Birokrate i vladari - pogled u svet neformalnih praksi. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-385-3

Korać, Srđan T. (2014) Nadnacionalna obaveštajna služba na pomolu. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 93-128. ISSN 1820-4996

Korać, Srđan T. and Bulatović, Aleksandra (2023) Uloga organizacija građanskog društva u konstituisanju antikorupcijske politike u Srbiji. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 101-123. ISSN 0354-5989

Kostić, Marina T. (2016) Preševo, Bujanovac i Medveđa - status/manjine, paralele i stavovi EU i SAD. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 85-107. ISSN 1820-4996

Kostić, Marina T. and Živković, Uroš V. (2015) Narušeni bilateralni odnosi na Zapadnom Balkanu i bezbednost Evropske unije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 83-100. ISSN 2334-959X

Kovač, Mitar (2015) Ukrajinska kriza kao globalna bezbednosna pretnja. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 153-185. ISSN 2334-959X

Kovač, Mitar and Potkonjak-Lukić, Brankica (2014) Značaj i perspektive gasovoda "Južni tok" kao strategijskog projekta. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 81-100. ISSN 2334-959X

Kovač, Svetko (2015) Uloga službi bezbednosti u izgradnji i funkcionisanju sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 27-44. ISSN 2334-959X

Kovačev, Dušan (2020) Jovan Čokrljan - zaboravljeni narodni otpadnik. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 414-428. ISBN 978-86-7419-325-9

Kovačev, Dušan (2020) Socijalni raskol srpskog društva u likovnim predelima Uroša Predića. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 471-491. ISBN 978-86-7419-325-9

Kovačević, Bojan (2011) Deficit političkog građanstva u EU u svetlu istorijskog iskustva izgradnje federalnih nacija. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 147-186. ISSN 1452-2152

Kovačević, Braco (2024) Dimitrije Tucović o balkanskoj federaciji. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 241-254. ISBN 978-86-7419-387-7

Kovačević, Braco (2023) Dunav u geopolitici. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 49-59. ISBN 978-86-7419-373-0

Kovačević, Braco (2022) Neoliberalna geopolitika ratova za resurse i revizija istorije. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 631-654. ISBN 978-86-7419-357-0

Kovačević, Braco (2020) Od govora mržnje do "humanitarnih intervencija". In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 19-63. ISBN 978-86-7419-325-9

Kovačević, Braco (2022) Totalitarna država i intelektualci. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 213-232. ISSN 1820-4996

Kovačević, Irina (2012) Moderni pogledi na svijet, mehanistička paradigma i ekološka kriza. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 151-173. ISSN 1452-2152

Kraktus, Ema and Nikolić, Slađana (2018) Finansijske institucije Srbije od kraja 19. veka do početka Drugog svetskog rata. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 21-40. ISSN 1820-4996

Krga, Branko (2019) Bezbednost Balkana i Rusija. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 155-171. ISSN 2334-959X

Krga, Branko (2018) Nedostatak nacionalne strategije - važan uzrok kretanja Srbije između statusa samostalne i zajedničke države. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 175-188. ISSN 1820-4996

Krga, Branko (2016) Politika odbrane kao element politike nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 47-66. ISSN 2334-959X

Krga, Branko (2017) Problem Kosova i Metohije i politika nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 49-68. ISSN 2334-959X

Krga, Branko (2019) Savezna Republika Jugoslavija u odbrani od agresije NATO 1999. godine: neka iskustva i pouke. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 37-52. ISSN 2334-959X

Krivokapić, Boris (2019) NATO bombardovanje Jugpslavije 1999. godine kao klasičan slučaj agresije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 113-140. ISSN 2334-959X

Krištapovič, Lav (2024) Saradnja Bugarske i Srbije kao osnova balkanske stabilnosti. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 147-162. ISBN 978-86-7419-387-7

Krstić, Milan (2023) "Globalna Britanija" u međunarodnoj politici i strateške opcije Srbije u odnosima sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 159-184. ISSN 0354-5989

Kršljanin, Vladimir (2018) Jugoslavija i (ne)mogućnost civilizacijskog kompromisa. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 65-74. ISSN 1820-4996

Kršljanin, Vladimir (2019) Pravoslavlje i socijalizam - zajednička vrednsna i moralna utemeljenja. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 203-214. ISSN 1820-4996

Kršljanin, Vladimir (2024) Srpsko-bugarski odnosi - ključ Balkana, Balkanski savez i Rusija. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 105-113. ISBN 978-86-7419-387-7

L

Lazarević, Andrijana (2023) Društveni pokreti kao akteri na parlamentarnim izborima u Srbiji 2022. godine. In: Perspektive političkih nauka u savremenom društvu. Institut za političke studije, Beograd, pp. 187-204. ISBN 978-86-7419-372-3

Lazarević, Andrijana and Kolarski, Ljiljana (2023) Kriminolog diplomata: doprinos Arčibalda Rajsa u izgradnji čvršćih veza između Srbije i Švajcarske. In: Arčibald Rajs: život, reč, nasleđe. Institut za političke studije, Beograd, pp. 39-51. ISBN 978-86-7419-375-4

Lazarević, Andrijana and Radujko, Dušan (2023) Predgovor. In: Arčibald Rajs: život, reč, nasleđe. Institut za političke studije, Beograd, pp. 9-11. ISBN 978-86-7419-375-4

Lazarević, Dajana (2023) ЧАРГОВАЯ КНІГА ПРАФЕСАРА ІВАНА ЧАРОТЫ НА СЕРБСКАЙ МОВЕ (Иван А. ЧАРОТА: ВИДИЦИ ЈЕДНОГ БЕЛОРУСА — БЕЛОСРБИНА / Превела с белоруског Дајана Лазаревић. — Београд: Институт за политичке студије, 2023). Маладосць, 840 (11). pp. 84-85. ISSN 0131-2308

Lazarević, Dajana (2023) Aktuelnost geopolitike Dunava u savremenoj srpskoj nauci - bibliografija. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 455-461. ISBN 978-86-7419-373-0

Lazarević, Dajana (2017) Bibliografija prevoda sa srpskog na beloruski jezik i sa beloruskog na srpski jezik. Nova naučna edukativna misao: zbornik radova (1). pp. 34-41. ISSN 2334-8631

Lazarević, Dajana (2023) Geopolitička misao u naučnim radovima prof. dr Zorana Miloševića (rezime). In: 17. sabor politikologa, 21-22. oktobar 2023., Beograd.

Lazarević, Dajana (2024) I razum i duša u službi nauke - Neponovljiva stvaralačka ličnost dr Zorana Miloševića. In: Svetost - kultura - geopolitika - Susret koji vodi ka Spasenju. ASoglas, Zvornik, pp. 7-18. ISBN 978-99976-83-18-2

Lazarević, Dajana (2024) Implementacija Otvorene nauke na Institutu za političke studije, Beograd. Politička revija, 80 (2). pp. 171-174. ISSN 1451-4281

Lazarević, Dajana (2024) Impressum_History and Cultural Memory_Organizational board. Institute for Political Studies, Belgrade.

Lazarević, Dajana (2024) The Library of the Institute for Political Studies, Belgrade, Serbia: From the beginning to international cooperation in a year (resume). OCTAEDRO,, Barcelona.

Lazarević, Dajana (2024) Od brata do rata i nazad kroz političke vode - bibliografija srpsko-bugarskih veza. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 351-365. ISBN 978-86-7419-387-7

Lazarević, Dajana (2024) SCIENCE AND JOURNALISM COMBINED IN EXPOSING THE HIDDEN MESSAGES OF FILM - With a selected bibliography of scientific works. In: Film and Politics. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 475-487. ISBN 978-86-7419-388-4

Lazarević, Dajana (2020) Uvod u Slavjansku filologiju (Введение в славянскую филологию : пособие / Н. А. Волотовская [и др.] ; под ред. А. А. Кожиновой. – Минск : БГУ, 2019. – 287 с. - ISBN 978-985-566-740-8.). Istok (25-26). pp. 153-156. ISSN 2335-013X

Lazarević, Dajana (2024) The tradition of cultivating a cultural memory at the Institute for political studies: selective bibliography of scientific articles. In: History and Cultural Memory. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 561-570. ISBN 978-86-7419-396-9

Lazarević, Dajana and Milošević, Zoran (2024) ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОЙ СЕРБСКОЙ НАУКИ. In: Черноморско-Средиземноморский регион в контексте национальных интересов России: к 80-летию освобождения Крыма и Украины от нацист-ской оккупации и 110-летию начала Первой мировой войны: материалы Международной научно-практической конференции. Кубанский государственный университет, Краснодар:, pp. 321-326. ISBN 978-5-8209-2421-7

Lazarević, Dajana and Milošević, Zoran (2024) Nasilje u crtanim filmovima - kulturološki i sociološki aspekt. In: Nasilje - pojavni oblici i mogući načini prevencije. Evropski univerzitet, Brčko, pp. 47-59. ISBN 978-99955-99-73-7

Lazarević Radak, Sanja (2024) Gavrilo Princip u uličnoj umetnosti - primer ideološke transformacije. Srpska politička misao, 85 (3). pp. 125-150. ISSN 0354-5989

Lazić, Nikola (2020) Antisistemski pokreti u Srbiji kao iluzija političkih partija - Analiza za vreme izbornih godina od 2014. do 2018: Dosta je bilo, Pokret slobodnih građana, Beli – samo jako, Ne da(vi)mo Beograd. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 109-128. ISSN 1820-4996

Lazić, Nikola (2023) Istorija na društvenim mrežama: analiza diskursa instagram profila "Čujte Srbi", i fejsbuk stranice "Arčibald Rajs - čujte Srbi". In: Arčibald Rajs: život, reč, nasleđe. Institut za političke studije, Beograd, pp. 169-188. ISBN 978-86-7419-375-4

Lazić, Siniša (2021) Prikaz: Yael Tamir, Why Nationalism, Princeton University Press, 2019., стр. 224. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 329-338. ISSN 1820-4996

Lekić, Slavoljub (2020) Postpandemijski poredak. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 89-100. ISSN 1820-4996

Lišanin, Mladen (2023) Američka borba za globalno liderstvo i strateške opcije Srbije. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 133-157. ISSN 0354-5989

Lišanin, Mladen (2014) Islam i islamizam: poreklo, problemi, perspektive. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 137-149. ISSN 2334-959X

Lišanin, Mladen (2023) Između institucionalizacije i uzajamnog uništenja - Kostić-Šulejić Marina: Strateška stabilnost u multipolarnom svetu, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2022. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 211-215. ISSN 0354-5989

Lišanin, Mladen (2021) Kulturna diplomatija Sjedinjenih Američkih Država: osobenosti i delovanje u Srbiji. Kultura (173). pp. 69-81. ISSN 0023-5164

Lišanin, Mladen (2018) Prikaz: Christopher Coker, The Improbable War: China, The United States, and Logic of Great Power Conflict, Oxford University Press, New York, 2015.; Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’ Trap?, Houghton Mifflin Harcourt, Boston – New York, 2017. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 181-187. ISSN 2334-959X

Lišanin, Mladen (2021) Velika strategija Evropske Unije: nemoguća misija? Politička revija, 70 (4). pp. 35-50. ISSN 1451-4281

Ljubičić, Radojko M. (2021) Uloga Ruske pravoslavne crkve u sprečavanju međunarodne afirmacije (projekta) nezavisnosti Kosova i Metohije do 2008. godine. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 239-256. ISSN 1820-4996

Ljubojević, Ratko (2021) Balkansko pitanje u vreme Berlinskog kongresa. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 205-217. ISSN 1820-4996

Ljubojević, Ratko (2013) Koreni savremenih geopolitičkih podela na Balkanu. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 201-219. ISSN 1820-4996

Ljubojević, Ratko (2015) Srbija između velikih sila - političke prilike u decenijama uoči Velikog rata. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 91-102. ISSN 1820-4996

Lompar, Milo (2019) Prikaz: Jovan B. Dušanić – Lipljanski, Srbi Bosne i Hercegovine u XIX veku – borba za slobodu i ujedinjenje, Catena mundi, Beograd, 2018. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 297-303. ISSN 1820-4996

Lopičić Jančić, Jelena Đ. (2017) Konzulat Kraljevine Srbije u Prištini 1889-1912. godine. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 261-278. ISSN 1820-4996

Lopičić Jančić, Jelena Đ. (2016) Međunarodno pravni aspekt ratnih zločina Mađarske izvršenih za vreme Drugog svetskog rata 1941-1944. godine u Vojvodini. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 109-140. ISSN 1820-4996

Lopičić Jančić, Jelena Đ. (2015) Ratni zločini protiv civilnog stanovništva izvršeni za vreme Drugog svetskog rata u Beogradu 1941-1944. Nacionalni interes, 24 (3). pp. 209-233. ISSN 1820-4996

Lukić, Aleksandar (2014) Prikaz: Mira Radojević, Ljubodrag Dimić, Srbija u Velikom ratu 1914-1918, kratka istorija, Beograd 2014, str. 296. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 231-236. ISSN 1820-4996

Luknar, Ivana (2022) Doprinos žena u međuratnoj Kraljevini Jugoslaviji (1918-1939). Nacionalni interes, 45 (3). pp. 253-268. ISSN 1820-4996

Luknar, Ivana (2023) Dunav kao spona između Srbije i Evrope. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 325-341. ISBN 978-86-7419-373-0

Luknar, Ivana (2024) Politika kao umetnost iluzije (prikaz knjige). Politička revija, 79 (1). pp. 171-175.

Luknar, Ivana (2022) Prošlost kao instrument geopolitike. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 141-161. ISBN 978-86-7419-357-0

Luknar, Ivana (2023) Sociokulturna konceptualizacija straha. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 143-161. ISSN 0354-5989

Luknar, Ivana and Jovanović, Filip (2024) Various types of cyber threats. Srpska politička misao, 83 (1). pp. 161-177. ISSN 0354-5989

Luknar, Ivana and Životić, Ilija (2022) Green Economy Framework. In: Međunarodna naučna konferencija "Održivi razvoj i zelena ekonomija", 19-21. april 2022. godine, Beograd.

Luknar, Ivana and Životić, Ilija (2022) International police cooporation. In: Archibald Reiss Days, 8-9 November 2022, Belgrade.

M

Mandić, Marko (2021) Sekuritizacija srpskog identiteta u Crnoj Gori - analiza postojećeg javnog diskursa. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 213-238. ISSN 1820-4996

Marković, Saša and Savin, Miloš (2017) Prosvetiteljsko uporište nacionalnog romantizma ujedinjene omladine srpske. Nacionalni interes, 29 (2). pp. 31-48. ISSN 1820-4996

Marčenko, Vladimir Romanovič (2022) Jedinstvo Evropskog parlamenta i ukrajinskog neonacizma u reviziji istorijskog pamćenja naroda. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 163-192. ISBN 978-86-7419-357-0

Matijević, Andrea (2023) REGIONAL ECONOMIC COOPERATION IN THE WESTERN BALKANS: WAYS FORWARD AND THE KEY CHALLENGES (resume). In: 17. sabor politikologa, 21-22. oktobar 2023., Beograd.

Matijević, Andrea (2022) Uspon kineskog juana kao svetske rezervne valute. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-359-4

Matijević, Andrea and Spasojević, Nenad (2024) Političke nauke na raskršću? Izazovi i perspektive naučno-istraživačkog rada. In: Perspektive političkih nauka u savremenom društvu : zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 13-45. ISBN 978-86-7419-395-2

Matijević, Andrea and Spasojević, Nenad (2024) Predgovor (Perspektive političkih nauka u savremenom društvu. 2.). In: Perspektive političkih nauka u savremenom društvu : zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 9-10. ISBN 978-86-7419-395-2

Matić, Ivan (2023) LIMES DANUBIENSIS: Granica Rimskog carstva na Dunavu. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 183-202. ISBN 978-86-7419-373-0

Matić, Ivan (2024) STAR WARS, FROM THE JUNGLES OF VIETNAM TO THE DESERTS OF IRAQ AND BEYOND. In: Film and Politics. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 49-64. ISBN 978-86-7419-388-4

Matić, Petar (2024) Citizens' groups as local democracy actors in Serbia. Srpska politička misao, 85 (3). pp. 25-38. ISSN 0354-5989

Matić, Petar (2012) Regionalizam i teritorijalna politika u Evropi. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 41-57. ISSN 1452-2152

Matić, Petar and Stojadinović, Miša (2012) Tradicionalno i savremeno u političkom identitetu naroda na Balkanu. In: Tradicija, modernizacija, identiteti - Tradicionalno i moderno u kulturi srpskog i balkanskih naroda (Međunarodna naučna konferencija). Filozofski fakultet, Niš, pp. 341-355. ISBN 978-86-7379-244-6

Mihajlović, Dejan and Obradović, Zoran (2022) Usklađenost strategije nacionalne bezbednosti sa politikom vojne neutralnosti Republike Srbije. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 171-187. ISSN 1820-4996

Milanov, Emil (2024) Bugarsko-srpski odnosi - prava istorija i perspektive za budućnost. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 197-213. ISBN 978-86-7419-387-7

Milanov, Emil (2022) Istorija jeste instrument geopolitike. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 43-48. ISBN 978-86-7419-357-0

Milanov, Emil (2023) Značaj reke Dunava za formiranje geopolitičkih i geoekonomskih strategija pridunavskih država. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 119-127. ISBN 978-86-7419-373-0

Milenković, Mirjana B. (2014) NATO koncept pametne odbrane i EU koncept objedinjavanja i deljenja - jedan koncept sa dva lica. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 29-51. ISSN 1820-4996

Milisavljević, Miljan (2021) Predlog kvalitativnog prevazilaženja krhkih demokratija. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 107-136. ISSN 1820-4996

Miljković, Milan and Jevtić, Dragan (2021) Sukobi u informacionom prostoru iz ugla savremene vojne misli u Ruskoj Federaciji - iskustva za bezbednost Republike Srbije. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 105-131. ISSN 1820-4996

Miljković Matić, Jelena (2024) ANTHROPOLOGICAL INTERPRETATION OF THE FILM “THEY LIVE”. In: Film and Politics. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 265-284. ISBN 978-86-7419-388-4

Miljković Matić, Jelena (2022) Značaj duhovne dimenzije istorije za postojanje naroda. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 373-388. ISBN 978-86-7419-357-0

Milkovski, Vangel and Božić, Sandra (2023) Koncept totalne odbrane u strategiji odvraćanja Republike Srbije. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 7-32. ISSN 0354-5989

Milosavljević, Branislav and Putnik, Nenad (2020) Strategija izgradnje nacionalnog identiteta Crne Gore. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 129-157. ISSN 1820-4996

Milosavljević, Ljubinko (2023) Blatno doba i procvat ambrozije. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-384-6

Milosavljević, Petar (2022) Logos i narativ. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Beograd : Dubrovnik : Gračanica : Banja Luka. ISBN 978-86-7419-358-7 (ИПС)

Milosavljević, Petar (2017) Srbi i genocid. Institut za političke studije : Matica srpska u Dubrovniku : Logos : Srpski kulturni krajiški centar "Sveti Sava", Beograd : Dubrovnik : Gračanica : Banja Luka. ISBN 978-86-7419-292-4 (ИПС)

Milovanović, Ivan (2020) Proširenje na Zapadni Balkan: između stvarnosti i nove metodologije. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 55-74. ISSN 1820-4996

Milošević, Borivoje (2022) Istorijski revizionizam i političke zloupotrebe ulaska srpske vojske u Bosnu i Hercegovinu. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 509-530. ISBN 978-86-7419-357-0

Milošević, Goran and Đurić, Zvezdan (2014) Južni tok - kroz prizmu ekonomskog razvoja i ekonomske i energetske bezbednosti Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 63-79. ISSN 2334-959X

Milošević, Katarina and Stojadinović, Miša (2012) Understanding the Contemporary Political Myth Through the Prism of National Identity. Facta Universatis, Series: Philosophy, Sociology, Psihology and History, 11 (1). pp. 77-87. ISSN 1820-8509

Milošević, Stefan (2016) Prikaz: Srbija i geopolitičke prilike u Evropi 1914. godine (ur. Milomir Stepić, Ljubodrag P. Ristić), Lajkovac-Beograd: Gradska biblioteka Lajkovac, Institut za političke studije, 2015, 357 str. Nacionalni interes, 15 (1). pp. 255-262. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2022) ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПОЛИТИКА ПАМЯТИ В СЕРБИИ: БОРЬБА НАТО ПРОТИВ КУЛЬТУРЫ ПАМЯТИ В СЕРБИИ НА ПРИМЕРАХ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ УЛИЦ В БЕЛГРАДЕ. In: Материалы III Всероссийской научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 30 июня – 1 июля 2022 г.), 30 июня – 1 июля 2022 г., Ростов-на-Дону.

Milošević, Zoran (2024) Aleksandar Stambolijski i njegova politika prema Srbima i Jugoslaviji. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 115-132. ISBN 978-86-7419-387-7

Milošević, Zoran (2017) Anatomija rumunske politike. Centar akademske reči, Šabac. ISBN 978-86-80142-15-9

Milošević, Zoran (2001) Društvena doktrina Rimokatoličke crkve. Institut za političke studije, Beograd.

Milošević, Zoran (2016) Evroazijski savez u programima srpskih parlamentarnih političkih partija. In: Srbija i Evroazijski savez. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd, pp. 88-107. ISBN 978-86-80142-12-8

Milošević, Zoran (2024) FILMS AND SERIES AS INSTRUMENTS OF GEOPOLITICS. In: Film and Politics. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 83-103. ISBN 978-86-7419-388-4

Milošević, Zoran (2015) Gde ti je država, Kaine? In: Gde ti je država, Kaine? Centar akademske reči, Šabac, pp. 11-19. ISBN 978-86-80142-05-0

Milošević, Zoran (2024) Historical memory and politics of memory in Serbia: A contribution to the study of NATO’s action against the cultural memory in Serbia through examples of street renaming in Belgrade. In: History and Cultural Memory. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 99-110. ISBN 978-86-7419-396-9

Milošević, Zoran (2018) Hoće li Moldavija 2018. nestati sa mape država? In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 149-159. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2012) Identitet Evrope - budućnost muslimana u Evropskoj uniji. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-249-8

Milošević, Zoran (2022) Istočni papizam i pokušaj potčinjavanja (dela) Srpske pravoslavne crkve Fanaru. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 121-145. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2003) Kako je Hans (Ivan) Merc - Novoblaženik Rimske crkve. Beli anđeo, Šabac. ISBN 86-84133-06-4

Milošević, Zoran (2018) Kako nestaju slovenski narodi. In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 265-274. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2016) Ko je isplanirao preseljavanje izbeglica sa Bliskog Istoka u Evropsku uniju? Nacionalni interes, 25 (1). pp. 147-160. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2019) Marks i Engels o Slovenima. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 215-229. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2022) Muslimani teroristi ili žrtve zapada. Centar za pisanu reč, Bagdad. ISBN 978-86-6475-186-5

Milošević, Zoran (2015) Na brodu za Indiju. In: Stvaralačka snaga Engleza - pogled u englesku kulturu i pomalo u politiku i istoriju. Centar akademske reči, Šabac, pp. 245-246. ISBN 978-86-80142-00-5

Milošević, Zoran (2016) Nebeska geopolitika - Vatikan i međunarodni odnosi - zbornik radova. Centar akademske reči; Međunarodna slovenska akademija nauka, obrazovanja, umetnosti i kulture, Šabac, Moskva. ISBN 978-86-80142-07-4

Milošević, Zoran (2013) Neželjene integracije, Srbi između neoosmanske Turske i atlantističke Evropske unije. Prima Prom d.o.o., Banja Luka. ISBN 978-99955-728-5-3

Milošević, Zoran (2015) Nova logika imperije. Institut za političke studije, Šabac. ISBN 978-86-80142-01-2

Milošević, Zoran (2005) Novi put Rusije - Rusija u postvizantijskom geopolitičkom i religioznom vrtlogu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo. ISBN 99938-0-706-0

Milošević, Zoran (2012) O integraciji muslimana doseljenih u države Evropske unije. Vojno delo, 64 (3). pp. 50-59. ISSN 0042-8426

Milošević, Zoran (2008) Od Malorusa do Ukrajinaca - prilog proučavanju promene kulturnog i nacionalnog identiteta Malorusa. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo. ISBN 978-99955-0-375-8

Milošević, Zoran (2010) Otkrivanje države - prilog proučavanju (geo)političkih promena u svetu. Institut za političke studije, Šabac. ISBN 978-86-7419-226-9

Milošević, Zoran (2017) Predgovor (Anatomija rumunske politike / prir. Zoran Milošević. - Šabac : Centar akademske reči, 2017. In: Anatomija rumunske politike. Centar akademske reči, Šabac, pp. 5-10. ISBN 978-86-80142-15-9

Milošević, Zoran (2020) Predgovor (Govor mržnje i kultura pamćenja). In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 9-16. ISBN 978-86-7419-325-9

Milošević, Zoran (2022) Predgovor knjizi "Istorija kao instrument geopolitike". In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 11-18. ISBN 978-86-7419-357-0

Milošević, Zoran (2024) Predgovor knjizi "Česi, Praško proleće i NATO bombe". In: Česi, Praško proleće i NATO bombe. Institut za političke studije, Beograd, pp. 7-8. ISBN 978-86-7419-391-4

Milošević, Zoran (2012) Rimokatolična crkva i islam - Od «Lectio magistralis» do povlačenja Rimokatoličke crkve pred islamom. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 197-214. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2018) Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2018) Rumunija postavila bombu ispod nezavisnosti Moldavije. In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 286-288. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2018) Srpsko pitanje i Rumunija (Ili zašto je pravedno da Srbija i Rusija imaju zajedničku granicu). In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 15-41. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2010) Svet bez Zapada - prilog proučavanju političkih procesa. Slobomir P Univerzitet, Bijeljina. ISBN 978-99938-757-8 -9

Milošević, Zoran (2024) Svetost - kultura - geopolitika - Susret koji vodi ka Spasenju. ASoglas, Zvornik. ISBN 978-99976-83-18-2

Milošević, Zoran (2024) Svetost - kultura - geopolitika - Susret koji vodi ka Spasenju (korice). [Image]

Milošević, Zoran (2011) Totalitarni pokreti i ideje na Istoku Evrope. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 29-57. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2011) Turska i neoosmanizam. ZM : Klub srpskih rodoljuba, Beograd. ISBN 978-86-88869-00-3

Milošević, Zoran (2013) Turska potraga za "donatorom" energije - o energetskoj saradnji Rusije i Turske. In: Turska - regionalna sila? Institut za evropske studije, Beograd, pp. 101-119. ISBN 978-86-82057-45-1

Milošević, Zoran (2018) U Rumuna kozje uši - predgovor. In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 9-12. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2015) Ukrajinsko pitanje danas. Institut za političke studije, Šabac. ISBN 978-86-80142-02-9

Milošević, Zoran (2022) Unija i pravoslavni Sloveni. Ognjilo - zbornik za istoriju, arheologiju, tradiciju i nasleđe (4). pp. 137-148. ISSN 2787-3471

Milošević, Zoran (2015) Unija. Politika Rimokatolične crkve prema pravoslavnim Slovenima. Centar akademske reči, Šabac. ISBN 978-86-80142-06-7

Milošević, Zoran (2018) Uzroci i okolnosti koji su uticali na predaju Istočnog Banata Rumuniji od strane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Jugoslavije) posle Prvog svetskog rata. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 127-141. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2024) Zlatni prvenac edicije "Pravoslavlje i geopolitika" - predgovor knjizi "Pad pravoslavne Engleske". In: Pad pravoslavne Engleske. Institut za političke studije, Beograd, pp. 7-9. ISBN 978-86-7419-393-8

Milošević, Zoran and Božić, Vanda (2022) (Neo)trockizam i njegova istorija kao instrument savremene geopolitike. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 89-139. ISBN 978-86-7419-357-0

Milošević, Zoran and Dimitrijević, Vladimir (2011) Evropska unija, Rusija i novi fašizam - gde su tu Srbi? ZM : Klub srpskih rodoljuba, Beograd. ISBN 978-86-88869-01-0

Milošević, Zoran and Gajić, Nikolina (2021) Komparativna analiza nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini i regionu. Evropska revija, 7 (2). pp. 7-33. ISSN 2303-8020

Milošević, Zoran and Kraktus, Ema (2023) Dunav, NATO i strategija Evropske unije za Dunav. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 29-47. ISBN 978-86-7419-373-0

Milošević, Zoran and Lazarević, Dajana (2023) Phanar and Phanar(iots) in the mirror of Serbian media on the example of the newspapers "Politika" i "Danas" - summary. In: 2nd International Conference - Religion and Social Processes in Southeast Europe, November 24, 2023, Belgrade.

Milošević, Zoran and Mirović Janković, Aleksandra (2020) Veliki rat i (ne)kultura pamćenja u medijima: govor mržnje kroz falsifikovanje istorije i propagandno delovanje. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 172-219. ISBN 978-86-7419-325-9

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2024) Društvene nauke i nacionalna bezbednost. Politika nacionalne bezbednosti, 26 (1). pp. 27-44. ISSN 2334-959X

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2023) Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država - korice knjige. Institut za političke studije, Beograd.

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2023) Predgovor (Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država). In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, p. 7. ISBN 978-86-7419-373-0

Milutinović, Irina (2017) Medijski sistem i nacionalni interes u kontekstu evrointegracija: stanje i perspektive Republike Srpske. Nacionalni interes, 28 (1). pp. 87-104. ISSN 1820-4996

Mironovič, Antonij Vasiljevič (2024) Kontakti Suprasaljskog manastira sa Srbijom, Bugarskom i Svetom Gorom Atonom od kraja 15. do sredine 16. veka. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 275-306. ISBN 978-86-7419-387-7

Mironovič, Antonij Vasiljevič (2022) Šta je državni suverenitet u Evropskoj uniji? In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 583-592. ISBN 978-86-7419-357-0

Mirović, Dejan (2015) Bosna protiv Srbije i Međunarodni sud pravde. Nacionalni interes, 22 (1). pp. 115-126. ISSN 1820-4996

Mirović, Dejan (2012) EU, Republika Srbija i Ruska Federacija u kontekstu zaključivanja i primene međunarodnih sporazuma i ugovora. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 157-170. ISSN 1452-2152

Mirović, Dejan (2015) Međunarodni sud pravde i Srbija 1924-2015. Nacionalni interes, 24 (3). pp. 235-255. ISSN 1820-4996

Mirović, Dejan (2014) Međunarodno-pravni položaj Srbije i razvoj primarnog prava EU. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 175-190. ISSN 1820-4996

Mirović, Dejan (2013) Posledice pridruživanja Istočne Evrope EU. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 129-150. ISSN 1820-4996

Mirović, Dejan (2018) Rusko-srpski odnosi 1903-1917 u kontekstu diplomatskog prava i formiranja Kraljevine SHS. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 9-20. ISSN 1820-4996

Mirović, Dejan (2019) Svetozar Marković i srpsko-ruski odnosi. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 231-244. ISSN 1820-4996

Mitić, Aleksandar (2020) Nekadašnja tri srpska manastira na prostoru Svete Gore - zaboravljena srpska kulturna baština. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 394-413. ISBN 978-86-7419-325-9

Mitrović, Dragana Lj. and Veličković, Dunja and Mitrović, Ljubiša (2023) Uloga elita znanja u razvoju transgranične saradnje i kulture mira na Balkanu. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 185-200. ISSN 0354-5989

Mitrović, Ljubiša (2021) Između liberalno-demokratske revolucije neokonzervativne restauracije sociološke i geopolitičke marginalije 0 5. oktobru. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 23-43. ISSN 1820-4996

Mitrović, Miroslav and Perić, Nenad (2021) Rat i mediji - povezanost, uslovljenost i evolucija fenomena. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 85-104. ISSN 1820-4996

Mitrović, Sava and Lazarević, Andrijana (2024) Uloga tink tenkova u modelovanju politike proširenja Evropske unije - studija slučaja: model faznog pristupanja Evropskoj uniji. In: Analitički centri - uloga u kreiranju javnih politika u Srbiji - tematski zbornik. Institut za političke studije, Beograd, pp. 55-74. ISBN 978-86-7419-396-9

Miščenko, Tatjana (2022) "Politika pamćenja" i javne inicijative za očuvanje kultunog nasleđa. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 203-217. ISBN 978-86-7419-357-0

Miščenko, Viktor V. (2022) Religija i njeno mesto u savremenoj geopolitičkoj agendi. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 365-371. ISBN 978-86-7419-357-0

Mladenović, Nikola (2020) Kosovska politika stranaka u Srbiji, međunarodna zajednica i najbolji odgovor Srbije. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 31-57. ISSN 1820-4996

Mladenović, Nikola (2023) ODNOS STRUKTURA EU PREMA ČVRSTORUKAŠKOM VOĐSTVU U DRŽAVAMA KANDIDATIMA: PONOVNO RAZMATRANJE STABILITOKRATSKE PARADIGME (rezime). In: 17. sabor politikologa, 21-22. oktobar 2023., Beograd.

Mladenović, Slađana (2014) Prikaz: Srbija i evroazijski geopolitički prostor (priredili Milomir Stepić, Živojin Đurić), Institut za političke stu­dije, Beograd, 2013, 446 str. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 231-235. ISSN 1820-4996

Mlađenović, Dragan R. (2022) Falsifikovanje istorije Srba. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 499-508. ISBN 978-86-7419-357-0

Mlađenović, Dragan R. (2020) Čija je ovo pesma? In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 492-498. ISBN 978-86-7419-325-9

Mos, Vladimir (2024) Pad pravoslavne Engleske - sa posebnim osvrtom na Normansko osvajanje (1043-1087). Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-393-8

Mutavdžić, Radenko (2017) Uticaj NATO na bezbednost i kosovsku politiku Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 87-103. ISSN 2334-959X

N

Nenadić, Danijela (2024) Uticaj analitičkih centara u razvoju javnih politika u obrazovanju. In: Analitički centri - uloga u kreiranju javnih politika u Srbiji - tematski zbornik. Institut za političke studije, Beograd, pp. 125-148. ISBN 978-86-7419-396-9

Nikolajević, Milan (2020) Starobalkanska bela kapa - keče: delić zaboravljene prasrpske kulturne baštine. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 429-446. ISBN 978-86-7419-325-9

Nikolić, Goran (2014) Pozicija Rusije u globalnoj ekonomiji. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 201-221. ISSN 1820-4996

Nikolić, Goran (2016) Uticaj sankcija i pada cena nafte na rusku privredu. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 229-246. ISSN 1820-4996

Nikolić, Goran and Petrović, Gordana (2020) Ekonomski i tehnološki uspon Kine kao vesnik nove globalne geopolitičke konstelacije. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 121-144. ISSN 1820-4996

Nikolić, Goran and Petrović, Predrag (2021) Da li će kineska valuta tokom 2020-ih dobiti globalni status? Nacionalni interes, 40 (1). pp. 285-307. ISSN 1820-4996

Nikolić, Goran and Petrović, Predrag (2020) Trgovinsko-tehnološki rat Amerike i Kine kao početak novog hladnog rata. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 135-162. ISSN 1820-4996

Nikolić, Goran and Zvezdanović Lobanova, Jelena (2022) Formiranje nove globalne geopolitičke i geoekonomske ravnoteže. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 65-81. ISSN 1820-4996

Nikolić, Goran and Ćurčić, Petar S. (2022) "Novi hladni rat": definicije, perspektive i mogući ishodi. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 149-169. ISSN 1820-4996

Novaković, Nada G. (2021) Tranzicija i nestajanje radničke klase Srbije. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 153-179. ISSN 1820-4996

O

Obradović, Žarko and Bazić, Jovan (2021) Društveno-politički izroci i posledice angažovanja velikih sila na Balkanu. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 9-32. ISSN 1820-4996

P

Panagopulos, Aleksios Aleksei (2022) Istorija kao instrument geopolitike za balkanske narode, a posebno za Grčku (i Atos). In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 59-88. ISBN 978-86-7419-357-0

Pandurević, Vinko (2019) Balkan i Ruska Federacija - geopolitički i bezbednosni aspekti. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 15-48. ISSN 2334-959X

Pandurević, Vinko (2021) Obaveza služenja vojnog roka. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 63-83. ISSN 1820-4996

Panov, Mitko B. (2022) Who owns Ss. Cyril and Methodius and the Slavic Heritage? History as a geopolitical tool for the resolution of the Macedonian question in the 21st century Balkans. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 347-362. ISBN 978-86-7419-357-0

Panov, Slobodan I. (2014) Južni tok - "detalj" civilizacije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 101-121. ISSN 2334-959X

Parezanović, Marko (2022) Uloga Pridnjestrovja u vojno-političkoj stabilnosti Evrope. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 137-152. ISSN 1820-4996

Pavlovec, Jurij Sergejevič (2022) Falsifikovanje istorije Drugog svetskog rata kao sredstvo razjedinjenja naroda Belorusije, Rusije i Ukrajine. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 531-540. ISBN 978-86-7419-357-0

Pejković, Marko (2018) Stvaranje Kraljevine SHS (Jugoslavije) u trouglu realpolitike, geopolitike i identiteta. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 21-39. ISSN 1820-4996

Pejković, Marko (2024) Veštačka inteligencija i totalitarizam. Arhiv za pravne i društvene nauke, 119 (1). pp. 83-101. ISSN 0004-1270

Perić, Nenad (2022) Brendiranje države i zašto bi Srbija morala da napravi program sopstvenog brendiranja. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 69-85. ISSN 1820-4996

Perić, Nenad (2011) Predstavljanje zbornika "Srbija u predvorju Evropske unije". Nacionalni interes, 10 (1). pp. 396-403. ISSN 1452-2152

Perić, Nenad and Janković, Nemanja (2018) Pruge i orlovi - delovanje centralnog pres-biroa i saradnja sa američkim novinarima u Kraljevini Jugoslaviji. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 41-59. ISSN 1820-4996

Perić Diligenski, Tijana (2024) ABUSE OF POWER THROUGH THE PRISM OF CONTEMPORARY POLITICAL CINEMA. In: Film and Politics. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 333-346. ISBN 978-86-7419-388-4

Perić Diligenski, Tijana (2023) REŠENJE KOSOVSKOG PROBLEMA U SVETLU NOVIH GEOPOLITIČKIH PRILIKA (rezime). In: 17. sabor politikologa, 21-22. oktobar 2023., Beograd.

Perišić, Nikola (2024) CRITIQUE OF SLOBODAN MILOŠEVIĆ’S RULE IN SERBIAN CINEMATOGRAPHY: A CASE STUDY OF THE FILM “THE PROFESSIONAL”. In: Film and Politics. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 363-380. ISBN 978-86-7419-388-4

Perišić, Nikola (2024) Elements and role of cultural memory on posters and billboards as means of raising national awareness and mobilizing national communities in Montenegro during population cenzus. In: History and Cultural Memory. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 205-226. ISBN 978-86-7419-396-9

Perišić, Nikola (2023) MEDIJSKI DISKURS JAVNOG SERVISA SRBIJE (RTS) PRILIKOM OBRAĐIVANJA TEME RATA U UKRAJINI U INFORMATIVNIM EMISIJAMA U 2023. GODINI (rezime). In: 17. sabor politikologa, 21-22. oktobar 2023., Beograd.

Perišić, Nikola (2023) Medijski diskurs na informativnim internet portalima u Srbiji prilikom izveštavanja o o devedesetoj godišnjici smrti Arčibalda Rajsa. In: Arčibald Rajs: život, reč, nasleđe. Institut za političke studije, Beograd, pp. 151-167. ISBN 978-86-7419-375-4

Perišić, Nikola (2019) Saradnja Srbije i Rusije: odbacivanje antlanzima i moguća geopolitička alternativa. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 67-86. ISSN 2334-959X

Perišić, Nikola (2024) Slaviša Orlović: Nadziranje demokratije, Fakultet političkih nauka i Clio, Beograd, 2023. Srpska politička misao, 85 (3). pp. 193-198. ISSN 0354-5989

Perišić, Nikola and Kaličanin, Boris (2023) Lokalni izbori u Republici Srbiji 2016. i 2020. godine - političke posledice smanjenja izbornog praga. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 189-210. ISSN 0354-5989

Perišić, Nikola and Kaličanin, Boris (2022) Retorička svojstva parlamentarne debate o Kosovu i Metohiji 2022. godine. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 73-90. ISSN 1820-4996

Perišić, Nikola and Simić, Savo (2024) Medijske javne politike nevladinih organizacija u poboljšanju kvaliteta izbornog procesa u Republici Srbiji od 2019. do 2023. godine. In: Analitički centri - uloga u kreiranju javnih politika u Srbiji - tematski zbornik. Institut za političke studije, Beograd, pp. 102-124. ISBN 978-86-7419-396-9

Petrov, Vladan (2018) Kojim putem posle unutrašnjeg dijaloga o KiM? Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 9-21. ISSN 2334-959X

Petrović, Rajko (2021) Institucionalna rešenja za prevazilaženje međunacionalnih tenzija u Crnoj Gori. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 155-181. ISSN 1820-4996

Petrović, Rajko (2022) Politički odnosi između Srbije i Crne Gore od 2006. do 2021. godine. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 211-228. ISSN 1820-4996

Petrović-Piroćanac, Zoran (2013) Evro-integracije i nova bezbedonosna arhitektura Jugoistoka Evrope "Bondstil" - "Novi Ramštajn" i uterivač u evro-integracije. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 101-128. ISSN 1820-4996

Petrović-Piroćanac, Zoran (2010) Geopolitika energije. Institut za političke studije : Centar "Jugoistok", Beograd. ISBN 978-86-7419-230-6

Petrović-Piroćanac, Zoran (2008) Geopolitika hrane. Institut za političke studije : Centar "Jugoistok", Beograd. ISBN 978-86-7419-165-1

Petrović-Piroćanac, Zoran (2014) Islamizam i vašingternina dugoročna svesrdna pomoć protiv srpskih interesa. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 89-107. ISSN 2334-959X

Petrović-Piroćanac, Zoran (2011) Kosovo et Metochie - une introduction a la tragedie des "terres a haut risque". Nacionalni interes, 11 (2). pp. 123-149. ISSN 1452-2152

Petrović-Piroćanac, Zoran (2014) Radiografija nove nemačke geopolitičke doktrine - "Nova moć. Nova odgovornost." Elementi nemačke spoljne i bezbedonosne politike za svet koji se menja. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 141-176. ISSN 1820-4996

Pešić, Ivana V. (2014) Kad prednosti postanu nedostaci: primer zajedničke valute - evra. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 223-241. ISSN 1820-4996

Pešić, Milena (2024) Politički diskurs u istraživačkoj optici njegovih savremenih kritičkih studija. Srpska politička misao, 84 (2). pp. 7-37. ISSN 0354-5989

Pešić, Milena and Janjić, Jovan (2024) Editor`s foreword. In: History and Cultural Memory. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 13-26. ISBN 978-86-7419-396-9

Podčasov, Nikolaj (2024) Bugarsko-srpski odnosi za vreme vladavine stranke GERB (2009-2021). In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 227-239. ISBN 978-86-7419-387-7

Popov, Eduard (2023) Dunav - večiti povratak Rusije: Istorijska retrospektiva i geopolitička perspektiva. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 219-233. ISBN 978-86-7419-373-0

Popov, Eduard (2022) Postmajdanska Ukrajina: od kulta novih istorijskih heroja do promene civilizacijske matrice. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 569-579. ISBN 978-86-7419-357-0

Popov, Eduard (2022) Postsovjetska Ukrajina: subjektivno-objektivni pogled na istoriju neuspele države. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 171-184. ISSN 1820-4996

Popov, Eduard (2022) Rusija i obnova principa nacionalnog suvereniteta u svetu - o nekim istoriozofskim i političko-pravnim rezultatima konfrontacije sa američkom imperijom. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 593-609. ISBN 978-86-7419-357-0

Proroković, Dušan (2015) Arktičko pitanje i uticaj na bezbednost Evrope. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 187-208. ISSN 2334-959X

Proroković, Dušan (2016) Geoekonomski aspekti kineske koncepcije OBOR i pozicija Srbije, Crne Gore i BiH. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 35-58. ISSN 1820-4996

Proroković, Dušan (2014) Geopolitička dimenzija makroregionalnih strategija EU. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 9-27. ISSN 1820-4996

Proroković, Dušan (2018) Pogled na Srbiju iz okvira evroatlantizma kao geopolitičkog koncepta: zašto srpski interesi nisu podudarni sa američkim ciljevima? Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 73-88. ISSN 2334-959X

Proroković, Dušan (2023) Položaj Rusije u multipolarnom svetu i strateške opcije Srbije. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 41-64. ISSN 0354-5989

Proroković, Dušan (2019) Proces u Rambujeu - politička priprema agresije NATO na SR Jugoslaviju. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 237-252. ISSN 2334-959X

Proroković, Dušan (2019) Propast jugoslovenstva i neuspeh jugoslavizacije: o dva neispiunjena preduslova opstanka Jugoslavije. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 49-64. ISSN 1820-4996

Proroković, Dušan (2017) Uloga NATO u osiguravanju "državnosti Kosova" i posledice po bezbednost Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 105-118. ISSN 2334-959X

Proroković, Dušan (2018) Uloga šangajske organizacije za saradnju u promeni ravnoteže snaga u Centralnoj Aziji. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 79-95. ISSN 2334-959X

Proroković, Dušan (2013) Zašto je EU (geo)politički nesamostalna? Nacionalni interes, 16 (1). pp. 63-78. ISSN 1820-4996

Proroković, Dušan (2017) Značaj Podrinja za nacionalnu bezbednost Srbije i Republike Srpske. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 111-127. ISSN 2334-959X

Prvulović, Vladimir (2021) Dobrovoljna asimilacija Srba? Nacionalni interes, 41 (2). pp. 135-153. ISSN 1820-4996

Prvulović, Vladimir (2018) Kriza Evropske unije: unutrašnja i spoljnopolitička dimenzija - Evropskoj uniji je potrebna terapija. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 85-112. ISSN 1820-4996

R

Radanović, Tihomir (2022) Projektovanje mreže izaslanstva odbrane Republike Srbije u inostranstvu. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 189-209. ISSN 1820-4996

Radinović, Radovan (2017) Geostrateški položaj Srbije i opstanak Republike Srpske. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 13-58. ISSN 2334-959X

Radinović, Radovan (2017) Kosmetsko pitanje i odbrana Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 11-27. ISSN 2334-959X

Radinović, Radovan (2018) Kriza strategije odvraćanja. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 39-53. ISSN 2334-959X

Radinović, Radovan (2019) Srbija u raljama geopolitike. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 53-73. ISSN 2334-959X

Radojević, Mijodrag (2017) Politička rešenja i statusni aranžmani za Kosovo i Metohiju. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 159-192. ISSN 1820-4996

Radojević, Mijodrag (2017) Protivrečnosti ustavnih promena u Republici Srbiji (Ogled o zborniku radova “Dileme ustavnih promena u Republici Srbiji – posebno izdanje Srpske političke misli”, Institut za političke studije, Beograd, 2017. godine). Nacionalni interes, 30 (3). pp. 325-335. ISSN 1820-4996

Radojević, Mijodrag (2022) Referendum u Srbiji - između narodne volje i manipulacije. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 185-210. ISSN 1820-4996

Radojičić, Mirjana (2022) Evropska unija kao "zajednica vrednosti" u svetlu rusko-ukrajinskog sukoba. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 93-106. ISSN 1820-4996

Radojičić, Mirjana (2012) Kraj Hladnog rata, velika sila i geopolitika prirodnih resursa - prilozi za jednu studiju slučaja. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 79-99. ISSN 1452-2152

Radojičić, Mirjana (2012) U službi pomirenja donedavno zaraćenih naroda ili interpretacije uzroka njihovog sukobljavanja - civilno društvo Zapadnog Balkana na razmeđu milenijuma. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 117-129. ISSN 1452-2152

Radojković, Stefan and Vulić, Siniša (2023) Pregled srpske literature o životu i delu Rudolfa Arčibalda Rajsa: kritički osvrt. In: Arčibald Rajs: život, reč, nasleđe. Institut za političke studije, Beograd, pp. 13-27. ISBN 978-86-7419-375-4

Radonjić, Zoran B. (2019) Prikaz: Nebojša Pavković, Treća armija sedamdeset osam dana u zagrljaju „Milosrdnog anđela“: Ratni dnevnik komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije, Medija centar „Odbrana“, Beograd 2018. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 253-262. ISSN 2334-959X

Radujko, Dušan and Stamenković, Viktor (2023) Predstavljanje Arčibalda Rajsa u onlajn istraživanju u periodu 2013-2023. In: Arčibald Rajs: život, reč, nasleđe. Institut za političke studije, Beograd, pp. 125-149. ISBN 978-86-7419-375-4

Raduški, Nada (2024) Bugarska etnička zajednica na demografskoj i socioekonomskoj karti Srbije. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 255-274. ISBN 978-86-7419-387-7

Raduški, Nada (2024) Doprinos analitičkih centara unapređenju manjinske politike Srbije. In: Analitički centri - uloga u kreiranju javnih politika u Srbiji - tematski zbornik. Institut za političke studije, Beograd, pp. 173-194. ISBN 978-86-7419-396-9

Raduški, Nada (2022) Empirijska istraživanja romske populacije u Srbiji: popisi versus ankete. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 229-249. ISSN 1820-4996

Raduški, Nada (2023) Manjinsko pitanje u bilateralnim sporazumima Srbije sa državama Dunavskog regiona. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 437-454. ISBN 978-86-7419-373-0

Raduški, Nada (2014) Položaj i prava nacionalnih manjina u Srbiji u procesu evrointegracija - demografsko-politikološki aspekt. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 99-118. ISSN 1820-4996

Raduški, Nada (2024) Popis 2022 - stanovništvo Srbije prema nacionalnoj pripadnosti. Srpska politička misao, 83 (1). pp. 7-27. ISSN 0354-5989

Raduški, Nada and Komatina, Slavica (2013) Društvena inkluzija Roma kao izazov za socijalnu politiku Srbije. Socijalna politika (3). pp. 93-110. ISSN 0038-0091

Raković, Aleksandar (2017) Crna Gora od secesije do NATO pakta: osvrt na nesnalaženje ruske spoljne politike (2006-2017). Nacionalni interes, 28 (1). pp. 69-86. ISSN 1820-4996

Raković, Aleksandar (2018) Kratak pregled uloge rimokatoličke crkve u narušavanju srpske državnosti i razbijanju jugoslovenske državnosti. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 159-174. ISSN 1820-4996

Randin, Aleksandar (2022) Istorijska argumentacija kao propagandno oruđe za češku reformaciju (Jan Amos Komenski i njegova "Kratka istorija slovenske crkve"). In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 441-453. ISBN 978-86-7419-357-0

Reljić, Slobodan (2019) Moskva "Treći Rim" među istorijskim silama. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 87-108. ISSN 2334-959X

Reljić, Slobodan (2019) Zašto je Zapad odlučio da ubije samoupravljanje. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 193-212. ISSN 1820-4996

Rečević, Tijana V. (2015) Uticaj hrvatskog ulaska u NATO i Evropsku uniju na bezbednosti Balkana. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 119-138. ISSN 2334-959X

Rokina, Galina (2022) Uloga faktora istorijskog pamćenja u integracionim procesima višegradske Evrope. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 193-202. ISBN 978-86-7419-357-0

Rokvić, Vanja (2022) Osvrt na razvoj vojne industrije u Srbiji. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 47-67. ISSN 1820-4996

Romančuk, Aleksadar (2022) Značaj ukidanja Brestske crkvene unije u okviru Ruske imperija za Rusku pravoslavnu crkvu i beloruski narod. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 455-478. ISBN 978-86-7419-357-0

S

Savić, Andreja and Đorđević, Nenad (2016) Evroatlantska dimenzija bezbednosti Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 67-90. ISSN 2334-959X

Sekulić, Bojana (2024) Institucionalno obrazovanje za dijalog i toleranciju u Srbiji. Srpska politička misao, 83 (1). pp. 179-197. ISSN 0354-5989

Sekulić, Bojana (2021) Religijske slobode u Srbiji prema izveštaju Stejt Departmenta za 2019. godinu. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 241-262. ISSN 1820-4996

Sekulić, Bojana (2023) Savremene sociološke teme - Mitrović Ljubiša R.: Sociološke marginalije na savremene teme, Prometej, Novi Sad, 2022. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 261-265. ISSN 0354-5989

Selaković, Nikola (2018) Pravno uređenje notarske profesije u Vizantiji - Eparhova knjiga iz X veka. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 223-237. ISSN 1820-4996

Simić, Savo (2024) Izazovi i dileme opozicije pred novim vanrednim izborima u Republici Srbiji decembra 2023. godine: izborni gubitak ili akter izbornog preokreta. In: Perspektive političkih nauka u savremenom društvu : zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 323-350. ISBN 978-86-7419-395-2

Simić, Savo (2024) Izborni integritet u oblikovanju normi slobodnih i poštenih izbora - nova naučna disciplina u proučavanju psefologije - Milan Jovanović: Slobodni i pošteni izbori - standardi, koncepti i merenja, Službeni glasnik, Beograd, 2023. Srpska politička misao, 84 (2). pp. 155-160. ISSN 0354-5989

Simić, Savo (2022) Prikaz: Vladimir Vuletić. 2008. Između nacionalne prošlosti i evropske budućnosti. Beograd: Službeni glasnik. 178 str. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 289-293. ISSN 1820-4996

Skakavac, Zdravko (2018) Pristupanje Srbije Evropskoj uniji - aktuelni bezbednosni izazovi, pretnje i rizici. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 89-105. ISSN 2334-959X

Slović, Srđan (2012) Uzroci rata na Kosovu i Metohiji prema Volcovoj teoriji predstave u međunarodnim odnosima. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 239-267. ISSN 1452-2152

Sotirović, Vladislav B. (2014) The 1917 Corfu Declaration and its importance for the creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in 1918. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 41-76. ISSN 1820-4996

Sotirović, Vladislav B. (2016) The "Ukrainian Question" and "Kosovo Precedent". Nacionalni interes, 27 (3). pp. 123-144. ISSN 1820-4996

Spasojević, Nenad and Matijević, Andrea (2023) Lik i delo Arčibalda Rajsa u očima studenata Univerziteta u Beogradu. In: Arčibald Rajs: život, reč, nasleđe. Institut za političke studije, Beograd, pp. 79-108. ISBN 978-86-7419-375-4

Stanković, Nevena (2021) Evropske integracije Republike Srbije - između politike proširenja i zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 187-211. ISSN 1820-4996

Stanković, Nevena (2020) Spoljna politika Evropske unije u teritorijalnom konceptu strukturne spoljne politike. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 163-188. ISSN 1820-4996

Stanković, Vladan (2020) COVID-19: politika straha od smrti. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 101-120. ISSN 1820-4996

Stanković, Vladan (2024) OLIVER STONE’S POLITICAL CINEMA. In: Film and Politics. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 317-331. ISBN 978-86-7419-388-4

Stanković, Vladan (2022) Politički sistem po Mitrovdanskom ustavu - ustavnopravna analiza. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 163-183. ISSN 1820-4996

Stanković, Vladan (2019) Prisustvo Rusije u Jugoistočnoj Evropi na početku XX veka. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 49-65. ISSN 2334-959X

Stanković, Vladan and Perić Diligenski, Tijana (2023) Srpska politička misao. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 227-249. ISSN 0354-5989

Stanković, Vladan and Spičanović, Vladimir (2021) Geopolitika tridesetogodišnjeg rata i Srbi u njoj. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 259-277. ISSN 1820-4996

Stanković Pejnović, Vesna (2014) Evropeizacija iz kolonijalne perspektive. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 45-69. ISSN 1820-4996

Stanković Pejnović, Vesna (2020) Evropske iluzije Balkana. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-324-2

Stanković Pejnović, Vesna (2023) Ovladavanje nad biomoći u kognitivnom i nadzornom kapitalizmu. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 201-226. ISSN 0354-5989

Stanković Pejnović, Vesna and Vujanović, Jelena (2024) Analitički centri kao faktor oblikovanja javnih politika. In: Analitički centri - uloga u kreiranju javnih politika u Srbiji - tematski zbornik. Institut za političke studije, Beograd, pp. 9-31. ISBN 978-86-7419-397-6

Stanković Pejnović, Vesna and Vujanović, Jelena (2023) Strukture nepravednosti i politike priznanja. Administracija i javne politike (1). pp. 63-79. ISSN 2406-2529

Starčević, Srđan and Blagojević, Srđan (2023) Služenje vojnog roka kao deo društvenog ideala u Srbiji. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 33-51. ISSN 0354-5989

Stefanović, Marija (2022) Zeleni u Evropi - od ekoloških pokreta do političkih partija. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 83-101. ISSN 1820-4996

Stepić, Milomir (2024) Balkanska (dez)integraciona sinusoida. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 163-180. ISBN 978-86-7419-387-7

Stepić, Milomir (2017) Deatlantizacijom do stabilizacije Balkana: srpski nacionalni interes. Nacionalni interes, 28 (1). pp. 9-37. ISSN 1820-4996

Stepić, Milomir (2023) Dunav u kontekstu aktuelnog evropskog i svetskog geopolitičkog pregrupisavanja. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 11-28. ISBN 978-86-7419-373-0

Stepić, Milomir (2013) Geopolitika neoevroazijstva - pozicija srpskih zemalja. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-263-4

Stepić, Milomir (2016) Geopolitički aspekti emigracione erupcije iz bliskoistočne "velike pukotine". Nacionalni interes, 25 (1). pp. 19-41. ISSN 1820-4996

Stepić, Milomir (2022) Istorijsko-geopolitički aspekti (i)reverzibilnosti procesa "etno-inženjeringa". In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 221-246. ISBN 978-86-7419-357-0

Stepić, Milomir (2018) Jugoslovenski recidiv: Srbija kao rastrzana zemlja. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 201-220. ISSN 1820-4996

Stepić, Milomir (2020) Kosovo i Metohija: geopolitički aspekti brzog rešenja i zamrznutog konflikta. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 7-30. ISSN 1820-4996

Stepić, Milomir (2016) Lažna buridanovska dilema Srbije. In: Srbija i Evroazijski savez. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd, pp. 71-87. ISBN 978-86-80142-12 -8

Stepić, Milomir (2012) Srbija kao regionalna država: reintegracioni geopolitički pristup. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 9-39. ISSN 1452-2152

Stepić, Milomir (2012) Zapadni Balkan - primer geografskog raspojmljivanja i geopolitičkog manipulisanja. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 9-34. ISSN 1452-2152

Stevanović, Obrad M. (2016) Ključni elementi strategije suzbijanja nasilja albanskih ekstremista u kopnenoj zoni bezbednosti. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 139-156. ISSN 2334-959X

Stevanović, Obrad M. (2019) Nemoralnost agresije organizacije Severnoatlantskog saveza na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 89-111. ISSN 2334-959X

Stevanović, Obrad M. (2016) Protivpravnost kao terorističko obeležje nasilja albanskih ekstremista na Kosovu i Metohiji. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 31-46. ISSN 2334-959X

Stevanović, Obrad M. (2015) Teroristički potencijal albanskih ekstremista na zapadu Makedonije i na jugu Centralne Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 11-28. ISSN 2334-959X

Stevanović, Obrad M. (2018) Vojnotehnički sporazum između dosledne primene i marginalizacije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 55-72. ISSN 2334-959X

Stevanović, Olga (2018) Bezbednosni aspekti inicijative "Pojas i put". Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 121-138. ISSN 2334-959X

Stojadinović, Miša (2024) THE ESTABLISHMENT OF SERBIAN STATEHOOD IN THE 19TH CENTURY – THE TREATY OF BUCHAREST AND SRETENJE CONSTITUTION FROM A CONTEMPORARY PERSPECTIVE. In: Черноморско-Средиземноморский регион в контексте национальных интересов России: к 80-летию освобождения Крыма и Украины от нацист-ской оккупации и 110-летию начала Первой мировой войны: материалы Международной научно-практической конференции. Кубанский государственный университет, Краснодар, pp. 33-38. ISBN 978-5-8209-2421-7

Stojadinović, Miša (2018) Evropa i multipolarni svet. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 163-175. ISSN 2334-959X

Stojadinović, Miša (2019) Kritička analiza NATO agresije nad Srbima u delima vodećih svetskih intelektualaca. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 203-216. ISSN 2334-959X

Stojadinović, Miša (2014) Noam Čomski i savremeno društvo. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-274-0

Stojadinović, Miša (2015) Političko nasilje i globalizacija - izazovi razvoja demokratije. Bezbednost (2). pp. 92-104. ISSN 0409-2953

Stojadinović, Miša (2017) Sankcije kao instrument spoljne politike SAD: slučaj Rusije. Nacionalni interes, 29 (2). pp. 69-84. ISSN 1820-4996

Stojadinović, Miša (2015) Sloveni, Rusija i Novi svetski poredak. In: Gde ti je država, Kaine? Centar akademske reči, Šabac, pp. 163-179. ISBN 978-86-80142-05-0

Stojadinović, Miša and Matić, Petar (2014) Desuverenizacija nacionalnih država u procesu globalizacije. In: Globalizacija i suverenost : sa osvrtom na Bosnu i Hercegovinu : zbornik radova. Evropski defendologija centar, Banja Luka, pp. 87-95. ISBN 978-99955-22-70-4

Stojadinović, Miša and Milošević, Katarina (2012) Political culture and national identity in the age of globalization. Sociološka revija, 13 (1). pp. 23-42. ISSN 1409-5513

Stojadinović, Miša and Milošević, Katarina (2012) Politička kultura - u susret demokratiji, toleranciji i dijalogu. In: Zbornik radova - Politička kultura... Evropski defendologija centar, Banja Luka, pp. 236-244. ISBN 978-99955-22-43-8

Stojadinović, Miša and Trailović, Dragan (2013) Multikulturalizam i problem uspostavljanja saradnje i dijaloga među narodima na Balkanu. In: Tradicija, modernizacija, identiteti - Dijalog kultura i partnerstvo civilizacija na Balkanu (Međunarodna naučna konferencija). Filozofski fakultet, Niš, pp. 123-136. ISBN 978-86-7379-308-5

Stojadinović, Miša and Šuković, Danilo B. (2014) Noam Čomski i neoimperijalne ambicije velikih sila na razmeđi milenijuma. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 119-133. ISSN 1820-4996

Stojanović, Bogdan (2022) Sveobuhvatni (ne)sporazum: Iran kao nova nuklearna sila. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 185-209. ISSN 1820-4996

Stojanović, Ivica (2014) Istorijsko grananje svetske privrede. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 153-171. ISSN 1820-4996

Stojanović, Stanislav and Blagojević, Veljko (2017) Strateški izazovi Kosova i Metohije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 119-141. ISSN 2334-959X

Stojanović, Đorđe (2024) Space, Territory and Sovereignty: Critical Analysis of Concepts. Human territorial behaviors and power politics in Assaf Gavron’s The Hilltop: a spatial re-examination, 89 (1). pp. 111-184. ISSN 0439-5905

Stojanović, Đorđe (2018) Traktat o savremenom repozicioniranju diskursa države. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 139-179. ISSN 2334-959X

Stošić, Sanja (2024) IDENTITARY SYMBOLS AND SPANISH CINEMATIC DISCOURSE – FROM FRANCOISM TO ALMODOVARIAN CINEMA. In: Film and Politics. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 419-444. ISBN 978-86-7419-388-4

Stošić, Sanja (2022) Orthodoxy in the Age of Dechristianization: Challanges and Perspectives. In: Международная научная конференция г. Новозыбков, Брянская область, 22 октября 2022 г., 22 октября 2022 г., Новозыбков.

Subotić, Milovan R. (2018) Bezbednosni trougao: EU, NATO, Ruska federacija, i pozicija Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 141-162. ISSN 2334-959X

Subotić, Milovan R. (2017) Ekstremizam kosmetskih Albanaca: supremacija etnonacionalizma nad verskim ekstremizmom. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 221-237. ISSN 1820-4996

Subotić, Milovan R. (2017) Konfliktni potencijal potisnutog islamističkog ekstremizma na Kosovu i Metohiji. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 143-157. ISSN 2334-959X

Subotić, Milovan R. (2019) Transformacija ruske moći u globalnom kontekstu i na primeru Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 109-132. ISSN 2334-959X

Subotić, Momčilo (2022) Istorija - jezik - geopolitika. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 669-705. ISBN 978-86-7419-357-0

Subotić, Momčilo (2018) Jugoslovenstvo i jugoslovenska država: ideje i učinci jednog geopolitičkog eksperimenta. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 75-107. ISSN 1820-4996

Subotić, Momčilo (2012) Kosovo i Evropska unija - nova vlast, stara dilema. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 217-238. ISSN 1452-2152

Subotić, Momčilo (2017) Kosovo i Metohija: pitanje unutrašnjeg dijaloga. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 81-105. ISSN 1820-4996

Subotić, Momčilo (2011) O političkom položaju mađarske manjine u Srbiji. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 187-222. ISSN 1452-2152

Subotić, Momčilo (2016) Prozapadna politika Srbije i razgrađivanje države i nacije. In: Srbija i Evroazijski savez. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd, pp. 59-70. ISBN 978-86-80142-12-8

Subotić, Momčilo (2023) Srbistika i geopolitika - ogledi o srpskom pitanju. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-378-5

Subošić, Dane and Krstić, Slaviša and Luknar, Ivana (2017) Police subculture and potential stress risks. In: International Scientific Conference "Security Concepts and Policies - New Generation of Risks and Threats", 4-5 June 2017, Ohrid - Skopje.

Surlić, Stefan and Lazarević, Andrijana (2023) Princip teritorijalnog integriteta - političke posledice traganja za finalnim statusom Kosova i Metohije. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 115-131. ISSN 0354-5989

T

Teinović, Bratislav (2022) Tomo Kovačević (1820-1863): borac za srpski nacionalni interes u bosanskom ejaletu. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 253-285. ISSN 1820-4996

Timofejev, Aleksej (2023) Ruski vojni napori na srednjem Dunavu u periodu svetskih ratova. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 243-261. ISBN 978-86-7419-373-0

Todorović, Dragan (2018) Razvoj islamističkog pokreta u Libiji. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 113-136. ISSN 1820-4996

Todorović Lazić, Jelena (2019) Javne politike u Evropskoj uniji - osvrt na politiku zaštite životne sredine. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-309-9

Todorović Lazić, Jelena (2023) Makro-regionalne strategije Evropske unije na primeru Dunavskog regiona. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 363-386. ISBN 978-86-7419-373-0

Todorović Lazić, Jelena (2023) Nauka i naučnice u Srbiji i svetu. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 266-271. ISSN 0354-5989

Todorović Lazić, Jelena (2014) Strategija proširenja EU 2014-2015 - novi prioriteti, stare obaveze. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 29-44. ISSN 1820-4996

Tomić, Miloš (2020) Secesija versus nacionalni interes: jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 23-47. ISSN 1820-4996

Topalović, Milica (2024) Međunarodna vojna saradnja država Zapadnog Balkana iz ugla učešća u međunarodnim vojnim vežbama. In: Perspektive političkih nauka u savremenom društvu : zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 207-229. ISBN 978-86-7419-395-2

Topalović, Milica and Berić, Jovan (2023) Rudolf Arčibald Rajs o srpskom društvu: da li smo sačuvali sebe? In: Arčibald Rajs: život, reč, nasleđe. Institut za političke studije, Beograd, pp. 53-77. ISBN 978-86-7419-375-4

Topalović, Milica and Kolarski, Ljiljana (2024) Kada dom postane bojište - femicid i nacionalna bezbednost Republike Srbije. Politika nacionalne bezbednosti, 26 (1). pp. 121-142. ISSN 2334-959X

Trailović, Dragan (2018) Političko-ekonomske i bezbednosne alternative Srbije u očima njenih građana. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 41-56. ISSN 2334-959X

Trailović, Dragan (2023) Značaj Dunava za kinesku inicijativu "pojas i put": potencijalne koristi i mogući izazovi. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 129-153. ISBN 978-86-7419-373-0

Trifković, Dragana (2020) Mediji i govor mržnje kao najveći neprijatelji današnjice: primer antisrpske propagande za vreme razbijanja Jugoslavije. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 220-241. ISBN 978-86-7419-325-9

Trifković, Srđa and Budimir, Željko (2019) Jugoslavija: iznuđeni projekat srpske elite. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 9-28. ISSN 1820-4996

Trkulja, Jovica (2019) Aporije jugoslovenske države. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 101-129. ISSN 1820-4996

Tuvaljević, Dušan (2020) Značaj Staljina za slovenske narode. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 274-298. ISBN 978-86-7419-325-9

U

Urošević, Milan (2023) Politika kritike - o društveno-politički angažovanoj dimenziji Fukoove metodologije. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 163-187. ISSN 0354-5989

Ušakov, Sergej V. (2020) Problem irendentizma (etničkog nacionalizma) u međunarodno-pravnoj doktrini stranih država. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 213-230. ISSN 1820-4996

V

Vahitov, Rustem (2023) Evroazijska slika Dunava - Interakcija tri tačke razvoja. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 263-271. ISBN 978-86-7419-373-0

Vakulina, Elena and Belous, Natalija (2022) Geopolitika, patriotizam i važnost znanja iz istorije. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 49-57. ISBN 978-86-7419-357-0

Vakulina, Elena and Belous, Natalija (2023) Perspektive ruskih interesa na Dunavu. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 235-241. ISBN 978-86-7419-373-0

Višnjakov, Jaroslav (2023) Dunavska strategija Peterburga i rusko-srpski ekonomski odnosi krajem 19. i početkom 20. veka. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 273-283. ISBN 978-86-7419-373-0

Vodolacki, Viktor Petrovič and Popov, Eduard Anatoljevič (2022) Mozaička Ukrajina: ideološka retorta istorijska pozadina rata u Donbasu. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 481-497. ISBN 978-86-7419-357-0

Vračar, Milinko S. and Milkovski, Vangel (2022) Strategijski pristup Republike Srbije u rešavanju Kosovsko-metohijskog problema. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 51-71. ISSN 1820-4996

Vujanović, Jelena (2023) Arčibald Rajs u srpskim medijima i srpskom društvu: nekad i sad. In: Arčibald Rajs: život, reč, nasleđe. Institut za političke studije, Beograd, pp. 109-124. ISBN 978-86-7419-375-4

Vujanović, Jelena (2024) THE FILM INDUSTRY AND ELECTION CAMPAIGNS. In: Film and Politics. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 347-361. ISBN 978-86-7419-388-4

Vujanović, Jelena and Perišić, Nikola (2024) Mediji bez adekvatnog nadzora: uloga REM-a u monitoringu izbornih kampanja u Srbiji. In: Perspektive političkih nauka u savremenom društvu : zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 141-161. ISBN 978-86-7419-395-2

Vukadinović, Goran and Starčević, Srđan (2014) Bela knjiga odbrane Francuske Republike 2013. godine - Francuska u NATO i EU. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 53-79. ISSN 1820-4996

Vukasović, Dejana (2020) Constructing A (EU)ropian Identity. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-326-6

Vukasović, Dejana (2011) Evropeizacija nacionalnih spoljnih politika - idejni okvir. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 9-28. ISSN 1452-2152

Vukasović, Dejana (2019) Evropska unija i politika naoružavanja: izazovi i perspektive. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-317-4

Vukasović, Dejana (2014) Socijalizacija i evropeizacija u okviru EU - slučaj političko-bezbednosnog komiteta i vojnog komiteta EU. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 9-28. ISSN 1820-4996

Vukasović, Dejana and Mirović Janković, Aleksandra (2016) Vojna neutralnost Srbije u kontekstu evroatlantskih integracija. In: Srbija i Evroazijski savez. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd, pp. 173-188. ISBN 978-86-80142-15-9

Vukasović, Dejana and Stojadinović, Miša (2023) On Pan-Slavism, Brotherhood, and Mythology: The Imagery of Contemporary Geopolitical Discourse in Serbia (chapter 8). In: Pan-Slavism and Slavophilia in Contemporary Central and Eastern Europe: Origins, Manifestations and Functions. Springer International Publishing, London, pp. 123-153. ISBN 9783031178740

Vukasović, Dejana and Stojadinović, Miša (2016) Srbija između evropskih i evroazijskih integracija: izazovi i perspektive. In: Srbija i Evroazijski savez. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd, pp. 252-264. ISBN 978-86-80142-12-8

Vukoičić, Jelena (2016) Islamizam, sekularizam, terorizam - razlozi i perspektive ideološkog i političkog konfliksta. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 261-279. ISSN 2334-959X

Vukoičić, Jelena (2017) Republika Srpska i Srbija pred izazovima islamizma i terorizma. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 129-143. ISSN 2334-959X

Vuković, Đorđe (2020) Dejton, kraj ili povratak političke ravnoteže. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 7-29. ISSN 1820-4996

Vuković, Đorđe (2021) Prikaz: Vlade Simović Narod, partije i demokratija u Bosni i Hercegovini, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, 2019, 357 str. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 317-324. ISSN 1820-4996

Vukčević, Dejana and Stojadinović, Miša (2013) Evropeizacija i bezbednosna politika EU: slučaj vojnih operacija EU u Africi. Kultura Polis, 22 (22). pp. 109-126. ISSN 1820-4589

Vuletić, Vladimir (2021) Mitologizacija 5. oktobra. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 45-65. ISSN 1820-4996

Vučinić-Maljević, Tatjana (2023) Intervju sa dr Zoranom Miloševićem - laureatom Medalje Igora Grigorjeva u 2023. godini. Udruženje srpskih književnika u Sloveniji, Ljubljana.

Z

Zagornov, Aleksandar (2024) Srbija i Bugarska po proceni ruskog mislioca N. J. Danilevskog. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 181-195. ISBN 978-86-7419-387-7

Zdravković, Miloje (2021) Uzroci prvih sukoba Srba i Albanaca kroz istoriju. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 183-204. ISSN 1820-4996

Ć

Ćeranić, Predrag and Šikman, Mile (2019) Rusija i bezbjednost Zapadnog Balkana. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 173-188. ISSN 2334-959X

Ćirjaković, Zoran R. (2019) Decentriranje shvatanja levice i pogled na levicu u Srbiji kroz latinoameričku prizmu. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 213-260. ISSN 1820-4996

Ćurčić, Slađana (2021) Epistemičke zajednice u oblasti kontrole nuklearnog naoružanja kao subjekti nezavisnosti. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 137-165. ISSN 1820-4996

Č

Čarota, Ivan Aleksejevič (2024) Belorusko-bugarske književne veze kao odraz promenjive politike. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 307-318. ISBN 978-86-7419-387-7

Čarota, Ivan Aleksejevič (2018) Da li je Skorina bio u Moldaviji? In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 174-187. ISBN 978-86-80142-18-0

Čarota, Ivan Aleksejevič (2015) Realnost koja sprečava idealno - derusifikacija samosvesti Belorusa i perspektive saveza Belorusije i Rusije. In: Gde ti je država, Kaine? Centar akademske reči, Šabac, pp. 210-233. ISBN 978-86-80142-05-0

Čorbić, Dušan (2021) Istorijski institucionalizam, Balkan i Osmansko carstvo. Političke perspektive, 11 (1). pp. 95-112. ISSN 2217-561X

Čorbić, Dušan (2023) Partije na postjugoslovenskom prostoru - garant ili prepreka demokratskom razvoju? - Kovačević Despot: Partije i partijski sistemi na postjugoslovenskom prostoru, Albion Books, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2023. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 251-254. ISSN 0354-5989

Đ

Đorić, Marija (2024) Balkan (i Zapadni Balkan) kao negativni politički pojmovi. Nacionalni interes, 47 (1). pp. 73-90. ISSN 1820-4996

Đorić, Marija (2024) Istraživanje korelacije mentalnih poremećaja i terorizma. Srpska politička misao, 85 (3). pp. 39-58. ISSN 0354-5989

Đorić, Marija (2016) Neoustaštvo u savremenoj Hrvatskoj. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 27-49. ISSN 1820-4996

Đorić, Marija (2024) Uloge žena u savremenom terorizmu - izvršioci, žrtve ili nešto treće? Srpska politička misao, 83 (1). pp. 77-100. ISSN 0354-5989

Đorić, Marija (2019) Vrednosni sistem savremene levice: pogled na EU. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 165-183. ISSN 1820-4996

Đorić, Marija and Životić, Ilija (2023) Uticaj pandemije COVID-19 na nasilni ekstremizam i organizovani kriminal u Republici Srbiji. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 81-100. ISSN 0354-5989

Đukanović, Dragan (2015) Obrisi nastanka trećeg (hrvatskog) entiteta u Bosni i Hercegovini: stavovi lokalnih aktera SAD i EU. Nacionalni interes, 22 (1). pp. 127-150. ISSN 1820-4996

Đurić, Vinko (2008) Putinizam: istorija - teorija - praksa. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-166-8

Đurić, Živojin (2017) Politički i nacionalni aspekti državnog pitanja Srbije u dijalogu o Kosovu i Metohiji. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 13-25. ISSN 1820-4996

Đurić, Živojin and Stojadinović, Miša (2015) Političko i ekonomsko nasilje neoimperijalizma. In: Rizici i bezbjednosne prijetnje. Univerzitet u Banja Luci, Banja Luka, pp. 23-30. ISBN 978-99955-22-98-8

Đurković, Miša (2015) Anglo-američka upotreba islama. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 209-229. ISSN 2334-959X

Đurković, Miša (2017) Netipični izazovi za bezbednost Srbije i Republike Srpske. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 97-110. ISSN 2334-959X

Đurković, Miša (2016) Terorizam, hibridni ratovi i vrednosti - odnosi Turske i Nemačke nakon tzv. "Arapskog proleća". Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 163-184. ISSN 2334-959X

Š

Šaranović, Jovanka and Subotić, Milovan R. (2014) Islamistički ekstremizam na Balkanu i vojni aspekt problema. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 109-135. ISSN 2334-959X

Ševčenko, Kiril (2024) Berlinski kongres 1878. godine i njegov uticaj na situaciju na Balkanu u procenama ruskih naučnika slavista. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 133-143. ISBN 978-86-7419-387-7

Ševčenko, Kiril (2022) Istorija kao instrument za dizajniranje identiteta - prošlost Rusije u istoriozofiji galicko-ruskih delatnika XIX veka. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 247-268. ISBN 978-86-7419-357-0

Ševčenko, Kiril (2020) Kažnjeni identitet - Rusini Austrougarske u Prvom svetskom ratu. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 242-262. ISBN 978-86-7419-325-9

Ševčenko, Kiril (2023) Naučni radovi profesora Zorana Miloševića i njihov značaj za Rusiju. Susreti, VI (3-4). pp. 423-427. ISSN 2566-3801

Ševčenko, Kiril (2020) Prikaz: Анатолий Сальков, Национально-территориальные конфликты в Центрально-Восточной Европе во внешней политике СССР (1938–1949 гг.), Минск: БГУ, 2019, стр. 743. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 2019-225. ISSN 1820-4996

Ševčenko, Kiril (2024) Česi, Praško proleće i NATO bombe - Prilog proučavanju istorije Čega i Slovaka. [Image]

Ševčenko, Kiril (2024) Česi, Praško proleće i NATO bombe - Prilog proučavanju političke istorije Čeha i Slovaka. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-391-4

Ševčenko, Kiril and Kazak, Oleg (2023) Dunav u geopolitičkim planovima i društveno-političkoj misli Austrije i Ugarske u međuratnom periodu (1918-1938). In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 83-96. ISBN 978-86-7419-373-0

Šikman, Mile and Ćeranić, Predrag (2017) Ugrožavanje bezbjednosti Republike Srpske, sa posebnim osvrtom na terorizam. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 75-96. ISSN 2334-959X

Šuljagić, Sanja (2022) O savremenim pokušajima poništavanja srpskog indentiteta na Kosovu i Metohiji. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 9-49. ISSN 1820-4996

Šuljagić, Sanja (2024) O zanemarenosti dodirnih odrednica u srpskom i bugarskom identitetu. In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 85-104. ISBN 978-86-7419-387-7

Šuljagić, Sanja (2020) Ogled o srpskom identitetu: raspoznavanje izvorišta srpskog identiteta u drevnoj istoriji. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-327-3

Šuljagić, Sanja (2018) Prikaz: Vojislav Šikoparija. Sećanja srpskog oficira (1900 – 1918), Zavod za udžbenike, Beograd, 2016., 573 str. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 241-247. ISSN 1820-4996

Šuljagić, Sanja (2012) Zasnivanje srpskog nacionalnog identiteta: Politički i kulturološki aspekti razvoja sela u Srbiji. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-248-1

Šuljagić, Sanja (2023) Značaj reke Dunav u definisanju identiteta srpskog naroda. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 295-324. ISBN 978-86-7419-373-0

Šuljagić, Sanja (2024) The cancellation of the cultural memory of on the example of destruction and neglect of the monuments of Serbian culture in XX century. In: History and Cultural Memory. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 171-204. ISBN 978-86-7419-396-9

Šuvaković, Uroš (2021) Petoooktobarska "ugovorna" prevara naroda. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 67-101. ISSN 1820-4996

Šuvaković, Uroš (2018) Prikaz: Dušan Čkrebić, Kominterna: burni događaji po SFRJ i Srbiju, Zavod za udžbenike, Beograd, 2018, 264 str. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 193-198. ISSN 1820-4996

Šuvaković, Uroš (2018) Srbija i atlantske integracije - programsko-politički stavovi partija u Srbiji prema NATO. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 57-77. ISSN 2334-959X

Šuvaković, Uroš (2015) Teroristički akti Albanaca na Kosovu i Metohiji - postoji li zasnovanost na islamskom fundamentalizmu? Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 29-46. ISSN 2334-959X

Ž

Živković, Biljana (2020) Srbi u Albaniji. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-331-0

Žutić, Nikola (2014) Književnik Đuro Vilović o Beču, sjeveru Hrvatske i Međimurju u vreme Velikog rata 1914-1918. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 9-39. ISSN 1820-4996

Žutić, Nikola (2018) Liberalno (masonsko) i rimokatoličko jugoslavenstvo i stvaranje Jugoslavije. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 41-63. ISSN 1820-4996

А

Антюхова, Екатерина А. (2016) «АРАБСКАЯ ВЕСНА»: ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ И КОНФЛИКТЫ В ГОСУДАРСТВАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 147-167. ISSN 1820-4996

Б

Баранов, Андрей and Рашкович-Талович, Виолета (2019) ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОССИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЛКАНАХ. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 189-216. ISSN 2334-959X

Блохин, В. Ф. (2017) ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 70 – 80-х гг. XIX в. В ТРАКТОВКЕ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ (ПРЕДМЕТЫ ОБСУЖДЕНИЯ). Nacionalni interes, 29 (2). pp. 109-126. ISSN 1820-4996

Буквич, Райко М. (2020) ОТ ПОЛИТИКИ К ЛИНГВИСТИКЕ И ОБРАТНО: ЯЗЫКОВАЯ ПРОБЛЕМА НА УКРАИНЕ. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 315-346. ISBN 978-86-7419-325-9

Г

Гронский, Александр (2022) ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА РУССКОГО ПОЛКОВОДЦА АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА В 2014 – 2020 ГОДАХ. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 153-168. ISSN 1820-4996

Д

Джурич, Живоин and Стоядинович, Миша (2015) Неолиберальная теория и практика в современном обществе. Социологические исследования (3). pp. 107-113. ISSN 0132-1625

И

Иванников, Иван Андреевич (2023) ДЕКЛАРАЦИЯ И РЕАЛИЗАЦИЯ ЦЕННОСТЕЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В СТРАНАХ ДУНАЙСКОГО РЕГИОНА. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 155-168. ISBN 978-86-7419-373-0

Иванников, Иван Андреевич (2024) Государственный суверенитет СССР и Российской Федерации: история, теория и практика. In: Конституционализм в современном государстве: итоги и перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции. Юридический факультет АмГУ. Благовещенск, 16-19 ноября 2023 года / По общей ред. Т.Ю. Нырковой. АмГУ, Благовещенск, pp. 74-83. ISBN 978-5-93493-429-4

Л

Лазаревич, Даяна (2023) ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ДОКТОРА ЗОРАНА МИЛОШЕВИЧА. In: КУЛЬТУРА. ПОЛИТИКА. ПОНИМАНИЕ: сб. материалов X Международной научной конференции. ООО «Эпицентр», Белгород, pp. 27-31. ISBN 978-5-6051250-2-0

Лазаревич, Даяна (2023) Вук Караджич - корреспондент о польском восстании 1830-1831 гг. In: Польское восстание 1863-1864 годов в общественно-политической и конфессиональной мысли славянских народов. ООО Аверс, Белград - Брест - Брянск, pp. 109-113. ISBN 978-5-6049752-3-7

М

Малышева, Елена (2023) ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ЭТНОЦИВИЛИЗАЦИОННЫЕ ОСНОВЫ РОССИЙСКО-СЕРБСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ: ДУНАЙСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ МЕЖДУНАРОДНОЙ ИНТЕГРАЦИИ. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 390-409. ISBN 978-86-7419-373-0

Милошевич, Зоран (2024) ФАНАР И СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ. In: ПРАВОСЛАВНЫЙ БЕЛОРУССКО-БАЛКАНСКИЙ СБОРНИК. Institut za političke studije, Beograd, pp. 163-183. ISBN 978-86-7419-392-1

Милошевич, Зоран (2023) Геополитика. Взгляд с Балкан. Часть 2. Белпринт, Минск. ISBN 978-985-459-635-8

Милошевич, Зоран (2024) (uređivački rad): ЭРГОДИЗАЙН - Всероссийская научно-практическая конференция Интеллектуальные технологии в эргономическом проектировании и когнитивных науках Информационное письмо 04-06 июня 2024 года г. Брянск. ЭРГОДИЗАЙН, 23 (1). pp. 3-4. ISSN 2619-1512

П

Панагопулос, Алексиос Алексеи (2023) ДУНАЙ, ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ТОРГОВЛЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ, КУЛЬТУРА И ПРИСУТСТВИЕ ГРЕКОВ. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 169-182. ISBN 978-86-7419-373-0

С

Стоядинович, Миша (2013) Неолиберализм и неоимпериалистический концепт глобализации. Вестник Череповецкого государственного университета (2). pp. 35-38. ISSN 1994-0637

Т

Тарасевич, Иван (2017) РЕЛИГИОЗНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 145-159. ISSN 2334-959X

Тимиряев, Денис (2018) «ПОЛЬСКАЯ ИНТРИГА НЕ ПРЕКРАТИЛАСЬ ТАМ И ДОНЫНЕ…»: ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КРАЕ И БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЯХ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ. В ПУБЛИЦИСТИКЕ А.С. БУДИЛОВИЧА. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 161-171. ISSN 1820-4996

Ц

Центр, Европа (2023) Программа международной научно-практической конференции "Украинский нацизм в XXI веке: корни и ветви". Центр Европа, Москва.

Ш

Шевченко, Кирилл (2018) МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В 1938 ГОДУ КАК ОРУДИЕ НАСИЛЬСТВЕННОЙ УКРАИНИЗАЦИИ РУСИНОВ ЧЕХОСЛОВАКИИ. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 173-189. ISSN 1820-4996

Шевченко, Кирилл (2022) ЦЕРКОВЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ РУСИНОВ УГОРСКОЙ РУСИ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 235-245. ISSN 1820-4996

This list was generated on Sat Jun 22 08:17:58 2024 CEST.