Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Group by: Item Type | No Grouping
Number of items: 115.

Article

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2024) Društvene nauke i nacionalna bezbednost. Politika nacionalne bezbednosti, 26 (1). pp. 27-44. ISSN 2334-959X

Милошевич, Зоран (2024) (uređivački rad): ЭРГОДИЗАЙН - Всероссийская научно-практическая конференция Интеллектуальные технологии в эргономическом проектировании и когнитивных науках Информационное письмо 04-06 июня 2024 года г. Брянск. ЭРГОДИЗАЙН, 23 (1). pp. 3-4. ISSN 2619-1512

Milošević, Zoran (2023) Moj susret sa Prepodobnim Serafimom (Sarovskim). Suština poetike (79). pp. 119-124. ISSN 2620-0988

Ševčenko, Kiril (2023) Naučni radovi profesora Zorana Miloševića i njihov značaj za Rusiju. Susreti, VI (3-4). pp. 423-427. ISSN 2566-3801

Milošević, Zoran (2022) Istočni papizam i pokušaj potčinjavanja (dela) Srpske pravoslavne crkve Fanaru. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 121-145. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2022) Unija i pravoslavni Sloveni. Ognjilo - zbornik za istoriju, arheologiju, tradiciju i nasleđe (4). pp. 137-148. ISSN 2787-3471

Milošević, Zoran (2021) Роль народной дипломатии в сотрудничестве нау-чных Сербии, Беларисии и России. Культура в фокусе научных парадигм (12-13). pp. 39-45. ISSN 2520-6699

Milošević, Zoran and Gajić, Nikolina (2021) Komparativna analiza nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini i regionu. Evropska revija, 7 (2). pp. 7-33. ISSN 2303-8020

Milošević, Zoran (2021) O gubitku teritorija i asimilaciji pravoslavnih Slovena. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 231-257. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2019) Marks i Engels o Slovenima. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 215-229. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2018) Uzroci i okolnosti koji su uticali na predaju Istočnog Banata Rumuniji od strane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Jugoslavije) posle Prvog svetskog rata. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 127-141. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2016) Ko je isplanirao preseljavanje izbeglica sa Bliskog Istoka u Evropsku uniju? Nacionalni interes, 25 (1). pp. 147-160. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2012) O integraciji muslimana doseljenih u države Evropske unije. Vojno delo, 64 (3). pp. 50-59. ISSN 0042-8426

Milošević, Zoran (2012) Rimokatolična crkva i islam - Od «Lectio magistralis» do povlačenja Rimokatoličke crkve pred islamom. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 197-214. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2011) Totalitarni pokreti i ideje na Istoku Evrope. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 29-57. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2011) Zašto se raspadaju države? Nacionalni interes, 10 (1). pp. 243-261. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2010) Slabljene (ekonomske) moći Zapada. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 241-252. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2010) Spoljno-političke ambicije Turske. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 149-166. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2009) Ruska spoljna politika i Srbija. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 123-130. ISSN 1452-2152

Book Section

Милошевич, Зоран (2024) ФАНАР И СЕРБСКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ. In: ПРАВОСЛАВНЫЙ БЕЛОРУССКО-БАЛКАНСКИЙ СБОРНИК. Institut za političke studije, Beograd, pp. 163-183. ISBN 978-86-7419-392-1

Иванников, Иван Андреевич (2024) Государственный суверенитет СССР и Российской Федерации: история, теория и практика. In: Конституционализм в современном государстве: итоги и перспективы: Материалы Международной научно-практической конференции. Юридический факультет АмГУ. Благовещенск, 16-19 ноября 2023 года / По общей ред. Т.Ю. Нырковой. АмГУ, Благовещенск, pp. 74-83. ISBN 978-5-93493-429-4

Lazarević, Dajana and Milošević, Zoran (2024) ПРЕЗИДЕНТ РОССИИ ВЛАДИМИР ПУТИН ГЛАЗАМИ СОВРЕМЕННОЙ СЕРБСКОЙ НАУКИ. In: Черноморско-Средиземноморский регион в контексте национальных интересов России: к 80-летию освобождения Крыма и Украины от нацист-ской оккупации и 110-летию начала Первой мировой войны: материалы Международной научно-практической конференции. Кубанский государственный университет, Краснодар:, pp. 321-326. ISBN 978-5-8209-2421-7

Milošević, Zoran (2024) Aleksandar Stambolijski i njegova politika prema Srbima i Jugoslaviji. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 115-132. ISBN 978-86-7419-387-7

Milošević, Zoran (2024) FILMS AND SERIES AS INSTRUMENTS OF GEOPOLITICS. In: Film and Politics. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 83-103. ISBN 978-86-7419-388-4

Milošević, Zoran (2024) Historical memory and politics of memory in Serbia: A contribution to the study of NATO’s action against the cultural memory in Serbia through examples of street renaming in Belgrade. In: History and Cultural Memory. Institute for Political Studies, Belgrade, pp. 99-110. ISBN 978-86-7419-396-9

Lazarević, Dajana and Milošević, Zoran (2024) Nasilje u crtanim filmovima - kulturološki i sociološki aspekt. In: Nasilje - pojavni oblici i mogući načini prevencije. Evropski univerzitet, Brčko, pp. 47-59. ISBN 978-99955-99-73-7

Milošević, Zoran (2024) Predgovor (Srpsko-bugarski odnosi - pitanja perspektive i saradnja). In: Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektive. Institut za političke studije, Beograd, pp. 5-6. ISBN 978-86-7419-387-7

Milošević, Zoran (2024) Predgovor knjizi "Česi, Praško proleće i NATO bombe". In: Česi, Praško proleće i NATO bombe. Institut za političke studije, Beograd, pp. 7-8. ISBN 978-86-7419-391-4

Milošević, Zoran (2024) Zlatni prvenac edicije "Pravoslavlje i geopolitika" - predgovor knjizi "Pad pravoslavne Engleske". In: Pad pravoslavne Engleske. Institut za političke studije, Beograd, pp. 7-9. ISBN 978-86-7419-393-8

Milošević, Zoran (2024) A few words before... (Foreword to the book: Neoliberal Myths and Reshaping the Contemporary World Order). In: Neoliberal Myths and Reshaping the Contemporary World Order. Pixia Literary Workshop : Amazon Books : Kindle, Thunder Bay, pp. 7-10. ISBN 979-8329-856-68-2

Лазаревич, Даяна (2023) ГЕОПОЛИТИЧЕСКАЯ МЫСЛЬ ДОКТОРА ЗОРАНА МИЛОШЕВИЧА. In: КУЛЬТУРА. ПОЛИТИКА. ПОНИМАНИЕ: сб. материалов X Международной научной конференции. ООО «Эпицентр», Белгород, pp. 27-31. ISBN 978-5-6051250-2-0

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2023) Doprinos Živojina Žike Đurića estetizaciji identiteta Instituta i institutskih izdanja. In: Spomenica Živojina Đurića (1954-2022). Institut za političke studije, Beograd, pp. 53-57. ISBN 978-86-7419-383-9

Milošević, Zoran and Kraktus, Ema (2023) Dunav, NATO i strategija Evropske unije za Dunav. In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, pp. 29-47. ISBN 978-86-7419-373-0

Milošević, Zoran (2023) Odgonetanje poruka slika Slobodana Bobana Berića. In: Božanska čestica - priča o umetnosti srpskog slikara. Institut za političke studije, Beograd, pp. 9-10. ISBN 978-86-7419-374-7

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2023) Predgovor (Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država). In: Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd, p. 7. ISBN 978-86-7419-373-0

Milošević, Zoran (2023) Recenzija: Novi (sakupljački) podvig Zorana Samardžića. In: Duh naroda Srbskog. Udruženje građana Pokret za razvoj Batajnice, Beograd, p. 178. ISBN 978-86-900800-3-8

Milošević, Zoran and Božić, Vanda (2022) (Neo)trockizam i njegova istorija kao instrument savremene geopolitike. In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 89-139. ISBN 978-86-7419-357-0

Milošević, Zoran (2022) Predgovor knjizi "Istorija kao instrument geopolitike". In: Istorija kao instrument geopolitike. Institut za političke studije, Beograd, pp. 11-18. ISBN 978-86-7419-357-0

Milošević, Zoran (2021) Miloš S. Milojević i istorija srpskog nestajanja. In: Doprinos Miloša S. Milojevića istorijskoj nauci: zbornik radova sa nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem. Udruženje Miloš Milojević, Crna Bara, pp. 9-40. ISBN 978-86-81364-19-2

Milošević, Zoran (2021) Svetitelji - nebeski zaštitnici ruske vojske sa posebnim osvrtom na prepodobnog Serafima Sarovskog. In: Svetost i duh vremena: zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije održane 6-8. avgusta 2021. godine. Institut za političke studije, Udruženje Miloš Milojević, Beograd; Crna Bara, pp. 76-96. ISBN 978-86-7419-342-6

Milošević, Zoran and Mirović Janković, Aleksandra (2021) Vakcina kao sredstvo geopolitičkog uticaja. In: Covid-19 : izazovi i posljedice : zbornik radova sa IX međunarodnog naučnog skupa održanog 28. maja 2021. godine, Tom II. Evropski univerzitet, Brčko distrikt, Brčko, pp. 23-34. ISBN 978-99955-99-57-7

Милошевич, Зоран (2021) История (летопись) исчезновения сербов, у сборнике: Россия и славянские народы в XIX-XXI вв. In: Роосия и славянский мир XIX – XXI вв. ООО "Аверс", Брянск, pp. 69-87. ISBN 978-5-6047151-3-0

Milošević, Zoran (2020) Predgovor (Govor mržnje i kultura pamćenja). In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 9-16. ISBN 978-86-7419-325-9

Milošević, Zoran (2020) Rumunija i Rumuni u istoriji Miloša S. Milojevića. In: Doprinos Miloša S. Milojevića istorijskoj nauci: zbornik radova sa nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem. Udruženje Miloš Milojević, Crna Bara, pp. 178-184. ISBN 978-86-81364-19-2

Milošević, Zoran and Mirović Janković, Aleksandra (2020) Veliki rat i (ne)kultura pamćenja u medijima: govor mržnje kroz falsifikovanje istorije i propagandno delovanje. In: Govor mržnje i kultura pamćenja: zbornik radova. Institut za političke studije, Beograd, pp. 172-219. ISBN 978-86-7419-325-9

Milošević, Zoran (2018) Hoće li Moldavija 2018. nestati sa mape država? In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 149-159. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2018) Kako nestaju slovenski narodi. In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 265-274. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2018) Rumunija postavila bombu ispod nezavisnosti Moldavije. In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 286-288. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2018) Srpsko pitanje i Rumunija (Ili zašto je pravedno da Srbija i Rusija imaju zajedničku granicu). In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 15-41. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2018) U Rumuna kozje uši - predgovor. In: Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac, pp. 9-12. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2017) Predgovor (Anatomija rumunske politike / prir. Zoran Milošević. - Šabac : Centar akademske reči, 2017. In: Anatomija rumunske politike. Centar akademske reči, Šabac, pp. 5-10. ISBN 978-86-80142-15-9

Milošević, Zoran (2016) Evroazijski savez u programima srpskih parlamentarnih političkih partija. In: Srbija i Evroazijski savez. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd, pp. 88-107. ISBN 978-86-80142-12-8

Milošević, Zoran (2015) Gde ti je država, Kaine? In: Gde ti je država, Kaine? Centar akademske reči, Šabac, pp. 11-19. ISBN 978-86-80142-05-0

Milošević, Zoran (2015) Na brodu za Indiju. In: Stvaralačka snaga Engleza - pogled u englesku kulturu i pomalo u politiku i istoriju. Centar akademske reči, Šabac, pp. 245-246. ISBN 978-86-80142-00-5

Milošević, Zoran (2013) Turska potraga za "donatorom" energije - o energetskoj saradnji Rusije i Turske. In: Turska - regionalna sila? Institut za evropske studije, Beograd, pp. 101-119. ISBN 978-86-82057-45-1

Conference or Workshop Item

Milošević, Zoran and Lazarević, Dajana (2023) Phanar and Phanar(iots) in the mirror of Serbian media on the example of the newspapers "Politika" i "Danas" - summary. In: 2nd International Conference - Religion and Social Processes in Southeast Europe, November 24, 2023, Belgrade.

Milošević, Zoran and Lazarević, Dajana (2023) Reforma srpskog jezika Vuka Karadžića i političke posledice. Predavanje u Ruskom domu, 26.10.2023. In: Predavanje, 23.10.2023., Ruski dom.

Milošević, Zoran (2022) «Бегство от свободы» Эриха Фромма в свете православной антропологии. In: Международная научная конференция г. Новозыбков, Брянская область, 22 октября 2022 г., 22 октября 2022 г., Новозыбков.

Milošević, Zoran (2022) Православие, гомосексуальность и трансгендерность: перейден ли порог? In: Международная научная конференция г. Новозыбков, Брянская область, 22 октября 2022 г., 22 октября 2022 г., Новозыбков.

Milošević, Zoran (2022) ИСТОРИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ И ПОЛИТИКА ПАМЯТИ В СЕРБИИ: БОРЬБА НАТО ПРОТИВ КУЛЬТУРЫ ПАМЯТИ В СЕРБИИ НА ПРИМЕРАХ ПЕРЕИМЕНОВАНИЯ УЛИЦ В БЕЛГРАДЕ. In: Материалы III Всероссийской научной конференции (г. Ростов-на-Дону, 30 июня – 1 июля 2022 г.), 30 июня – 1 июля 2022 г., Ростов-на-Дону.

Book

Mos, Vladimir (2024) Pad pravoslavne Engleske - sa posebnim osvrtom na Normansko osvajanje (1043-1087). Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-393-8

Milošević, Zoran, ed. (2024) Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektiva (zbornik radova). Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-387-7

Milošević, Zoran (2024) Svetost - kultura - geopolitika - Susret koji vodi ka Spasenju. ASoglas, Zvornik. ISBN 978-99976-83-18-2

Милошевич, Зоран, ed. (2024) ПРАВОСЛАВНЫЙ БЕЛОРУССКО-БАЛКАНСКИЙ СБОРНИК - Материалы международной научной конференции XVI Чтения памяти митрополита Литовского и Виленского Иосифа (Семашко, 1798-1868). Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-392-1

Милошевич, Зоран (2023) Геополитика. Взгляд с Балкан. Часть 1. «Свежий взгляд», Санкт-Петербург. ISBN 978-5-4391-0851-0

Милошевич, Зоран (2023) Геополитика. Взгляд с Балкан. Часть 2. Белпринт, Минск. ISBN 978-985-459-635-8

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša, eds. (2023) Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-373-0

Бойко, Ж. В. and Гукова, И. Н., eds. (2023) КУЛЬТУРА. ПОЛИТИКА. ПОНИМАНИЕ - X Международная научная конференция (к 10-летию Института межкультурной коммуникации и международных отношений НИУ «БелГУ») г. Белгород, 27-28 октября 2023 г. ООО «Эпицентр», Белгород. ISBN 978-5-6051250-2-0

Milošević, Zoran, ed. (2022) Istorija kao instrument geopolitike - zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-357-0

Milošević, Zoran (2022) Muslimani teroristi ili žrtve zapada. Centar za pisanu reč, Bagdad. ISBN 978-86-6475-186-5

Milošević, Zoran (2021) Bibliografija Zorana Miloševića (1987-2021). Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-343-3

Milošević, Zoran, ed. (2021) Evropska unija - Četvrti rajh. Udruženje "Miloš Milojević", Crna Bara. ISBN 978-86-81364-15-4

Milošević, Zoran, ed. (2021) Geopolitički smisao Rumunije - Velika Rumunija i Sloveni. Udruženje "Miloš Milojević", Crna Bara. ISBN 978-86-81364-20-8

Milošević, Zoran, ed. (2021) Ritam američke rasističke politike - Posthrišćanska politika SAD. Udruženje "Miloš Milojević", Crna Bara. ISBN 978-86-81364-17-8

Milošević, Zoran, ed. (2021) Svetost i duh vremena - zbornik radova sa međunarodne naučne konferencije održane u Glušcima 6-8. avgusta 2021. godine. Institut za političke studije : Udruženje "Miloš Milojević", Beograd : Glušci. ISBN 978-86-7419-342-6

Milošević, Zoran, ed. (2021) Turska i panturkizam - Šta treba znati o savremenoj spoljnoj politici Turske. Udruženje "Miloš Milojević", Crna Bara. ISBN 978-86-81364-16-1

Milošević, Zoran and Knežević, Miloš, eds. (2020) Govor mržnje i kultura pamćenja : tematski zbornik. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-325-9

Milošević, Zoran, ed. (2020) Svetost i identitet - uloga svetaca u formiranju identiteta pravoslavnih naroda. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-321-1

Milošević, Zoran, ed. (2019) Pravoslavlje i identitet pravoslavnih naroda - materijali sa nacionalne konferencije sa međunarodnim učešćem (Beograd, 9-10. septembar 2019. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-312-9

Milošević, Zoran (2018) Rumunija i rumunizacija Srba. Centar akademske reči, Šabac. ISBN 978-86-80142-18-0

Milošević, Zoran (2017) Anatomija rumunske politike. Centar akademske reči, Šabac. ISBN 978-86-80142-15-9

Milošević, Zoran (2016) Nebeska geopolitika - Vatikan i međunarodni odnosi - zbornik radova. Centar akademske reči; Međunarodna slovenska akademija nauka, obrazovanja, umetnosti i kulture, Šabac, Moskva. ISBN 978-86-80142-07-4

Milošević, Zoran, ed. (2016) Srbija i evroazijski savez, zbornik radova. Centar akademske reči : Srpsko odeljenje Međunarodne slovenske akademije, Šabac : Beograd. ISBN 978-86-80142-12-8

Milošević, Zoran (2015) Nova logika imperije. Institut za političke studije, Šabac. ISBN 978-86-80142-01-2

Božović, Rade (2015) Stvaralačka snaga Engleza - pogled u englesku kulturu i pomalo u politiku i istoriju. Centar akademske reči, Šabac. ISBN 978-86-80142-00-5

Milošević, Zoran (2015) Ukrajinsko pitanje danas. Institut za političke studije, Šabac. ISBN 978-86-80142-02-9

Milošević, Zoran (2015) Unija. Politika Rimokatolične crkve prema pravoslavnim Slovenima. Centar akademske reči, Šabac. ISBN 978-86-80142-06-7

Milošević, Zoran (2013) Neželjene integracije, Srbi između neoosmanske Turske i atlantističke Evropske unije. Prima Prom d.o.o., Banja Luka. ISBN 978-99955-728-5-3

Milošević, Zoran (2012) Identitet Evrope - budućnost muslimana u Evropskoj uniji. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-249-8

Milošević, Zoran and Dimitrijević, Vladimir (2011) Evropska unija, Rusija i novi fašizam - gde su tu Srbi? ZM : Klub srpskih rodoljuba, Beograd. ISBN 978-86-88869-01-0

Milošević, Zoran (2011) Turska i neoosmanizam. ZM : Klub srpskih rodoljuba, Beograd. ISBN 978-86-88869-00-3

Milošević, Zoran (2010) Otkrivanje države - prilog proučavanju (geo)političkih promena u svetu. Institut za političke studije, Šabac. ISBN 978-86-7419-226-9

Milošević, Zoran (2010) Svet bez Zapada - prilog proučavanju političkih procesa. Slobomir P Univerzitet, Bijeljina. ISBN 978-99938-757-8 -9

Milošević, Zoran (2009) Politička modernizacija. Institut za političke studije, Beograd. ISBN 978-86-7419-211-5

Milošević, Zoran (2008) Od Malorusa do Ukrajinaca - prilog proučavanju promene kulturnog i nacionalnog identiteta Malorusa. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo. ISBN 978-99955-0-375-8

Milošević, Zoran (2007) Sociologija masovnih komunikacija. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo. ISBN 978-99955-0-055-9

Milošević, Zoran (2005) Novi put Rusije - Rusija u postvizantijskom geopolitičkom i religioznom vrtlogu. Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Istočno Sarajevo. ISBN 99938-0-706-0

Milošević, Zoran (2003) Kako je Hans (Ivan) Merc - Novoblaženik Rimske crkve. Beli anđeo, Šabac. ISBN 86-84133-06-4

Milošević, Zoran (2001) Društvena doktrina Rimokatoličke crkve. Institut za političke studije, Beograd.

Image

Milošević, Zoran (2024) Svetost - kultura - geopolitika - Susret koji vodi ka Spasenju (korice). [Image]

Other

Иванников, Иван Андреевич (2024) Сочинский филиал федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)». «Всероссийский государственный университет юстиции (РПА Минюста России)», Сочи.

Institut za političke studije, Beograd (2024) ПРАВОСЛАВНЫЙ БЕЛОРУССКО-БАЛКАНСКИЙ СБОРНИК - корице књиге. Institut za političke studije, Beograd.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Edicija "Pravoslavlje i geopolitika" - logo. Institut za političke studije, Beograd.

Evropski univerzitet, Brčko, Republika Srpska (2024) Nasilje – pojavni oblici i mogući načini prevencije. Evropski univerzitet, Brčko.

Institut za političke studije, Beograd (2024) Pad pravoslavne Engleske (korice). Institut za političke studije, Beograd.

Hram Aleksandra Nevskog, Beograd (2024) Poziv na promociju knjige "Pad pravoslavne Engleske" Vladimira Mosa. Hram Aleksandra Nevskog, Beograd.

Milošević, Zoran (2024) Program rada za konferenciju "Bugarsko-srpski odnosi - pitanja saradnje i perspektiva". Institut za političke studije, Beograd.

Milošević, Zoran (2024) Srpsko-bugarski odnosi - pitanja saradnje i perspektiva (korice). Institut za političke studije, Beograd.

ASoglas, Zvornik (2023) Povelja za životno delo dr Zorana Miloševića. ASoglas.

Василевич, Виктор (протоиерей) (2023) Сертификат Зорану Милошевичу. Минская духовная семинария, Минск.

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2023) Evropa i Dunav - Dunav u geopolitičkim strategijama evropskih država - korice knjige. Institut za političke studije, Beograd.

Milošević, Zoran (2023) Intervju sa dr Zoranom Miloševićem - laureatom Medalje Igora Grigorjeva u 2023. godini. Udruženje srpskih književnika u Sloveniji, Ljubljana.

Udruženje književnika Belorusije, Udruženje novinara Belorusije (2023) Medalja Maksima Bogdanoviča dr Zoranu Miloševiću. Udruženje književnika Belorusije, Minsk.

Центр, Европа (2023) Программа международной научно-практической конференции "Украинский нацизм в XXI веке: корни и ветви". Центр Европа, Москва.

Zablaćanski, Anđelko (2023) Zahvalnica dr Zoranu Miloševiću. Udruženje poetskih stvaralaca, Glušci.

This list was generated on Sat Jul 13 21:33:42 2024 CEST.