Up a level
Export as [feed] Atom [feed] RSS 1.0 [feed] RSS 2.0
Number of items: 999.

Glišin, Vanja and Despotović, Ljubiša (2024) Antijugoslovenstvo kao antisrpska platforma za političku i vojnu saradnju ustaša i komunista u okvirima Kraljevine Jugoslavije tokom rata na teritoriji NDH. Nacionalni interes, 47 (1). pp. 91-117. ISSN 1820-4996

Đorić, Marija (2024) Balkan (i Zapadni Balkan) kao negativni politički pojmovi. Nacionalni interes, 47 (1). pp. 73-90. ISSN 1820-4996

Matić, Petar (2024) Citizens' groups as local democracy actors in Serbia. Srpska politička misao, 85 (3). pp. 25-38. ISSN 0354-5989

Milošević, Zoran and Stojadinović, Miša (2024) Društvene nauke i nacionalna bezbednost. Politika nacionalne bezbednosti, 26 (1). pp. 27-44. ISSN 2334-959X

Lazarević Radak, Sanja (2024) Gavrilo Princip u uličnoj umetnosti - primer ideološke transformacije. Srpska politička misao, 85 (3). pp. 125-150. ISSN 0354-5989

Lazarević, Dajana (2024) Implementacija Otvorene nauke na Institutu za političke studije, Beograd. Politička revija, 80 (2). pp. 171-174. ISSN 1451-4281

Sekulić, Bojana (2024) Institucionalno obrazovanje za dijalog i toleranciju u Srbiji. Srpska politička misao, 83 (1). pp. 179-197. ISSN 0354-5989

Đorić, Marija (2024) Istraživanje korelacije mentalnih poremećaja i terorizma. Srpska politička misao, 85 (3). pp. 39-58. ISSN 0354-5989

Simić, Savo (2024) Izborni integritet u oblikovanju normi slobodnih i poštenih izbora - nova naučna disciplina u proučavanju psefologije - Milan Jovanović: Slobodni i pošteni izbori - standardi, koncepti i merenja, Službeni glasnik, Beograd, 2023. Srpska politička misao, 84 (2). pp. 155-160. ISSN 0354-5989

Topalović, Milica and Kolarski, Ljiljana (2024) Kada dom postane bojište - femicid i nacionalna bezbednost Republike Srbije. Politika nacionalne bezbednosti, 26 (1). pp. 121-142. ISSN 2334-959X

Jevtić, Miloš (2024) Kolektivno stradalništvo - fenomen i njegove posledice. Srpska politička misao, 84 (2). pp. 105-126. ISSN 0354-5989

Lazarević, Dajana (2024) Nacija i država u politikološkoj misli Đure Bodrožića (Đuro Bodrožić. 2024. Nacija i država u periodu globalizacije. Beograd: Institut za političke studije, 169 str.). Srpska politička misao, 85 (3). pp. 189-192. ISSN 0354-5989

Berić, Jovan (2024) Natalija Perišić : Socijalna politika Evropske Unije - područja i pristupi, Fakultet političkih nauka, Čigoja štampa, Beograd, 2021. Srpska politička misao, 84 (2). pp. 161-166. ISSN 0354-5989

Dostanić, Dušan (2024) Osvald Špengler i pruski socijalizam. Srpska politička misao, 83 (1). pp. 29-58. ISSN 0354-5989

Luknar, Ivana (2024) Politika kao umetnost iluzije (prikaz knjige). Politička revija, 79 (1). pp. 171-175.

Pešić, Milena (2024) Politički diskurs u istraživačkoj optici njegovih savremenih kritičkih studija. Srpska politička misao, 84 (2). pp. 7-37. ISSN 0354-5989

Raduški, Nada (2024) Popis 2022 - stanovništvo Srbije prema nacionalnoj pripadnosti. Srpska politička misao, 83 (1). pp. 7-27. ISSN 0354-5989

Gajić, Aleksandar and Despotović, Ljubiša (2024) Posthumanizam - istorija, ciljevi i neposredne opasnosti. Srpska politička misao, 85 (3). pp. 7-24. ISSN 0354-5989

Perišić, Nikola (2024) Slaviša Orlović: Nadziranje demokratije, Fakultet političkih nauka i Clio, Beograd, 2023. Srpska politička misao, 85 (3). pp. 193-198. ISSN 0354-5989

Dostanić, Dušan (2024) Smrtonosna ludost (prikaz knjige). Nacionalni interes, 47 (1). pp. 159-167. ISSN 1820-4996

Stojanović, Đorđe (2024) Space, Territory and Sovereignty: Critical Analysis of Concepts. Human territorial behaviors and power politics in Assaf Gavron’s The Hilltop: a spatial re-examination, 89 (1). pp. 111-184. ISSN 0439-5905

Đorić, Marija (2024) Uloge žena u savremenom terorizmu - izvršioci, žrtve ili nešto treće? Srpska politička misao, 83 (1). pp. 77-100. ISSN 0354-5989

Dostanić, Dušan (2024) Unutar AFD-a (Schreiber, Franziska. 2018. Inside AfD: Der Bericht einer Aussteigerin. München: Europa Verlag). Politička revija, 80 (2). pp. 163-169. ISSN 1451-4281

Luknar, Ivana and Jovanović, Filip (2024) Various types of cyber threats. Srpska politička misao, 83 (1). pp. 161-177. ISSN 0354-5989

Pejković, Marko (2024) Veštačka inteligencija i totalitarizam. Arhiv za pravne i društvene nauke, 119 (1). pp. 83-101. ISSN 0004-1270

Милошевич, Зоран (2024) (uređivački rad): ЭРГОДИЗАЙН - Всероссийская научно-практическая конференция Интеллектуальные технологии в эргономическом проектировании и когнитивных науках Информационное письмо 04-06 июня 2024 года г. Брянск. ЭРГОДИЗАЙН, 23 (1). pp. 3-4. ISSN 2619-1512

Lazarević, Dajana (2023) ЧАРГОВАЯ КНІГА ПРАФЕСАРА ІВАНА ЧАРОТЫ НА СЕРБСКАЙ МОВЕ (Иван А. ЧАРОТА: ВИДИЦИ ЈЕДНОГ БЕЛОРУСА — БЕЛОСРБИНА / Превела с белоруског Дајана Лазаревић. — Београд: Институт за политичке студије, 2023). Маладосць, 840 (11). pp. 84-85. ISSN 0131-2308

Lišanin, Mladen (2023) Američka borba za globalno liderstvo i strateške opcije Srbije. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 133-157. ISSN 0354-5989

Kolarski, Ljiljana (2023) Balkan insights: A grassroots approach to peace and security - Džuverović Nemanja, Stojarová Věra: Peace and Security in the Western Balkans: A Local Perspective, Routledge, London, 2023. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 255-260. ISSN 0354-5989

Kopanja, Mihajlo (2023) Efektivnost odvraćanja - kada je odvraćanje "pravaˮ strategija za ostvarivanje nacionalnih interesa? Srpska politička misao, 80 (2). pp. 75-96. ISSN 0354-5989

Gajić, Aleksandar (2023) Geopolitički položaj Srbije nakon otpočinjanja rata u Ukrajini - neutralnost i strateško odvraćanje u kriznom kontekstu. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 53-74. ISSN 0354-5989

Krstić, Milan (2023) "Globalna Britanija" u međunarodnoj politici i strateške opcije Srbije u odnosima sa Ujedinjenim Kraljevstvom. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 159-184. ISSN 0354-5989

Lišanin, Mladen (2023) Između institucionalizacije i uzajamnog uništenja - Kostić-Šulejić Marina: Strateška stabilnost u multipolarnom svetu, Institut za međunarodnu politiku i privredu, Beograd, 2022. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 211-215. ISSN 0354-5989

Milkovski, Vangel and Božić, Sandra (2023) Koncept totalne odbrane u strategiji odvraćanja Republike Srbije. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 7-32. ISSN 0354-5989

Perišić, Nikola and Kaličanin, Boris (2023) Lokalni izbori u Republici Srbiji 2016. i 2020. godine - političke posledice smanjenja izbornog praga. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 189-210. ISSN 0354-5989

Milošević, Zoran (2023) Moj susret sa Prepodobnim Serafimom (Sarovskim). Suština poetike (79). pp. 119-124. ISSN 2620-0988

Bodrožić, Đuro (2023) Nacija i nacionalizam - poreklo termina i istorijat ideje. Nacionalni interes, 45 (2). pp. 27-43. ISSN 1820-4996

Bodrožić, Đuro (2023) Nacionalizam - intelektualna istorija i programska načela. Politička revija, 77 (3). pp. 89-105. ISSN 1451-4281

Todorović Lazić, Jelena (2023) Nauka i naučnice u Srbiji i svetu. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 266-271. ISSN 0354-5989

Ševčenko, Kiril (2023) Naučni radovi profesora Zorana Miloševića i njihov značaj za Rusiju. Susreti, VI (3-4). pp. 423-427. ISSN 2566-3801

Lazarević, Dajana (2023) Nova srpska reč - Čarota (Za 71. rođendan prof. dr Ivana Čarote (16. 9. 2023). Suština poetike (79). pp. 115-118. ISSN 2620-0988

Bačanin, Vojislav (2023) Opšti pogled na karakter upravnog spora u prvoj jugoslovenskoj državi. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 125-141. ISSN 0354-5989

Stanković Pejnović, Vesna (2023) Ovladavanje nad biomoći u kognitivnom i nadzornom kapitalizmu. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 201-226. ISSN 0354-5989

Koljević Grifit, Bogdana (2023) POSLE BIOPOLITIKE – PRAVA DEMOKRATIJA KAO „SVET ŽIVOTAˮ XXI VEKA. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 65-80. ISSN 0354-5989

Čorbić, Dušan (2023) Partije na postjugoslovenskom prostoru - garant ili prepreka demokratskom razvoju? - Kovačević Despot: Partije i partijski sistemi na postjugoslovenskom prostoru, Albion Books, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2023. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 251-254. ISSN 0354-5989

Urošević, Milan (2023) Politika kritike - o društveno-politički angažovanoj dimenziji Fukoove metodologije. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 163-187. ISSN 0354-5989

Domazet, Ivana and Marjanović, Darko and Lazić, Milena (2023) Političko okruženje kao faktor privlačenja stranih investicija u Srbiju. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 11-40. ISSN 0354-5989

Proroković, Dušan (2023) Položaj Rusije u multipolarnom svetu i strateške opcije Srbije. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 41-64. ISSN 0354-5989

Koljević Grifit, Bogdana (2023) Posle biopolitike - prava demokratija kao "svet životaˮ XXI veka. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 65-80. ISSN 0354-5989

Surlić, Stefan and Lazarević, Andrijana (2023) Princip teritorijalnog integriteta - političke posledice traganja za finalnim statusom Kosova i Metohije. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 115-131. ISSN 0354-5989

Sekulić, Bojana (2023) Savremene sociološke teme - Mitrović Ljubiša R.: Sociološke marginalije na savremene teme, Prometej, Novi Sad, 2022. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 261-265. ISSN 0354-5989

Starčević, Srđan and Blagojević, Srđan (2023) Služenje vojnog roka kao deo društvenog ideala u Srbiji. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 33-51. ISSN 0354-5989

Luknar, Ivana (2023) Sociokulturna konceptualizacija straha. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 143-161. ISSN 0354-5989

Stanković, Vladan and Perić Diligenski, Tijana (2023) Srpska politička misao. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 227-249. ISSN 0354-5989

Stanković Pejnović, Vesna and Vujanović, Jelena (2023) Strukture nepravednosti i politike priznanja. Administracija i javne politike (1). pp. 63-79. ISSN 2406-2529

Bodrožić, Đuro (2023) Uloga države u oblikovanju i zaštiti nacionalnog identiteta. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 97-113. ISSN 0354-5989

Mitrović, Dragana Lj. and Veličković, Dunja and Mitrović, Ljubiša (2023) Uloga elita znanja u razvoju transgranične saradnje i kulture mira na Balkanu. Srpska politička misao, 80 (2). pp. 185-200. ISSN 0354-5989

Korać, Srđan T. and Bulatović, Aleksandra (2023) Uloga organizacija građanskog društva u konstituisanju antikorupcijske politike u Srbiji. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 101-123. ISSN 0354-5989

Đorić, Marija and Životić, Ilija (2023) Uticaj pandemije COVID-19 na nasilni ekstremizam i organizovani kriminal u Republici Srbiji. Srpska politička misao, 79 (1). pp. 81-100. ISSN 0354-5989

Гронский, Александр (2022) ИСТОРИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА УКРАИНЫ И БЕЛОРУССИИ И ФОРМИРОВАНИЕ ОБРАЗА РУССКОГО ПОЛКОВОДЦА АЛЕКСАНДРА СУВОРОВА В 2014 – 2020 ГОДАХ. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 153-168. ISSN 1820-4996

Perić, Nenad (2022) Brendiranje države i zašto bi Srbija morala da napravi program sopstvenog brendiranja. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 69-85. ISSN 1820-4996

Luknar, Ivana (2022) Control Social Theory and Cybercrime. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 147-159. ISSN 1820-4996

Kolarski, Ljiljana (2022) Digitalizacija u visokom obrazovanju: slučaj digitalizacije na univerzitetima u Tirani i Beogradu. Administracija i javne politike, 18 (2). pp. 49-65. ISSN 2406-2529

Luknar, Ivana (2022) Doprinos žena u međuratnoj Kraljevini Jugoslaviji (1918-1939). Nacionalni interes, 45 (3). pp. 253-268. ISSN 1820-4996

Kajtez, Ilija and Starčević, Srđan (2022) Drugi svetski rat i doprinos srpskog naroda pobedi nad nacizmom. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 9-28. ISSN 1820-4996

Dimitrijević, Srboljub and Anđelković Zdravković, Sanja (2022) Dugo putovanje u rat: nastavna lekcija - zašto? Nacionalni interes, 45 (3). pp. 277-298. ISSN 1820-4996

Raduški, Nada (2022) Empirijska istraživanja romske populacije u Srbiji: popisi versus ankete. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 229-249. ISSN 1820-4996

Maksimović, Nebojiša (2022) Etnokonfesionalni momenat u administrativnoj podeli - primeri Kraljevine SHS i druge poljske republike. Administracija i javne politike, 17 (1). pp. 57-77. ISSN 2406-2529

Radojičić, Mirjana (2022) Evropska unija kao "zajednica vrednosti" u svetlu rusko-ukrajinskog sukoba. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 93-106. ISSN 1820-4996

Aulić, Ljiljana (2022) Evropski upravni prostor kao mehanizam reforme i konvergencije u savremenoj javnoj upravi. Administracija i javne politike, 18 (2). pp. 67-91. ISSN 2406-2529

Nikolić, Goran and Zvezdanović Lobanova, Jelena (2022) Formiranje nove globalne geopolitičke i geoekonomske ravnoteže. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 65-81. ISSN 1820-4996

Vukojević, Stefan (2022) Institucionalni modeli regulacije konflikata podijeljenim društvima. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 211-227. ISSN 1820-4996

Milošević, Zoran (2022) Istočni papizam i pokušaj potčinjavanja (dela) Srpske pravoslavne crkve Fanaru. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 121-145. ISSN 1820-4996

Đurić, Vladimir (2022) Javna ovlašćenja i javne službe neteritorijalnih autonomija nacionalnih manjina - komparativna analiza. Administracija i javne politike, 17 (1). pp. 5-32. ISSN 2406-2529

Stanković Pejnović, Vesna (2022) Javno privatno partnerstvo u kapitalizmu zainteresovanih strana. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 231-252. ISSN 1820-4996

Matijević, Andrea (2022) Kako uspešno podstaći politike održivog razvoja: lekcije iz Nemačke. Administracija i javne politike, 17 (1). pp. 101-107. ISSN 2406-2529

Janjić, Jovan (2022) Književno-teološka reč Patrijarha srpskog Pavla. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 103-119. ISSN 1820-4996

Lakićević, Miloš (2022) Kontraobaveštajna delatnost u funkciji suzbijanja organizovanog kriminala. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 123-145. ISSN 1820-4996

Vujović, Ognjen (2022) Nemanja kao prvosveštenik. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 89-101. ISSN 1820-4996

Nikolić, Goran and Ćurčić, Petar S. (2022) "Novi hladni rat": definicije, perspektive i mogući ishodi. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 149-169. ISSN 1820-4996

Azdejković, Miloš (2022) Nužnost odsudne kontraobaveštajne zaštite vitalnih državnih vrednosti. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 105-122. ISSN 1820-4996

Šuljagić, Sanja (2022) O savremenim pokušajima poništavanja srpskog indentiteta na Kosovu i Metohiji. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 9-49. ISSN 1820-4996

Janković, Slobodan (2022) Odjeci ukrajinskog rata na Bliskom Istoku. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 107-135. ISSN 1820-4996

Rokvić, Vanja (2022) Osvrt na razvoj vojne industrije u Srbiji. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 47-67. ISSN 1820-4996

Petrović, Rajko (2022) Pojam i vrste regiona, regionalizacije i regionalnih država. Administracija i javne politike, 18 (2). pp. 27-47. ISSN 2406-2529

Petrović, Rajko (2022) Politički odnosi između Srbije i Crne Gore od 2006. do 2021. godine. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 211-228. ISSN 1820-4996

Stanković, Vladan (2022) Politički sistem po Mitrovdanskom ustavu - ustavnopravna analiza. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 163-183. ISSN 1820-4996

Popov, Eduard (2022) Postsovjetska Ukrajina: subjektivno-objektivni pogled na istoriju neuspele države. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 171-184. ISSN 1820-4996

Teinović, Bratislav (2022) Prikaz: Kosta Čavoški, 2021, Nacija i nacionalizam, Beograd: Catena mundi, str. 261. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 271-276. ISSN 1820-4996

Drašković, Bojan (2022) Prikaz: Miloš Knežević: Dijalozi o Kosovu i Metohiji – kritika predloga teritorijalne podele Kosova i Metohije, Institut za političke studije, Beograd, 2021, str. 56. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 249-272. ISSN 1820-4996

Simić, Savo (2022) Prikaz: Vladimir Vuletić. 2008. Između nacionalne prošlosti i evropske budućnosti. Beograd: Službeni glasnik. 178 str. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 289-293. ISSN 1820-4996

Radanović, Tihomir (2022) Projektovanje mreže izaslanstva odbrane Republike Srbije u inostranstvu. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 189-209. ISSN 1820-4996

Radojević, Mijodrag (2022) Referendum u Srbiji - između narodne volje i manipulacije. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 185-210. ISSN 1820-4996

Perišić, Nikola and Kaličanin, Boris (2022) Retorička svojstva parlamentarne debate o Kosovu i Metohiji 2022. godine. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 73-90. ISSN 1820-4996

Mihajlović, Dejan (2022) Službe bezbednosti u savremenom upravnom sistemu. Administracija i javne politike, 18 (2). pp. 5-25. ISSN 2406-2529

Divljak, Milica (2022) Strategija razvoja Opštine Rakovica 2011-2020. godine. Administracija i javne politike, 17 (1). pp. 79-99. ISSN 2406-2529

Vračar, Milinko S. and Milkovski, Vangel (2022) Strategijski pristup Republike Srbije u rešavanju Kosovsko-metohijskog problema. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 51-71. ISSN 1820-4996

Stojanović, Bogdan (2022) Sveobuhvatni (ne)sporazum: Iran kao nova nuklearna sila. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 185-209. ISSN 1820-4996

Teinović, Bratislav (2022) Tomo Kovačević (1820-1863): borac za srpski nacionalni interes u bosanskom ejaletu. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 253-285. ISSN 1820-4996

Kovačević, Braco (2022) Totalitarna država i intelektualci. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 213-232. ISSN 1820-4996

Parezanović, Marko (2022) Uloga Pridnjestrovja u vojno-političkoj stabilnosti Evrope. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 137-152. ISSN 1820-4996

Spasojević, Nenad (2022) Uloga agencije za energetiku Republike Srbije u regulaciji energije iz obnovljivih izvora - studija slučaja Vetropark "Čibuk 1". Administracija i javne politike, 17 (1). pp. 33-56. ISSN 2406-2529

Milošević, Zoran (2022) Unija i pravoslavni Sloveni. Ognjilo - zbornik za istoriju, arheologiju, tradiciju i nasleđe (4). pp. 137-148. ISSN 2787-3471

Mihajlović, Dejan and Obradović, Zoran (2022) Usklađenost strategije nacionalne bezbednosti sa politikom vojne neutralnosti Republike Srbije. Nacionalni interes, 45 (3). pp. 171-187. ISSN 1820-4996

Kljakić, Ljubomir (2022) Velika polarizacija Sociologija sars 2 Covid 19 kapitalizma. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 9-44. ISSN 1820-4996

Gajić, Aleksandar (2022) "Veliki reset": pokušaj reanimacije globalizma. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 45-64. ISSN 1820-4996

Bodrožić, Đuro (2022) Vojska i država: počeci moderne srpske vojske. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 29-46. ISSN 1820-4996

Шевченко, Кирилл (2022) ЦЕРКОВЬ И ИДЕНТИЧНОСТЬ РУСИНОВ УГОРСКОЙ РУСИ В XIX – НАЧАЛЕ ХХ ВЕКА. Nacionalni interes, 44 (2). pp. 235-245. ISSN 1820-4996

Stefanović, Marija (2022) Zeleni u Evropi - od ekoloških pokreta do političkih partija. Nacionalni interes, 43 (1). pp. 83-101. ISSN 1820-4996

Dostanić, Dušan (2021) Prikaz: Ko je desno? Pokušaj tipologije (Karlheinz Weissmann, Wer ist rechts? Versuch einer Typologie, Junge Freiheit Verlag,. Berlin 2020, 55 стр.). Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 180 (4). pp. 695-698. ISSN 0352-5732

Milošević, Zoran (2021) Роль народной дипломатии в сотрудничестве нау-чных Сербии, Беларисии и России. Культура в фокусе научных парадигм (12-13). pp. 39-45. ISSN 2520-6699

Mladenović, Nikola (2021) The 2013 Brussels Agreement and the Political Discourse of the Serbian Leadership: Pro-EU Adaptation with Anti-EU Rhetoric. Europe-Asia Studies, 74 (5). pp. 832-856. ISSN 0966-8136

Stojadinović, Miša and Stojadinović, Višnja (2021) Afrika i globalizacija: neoliberalizam i "novo" otkrivanje Afrike u duhu neokolonijalizma. Politička revija, 70 (4). pp. 253-269. ISSN 1451-4281

Stojadinović, Miša and Stojadinović, Višnja (2021) Afrika i globalizacija: neoliberalizam i ,,novo“ otkrivanje afrike u duhu neokolonijalizma. Politička revija, 70 (4). pp. 253-269. ISSN 1451-4281

Stanković Pejnović, Vesna (2021) Agresija na Kosovo između medijske konstrukcije i realnosti. Politea, 11 (21). pp. 11-28. ISSN 2232-9641

Lazović, Ivica (2021) Aktuelni organizacioni izazovi Srpske pravoslavne crkve. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 219-240. ISSN 1820-4996

Čorbić, Dušan (2021) Analiza rada Agencije za borbu protiv korupcije u prosveti. Administracija i javne politike, 7 (1). pp. 65-84. ISSN 2406-2529

Korać, Srđan T. (2021) Astropolitika i etika budućnosti: ka etičkom okviru za istraživanje i korišćenje svemira. Godišnjak Fakulteta političkih nauka, XV (26). pp. 121-142. ISSN 1820-6700

Korać, Srđan T. (2021) Astropolitika: korak bliže hi tech imperijalizmu ili međuzvezdanom procvatu? Međunarodni problemi, LXXIII (3). pp. 511-533. ISSN 0025-8555

Lazarević Radak, Sanja (2021) Authoritarianism, Conspiracy Theories and Covid 19 Pandemic in Serbia. Thesis International Research Journal, 10 (2). pp. 51-75. ISSN 1848-4298

Ljubojević, Ratko (2021) Balkansko pitanje u vreme Berlinskog kongresa. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 205-217. ISSN 1820-4996

Klisarić, Sanja (2021) Bezbednost u javnoj upravi. Administracija i javne politike, 15 (1). pp. 5-18. ISSN 2406-2529

Lišanin, Mladen (2021) Biden Administration’s Transatlantic Challenge. Politika nacionalne bezbednosti, 21 (2). pp. 11-27. ISSN 2334-959X

Kolarski, Ljiljana (2021) Bolonjski proces: perspektive i izazovi Republike Srbije u procesu implementacije. Administracija i javne politike, 16 (2). pp. 73-87. ISSN 2406-2529

Kolarski, Ljiljana (2021) Book review: A Genealogy Of Terrorism - Colonial Law And The Origins Of An Idea (Joseph McQuade. 2021. A Genealogy of Terrorism: Colonial law and the Origins of an Idea. Canbridge: Cambridge University Press, p. 276.). Srpska politička misao, 74 (4). pp. 277-283. ISSN 0354-5989

Todorović Lazić, Jelena (2021) Critique de livre: L’Europe, un dessein, un destin, (Foucher, Michele. 2019. L’Europe, un dessein, un destin. Paris: Edition Marie B, 126 pp.). Srpska politička misao, 73 (3). pp. 257-264. ISSN 0354-5989

Nikolić, Goran and Petrović, Predrag (2021) Da li će kineska valuta tokom 2020-ih dobiti globalni status? Nacionalni interes, 40 (1). pp. 285-307. ISSN 1820-4996

Gajić, Aleksandar and Despotović, Ljubiša (2021) Digital Caliphate: Islamic State, Modernity and Technology. Studia Securitatis Magazine (2). pp. 132-152. ISSN 1843-1925

Prvulović, Vladimir (2021) Dobrovoljna asimilacija Srba? Nacionalni interes, 41 (2). pp. 135-153. ISSN 1820-4996

Berić, Jovan (2021) Društveno odgovorno poslovanje i socijalna politika. Politička revija, 69 (3). pp. 273-290. ISSN 1451-4281

Obradović, Žarko and Bazić, Jovan (2021) Društveno-politički izroci i posledice angažovanja velikih sila na Balkanu. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 9-32. ISSN 1820-4996

Pejković, Marko (2021) Državni kapacitet između utilitarizma i konzervativizma. Politička revija, 68 (2). pp. 71-86. ISSN 1451-4281

Bodrožić, Đuro (2021) Ekonomsko-finansijska uslovljenost liberalno-demokratskog poretka. Nacionalni interes, 40 (3). pp. 33-52. ISSN 1820-4996

Bursać, Dejan and Vučićević, Dušan (2021) Election boycott in a hybrid regime: The case of 2020 parliamentary elections in Serbia. New Perspectives, 29 (2). pp. 187-196. ISSN 2336-825X

Ćurčić, Slađana (2021) Epistemičke zajednice u oblasti kontrole nuklearnog naoružanja kao subjekti nezavisnosti. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 137-165. ISSN 1820-4996

Kolaković, Aleksandra (2021) Ernest Deni i Srbi: O "Najvećem prijatelju Slovena" povodom stogodišnjice smrti. Istorijski časopis, LXX. pp. 493-514. ISSN 0350-0802

Raduški, Nada (2021) Etnogeneza, identitet i demografski razvoj Vlaha u Srbiji. Srpska politička misao, 71 (1). pp. 99-118. ISSN 0354-5989

Kuvekalović-Stamatović, Jovanka and Glišin, Vanja (2021) Eufor Chad/Central African Republic: Politized Mandate of the European Union and Military Management of the Darfur Crisis. Kultura polisa, 18 (46). pp. 35-53. ISSN 1820-4589

Todorović Lazić, Jelena (2021) Evolucija uloge Predsedavajućeg Saveta ministara Evropske unije. Politička revija, 70 (4). pp. 51-67. ISSN 1451-4281

Vukasović, Dejana (2021) Evropska unija kao akter u međunarodnim odnosima: moć diskursa. Politička revija, 70 (4). pp. 11-34. ISSN 1451-4281

Stanković, Nevena (2021) Evropske integracije Republike Srbije - između politike proširenja i zajedničke spoljne i bezbednosne politike. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 187-211. ISSN 1820-4996

Stanković, Vladan and Spičanović, Vladimir (2021) Geopolitika tridesetogodišnjeg rata i Srbi u njoj. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 259-277. ISSN 1820-4996

Stepić, Milomir (2021) Geopolitička perspektiva rekonfiguracije postjugoslovenskog prostora. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 183-229. ISSN 1820-4996

Despotović, Ljubiša and Glišin, Vanja (2021) Geopolitički identitet Republike Srbije i Strategija nacionalne bezbednosti. Politika nacionalne bezbednosti, 20 (1). pp. 21-35. ISSN 2334-959X

Despotović, Ljubiša and Glišin, Vanja (2021) Geopolitički interesi i politički koncepti formiranja dveju Jugoslavija i razlozi njihovog državnog razbijanja. Leskovački zbornik, 61 (1). pp. 439-453. ISSN 0459-1070

Despotović, Ljubiša and Glišin, Vanja (2021) Geopolitički razlozi razbijanja Titove Jugoslavije u kontekstu međunarodne hegemonije SAD. Napredak, 2 (3). pp. 63-74. ISSN 2683-6114

Stanković Pejnović, Vesna (2021) Glavni aspekti aktualnosti Nietzscheove kritike kulturalizma i naturalizma. Filozofska istraživanja, 41 (4). pp. 695-717. ISSN 0351-4706

Stanković Pejnović, Vesna (2021) Globalne promene i održivi razvoj. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 261-283. ISSN 1820-4996

Stojanović, Đorđe and Zekavica, Biljana (2021) Hibridna postmodernizacija socijalnog rada. Srpska politička misao, 73 (3). pp. 103-124. ISSN 0354-5989

Milosavljević, Zoran and Maksimović, Andrijana (2021) Impact of social and security factors on the intensity of integration of immigrants to the EU. National security and the future, 22 (3). pp. 101-123. ISSN 1332-4454

Aničić, Tina (2021) Inovacije u sistemima javnih uprava. Administracija i javne politike, 16 (2). pp. 5-39. ISSN 2406-2529

Petrović, Rajko (2021) Institucionalna rešenja za prevazilaženje međunacionalnih tenzija u Crnoj Gori. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 155-181. ISSN 1820-4996

Perić Diligenski, Tijana (2021) Institucionalno suzbijanje korupcije - postjugoslovenski uvidi. Srpska politička misao, 72 (2). pp. 79-101. ISSN 0354-5989

Janković, Uglješa and Stojanović, Đorđe (2021) Internal and External Barriers to Employment of PWD: A case study of Boka Kotorska (Montenegro). Srpska politička misao, 74 (4). pp. 105-134. ISSN 0354-5989

Čorbić, Dušan (2021) Istorijski institucionalizam, Balkan i Osmansko carstvo. Političke perspektive, 11 (1). pp. 95-112. ISSN 2217-561X

Antić, Čedomir and Nikolić, Goran (2021) Istorijski pregled demografskih tendencija srpskog naroda. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 169-185. ISSN 1820-4996

Arežina, Vera and Spasojević, Nenad (2021) Istraživanje o zastupljenosti žena na značajnim društvenim položajima u Srbiji. Politička revija, 67 (1). pp. 65-82. ISSN 1451-4281

Marković, Jelena (2021) Izazovi primene normativno-pravnih akata u oblasti politike bezbednosti i zdravlja na radu. Administracija i javne politike, 15 (1). pp. 33-48. ISSN 2406-2529

Mitrović, Ljubiša (2021) Između liberalno-demokratske revolucije neokonzervativne restauracije sociološke i geopolitičke marginalije 0 5. oktobru. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 23-43. ISSN 1820-4996

Lukić, Aleksandar (2021) Kantova kritika čistog uma i dogmatizam metafizike. Theoria, 64. pp. 23-30. ISSN 2406-081X

Milošević, Zoran and Gajić, Nikolina (2021) Komparativna analiza nasilja u porodici u Bosni i Hercegovini i regionu. Evropska revija, 7 (2). pp. 7-33. ISSN 2303-8020

Dostanić, Dušan (2021) Kondilis i pristup jednog novog realizma u političkoj nauci / prevod rada Karlhajnca Vajsmana. Srpska politička misao. pp. 59-68. ISSN 0354-5989

Lazarević, Andrijana and Matijević, Andrea (2021) „Konferencija o budućnosti Evrope – značaj za region Zapadnog Balkana“. Politička revija, 4 (70). pp. 69-84. ISSN 1451-4281

Topalović, Milica (2021) Konstitucionalizacija predsedničkog sistema u Turskoj: Dalje od demokratije, bliže despotiji. Politička revija, 69 (3). pp. 33-54. ISSN 1451-4281

Stošić, Sanja (2021) Kriza Korona virusa: uticaj i implikacije na (preoblikovanje) kulturno-političkog identiteta Srbije i Kine II. Politička revija, 67 (1). pp. 11-30. ISSN 1451-4281

Stanković Pejnović, Vesna and Kalik, Mario (2021) Kriza moderne civilizacije – perspektive Ničea i Šelera. Srpska politička misao, 73 (3). pp. 157-190. ISSN 0354-5989

Trailović, Dragan (2021) Kulturna diplomatija NR Kine na Zapadnom Balkanu : Srbija u uporednoj perspektivi. Kultura: časopis za teoriju i sociologiju kutlure i kulturnu politiku (173). pp. 35-67. ISSN 0023-5164

Lišanin, Mladen (2021) Kulturna diplomatija Sjedinjenih Američkih Država: osobenosti i delovanje u Srbiji. Kultura (173). pp. 69-81. ISSN 0023-5164

Kolaković, Aleksandra and Daković, Nevena (2021) Le Bataclan - Le Dorćol: Le Patrimoine Culturel et Historique Juif De Paris Et De Belgrade. Lipar: list za književnost, umetnost i kulturu, XII (75). pp. 85-101. ISSN 1450-8338

Lazarević Radak, Sanja (2021) Legenda o poslednjem Titanu: diskurzivno-mitološka analiza diskursa o Josipu Brozu Titu I. Sveske (140). pp. 127-132.

Lazarević Radak, Sanja (2021) Legenda o poslednjem Titanu: diskurzivno-mitološka analiza diskursa o Josipu Brozu Titu II. Sveske (141). pp. 97-100. ISSN 1451-9976

Stojanović, Đorđe (2021) Marksizacija post-modernizma: rani radovi Žana Bodrijara. Kultura polisa - časopis za negovanje demokratske političke kulture, 18 (46). pp. 145-155. ISSN 1820-4589

Vuletić, Vladimir (2021) Mitologizacija 5. oktobra. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 45-65. ISSN 1820-4996

Hodžić, Jasmin (2021) Nacija i nacionalna država u kontekstu globalizma multikulturalizma. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 81-105. ISSN 1820-4996

Dostanić, Dušan (2021) „Nacija“ u planetarnom dobu / prevod rada Panajotisa Kondilisa. Srpska politička misao. pp. 85-90. ISSN 0354-5989

Katana, Ljupka Ž. (2021) Nacionalna i prosvetiteljska uloga Srpske crkve tokom Prvog svetskog rata (1914-1918). Nacionalni interes, 41 (2). pp. 265-283. ISSN 1820-4996

Subotić, Momčilo (2021) „Non pejperi“ o statusu Kosova i Metohije. Politička revija, 68 (2). pp. 51-68. ISSN 1451-4281

Stanković Pejnović, Vesna (2021) Nova moć preoblikovanja svijeta. Matica, XXII (88). pp. 87-118. ISSN 1450-9059

Lazarević Radak, Sanja (2021) O geografijama senex i puer: prilog analizi imaginarne Evrope. Sveske (139). pp. 89-96. ISSN 1451-9976

Milošević, Zoran (2021) O gubitku teritorija i asimilaciji pravoslavnih Slovena. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 231-257. ISSN 1820-4996

Todorović, Marko and Lazić, Nikola (2021) O konceptu „velike strategije” i njegovoj korisnosti. Politička revija, 70 (4). pp. 199-212. ISSN 1451-4281

Dostanić, Dušan (2021) O masovnoj demokratiji: njen položaj kod Panajotisa Kondilisa / prevod rada Petera Furta. Srpska politička misao. pp. 69-83. ISSN 0354-5989

Radojević, Mijodrag (2021) O prirodi referendum: s posebnim osvrtom na zakonodavna rešenja u Srbiji i Republici Srpskoj. Pravna riječ : časopis za pravnu teoriju i praksu (64). pp. 55-74. ISSN 1840-0272

Pandurević, Vinko (2021) Obaveza služenja vojnog roka. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 63-83. ISSN 1820-4996

Nešković, Marta (2021) Od fizičkog tela do dinamičkog otelovljenja: ka antropološkom proučavanju telesnog pokreta borilačkih veština. Etnoantropološki problemi, 16 (4). pp. 1165-1185. ISSN 0353-1589

Todorović Lazić, Jelena (2021) Odlučivanje u Savetu Ministara EU nakon Bregzita. Kultura polisa, 18 (46). pp. 87-98. ISSN 1820-4589

Stojadinović, Miša (2021) Odnos između Sjedinjenih Američkih Država i Turske: između prividnog prijateljstva i prikrivenog animoziteta. Srpska politička misao, 73 (3). pp. 7-25. ISSN 0354-5989

Radojević, Mijodrag (2021) Ombudsman u novom ruhu – novi Zakon o Zaštitniku građana u Republici Srbiji. Politička revija, 70 (4). pp. 155-171. ISSN 1451-4281

Topalović, Milica (2021) On ili ona vojnik? Osvrt na rodnu osetljivost jezika u sektoru bezbednosti. Administracija i javne politike, 15 (1). pp. 85-100. ISSN 2406-2529

Drašković, Bojan (2021) Pad Slobodana Miloševića. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 103-151. ISSN 1820-4996

Dostanić, Dušan (2021) Panajotis Kondilis i njegova kritika teze o nemačkom posebnom putu / prevod rada Hans-Kristofa Krausa. Srpska politička misao. pp. 41-57. ISSN 0354-5989

Dostanić, Dušan (2021) Panajotis Kondilis – saznanje kroz prelaženje granice između antičke i moderne filozofije / prevod rada Falka Horsta. Srpska politička misao. pp. 11-38. ISSN 0354-5989

Obrenović, Strahinja (2021) Perspektive konkurentnosti tečnog prirodnog gasa: osvrt na tržište Evropske unije. Oditor – časopis za menadžment, finansije i pravo, 7 (1). pp. 131-163. ISSN 2683-3476

Šuvaković, Uroš (2021) Petoooktobarska "ugovorna" prevara naroda. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 67-101. ISSN 1820-4996

Stanković Pejnović, Vesna (2021) Philosophical Practice in the Light of the „War of the Sexes“. Synthesis philosophica, 36 (1). pp. 82-108. ISSN 1848-2317

Stojanović, Đorđe (2021) Pluralizovano samoupravljanje: esej o asocijativnom sistemu društvenog blagostanja. Administracija i javne politike, 16 (2). pp. 41-54. ISSN 2406-2529

Korać, Srđan T. (2021) Pobune na globalnoj periferiji kao temporalna suspenzija neoliberalnog poretka. Nacionalni interes, 40 (3). pp. 53-79. ISSN 1820-4996

Trailović, Dragan and Rapaić, Stevan (2021) Political and Economic Aspects of Serbo-Russian Relations from the Perspective of Serbian Citizens. Eurasian Integration: Economics, Law, Politics, 15 (3). pp. 82-96. ISSN 2073-2929

Trailović, Dragan (2021) Politika ljudskih prava evropske unije i kineski suverenizam: slučaj Sinđanga. Međunarodni problemi, 73 (1). pp. 58-86. ISSN 0025-8555

Bursać, Dejan (2021) Politički, ekonomski i demografski faktori uticaja na obrazovne budžete u zemljama Centralne i Istočne Evrope. Administracija i javne politike, 16 (2). pp. 55-71. ISSN 2406-2529

Matijević, Andrea (2021) Položaj institucije predsednika u sistemima sa neposredno izabranim predsednikom: Studije slučaja – Sjedinjene Američke Države i Brazil, Francuska i Srbija“. Godišnjak Fakulteta političkih nauka (25). pp. 81-101. ISSN 1820-6700

Jovanović, Milan and Perišić, Nikola (2021) Posledice izmena zakonskog izbornog praga na predstavljenost stranaka nacionalnih manjina – lokalni izbori u Srbiji 2020. godine. Srpska politička misao, 73 (3). pp. 79-101. ISSN 0354-5989

Raduški, Nada (2021) Prava i položaj srpske nacionalne manjine u Rumuniji – stanje i perspektive. Arhiv za pravne i društvene nauke (1). pp. 23-41. ISSN 0004-1270

Popova, Jelena (2021) Praćenje napretka reforme javne uprave Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Administracija i javne politike, 15 (1). pp. 19-32. ISSN 2406-2529

Milisavljević, Miljan (2021) Predlog kvalitativnog prevazilaženja krhkih demokratija. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 107-136. ISSN 1820-4996

Kolarski, Ljiljana (2021) Predstavljenost bošnjačke nacionalne manjine u Narodnoj skupštini Republike Srbije od 1990. godine do 2020. godine. Politički život (20). pp. 22-35. ISSN 2217-7000

Janev, Igor (2021) The Prespa Agreement Between Macedonia and Greece and Possible Further Action(S) Related to Validity of The Treaty. Securities Dialogues, 1 (1). pp. 21-34. ISSN 1857-7172

Radojević, Mijodrag (2021) Prikaz: Anatomija mržnje – hronika zla od reči do dela (Jovan Ćirić, 2020. Knjiga o mržnji - Sa reči na dela, od govora do zločina mržnje, Beograd, Službeni glasnik, 245 str.). Zbornik Pravnog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, 15 (3). pp. 1017-1023. ISSN 0550-2179

Bursać, Dejan (2021) Prikaz: Anatomija razvojnog puta srpske demokratije (Nebojša Vladisavljević. 2019. Uspon i pad demokratije posle Petog oktobra. Beograd: Arhipelag, 359 str.). Srpska politička misao, 72 (2). pp. 277-282. ISSN 0354-5989

Perišić, Nikola (2021) Prikaz: Doba nadzornog kapitalizma (Šošana Zubof, Doba nadzornog kapitalizma, CLIO, Beograd, 2020). CM – Komunikacija i mediji (Communication and media), 16 (2). pp. 337-346. ISSN 2466-5452

Janković, Slobodan (2021) Prikaz: Dragan Bisenić (prir.), Od nacionalnog idealizma do nacionalne tragedije: CIA i Jugoslavija (1948 – 1990), dokumenti, Tom I Club Plus, Beograd 2021, 633 str. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 319-328. ISSN 1820-4996

Glišin, Vanja (2021) Prikaz: Ekstremizam i nova realnost: Svet u doba korona virusa (Đorić, Marija. 2021. Ekstremizam i nova realnost: Svet u doba koronavirusa. Beograd: Institut za političke studije, 200 str). Politička revija, 69 (3). pp. 327-330. ISSN 1451-4281

Lazarević Radak, Sanja (2021) Prikaz: Evropa pred političkim ogledalom (Vukasović, Dejana. 2020. Constructing a (EU)ropean Identity. The Balkans and the Western Balkans as the Other. Beograd: Institut za političke studije, str. 194). Srpska politička misao, 71 (1). pp. 293-305. ISSN 0354-5989

Miljković Matić, Jelena (2021) Prikaz: Gojko Perović, 2020, O hrišćanskom i građanskom identitetu: Razmatranja o aktuelnim pitanjima duhovne situacije našeg vremena, Priredio i predgovor napisao prof. Dragan Jakovljević, Nikšić: Institut za srpsku kulturu, str. 174. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 285-289. ISSN 1820-4996

Pejković, Marko (2021) Prikaz: Konzervativizam i libertarijanizam – „nategnuti savez“ ili „sveta alijansa“? (Poredak i sloboda – razgovori konzervativaca i libertarijanaca, priredili: Aleksandar Novaković i Dušan Dostanić, „Službeni glasnik”, Beograd 2020, 629 str.). Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 72 (179/3). pp. 477-483. ISSN 0352-5732

Mladenović, Nikola (2021) Prikaz: Kulturološki kontraudar: Tramp, Bregzit i autoritarni populizam (Pippa Norris and Ronald Inglehart. 2019. Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism. Cambridge: Cambridge University Press, 540 pp.). Srpska politička misao, 72 (2). pp. 303-307. ISSN 0354-5989

Janković, Slobodan (2021) Prikaz: Marko Tanasković, Misli lokalno, deluj globalno, Beograd: Poredak, 2020, 157 str. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 311-315. ISSN 1820-4996

Lazarević Radak, Sanja (2021) Prikaz: Modernost u XVII veku, njen razvoj i koreni: Sofija Mojsić, Izvori modernosti u misaonoj revoluciji u ranom HVII veku. Sveske (139). pp. 135-142. ISSN 1451-9976

Miljković Matić, Jelena (2021) Prikaz: O hrišćanskom i građanskom identitetu (Gojko Perović, 2020, O hrišćanskom i građanskom identitetu: Razmatranja o aktuelnim pitanjima duhovne situacije našeg vremena, Pr. D. Jakovljević, Nikšić: Institut za srpsku kulturu, str. 174.). Nacionalni interes (2). pp. 285-289. ISSN 1820-4996

Dostanić, Dušan (2021) Prikaz: Solidaristički patriotizam (Benedikt Kaiser, Solidarischer Patriotismus. Die soziale Frage von rechts [Benedikt Kajzer, Solidaristički patriotizam. Socijalno pitanje zdesna], Antaios Verlag, Schnellroda 2020, 290 pp.). Zbornik Matice srpske za društvene nauke, 177 (1). pp. 145-149. ISSN 0352-5732

Stanković Pejnović, Vesna (2021) Prikaz: The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power (Shoshana Zuboff. 2018. The age of surveillance capitalism: the fight for a human future at the new frontier of power. New York: PublicAffairs, 704 str). Srpska politička misao, 72 (2). pp. 283-294. ISSN 0354-5989

Bursać, Dejan (2021) Prikaz: Uspon krajnje desnice u susedstvu (Peter Kreko, Attila Juhasz. 2017. The Hungarian Far Right: Social Demand, Political Supply, and International Context. Stuttgart: Ibidem-Verlag, 267 pp.). Srpska politička misao, 73 (3). pp. 243-251. ISSN 0354-5989

Vuković, Đorđe (2021) Prikaz: Vlade Simović Narod, partije i demokratija u Bosni i Hercegovini, Fakultet političkih nauka Univerziteta u Banjoj Luci, 2019, 357 str. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 317-324. ISSN 1820-4996

Lazić, Siniša (2021) Prikaz: Yael Tamir, Why Nationalism, Princeton University Press, 2019., стр. 224. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 329-338. ISSN 1820-4996

Rapaić, Stevan (2021) Privrede zemalja Zapadnog Balkana ‒ mesto i uloga Srbije. Srpska politička misao, 71 (1). pp. 169-199. ISSN 0354-598

Stanković Pejnović, Vesna (2021) Raspad Jugoslavije na temelju prava na samoopredeljenje. Politikon (30). pp. 7-28. ISSN 2217-883X

Mitrović, Miroslav and Perić, Nenad (2021) Rat i mediji - povezanost, uslovljenost i evolucija fenomena. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 85-104. ISSN 1820-4996

Matić, Ivan (2021) Razdvajanje države i crkve kao temelj religijske tolerancije u Lokovoj političkoj misli. Theoria, 64 (3). pp. 81-90. ISSN 0351-2274

Šuljagić, Sanja (2021) Razvoj filipinskog identiteta i španska kolonizacija Filipina prema viđenju Sanje Stošić – kritički osvrt. Politička revija, 63 (3). pp. 141-171. ISSN 1451-4281

Obrenović, Strahinja (2021) (Re)pozicioniranje Evropske komisije na tržištu prirodnog gasa: od nosioca liberalizacije energetskog tržišta do „evropskog regulatora“? Evropsko zakonodavstvo (75). pp. 127-144. ISSN 1451-3188

Trailović, Dragan (2021) Regional Cooperation Mechanisms in Central and South Asia – Economic Cooperation Organisation (ECO) and South Asian Association for Regional Cooperation (SAARC). Azijske sveske/Asian Issues, 7 (1). pp. 53-77. ISSN 2217-8813

Sekulić, Bojana (2021) Religijske slobode u Srbiji prema izveštaju Stejt Departmenta za 2019. godinu. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 241-262. ISSN 1820-4996

Subotić, Momčilo (2021) Republika Srpska u borbi za državnost. Politička revija, 70 (4). pp. 105-127. ISSN 1451-4281

Mladenović, Slađana (2021) The Role of the European Food Safety Authority in the Active Substance Approval and Renewal Procedures within the EU Pesticide Policy. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Nišu, 90 (1). pp. 165-187. ISSN 0350–8501

Stojadinović, Miša (2021) SAD i Kina – redefinisanje odnosa iz perspektive pobede Bajdena na predsedničkim izborima u SAD. Politička revija, 68 (2). pp. 261-278. ISSN 1451-4281

Simić, Savo (2021) Savremena demokratska kriza kao posledica nedefinisanih političkih protesta i erozije građanske moći. Administracija i javne politike, 16 (2). pp. 89-93. ISSN 2406-2529

Topalović, Milica (2021) Securitisation Without Speech Acts: Securitisation Of Migration And Failure Of Turkey-Kurdish Peace Negotiations. Srpska politička misao, 74 (4). pp. 177-205. ISSN 0354-5989

Mandić, Marko (2021) Sekuritizacija srpskog identiteta u Crnoj Gori - analiza postojećeg javnog diskursa. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 213-238. ISSN 1820-4996

Spasojević, Nenad (2021) Semantičko određenje i savremena upotreba termina policy. Kultura polisa - časopis za negovanje demokratske političke kulture, 18 (45). pp. 157-167. ISSN 1820-4589

Koljević Grifit, Bogdana and Džejms, Grifit (2021) Skriveni temelj polis-a u Hobsovoj liberalističkoj teoriji. Sociološki pregled, 4 (55). pp. 1488-1504. ISSN 0085-6320

Luknar, Ivana (2021) Social implications of the Internet in new reality due to COVID-19. Srpska politička misao, 72 (2). pp. 225-235. ISSN 0354-5989

Lukić, Aleksandar (2021) Spor između Šelinga i Hegela kao bitno obeležje filozofije 19. veka. Filozofske studije : zbornik radova (37). pp. 71-76. ISSN 0350-106X

Todorović Lazić, Jelena (2021) Srbija i Poglavlje 26 - muzeji u procesu pristupanja Evropskoj uniji. Zbornik radova Narodnog muzeja (50). pp. 217-229. ISSN 0350-7262

Janjić, Jovan (2021) Srpska nacionalna kultura u političkom govoru vlasti. Kultura polisa – časopis za negovanje demokratske političke kulture, 18 (46). pp. 107-122. ISSN 1820-4589

Raduški, Nada (2021) Srpsko-makedonski odnosi i manjinsko pitanje u procesu evropskih integracija. Međunarodna politka, 72 (1181). pp. 51-70. ISSN 0543-3657

Miljković, Milan and Jevtić, Dragan (2021) Sukobi u informacionom prostoru iz ugla savremene vojne misli u Ruskoj Federaciji - iskustva za bezbednost Republike Srbije. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 105-131. ISSN 1820-4996

Dostanić, Dušan (2021) Svetske sile i svetska država. Srpska politička misao. pp. 99-106. ISSN 0354-5989

Lazarević Radak, Sanja (2021) Tito i deca u političkom folkloru 1980. godine:primer želja za ozdravljenjem. Etnoantropološki problemi, 16 (2). pp. 509-527. ISSN 0350-0861

Bursać, Dejan (2021) Transformacija tradicionalne ideološke podele u evropskim partijskim sistemima. Politička revija, 69 (3). pp. 13-31. ISSN 1451-4281

Novaković, Nada G. (2021) Tranzicija i nestajanje radničke klase Srbije. Nacionalni interes, 40 (1). pp. 153-179. ISSN 1820-4996

Kolarski, Ljiljana (2021) Trgovina ljudima kao oblik organizovanog kriminala. Nacionalni interes, 40 (3). pp. 297-319. ISSN 1820-4996

Stanković, Vladan (2021) Tri naroda i dva entiteta - trenutni odnosi snaga. Politička revija, 67 (1). pp. 31-48. ISSN 1451-4281

Ljubičić, Radojko M. (2021) Uloga Ruske pravoslavne crkve u sprečavanju međunarodne afirmacije (projekta) nezavisnosti Kosova i Metohije do 2008. godine. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 239-256. ISSN 1820-4996

Kovač, Elvira and Lazarević, Andrijana (2021) Uloga i značaj Narodne skupštine i parlamentarne demokratije u procesu evropskih integracija Republike Srbije. Srpska politička misao, 72 (2). pp. 58-78. ISSN 0354-5989

Todorović Lazić, Jelena (2021) Uloga partija Zelenih u političkom sistemu Srbije (1990-2020). Srpska politička misao, 72 (2). pp. 41-57. ISSN 0354-5989

Dostanić, Dušan (2021) Univerzalizacija tehnike i Zapadna kultura / prevod rada Panajotisa Kondilisa. Srpska politička misao. pp. 91-98. ISSN 0354-5989

Jevtić, Miloš (2021) Uticaj međugrupnih emocija na pomirenje. Sociologija, 63 (1). pp. 118-142. ISSN 0038-0318

Stanković, Marko S. (2021) Uticaj međunarodnih institucija u eri globalizacije na obrazovne sisteme zemalja u razvoju. Administracija i javne politike, 15 (1). pp. 49-64. ISSN 2406-2529

Zdravković, Miloje (2021) Uzroci prvih sukoba Srba i Albanaca kroz istoriju. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 183-204. ISSN 1820-4996

Lišanin, Mladen (2021) Velika strategija Evropske Unije: nemoguća misija? Politička revija, 70 (4). pp. 35-50. ISSN 1451-4281

Stanković, Vladan (2021) Vladavina prava i ekonomski razvoj u Strategiji nacionalne bezbednosti Srbije. Politika nacionalne bezbednosti, 20 (1). pp. 9-20. ISSN 2334-959X

Jončić, Miloš (2021) Vojno nesvrstavanje - pojam, razvoj, perspektive. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 9-40. ISSN 1820-4996

Gostović, Dragan (2021) Vojska u političkom sistemu druge Jugoslavije. Nacionalni interes, 41 (2). pp. 41-62. ISSN 1820-4996

Bursać, Dejan (2021) Who spends more? Party Ideology and Public Spending in 16 Post-Socialist Countries. Politics in Central Europe, 17 (2). pp. 227-250. ISSN 1801-3422

Đorić, Marija (2021) Zloupotreba veštačke inteligencije u ekstremističke i terorističke svrhe. Srpska politička misao, 71 (1). pp. 201-221. ISSN 1450-5460

Veličković, Dunja (2021) Značaj elitističko-meritokratske teorije nejednakosti za razumevanje strukture i dinamike društva. Nacionalni interes, 42 (3). pp. 279-296. ISSN 1820-4996

Lazić, Nikola (2020) Antisistemski pokreti u Srbiji kao iluzija političkih partija - Analiza za vreme izbornih godina od 2014. do 2018: Dosta je bilo, Pokret slobodnih građana, Beli – samo jako, Ne da(vi)mo Beograd. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 109-128. ISSN 1820-4996

Radojević, Mijodrag (2020) Besplatna pravna pomoć u jedinicama lokalne samouprave - između pravne norme i stvarnosti. Administracija i javne politike, 13 (1). pp. 5-28. ISSN 2406-2529

Stanković, Vladan (2020) COVID-19: politika straha od smrti. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 101-120. ISSN 1820-4996

Vuković, Đorđe (2020) Dejton, kraj ili povratak političke ravnoteže. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 7-29. ISSN 1820-4996

Gajić, Aleksandar (2020) Demokratski kosmopolitizam i svetska država: normativno-institucionalni predlozi Danijela Arkibuđija. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 113-133. ISSN 1820-4996

Bodrožić, Đuro (2020) Ekonomska i društvena osnova stare srpske državnosti. Politička revija, 66 (4). pp. 315-332. ISSN 1451-4281

Nikolić, Goran and Petrović, Gordana (2020) Ekonomski i tehnološki uspon Kine kao vesnik nove globalne geopolitičke konstelacije. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 121-144. ISSN 1820-4996

Stanar, Dragan (2020) Etički činilac borbenog morala. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 7-22. ISSN 1820-4996

Petrović, Rajko (2020) Evroregioni - budućnost evropske unije? Administracija i javne politike, 14 (2). pp. 5-15. ISSN 2406-2529

Rajić, Sara (2020) Factors hindering public administration reform and EU accession: case study of Bosnia and Herzegovina. Administracija i javne politike, 14 (2). pp. 79-98. ISSN 2406-2529

Klarić, Aleksandar (2020) Institucija lokalnog Ombudsmana - uporedna iskustva iz svijeta i u gradu Beogradu. Administracija i javne politike, 13 (1). pp. 89-111. ISSN 2406-2529

Janković, Slobodan (2020) Italijanska politika na južnom i istočnom Sredozemlju. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 159-186. ISSN 1820-4996

Matijević, Andrea (2020) Ključni izazovi Republike Srbije u procesu pristupanja Evropskoj uniji u oblasti životne sredine i klimatskih promena. Administracija i javne politike, 13 (1). pp. 71-87. ISSN 2406-2529

Filijović, Marko and Đorđević, Ivica Lj. (2020) Korupcija kao oblik ugrožavanja ljudske bezbednosti: politička, ekonomska i zdravstvena dimenzija. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 67-87. ISSN 1820-4996

Stepić, Milomir (2020) Kosovo i Metohija: geopolitički aspekti brzog rešenja i zamrznutog konflikta. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 7-30. ISSN 1820-4996

Mladenović, Nikola (2020) Kosovska politika stranaka u Srbiji, međunarodna zajednica i najbolji odgovor Srbije. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 31-57. ISSN 1820-4996

Škorić, Milica (2020) Kvalitet MERIT sistema - napredovanje, ocenjivanje i nagrađivanje službenika. Administracija i javne politike, 14 (2). pp. 57-77. ISSN 2406-2529

Mirović, Dejan (2020) Međunarodnopravni kontinuitet i zakon o slobodi vjeroispovijesti. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 75-87. ISSN 1820-4996

Lazić, Nikola (2020) Nacionalni model dualnog obrazovanja u Republici Srbiji: Normativni i institucionalni okvir, implementacija, izazovi, problemi i rizici. Administracija i javne politike, 14 (2). pp. 17-34. ISSN 2406-2529

Lazarević, Andrijana (2020) Obrazovna politika Evropske unije: standardi i izazovi Republike Srbije u procesu oglašavanja. Administracija i javne politike, 13 (1). pp. 53-69. ISSN 2406-2529

Stojadinović, Višnja and Stojadinović, Miša (2020) Odnos nauke i demokratije: viđenje Pola Fajerabenda. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 231-244. ISSN 1820-4996

Milkovski, Vangel (2020) Organizaciona kultura u Vojsci Srbije. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 59-88. ISSN 1820-4996

Jeftić, Zoran and Stanojević, Petar and Obradović, Žarko (2020) Organizacione promene Ministarstva odbrane u XXI veku. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 31-53. ISSN 1820-4996

Drašković, Bojan (2020) Politička istorija Slovena - između mita i stvarnosti. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 195-204. ISSN 1820-4996

Janković, Nemanja and Perić, Nenad (2020) Politički marketing Milana Stojadinovića. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 89-112. ISSN 1820-4996

Lekić, Slavoljub (2020) Postpandemijski poredak. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 89-100. ISSN 1820-4996

Mladenović, Andrija (2020) Potreba ili luksuz: seksualno obrazovanje u Srbiji. Administracija i javne politike, 14 (2). pp. 35-55. ISSN 2406-2529

Gligorić, Miroslava (2020) Prikaz: Dragan Simeunović, Istorija srpske političke misli – Novi vek, Pravoslavna reč, Novi Sad, 2019, str. 587. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 213-217. ISSN 1820-4996

Dostanić, Dušan (2020) Prikaz: Falk Horst (Hrsg.), Panajotis Kondylis und die Metamorphosen der Gesellschaft. Ohne Macht lässt sich nichts machen. Aufsätze und Essays, Duncker & Humblot, Berlin, 2019, 267. str. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 245-247. ISSN 1820-4996

Jojić, Stefan (2020) Prikaz: Veljko Blagojević, Srbija i izazovi odbrambene diplomatije, Medija centar Odbrana, Beograd, 2017. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 189-193. ISSN 1820-4996

Ševčenko, Kiril (2020) Prikaz: Анатолий Сальков, Национально-территориальные конфликты в Центрально-Восточной Европе во внешней политике СССР (1938–1949 гг.), Минск: БГУ, 2019, стр. 743. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 2019-225. ISSN 1820-4996

Ušakov, Sergej V. (2020) Problem irendentizma (etničkog nacionalizma) u međunarodno-pravnoj doktrini stranih država. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 213-230. ISSN 1820-4996

Katana, Ljupka Ž. (2020) Problematika uloge identiteta u savremenom društvu - osvrt na uticaj religije. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 49-65. ISSN 1820-4996

Milovanović, Ivan (2020) Proširenje na Zapadni Balkan: između stvarnosti i nove metodologije. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 55-74. ISSN 1820-4996

Koljević Grifit, Bogdana (2020) Rethinking democracy in twenty-first century Europe: T he role of ancient democracy. Vestnik of Saint Petersburg University. Philosophy and Conflict Studie, 36 (4). pp. 700-708. ISSN 2542-2278

Tomić, Miloš (2020) Secesija versus nacionalni interes: jednostrano proglašenje nezavisnosti Kosova i Metohije. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 23-47. ISSN 1820-4996

Stanković, Nevena (2020) Spoljna politika Evropske unije u teritorijalnom konceptu strukturne spoljne politike. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 163-188. ISSN 1820-4996

Milosavljević, Branislav and Putnik, Nenad (2020) Strategija izgradnje nacionalnog identiteta Crne Gore. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 129-157. ISSN 1820-4996

Katana, Ljupka Ž. (2020) Strategija komunikacije gradske uprave Grada Beograda - primeri dva sekretarijata. Administracija i javne politike, 13 (1). pp. 29-51. ISSN 2406-2529

Kesić, Dušan (2020) Strateška kultura Nemačke u posthladnoratovskom periodu. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 187-211. ISSN 1820-4996

Jelisavac Trošić, Sanja (2020) Trgovinski rat između Sjedinjenih američkih država i Kine i urušavanje svetske trgovinske organizacije. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 145-171. ISSN 1820-4996

Nikolić, Goran and Petrović, Predrag (2020) Trgovinsko-tehnološki rat Amerike i Kine kao početak novog hladnog rata. Nacionalni interes, 37 (1). pp. 135-162. ISSN 1820-4996

Lazarević, Dajana (2020) Uvod u Slavjansku filologiju (Введение в славянскую филологию : пособие / Н. А. Волотовская [и др.] ; под ред. А. А. Кожиновой. – Минск : БГУ, 2019. – 287 с. - ISBN 978-985-566-740-8.). Istok (25-26). pp. 153-156. ISSN 2335-013X

Vahitov, Rustem (2020) Velika pobeda u ogledalu ideologije. Nacionalni interes, 38 (2). pp. 173-186. ISSN 1820-4996

Kljakić, Ljubomir (2020) Začarani krug - kritika kontrolisane percepcije (I). Nacionalni interes, 38 (2). pp. 187-212. ISSN 1820-4996

Mitrović, Dragana Lj. (2020) Značaj studija dijaspore - sa posebnim osvrtom na dosadašnja istraživanja srpske dijaspore. Nacionalni interes, 39 (3). pp. 89-107. ISSN 1820-4996

Buzov, Vihren (2019) ПРЕХОДЪТ КЪМ КАПИТАЛИЗЪМ КАТО ОЛИГАРХИЧЕН ПРЕВРАТ. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 185-192. ISSN 1820-4996

Баранов, Андрей and Рашкович-Талович, Виолета (2019) ГЕОПОЛИТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ РОССИИ ДЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ НА БАЛКАНАХ. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 189-216. ISSN 2334-959X

Danilović, Neđo S. and Blagojević Danilović, Aleksandra N. (2019) Agresija NATO na Saveznu Republiku Jugoslaviju - 20 godina posle: politikološko-pravni aspekti. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 141-173. ISSN 2334-959X

Đurović, Lazar (2019) Analiza najboljih praksi zaštite uzbunjivača. Administracija i javne politike, 11 (2). pp. 47-90. ISSN 2406-2529

Trkulja, Jovica (2019) Aporije jugoslovenske države. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 101-129. ISSN 1820-4996

Pandurević, Vinko (2019) Balkan i Ruska Federacija - geopolitički i bezbednosni aspekti. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 15-48. ISSN 2334-959X

Krga, Branko (2019) Bezbednost Balkana i Rusija. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 155-171. ISSN 2334-959X

Gačić, Jasmina and Mićović, Marija (2019) Bombardovanje SRJ - suspendovanje suvereniteta države i stvaranje stanja ekološke katastrofe. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 217-236. ISSN 2334-959X

Ćirjaković, Zoran R. (2019) Decentriranje shvatanja levice i pogled na levicu u Srbiji kroz latinoameričku prizmu. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 213-260. ISSN 1820-4996

Jovanović, Andrijana (2019) Direktive Evropske unije u oblasti javnih nabavki i javno-privatnog partnerstva. Administracija i javne politike, 11 (2). pp. 29-46. ISSN 2406-2529

Milovanović, Ana (2019) Džeremi Korbin kao performer socijalizma 21. veka. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 153-177. ISSN 1820-4996

Jović, Miloš (2019) Elektronske javne nabavke. Administracija i javne politike, 11 (1). pp. 23-39. ISSN 2406-2529

Bodin, Milenko (2019) Entološka teorija - filozofski-naučni pristup bezbednosti. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 237-251. ISSN 1820-4996

Trailov, Goran (2019) The Europeanization of the Western Balkans, strengthening the rule of law and fighting the corruption. Administracija i javne politike, 12 (3). pp. 89-108. ISSN 2406-2529

Petrović, Agatina (2019) Evrointegracije Republike Srbije - reforma sistema upravljanja kadrovima u državnoj upravi. Administracija i javne politike, 12 (3). pp. 23-45. ISSN 2406-2529

Bodin, Milenko (2019) Filozofsko i političko promišljanje desnog i levog. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 155-164. ISSN 1820-4996

Jovanović, Nevena (2019) Finansiranje izborne kampanje u Republici Srbiji. Administracija i javne politike, 12 (3). pp. 5-22. ISSN 2406-2529

Korać, Srđan T. (2019) Javni službenik kao kriminalni preduzetnik: u kojoj meri krivični progon podupire integritet. Administracija i javne politike, 11 (2). pp. 5-28. ISSN 2406-2529

Kecmanović, Nenad (2019) "Jugoslavija u malom" - od kompromisne republike do "nemoguće države". Nacionalni interes, 34 (1). pp. 131-145. ISSN 1820-4996

Trifković, Srđa and Budimir, Željko (2019) Jugoslavija: iznuđeni projekat srpske elite. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 9-28. ISSN 1820-4996

Smiljković, Radoš and Šuvaković, Uroš (2019) Karl Marks kao preteča teoretičara globalizacije. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 79-90. ISSN 1820-4996

Mitrović, Ljubiša (2019) Kontroverze o levici danas i pledoaje za alternativnu levicu. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 37-50. ISSN 1820-4996

Stojadinović, Miša (2019) Kritička analiza NATO agresije nad Srbima u delima vodećih svetskih intelektualaca. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 203-216. ISSN 2334-959X

Balj, Branko (2019) Kriza neoliberalizma i povratak državnom kapitalizmu kao izazov za humanističku levicu. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 19-35. ISSN 1820-4996

Velmer, Albreht (2019) Ljudska prava i demokratija. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 201-222. ISSN 1820-4996

Petrović, Rajko (2019) Lokalni ekonomski razvoj u postsocijalističkim evropskim zemljama - komparativna analiza. Administracija i javne politike, 11 (1). pp. 59-82. ISSN 2406-2529

Milošević, Zoran (2019) Marks i Engels o Slovenima. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 215-229. ISSN 1820-4996

Šutović, Milojica M. (2019) Marks, istočno pitanje, pravoslavlje i socijalna revolucija. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 179-202. ISSN 1820-4996

Bratina, Boris R. and Bratina, Oksana A. (2019) Marks: ima li "klasne borbe" u savremenosti. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 33-39. ISSN 1820-4996

Stanković, Vladan (2019) Marksizam i katolicizam - katoličko viđenje marksizma. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 245-270. ISSN 1820-4996

Kajtez, Ilija and Ružičić, Bojana (2019) Marksovo (ne)razumevanje socijalne stratifikacije, društvenih klasa i klasne borbe. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 79-130. ISSN 1820-4996

Kaiser, Benedikt (2019) Marx von "rechts"? Notizen zu einer Deutschen Rezeptionsgeschichte. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 135-153. ISSN 1820-4996

Radojević, Kristina (2019) Menadžment nacionalne bezbednosti u svetlu entološke teorije bezbednosti Milenka Bodina. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 277-294. ISSN 1820-4996

Kljakić, Ljubomir (2019) Meta-prostor krize i meta-politika obespravljenih. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 109-133. ISSN 1820-4996

Reljić, Slobodan (2019) Moskva "Treći Rim" među istorijskim silama. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 87-108. ISSN 2334-959X

Krivokapić, Boris (2019) NATO bombardovanje Jugpslavije 1999. godine kao klasičan slučaj agresije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 113-140. ISSN 2334-959X

Višnjić, Sanja (2019) Nacionalna bezbednost i nacionalni identitet. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 253-276. ISSN 1820-4996

Bodrožić, Đuro (2019) Nacionalna država u Prvom srpskom ustanku. Politička revija, 62 (4). pp. 87-107. ISSN 1451-4281

Stevanović, Obrad M. (2019) Nemoralnost agresije organizacije Severnoatlantskog saveza na Saveznu Republiku Jugoslaviju. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 89-111. ISSN 2334-959X

Perišić, Srđan (2019) Neomarksističko shvatanje rada - utopija ili alternativa transkapitalu. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 41-58. ISSN 1820-4996

Vidojević, Zoran (2019) Neophodnost i granice aktuelnosti marksizma. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 51-77. ISSN 1820-4996

Marjanović Rudan, Ana (2019) Nordijske lekcije - dizajn institucija regionalne saradnje izvršnih vlasti. Administracija i javne politike, 11 (1). pp. 83-109. ISSN 2406-2529

Gajić, Aleksandar (2019) O (ne)mogućnosti revolucija u 21. veku. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 7-32. ISSN 1820-4996

Hrkalović, Miloš D. (2019) Odnos civilnog društva i države: od konflikta do saradnje u kreiranju javnih politika. Administracija i javne politike, 11 (1). pp. 41-57. ISSN 2406-2529

Mohammad, Ahmad Hakky (2019) Ombudsman/human rights institution in the Middle East countries. Administracija i javne politike, 12 (3). pp. 71-87. ISSN 2406-2529

Kršljanin, Vladimir (2019) Pravoslavlje i socijalizam - zajednička vrednsna i moralna utemeljenja. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 203-214. ISSN 1820-4996

Luković, Dragan (2019) Prikaz knjige: Marko Dogo, Armando Pitasio, GRADOVI BALKANA, GRADOVI EVROPE; Studije o urbanom razvoju postosmanskih prestonica 1830-1923, Клио, Београд, 2018. Administracija i javne politike, 11 (1). pp. 111-118. ISSN 2406-2529

Lompar, Milo (2019) Prikaz: Jovan B. Dušanić – Lipljanski, Srbi Bosne i Hercegovine u XIX veku – borba za slobodu i ujedinjenje, Catena mundi, Beograd, 2018. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 297-303. ISSN 1820-4996

Radonjić, Zoran B. (2019) Prikaz: Nebojša Pavković, Treća armija sedamdeset osam dana u zagrljaju „Milosrdnog anđela“: Ratni dnevnik komandanta Treće armije Vojske Jugoslavije, Medija centar „Odbrana“, Beograd 2018. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 253-262. ISSN 2334-959X

Bjelajac, Mile (2019) Prikrivanje i razotkrivanje pravih razloga za rat 1999. godine na Kosovu i Metohiji. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 13-36. ISSN 2334-959X

Stanković, Vladan (2019) Prisustvo Rusije u Jugoistočnoj Evropi na početku XX veka. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 49-65. ISSN 2334-959X

Proroković, Dušan (2019) Proces u Rambujeu - politička priprema agresije NATO na SR Jugoslaviju. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 237-252. ISSN 2334-959X

Jevtović, Zoran and Aracki, Zoran (2019) Propagandna matrica globalnih medija u hibridnim ratovima. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 175-201. ISSN 2334-959X

Proroković, Dušan (2019) Propast jugoslovenstva i neuspeh jugoslavizacije: o dva neispiunjena preduslova opstanka Jugoslavije. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 49-64. ISSN 1820-4996

Lilić, Stevan (2019) Public administration reform in Serbia - SIGMA Monitoring Report 2019. Administracija i javne politike, 12 (3). pp. 109-117. ISSN 2406-2529

Ćeranić, Predrag and Šikman, Mile (2019) Rusija i bezbjednost Zapadnog Balkana. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 173-188. ISSN 2334-959X

Gajić, Aleksandar (2019) Ruska spoljna politika i njeni geopolitički interesi na Balkanu. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 133-153. ISSN 2334-959X

Perišić, Nikola (2019) Saradnja Srbije i Rusije: odbacivanje antlanzima i moguća geopolitička alternativa. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 67-86. ISSN 2334-959X

Krga, Branko (2019) Savezna Republika Jugoslavija u odbrani od agresije NATO 1999. godine: neka iskustva i pouke. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 37-52. ISSN 2334-959X

Divjak, Slobodan (2019) Sloboda, identitet i bezbednost. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 223-236. ISSN 1820-4996

Duzinas, Kostas (2019) Sloboda, ljudska bezbednost i identitet. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 191-200. ISSN 1820-4996

Bodrožić, Đuro (2019) Srbi i Jugoslavija: pocepani narod u podeljenoj zemlji. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 29-48. ISSN 1820-4996

Radinović, Radovan (2019) Srbija u raljama geopolitike. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 53-73. ISSN 2334-959X

Dimitrijević, Vladimir (2019) Srpska politička emigracija i Titova Jugoslavija. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 147-169. ISSN 1820-4996

Knežević, Miloš (2019) Srpsko-jugoslovenska državotvorna i razbiraspadna dilema - Nebeski ideali Jugoslavije na tlu neuspele zajednice. Nacionalni interes, 34 (1). pp. 65-99. ISSN 1820-4996

Katana, Ljupka Ž. (2019) Strategija komunikacije u javnoj upravi Republike Srbije; primer Sekretarijata za obrazovanje i dečju zaštitu. Administracija i javne politike, 11 (2). pp. 111-131. ISSN 2406-2529

Kolaković, Aleksandra (2019) Stvaranje Jugoslavije u udžbenicima istorije (Srbija, Hrvatska i Federacija Bosne i Hercegovine). Nacionalni interes, 34 (1). pp. 171-188. ISSN 1820-4996

Mirović, Dejan (2019) Svetozar Marković i srpsko-ruski odnosi. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 231-244. ISSN 1820-4996

Subotić, Milovan R. (2019) Transformacija ruske moći u globalnom kontekstu i na primeru Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 109-132. ISSN 2334-959X

Vujanović, Jelena (2019) Uloga REM-a u monitoringu izbornih kampanja u Srbiji - izborne kampanje 2016, 2017. i 2018. godine. Administracija i javne politike, 11 (2). pp. 91-110. ISSN 2406-2529

Todorović Lazić, Jelena (2019) Uloga neformalnih aktera u procesu kreiranja javnih politika u EU. Administracija i javne politike, 11 (1). pp. 5-22. ISSN 2406-2529

Đorić, Marija (2019) Vrednosni sistem savremene levice: pogled na EU. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 165-183. ISSN 1820-4996

Reljić, Slobodan (2019) Zašto je Zapad odlučio da ubije samoupravljanje. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 193-212. ISSN 1820-4996

Despotović, Ljubiša (2019) Zločinačka agresija atlantista na SR Jugoslaviju kao primer asimetričnog rata. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 75-87. ISSN 2334-959X

Stojadinović, Miša (2019) Značaj Karla Marksa za razumevanje ekonomskih i političkih procesa u XXI veku. Nacionalni interes, 35 (2). pp. 91-107. ISSN 1820-4996

Nikolić, Slađana (2019) Značaj poverenika za zaštitu ravnopravnosti u sprečavanju efekta "staklenog plafona" i diskriminacije žena u radu i zapošljavanju u Republici Srbiji. Administracija i javne politike, 12 (3). pp. 47-69. ISSN 2406-2529

Тимиряев, Денис (2018) «ПОЛЬСКАЯ ИНТРИГА НЕ ПРЕКРАТИЛАСЬ ТАМ И ДОНЫНЕ…»: ПОЛЬСКИЙ ВОПРОС В СЕВЕРО-ЗАПАДНОМ КРАЕ И БЕЛОРУССКИХ ГУБЕРНИЯХ ВО ВРЕМЯ РЕВОЛЮЦИИ 1905-1907 ГГ. В ПУБЛИЦИСТИКЕ А.С. БУДИЛОВИЧА. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 161-171. ISSN 1820-4996

Шевченко, Кирилл (2018) МЮНХЕНСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ В 1938 ГОДУ КАК ОРУДИЕ НАСИЛЬСТВЕННОЙ УКРАИНИЗАЦИИ РУСИНОВ ЧЕХОСЛОВАКИИ. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 173-189. ISSN 1820-4996

Gajić, Aleksandar (2018) Aktuelna geopolitička pozicija Srbije: između atlantizma, evroazijstva i kineskog uticaja. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 13-29. ISSN 2334-959X

Jovanović, Zoran (2018) Aktuelni reformski procesi u javnoj upravi i globalizacija. Administracija i javne politike, 10 (3). pp. 33-50. ISSN 2406-2529

Petrović, Rajko (2018) Analiza tela regulatornih tela u oblasti regionalnih razvoja u Republici Srbiji: Slučaj Nacionalne agencije za regionalni razvoj. Administracija i javne politike, 8 (1). pp. 43-62. ISSN 2406-2529

Lazarević, Dajana (2018) Beloruska tumačenja srpskog Nobelovca (Анна В. Наумова, Феномен кульֳурноֱго пограничья в творчесֳтве Иво Андрича, РИВШ, Минск 2018). Letopis Matice srpske, 502 (5). pp. 716-720. ISSN 0025-5939

Stevanović, Olga (2018) Bezbednosni aspekti inicijative "Pojas i put". Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 121-138. ISSN 2334-959X

Subotić, Milovan R. (2018) Bezbednosni trougao: EU, NATO, Ruska federacija, i pozicija Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 141-162. ISSN 2334-959X

Jović, Borisav (2018) Događaji koji su opredelili raspad Jugoslavije i srpska odgovornost. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 11-17. ISSN 1820-4996

Ružičić, Bojan (2018) Društvena isključivost (ekskluzija) i socijalna kohezija. Administracija i javne politike, 9 (2). pp. 63-87. ISSN 2406-2529

Gajić, Aleksandar (2018) Evroatlantske integracije, Srbija i Zapadni Balkan, posle "Bregzita": geopolitičke okolnosti. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 123-139. ISSN 2334-959X

Stojadinović, Miša (2018) Evropa i multipolarni svet. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 163-175. ISSN 2334-959X

Jevtović, Zoran and Bajić, Predrag Đ. (2018) Evropska unija na naslovnim stranama dnevnih novina U Srbiji. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 107-121. ISSN 2334-959X

Bodin, Milenko (2018) Filozofija menadžmenta i konkurentnost nacionalne kulture. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 51-64. ISSN 1820-4996

Kraktus, Ema and Nikolić, Slađana (2018) Finansijske institucije Srbije od kraja 19. veka do početka Drugog svetskog rata. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 21-40. ISSN 1820-4996

Makojević, Nikola and Veselinović, Petar (2018) Fulfilling city budget or urban development? The influence of Serbian local authorities' decision on urban underdevelopment. Administracija i javne politike, 9 (2). pp. 5-15. ISSN 2406-2529

Dašić, Dejan (2018) Glasine kao vid simboličke moći - mediji između istine i manipulacije. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 61-80. ISSN 1820-4996

Ivanović, Miroslav (2018) Glavni geopolitički vektor u postsovjetskom vremenu i kako odgovoriti na njega. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 83-101. ISSN 1820-4996

Bodrožić, Đuro (2018) Identitet i istorija - prilog kulturi sećanja. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 7-25. ISSN 1820-4996

Filipović, Božidar (2018) Interpretations of the national interests - a qualitative research. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 137-154. ISSN 1820-4996

Kršljanin, Vladimir (2018) Jugoslavija i (ne)mogućnost civilizacijskog kompromisa. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 65-74. ISSN 1820-4996

Stepić, Milomir (2018) Jugoslovenski recidiv: Srbija kao rastrzana zemlja. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 201-220. ISSN 1820-4996

Subotić, Momčilo (2018) Jugoslovenstvo i jugoslovenska država: ideje i učinci jednog geopolitičkog eksperimenta. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 75-107. ISSN 1820-4996

Despotović, Ljubiša (2018) Kineska diskretna geopolitička transgresija na Balkanu i bezbednosni identitet Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 31-40. ISSN 2334-959X

Petrov, Vladan (2018) Kojim putem posle unutrašnjeg dijaloga o KiM? Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 9-21. ISSN 2334-959X

Eremić, Sonja (2018) Koncept bimultilateralizma zasnovan na praksi Šangajske organizacije za saradnju. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 103-122. ISSN 1820-4996

Gaćinović, Radoslav (2018) Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca - država bez pravnog temelja. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 109-126. ISSN 1820-4996

Raković, Aleksandar (2018) Kratak pregled uloge rimokatoličke crkve u narušavanju srpske državnosti i razbijanju jugoslovenske državnosti. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 159-174. ISSN 1820-4996

Prvulović, Vladimir (2018) Kriza Evropske unije: unutrašnja i spoljnopolitička dimenzija - Evropskoj uniji je potrebna terapija. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 85-112. ISSN 1820-4996

Radinović, Radovan (2018) Kriza strategije odvraćanja. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 39-53. ISSN 2334-959X

Žutić, Nikola (2018) Liberalno (masonsko) i rimokatoličko jugoslavenstvo i stvaranje Jugoslavije. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 41-63. ISSN 1820-4996

Petrović, Agatina and Marić, Ivana (2018) Lokalni ekološki akcioni plan Opštine Vrnjačka Banja. Administracija i javne politike, 9 (2). pp. 39-62. ISSN 2406-2529

Jevtović, Zoran (2018) Marksovi pogledi na novinarstvo i slobodu štampe. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 131-152. ISSN 1820-4996

Babilunga, Nikolaj Vadimovič (2018) Moldavija i Pridnjestrovje u klasičnoj geopolitici Karla Haushofera. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 123-134. ISSN 1820-4996

Katana, Ljupka Ž. (2018) Način definisanja obrazovne politike u oblasti predškolskog obrazovanja u Republici Srbiji. Administracija i javne politike, 9 (2). pp. 89-108. ISSN 2406-2529

Krga, Branko (2018) Nedostatak nacionalne strategije - važan uzrok kretanja Srbije između statusa samostalne i zajedničke države. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 175-188. ISSN 1820-4996

Avramović, Zoran (2018) Od "jugoslovenske zablude" do srpske istine. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 145-158. ISSN 1820-4996

Proroković, Dušan (2018) Pogled na Srbiju iz okvira evroatlantizma kao geopolitičkog koncepta: zašto srpski interesi nisu podudarni sa američkim ciljevima? Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 73-88. ISSN 2334-959X

Jovanović, Ivana (2018) Politika migracija u Evropskoj uniji i odnosi sa tranzitnim zemljama. Administracija i javne politike, 8 (1). pp. 83-100. ISSN 2406-2529

Jovanović, Nevena (2018) Politička odgovornost nosilaca izvršne vlasti u Republici Srbiji. Administracija i javne politike, 10 (3). pp. 71-85. ISSN 2406-2529

Trailović, Dragan (2018) Političko-ekonomske i bezbednosne alternative Srbije u očima njenih građana. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 41-56. ISSN 2334-959X

Stević, Ljiljana Ž. and Popović, Slobodan S. (2018) Pozicija Republike Srbije na bezbednosno-političkoj međi Evropske unije i Narodne republike Kine. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 97-119. ISSN 2334-959X

Selaković, Nikola (2018) Pravno uređenje notarske profesije u Vizantiji - Eparhova knjiga iz X veka. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 223-237. ISSN 1820-4996

Škorić, Milica (2018) Prikaz knjige: Milan Vlatković, Zoran Jovanović, UPRAVNI NADZOR, Pravni fakultet, Univerzitet u Kragujevcu, Institut za pravne i društvene nauke, Kragujevac, 2016. Administracija i javne politike, 10 (3). pp. 87-90. ISSN 2406-2529

Stevanović, Olga (2018) Prikaz knjige: Ryan M. Yonk, Jordan Lofthouse, and Megan Hansen, THE REALITY OF AMERICAN ENERGY: THE HIDDEN COSTS OF ELECTRICITY POLICY, Praeger, USA, 2017. Administracija i javne politike, 8 (1). pp. 101-105. ISSN 2406-2529

Pavlović, Maja (2018) Prikaz knjige: Snežana Đorđević, Primena principa supsidijarnosti u Srbiji, Beograd, 2017. Administracija i javne politike, 9 (2). pp. 109-111. ISSN 2406-2529

Lišanin, Mladen (2018) Prikaz: Christopher Coker, The Improbable War: China, The United States, and Logic of Great Power Conflict, Oxford University Press, New York, 2015.; Graham Allison, Destined for War: Can America and China Escape Thucydides’ Trap?, Houghton Mifflin Harcourt, Boston – New York, 2017. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 181-187. ISSN 2334-959X

Šuvaković, Uroš (2018) Prikaz: Dušan Čkrebić, Kominterna: burni događaji po SFRJ i Srbiju, Zavod za udžbenike, Beograd, 2018, 264 str. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 193-198. ISSN 1820-4996

Milošević, Tanja (2018) Prikaz: Marija Đorić, Ekstremna levica: ideološki aspekti levičarskog ekstremizma, Institut za političke studije, Beograd, 2016. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 171-178. ISSN 1820-4996

Stajić, Dubravka (2018) Prikaz: Nada Novaković, Radnički štrajkovi i tranzicija u Srbiji od 1990. do 2015. godine. Institut društvenih nauka i Fondacija Roza Luksemburg, Beograd, 2018, 400 str. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 199-205. ISSN 1820-4996

Dostanić, Dušan (2018) Prikaz: Ryszard Legutko, Demon in Democracy: Totalitarian Temptations in Free Societies, Encounter Books, 2016, 182. str. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 157-169. ISSN 1820-4996

Šuljagić, Sanja (2018) Prikaz: Vojislav Šikoparija. Sećanja srpskog oficira (1900 – 1918), Zavod za udžbenike, Beograd, 2016., 573 str. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 241-247. ISSN 1820-4996

Skakavac, Zdravko (2018) Pristupanje Srbije Evropskoj uniji - aktuelni bezbednosni izazovi, pretnje i rizici. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 89-105. ISSN 2334-959X

Perić, Nenad and Janković, Nemanja (2018) Pruge i orlovi - delovanje centralnog pres-biroa i saradnja sa američkim novinarima u Kraljevini Jugoslaviji. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 41-59. ISSN 1820-4996

Todorović, Dragan (2018) Razvoj islamističkog pokreta u Libiji. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 113-136. ISSN 1820-4996

Budžak, Goran (2018) Revizija Dejtonskog mirovnog sporazuma - Dejton 2. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 65-82. ISSN 1820-4996

Mirović, Dejan (2018) Rusko-srpski odnosi 1903-1917 u kontekstu diplomatskog prava i formiranja Kraljevine SHS. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 9-20. ISSN 1820-4996

Radulović, Dejan M. and Radulović, Sofija (2018) Socijalne vrednosti kao zajedničke vrednosti Evropske unije. Administracija i javne politike, 10 (3). pp. 5-15. ISSN 2406-2529

Lazović, Ivica (2018) Specifičnost državne uprave i upravljanja državnim resursima u Evropskoj uniji - osvrt na republike SFRJ u EU. Administracija i javne politike, 10 (3). pp. 17-31. ISSN 2406-2529

Šuvaković, Uroš (2018) Srbija i atlantske integracije - programsko-politički stavovi partija u Srbiji prema NATO. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 57-77. ISSN 2334-959X

Dimitrijević, Predrag (2018) Strateško upravljanje javnom upravom. Administracija i javne politike, 8 (1). pp. 5-24. ISSN 2406-2529

Pejković, Marko (2018) Stvaranje Kraljevine SHS (Jugoslavije) u trouglu realpolitike, geopolitike i identiteta. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 21-39. ISSN 1820-4996

Stojanović, Đorđe (2018) Traktat o savremenom repozicioniranju diskursa države. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 139-179. ISSN 2334-959X

Jojić, Stefan (2018) Turska intervencija u Siriji u kontekstu aktuelnih regionalnih i međunarodnih okolnosti. Nacionalni interes, 32 (2). pp. 135-157. ISSN 1820-4996

Lazarević, Marko M. (2018) Uloga Ombudsmana u procesu jačanja horizontalne odgovornosti u političkom sistemu Srbije. Administracija i javne politike, 8 (1). pp. 63-82. ISSN 2406-2529

Hodžić, Jasmin (2018) Uloga i značaj nacionalnih saveta nacionalnih manjina u Srbiji. Administracija i javne politike, 10 (3). pp. 51-70. ISSN 2406-2529

Proroković, Dušan (2018) Uloga šangajske organizacije za saradnju u promeni ravnoteže snaga u Centralnoj Aziji. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 79-95. ISSN 2334-959X

Bodin, Milenko (2018) Unapređenje kompetencija menadžera u svetlu razvoja ljudskih i društvenih resursa. Administracija i javne politike, 8 (1). pp. 25-42. ISSN 2406-2529

Milošević, Zoran (2018) Uzroci i okolnosti koji su uticali na predaju Istočnog Banata Rumuniji od strane Kraljevine Srba, Hrvata i Slovenaca (Jugoslavije) posle Prvog svetskog rata. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 127-141. ISSN 1820-4996

Gaćinović, Radoslav (2018) Vojna neutralnost i budućnost Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 23-38. ISSN 2334-959X

Mihajlović, Dejan (2018) Vojna sila i politička moć. Nacionalni interes, 31 (1). pp. 27-49. ISSN 1820-4996

Stevanović, Obrad M. (2018) Vojnotehnički sporazum između dosledne primene i marginalizacije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 55-72. ISSN 2334-959X

Bulatović, Momir (2018) Zašto druga Jugoslavija nije mogla biti spašenja i gdje su krajnje granice njenog rastakanja. Nacionalni interes, 33 (3). pp. 189-200. ISSN 1820-4996

Špiler, Marko (2018) Značaj uvođenja instituta forenzike javnih nabavki. Administracija i javne politike, 9 (2). pp. 17-38. ISSN 2406-2529

Тарасевич, Иван (2017) РЕЛИГИОЗНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В КОНТЕКСТЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ СЛАВЯНСКИХ НАРОДОВ: ПОСТАНОВКА ПРОБЛЕМЫ. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 145-159. ISSN 2334-959X

Блохин, В. Ф. (2017) ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ 70 – 80-х гг. XIX в. В ТРАКТОВКЕ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ (ПРЕДМЕТЫ ОБСУЖДЕНИЯ). Nacionalni interes, 29 (2). pp. 109-126. ISSN 1820-4996

Đakovac, Aleksandar (2017) Abortusna kultura u Srbiji - bioetički, religijski i nacionalni aspekti. Nacionalni interes, 28 (1). pp. 105-118. ISSN 1820-4996

Kajtez, Ilija and Starčević, Srđan (2017) Berkov doprinos teoriji pravednog rata i razumevanju problema legitimnosti vojnih režima. Nacionalni interes, 29 (2). pp. 87-105. ISSN 1820-4996

Lazarević, Dajana (2017) Bibliografija prevoda sa srpskog na beloruski jezik i sa beloruskog na srpski jezik. Nova naučna edukativna misao: zbornik radova (1). pp. 34-41. ISSN 2334-8631

Knežević, Miloš (2017) Bibliografija radova o Kosovu i Metohiji u časopisima i knjigama Instituta za političke studije 2000-2017. godine. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 281-322. ISSN 1820-4996

Raković, Aleksandar (2017) Crna Gora od secesije do NATO pakta: osvrt na nesnalaženje ruske spoljne politike (2006-2017). Nacionalni interes, 28 (1). pp. 69-86. ISSN 1820-4996

Stojanović, Boban Ž. (2017) Da li birači ekonomski glasaju - Srbija, Hrvatska, Crna Gora? Administracija i javne politike, 7 (1). pp. 27-48. ISSN 2406-2529

Stepić, Milomir (2017) Deatlantizacijom do stabilizacije Balkana: srpski nacionalni interes. Nacionalni interes, 28 (1). pp. 9-37. ISSN 1820-4996

Lazić, Nikola (2017) Definisanje koncepta rada policije u lokalnoj zajednici. Administracija i javne politike, 7 (2-3). pp. 37-60. ISSN 2406-2529

Kinđić, Zoran (2017) Duhovna dimenzija unutrašnjeg dijaloga. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 193-220. ISSN 1820-4996

Gajić, Aleksandar (2017) Džozef Naj i sporne dimenzije ruske moći. Nacionalni interes, 28 (1). pp. 121-139. ISSN 1820-4996

Milovanović, Jovana (2017) Ekonomski i feministički pristup javnoj upravi. Administracija i javne politike, 7 (1). pp. 71-90. ISSN 2406-2529

Subotić, Milovan R. (2017) Ekstremizam kosmetskih Albanaca: supremacija etnonacionalizma nad verskim ekstremizmom. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 221-237. ISSN 1820-4996

Despotović, Ljubiša (2017) Geopolitička sudbina Kosova i Metohije - između evroatlantske okupacije i projekta Velike Albanije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 29-48. ISSN 2334-959X

Radinović, Radovan (2017) Geostrateški položaj Srbije i opstanak Republike Srpske. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 13-58. ISSN 2334-959X

Subotić, Momčilo (2017) Impresije o delu Miloša Kneževića. Nacionalni interes, 29 (2). pp. 129-136. ISSN 1820-4996

Janković, Slobodan (2017) Involvement of foreign factor in Balkans war and peace. Nacionalni interes, 28 (1). pp. 39-68. ISSN 1820-4996

Milenković, Dejan and Stepanović, Milica (2017) Javne politike Evropske unije i Republike Srbije u oblasti obnovljivih izvora energije i njihova praktična primena u Republici Srbiji. Administracija i javne politike, 7 (1). pp. 7-26. ISSN 2406-2529

Gocevski, Dragan (2017) Javni sektor u Makedoniji - odnos zaposlenih u makedonskom javnom sektoru sa javnim sektorom u zemljama EU i zemljama Zapadnog Balkana. Administracija i javne politike, 7 (2-3). pp. 5-18. ISSN 2406-2529

Subotić, Milovan R. (2017) Konfliktni potencijal potisnutog islamističkog ekstremizma na Kosovu i Metohiji. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 143-157. ISSN 2334-959X

Lopičić Jančić, Jelena Đ. (2017) Konzulat Kraljevine Srbije u Prištini 1889-1912. godine. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 261-278. ISSN 1820-4996

Radinović, Radovan (2017) Kosmetsko pitanje i odbrana Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 11-27. ISSN 2334-959X

Subotić, Momčilo (2017) Kosovo i Metohija: pitanje unutrašnjeg dijaloga. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 81-105. ISSN 1820-4996

Antonić, Slobodan (2017) Kosovo kao asimetrični kondominijum. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 121-136. ISSN 1820-4996

Pešić, Milena (2017) Kosovski mit: stvarno i virtuelno tlo srpskog duhovnog i kulturnog identiteta (Prikaz knjige: Sanja Bošković, Kosovski kulturološki mit, Beograd: Službeni glasnik, 2014, 488 str.). Nacionalni interes, 30 (3). pp. 337-343. ISSN 1820-4996

Milutinović, Irina (2017) Medijski sistem i nacionalni interes u kontekstu evrointegracija: stanje i perspektive Republike Srpske. Nacionalni interes, 28 (1). pp. 87-104. ISSN 1820-4996

Lopičić Jančić, Jelena Đ. (2017) Međunarodna zaštita ranjenika bolesnika i sanitetskog osoblja. Nacionalni interes, 28 (1). pp. 141-170. ISSN 1820-4996

Davidović, Sandra (2017) Misija EULEX - "kosovski" test zajedničke spoljne i bezbednosne politike Evropske unije. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 239-259. ISSN 1820-4996

Jerkov, Aleksandra (2017) Nacionalne manjine i reforma izbornog sistema Srbije - neuspeli pokušaj. Nacionalni interes, 29 (2). pp. 51-68. ISSN 1820-4996

Bodrožić, Đuro (2017) Nacionalni motivi u staroj srpskoj književnosti. Nacionalni interes, 29 (2). pp. 11-30. ISSN 1820-4996

Đurković, Miša (2017) Netipični izazovi za bezbednost Srbije i Republike Srpske. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 97-110. ISSN 2334-959X

Jovanović, Milan (2017) Podela Kosova i Metohije - iznuđeno rešenje nasilne i jednostrane secesije. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 137-157. ISSN 1820-4996

Majkić, Hana (2017) Politike Saveta Evrope i Evropske unije u oblasti zaštite životinjskih vrsta i njihova refleksija na pravni okvir i javne politike Republike Srbije. Administracija i javne politike, 7 (2-3). pp. 81-102. ISSN 2406-2529

Radojević, Mijodrag (2017) Politička rešenja i statusni aranžmani za Kosovo i Metohiju. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 159-192. ISSN 1820-4996

Đurić, Živojin (2017) Politički i nacionalni aspekti državnog pitanja Srbije u dijalogu o Kosovu i Metohiji. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 13-25. ISSN 1820-4996

Golubović, Katarina (2017) Pravo na procesnu ravnopravnost stranaka u uopravnom sporu. Administracija i javne politike, 7 (2-3). pp. 19-36. ISSN 2406-2529

Avramović, Zoran (2017) Predlozi političkog i društvenog okvira za kosovski dijalog. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 63-79. ISSN 1820-4996

Urošević, Bogdan (2017) Predsednik republike, Ustavni sud i Narodna banka Srbije kao nezavisna tela: Granice i obuhvat pojma nezavisno telo. Administracija i javne politike, 7 (2-3). pp. 61-80. ISSN 2406-2529

Stojadinović, Višnja (2017) Prikaz knjige: Jamil Jreisat, Globalism аnd Comparative Public Administration, Taylor & Frances Group, 2011. Administracija i javne politike, 7 (1). pp. 91-94. ISSN 2406-2529

Moskovljević, Miloš (2017) Prikaz knjige: Marko Davinić, Evropski Ombudsman i loša uprava, Zaštitnik građana, Beograd, 2013. Administracija i javne politike, 7 (2-3). pp. 123-126. ISSN 2406-2529

Kuljić, Đorđe (2017) Prikaz knjige: Zoran Stojiljković, Sva lica opozicije, Beograd: Vukotić medija, 2015, 280 str. Nacionalni interes, 28 (1). pp. 173-177. ISSN 1820-4996

Trailović, Dragan (2017) Prikaz zbornika: Dicky Sofjan, (ed.), Religion, Public Policy аnd Social Transformation in Southeast Asia: Managing Religious Diversity, Globalethics.net, 2016. Administracija i javne politike, 7 (1). pp. 95-99. ISSN 2406-2529

Petrović, Dragan (2017) Prikaz: Dragan Simeunović, Srpska državotvorna misao: Novi vek (od 17. veka do Drugog Svetskog rata), Beograd: Nauka i društvo, 2015, 462 str. Nacionalni interes, 29 (2). pp. 137-142. ISSN 1820-4996

Bajić, Jovo (2017) Prikaz: Kiril Ševčenko, Lužičkosrpsko pitanje i Čehoslovačka 1945–1948. Šabac: Centar akademske reči, 2017, 328 str. Nacionalni interes, 29 (2). pp. 143-146. ISSN 1820-4996

Hrkalović, Miloš D. (2017) Proaktivna transparentnost antikoruptivnog ponašanja kontrolnih tela u Srbiji. Administracija i javne politike, 7 (1). pp. 49-69. ISSN 2406-2529

Krga, Branko (2017) Problem Kosova i Metohije i politika nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 49-68. ISSN 2334-959X

Marković, Saša and Savin, Miloš (2017) Prosvetiteljsko uporište nacionalnog romantizma ujedinjene omladine srpske. Nacionalni interes, 29 (2). pp. 31-48. ISSN 1820-4996

Radojević, Mijodrag (2017) Protivrečnosti ustavnih promena u Republici Srbiji (Ogled o zborniku radova “Dileme ustavnih promena u Republici Srbiji – posebno izdanje Srpske političke misli”, Institut za političke studije, Beograd, 2017. godine). Nacionalni interes, 30 (3). pp. 325-335. ISSN 1820-4996

Knežević, Miloš (2017) Razmišljati o Kosovu i Metohiji - smisao unutrašnjeg i spoljašnjeg dijaloga o kosmetskom problemu. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 27-61. ISSN 1820-4996

Vukoičić, Jelena (2017) Republika Srpska i Srbija pred izazovima islamizma i terorizma. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 129-143. ISSN 2334-959X

Despotović, Ljubiša (2017) Republika Srpska, geopolitičke pretnje i bezbednosni rizici. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 59-74. ISSN 2334-959X

Stojadinović, Miša (2017) Sankcije kao instrument spoljne politike SAD: slučaj Rusije. Nacionalni interes, 29 (2). pp. 69-84. ISSN 1820-4996

Stojanović, Stanislav and Blagojević, Veljko (2017) Strateški izazovi Kosova i Metohije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 119-141. ISSN 2334-959X

Šikman, Mile and Ćeranić, Predrag (2017) Ugrožavanje bezbjednosti Republike Srpske, sa posebnim osvrtom na terorizam. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 75-96. ISSN 2334-959X

Proroković, Dušan (2017) Uloga NATO u osiguravanju "državnosti Kosova" i posledice po bezbednost Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 105-118. ISSN 2334-959X

Arsić, Dragana (2017) Uloga zaštitnika građana u izveštavanju portala dnevnog lista "Blic" u periodu od 2013. do 2016. godine. Administracija i javne politike, 7 (2-3). pp. 103-121. ISSN 2406-2529

Bodin, Milenko (2017) Unutrašnji dijalog kao društveni resurs saznanja - od Sokrata do modernih sofista. Nacionalni interes, 30 (3). pp. 107-119. ISSN 1820-4996

Mutavdžić, Radenko (2017) Uticaj NATO na bezbednost i kosovsku politiku Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 87-103. ISSN 2334-959X

Gaćinović, Radoslav (2017) Uticaj secesije Kosova i Metohije na nacionalnu bezbednost Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 69-86. ISSN 2334-959X

Proroković, Dušan (2017) Značaj Podrinja za nacionalnu bezbednost Srbije i Republike Srpske. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 111-127. ISSN 2334-959X

Антюхова, Екатерина А. (2016) «АРАБСКАЯ ВЕСНА»: ПОЛИТИЧЕСКИЕ КРИЗИСЫ И КОНФЛИКТЫ В ГОСУДАРСТВАХ БЛИЖНЕГО ВОСТОКА И СЕВЕРНОЙ АФРИКИ. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 147-167. ISSN 1820-4996

Моисеев, Владимир and Лобанов, Константин Николаевич (2016) ПРОБЛЕМЫ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 169-180. ISSN 1820-4996

Cerović, Dražen (2016) Analiza novog crnogorskog zakona o upravnom postupku. Administracija i javne politike, 6 (3). pp. 29-41. ISSN 2406-2529

Despotović, Ljubiša (2016) Antinomije nacionalne (ne)moći: globalizacijski i geopolitički kontekst nacionalne bezbednosti Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 27-45. ISSN 2334-959X

Ristanović, Elizabeta (2016) Bioterorizam: stari izazov u novoj bezbednosnoj arhitekturi savremenog sveta. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 233-259. ISSN 2334-959X

Dragišić, Zoran and Ćurčić, Milica (2016) Borci iz Srbije u redovima "Islamske države" kao teroristička pretnja. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 145-162. ISSN 2334-959X

Dašić, David Đ. (2016) "Brušeni" kapitalizam ili novi socijalizam: alternativa neoliberalizmu. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 9-33. ISSN 1820-4996

Pejković, Marko (2016) Država između poreske konkurencije i poreske harmonizacije. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 9-23. ISSN 2406-2529

Prlja, Dragan (2016) E-uprava i carinski upravni postupak. Administracija i javne politike, 6 (3). pp. 61-92. ISSN 2406-2529

Stević Gojkov, Zagorka N. (2016) Ekološka pravda - izazov savremenog doba. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 59-81. ISSN 1820-4996

Savić, Andreja and Đorđević, Nenad (2016) Evroatlantska dimenzija bezbednosti Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 67-90. ISSN 2334-959X

Grečić, Vladimir (2016) Evropska unija i masovne migracije. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 43-67. ISSN 1820-4996

Gaćinović, Radoslav (2016) Fiksiranje totalitarnog cilja i moć međunarodnog terorizma. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 47-66. ISSN 2334-959X

Filipović, Milica and Petrović, Sonja (2016) Finansijski aspekti akcionog plana za poglavlje 23 - metodološki pristup. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 49-61. ISSN 2406-2529

Vujović, Ivana and Vujović, Zlatko (2016) Finansiranje civilnog sektora u Crnoj Gori: kako do održivoj rješenja. Administracija i javne politike, 6 (3). pp. 93-115. ISSN 2406-2529

Proroković, Dušan (2016) Geoekonomski aspekti kineske koncepcije OBOR i pozicija Srbije, Crne Gore i BiH. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 35-58. ISSN 1820-4996

Stepić, Milomir (2016) Geopolitički aspekti emigracione erupcije iz bliskoistočne "velike pukotine". Nacionalni interes, 25 (1). pp. 19-41. ISSN 1820-4996

Gujaničić, Dušan (2016) Identitet i integracija Roma u Srbiji. Socijalna politika (1). pp. 121-129. ISSN 0038-0091

Vukoičić, Jelena (2016) Islamizam, sekularizam, terorizam - razlozi i perspektive ideološkog i političkog konfliksta. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 261-279. ISSN 2334-959X

Janković, Slobodan (2016) Izbegličko-migrantska kriza: uzrok, posledice i smisao. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 69-102. ISSN 1820-4996

Stevanović, Obrad M. (2016) Ključni elementi strategije suzbijanja nasilja albanskih ekstremista u kopnenoj zoni bezbednosti. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 139-156. ISSN 2334-959X

Milošević, Zoran (2016) Ko je isplanirao preseljavanje izbeglica sa Bliskog Istoka u Evropsku uniju? Nacionalni interes, 25 (1). pp. 147-160. ISSN 1820-4996

Knežević, Miloš (2016) Konture slavofobije: epohalne predrasude o Slovenima. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 75-120. ISSN 1820-4996

Hrkalović, Miloš D. (2016) Liderske izborne kampanje - Srpska radikalna stranka 2016. godine. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 51-72. ISSN 1820-4996

Lopičić Jančić, Jelena Đ. (2016) Međunarodno pravni aspekt ratnih zločina Mađarske izvršenih za vreme Drugog svetskog rata 1941-1944. godine u Vojvodini. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 109-140. ISSN 1820-4996

Knežević, Miloš (2016) Migrantska kriza u fokusu demopolitike. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 103-146. ISSN 1820-4996

Knežević, Miloš (2016) Nacionalna bezbednost na temelju nacionalnih interesa: prostorne dimenzije nacionalne bezbednosti Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 115-138. ISSN 2334-959X

Bodrožić, Ivana P. (2016) Nadležnost međunarodnog krivičnog suda i krivično delo terorizma. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 215-232. ISSN 2334-959X

Stajić, Dubravka (2016) Nejednaki razvoj kao uslov imperijalizma. Rasprave u međunarodnom radničkom pokretu. Nacionalni interes, 36 (3). pp. 59-78. ISSN 1820-4996

Koljević Grifit, Bogdana (2016) Neoliberalizam, anti-kultura i princip slobode - sloboda kao osnov srpske kulture i identiteta. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 9-25. ISSN 1820-4996

Đorić, Marija (2016) Neoustaštvo u savremenoj Hrvatskoj. Nacionalni interes, 27 (3). pp. 27-49. ISSN 1820-4996

Krga, Branko (2016) Politika odbrane kao element politike nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 47-66. ISSN 2334-959X

Šuljagić, Sanja (2016) Poništavanje identiteta slovenske civilizacije. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 191-227. ISSN 1820-4996

Kostić, Marina T. (2016) Preševo, Bujanovac i Medveđa - status/manjine, paralele i stavovi EU i SAD. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 85-107. ISSN 1820-4996

Milosav, Đorđe (2016) Prikaz knjige: Guy Peters, The Politics оf Bureaucracy: An introduction to comparative public administration, Routledge, 2010. Administracija i javne politike, 6 (3). pp. 121-124. ISSN 2406-2529

Petrović, Agatina (2016) Prikaz knjige: Srđan T. Korać, Javna uprava u moralnom procepu, Institut za političke studije, Beograd, 2016. Administracija i javne politike, 6 (3). pp. 117-120. ISSN 2406-2529

Kiculović, Bojan (2016) Prikaz knjige: Veran Stančetić, Reforma javne uprave – ka novoj javnoj upravi – uporedni model, Fakultet političkih nauka – Čigoja štampa, Beograd, 2015. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 157-159. ISSN 2406-2529

Mladenović, Slađana (2016) Prikaz zbornika: B. Guy Peters, Philippe Zitoun (eds), CONTEMOPRARY APPROACHES TO PUBLIC POLICY – THEORIES, CONTROVERSIES AND PERSPECTIVES. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 151-155. ISSN 2406-2529

Bajić, Jovo (2016) Prikaz: Nebeska geopolitika: Vatikan i međunarodni odnosi, (priredio Zoran Milošević), Centar akademske reči, Šabac i Međunarodna slovenska akademija, Moskva, 2016, str. 178. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 249-254. ISSN 1820-4996

Bursać, Dejan (2016) Prikaz: Nemanja Starović, Bliski istok, kratko i jasno, Srpska reč, Beograd, 2014, str. 223. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 281-285. ISSN 2334-959X

Stanković, Vladan (2016) Prikaz: Nenad A. Vasić, Uvod u lobiranje – Propedeutika nauke o lobiranju, NeoPress Publishing, Beograd, 2015, 159 str. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 189-192. ISSN 1820-4996

Milošević, Stefan (2016) Prikaz: Srbija i geopolitičke prilike u Evropi 1914. godine (ur. Milomir Stepić, Ljubodrag P. Ristić), Lajkovac-Beograd: Gradska biblioteka Lajkovac, Institut za političke studije, 2015, 357 str. Nacionalni interes, 15 (1). pp. 255-262. ISSN 1820-4996

Stevanović, Obrad M. (2016) Protivpravnost kao terorističko obeležje nasilja albanskih ekstremista na Kosovu i Metohiji. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 31-46. ISSN 2334-959X

Klačar, Bojan (2016) Reforma izborne administracije u Srbiji: korak koji mora da se napravi. Administracija i javne politike, 6 (3). pp. 43-60. ISSN 2406-2529

Talijan, Miroslav M. (2016) Savremeni terorizam i oblici ispoljavanja savremenog urbanog terorizma. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 185-213. ISSN 2334-959X

Tankosić, Tamara (2016) Sistem ocenjivanja državnih službenika u Srbiji i njegov uticaj na karijeru i profesionalizaciju državne uprave. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 111-130. ISSN 2406-2529

Lopičić, Đorđe N. (2016) Sjedinjene američke države: selektivna bibliografija radova - Radovi domaćih i stranih autora o SAD iz oblasti društvenih nauka, objavljeni u Srbiji. Nacionalni interes, 26 (2). pp. 143-185. ISSN 1820-4996

Ćirić, Jovan (2016) Teroristi - oni i mi. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 13-29. ISSN 2334-959X

Knežević, Miloš (2016) Terorizam u obrisima politike: terorista - zastrašujuća figura globalnog zla. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 67-99. ISSN 2334-959X

Đurković, Miša (2016) Terorizam, hibridni ratovi i vrednosti - odnosi Turske i Nemačke nakon tzv. "Arapskog proleća". Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 163-184. ISSN 2334-959X

Pašanski, Milan (2016) Tranzicija bezbednosti: od državnog ka nacionalnom konceptu. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 13-26. ISSN 2334-959X

Dragišić, Zoran and Milošević, Mladen M. (2016) Ugrožavanje nacionalne bezbednosti Republike Srbije terorizmom u sajber prostoru. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 157-176. ISSN 2334-959X

Sotirović, Vladislav B. (2016) The "Ukrainian Question" and "Kosovo Precedent". Nacionalni interes, 27 (3). pp. 123-144. ISSN 1820-4996

Jevtović, Zoran (2016) Uloga društvenih mreža u promociji sajber terorizma. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 99-119. ISSN 2334-959X

Savanović, Jelena (2016) Unapređenje upravljanja ljudskim resursima u procesu reforme državne uprave. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 63-92. ISSN 2406-2529

Stantić, Sebastijan (2016) Uporedna analiza privatizacije u Republici Srbiji i u Mađarskoj. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 93-109. ISSN 2406-2529

Jovanović, Andrijana (2016) Urbano uređenje i sistemski kapaciteti Grada Beograda. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 25-48. ISSN 2406-2529

Milojković, Boban R. and Ilić, Aleksandar B. (2016) Uticaj institucionalnog, političkog i pravnog okvira infrastrukture geoprostornih podataka na stanje nacionalne bezbednosti. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 91-114. ISSN 2334-959X

Nikolić, Goran (2016) Uticaj sankcija i pada cena nafte na rusku privredu. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 229-246. ISSN 1820-4996

Raduški, Nada (2016) Uticaj unutrašnjih migracija na demografski razvitak Srbije. Socijalna politika (2). pp. 43-59. ISSN 0038-0091

Eftimov, Sanja (2016) Vaučerski sistem obrazovanja u Sjedinjenim Američkim Državama. Administracija i javne politike, 4 (1-2). pp. 131-150. ISSN 2406-2529

Stanković, Vladan (2016) Verski fundamentalizam, društvena integrisanost i terorizam. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 121-144. ISSN 2334-959X

Gaćinović, Radoslav (2016) Vizionarska kratkovidost srpske vlade 1918. godine. Nacionalni interes, 25 (1). pp. 163-190. ISSN 1820-4996

Jerinić, Jelena D. (2016) Zapošljavanje u javnom sektoru u Srbiji - doprinos definisanju osnovnih pojmova i analizi pravnog okvira. Administracija i javne politike, 6 (3). pp. 7-27. ISSN 2406-2529

Лобанов, Константин Николаевич (2015) ГИБРИДНЫЕ И “ЦВЕТНЫЕ“ ТЕХНОЛОГИИ КАК УГРОЗА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 85-100. ISSN 2334-959X

Ницевич, Виктор Францевич (2015) О ПОНЯТИИ И СУЩНОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 101-114. ISSN 2334-959X

Джурич, Живоин and Стоядинович, Миша (2015) Неолиберальная теория и практика в современном обществе. Социологические исследования (3). pp. 107-113. ISSN 0132-1625

Đurković, Miša (2015) Anglo-američka upotreba islama. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 209-229. ISSN 2334-959X

Proroković, Dušan (2015) Arktičko pitanje i uticaj na bezbednost Evrope. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 187-208. ISSN 2334-959X

Vukasović, Dejana (2015) Bezbedonosna i odbrambena politika EU: Međuvladin supranacionalizam. Administracija i javne politike, 1 (1). pp. 103-120. ISSN 2406-2529

Grmuša, Adrijana and Milošević, Stefan (2015) Bibliografija radova objavljenih u časopisu "Nacionalni interes" u periodu od 2005. do 2015. godine. Nacionalni interes, 24 (3). pp. 277-312. ISSN 1820-4996

Bajagić, Mladen (2015) Bosna i Hercegovina u vrtlogu radikalnog islamističkog fanatizma, vehabizma i terorizma. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 47-82. ISSN 2334-959X

Mirović, Dejan (2015) Bosna protiv Srbije i Međunarodni sud pravde. Nacionalni interes, 22 (1). pp. 115-126. ISSN 1820-4996

Bursać, Dejan (2015) Da li se neutralnost kosi sa članstvom u Evropskoj uniji? Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 139-152. ISSN 2334-959X

Matić, Petar (2015) Direktna demokratija i javne politike. Administracija i javne politike, 3 (3). pp. 95-116. ISSN 2406-2529

Joksić, Ivan Ž. (2015) Dušanov zakonik - socijalni kontekst i pravna nasleđa. Nacionalni interes, 24 (3). pp. 189-207. ISSN 1820-4996

Nadoveza, Branko (2015) Geografi Vladimir Karić i Petar Šreplović o teritorijalnom i etničkom položaju srpskog naroda na Balkanu. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 31-51. ISSN 1820-4996

Gajić, Aleksandar (2015) Geostrateški okviri rusko-iranskih odnosa. Nacionalni interes, 22 (1). pp. 153-171. ISSN 1820-4996

Jovanović, Bojan (2015) Ideološko potiskivanje srpskih nacionalnih interesa. Nacionalni interes, 24 (3). pp. 45-64. ISSN 1820-4996

Drobnjak, Jovo R. (2015) Javna uprava kao osnovni činilac društvenog razvoja. Administracija i javne politike, 2 (2). pp. 103-132. ISSN 2406-2529

Vuković, Đorđe (2015) Koliko budućnost Republike Srpske zavisi od "patriotskog čula" Srbije? Nacionalni interes, 24 (3). pp. 143-159. ISSN 1820-4996

Jevtović, Zoran (2015) Komunikacioni suverenitet u dobu globalnih medija. Nacionalni interes, 24 (3). pp. 257-274. ISSN 1820-4996

Novaković, Nada G. (2015) Kriza, štrajkovi i protesti građana. Nacionalni interes, 22 (1). pp. 89-112. ISSN 1820-4996

Bukvić, Rajko (2015) Lekcije iz Katinjske šume - ne samo za Srbe. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 53-89. ISSN 1820-4996

Mirović, Dejan (2015) Međunarodni sud pravde i Srbija 1924-2015. Nacionalni interes, 24 (3). pp. 235-255. ISSN 1820-4996

Simeunović, Dragan (2015) Migracije i nacionalni interes Srbije. Nacionalni interes, 24 (3). pp. 121-141. ISSN 1820-4996

Knežević, Miloš (2015) Nacije i njihovi interesi - nacionalni interesi u istorijskoj perspektivi. Nacionalni interes, 24 (3). pp. 65-95. ISSN 1820-4996

Kostić, Marina T. and Živković, Uroš V. (2015) Narušeni bilateralni odnosi na Zapadnom Balkanu i bezbednost Evropske unije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 83-100. ISSN 2334-959X

Sovtić, Krunislav and Miletić, Dalibor (2015) Neoliberalizam i monetarizam kao osnova antirazvojne deflatorne monetarne politike. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 237-269. ISSN 1820-4996

Komazec, Slobodan (2015) Neoliberalizam, kriza i neokolonijalizam. Nacionalni interes, 22 (1). pp. 11-45. ISSN 1820-4996

Ćurčić, Radmila (2015) Neoliberalizam, privatizacija i slom radničkog kapitala. Nacionalni interes, 22 (1). pp. 71-87. ISSN 1820-4996

Dujić, Slobodan (2015) Nezavisna regulatorna tela i javne službe. Administracija i javne politike, 1 (1). pp. 43-80. ISSN 2406-2529

Stančetić, Veran Ž. (2015) Nova javna uprava i modeli reformi. Administracija i javne politike, 2 (2). pp. 83-102. ISSN 2406-2529

Marković, Ksenija and Jovanović, Andrijana (2015) Novi pristupi manjinskom pitanju: decentralizacija i nacionalne manjine - slučaj Srbija. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 123-150. ISSN 1820-4996

Đukanović, Dragan (2015) Obrisi nastanka trećeg (hrvatskog) entiteta u Bosni i Hercegovini: stavovi lokalnih aktera SAD i EU. Nacionalni interes, 22 (1). pp. 127-150. ISSN 1820-4996

Hrkalović, Miloš D. (2015) Odbor agencije za borbu protiv korupcije i odlučivanje po žalbama - praksa od 2011. do 2013. godine. Administracija i javne politika, 3 (3). pp. 77-93. ISSN 2406-2529

Kljakić, Ljubomir (2015) Opšti um - general intellect Karla Marksa i "Klatno" Umberta Eka u svetu korporativne distopije. Nacionalni interes, 24 (3). pp. 163-188. ISSN 1820-4996

Krga, Branko (2015) Organizacija i efikasnost bezbednosno-obaveštajnih službi kao činilac pouzdanosti sistema bezbednosti. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 11-26. ISSN 2334-959X

Vranješ, Nevenko (2015) Organizacioni problemi javne uprave u Bosni i Hercegovini. Administracija i javne politike, 2 (2). pp. 35-61. ISSN 2406-2529

Milovanović, Jovana (2015) Pojedini razlozi za uvođenje modela neposredno biranog gradonačelnika u gradu Beogradu. Administracija i javne politike, 3 (3). pp. 33-58. ISSN 2406-2529

Đorđević, Snežana (2015) Politika urbanog planiranja i gradnje. Administracija i strane politike, 2 (2). pp. 7-33. ISSN 2406-2529

Vojinović Kostić, Jelena (2015) Politička debata u svetlu argumentacione teorije: lingvistički osvrt na jezik javnih političkih debata. Nacionalni interes, 22 (1). pp. 173-191. ISSN 1820-4996

Jovanović, Dejan M. (2015) Politička misao o nasilju i državi u klasičnom socijalizmu. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 105-121. ISSN 1820-4996

Stojadinović, Miša (2015) Političko nasilje i globalizacija - izazovi razvoja demokratije. Bezbednost (2). pp. 92-104. ISSN 0409-2953

Perić, Saša (2015) Položaj radnika u vreme neoliberalne globalizacije. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 271-291. ISSN 1820-4996

Kovačević, Despot (2015) Prikaz knjige: Chris J. Dolan, John Frendreis, and Raymond Tatalovich, The Presidency and Economic Policy, Lanham: Rowman & Littlefield, 2008. Administracija i javne politike, 1 (1). pp. 143-147. ISSN 2406-2529

Stančetić, Veran Ž. (2015) Prikaz knjige: Dejan Milenković, Javna uprava – odabrane teme, Fakultet političkih nauka, Beograd, 2013. Administracija i javne politike, 3 (3). pp. 117-119. ISSN 2406-2529

Pejković, Marko (2015) Prikaz knjige: Ferd H. Mitchell and Cheryl C. Mitchell, Adaptive Administration – Practice Strategies for Dealing With Constant Change in Public administration and Policy, Taylor & Francis Group, London-New York, 2016. Administracija i javne politike, 3 (3). pp. 121-125. ISSN 2406-2529

Urošević, Bogdan (2015) Prikaz knjige: Jan-Erik Lane, Državno upravljanje – Razmatranje modela javne uprave i javnog upravljanja, Megatrend univerzitet i Službeni glasnik, Beograd, 2012. Administracija i javne politike, 2 (2). pp. 133-136. ISSN 2406-2529

Todorović Lazić, Jelena (2015) Prikaz knjige: Martin Painter, Guy Peters, Tradition and public administration, Palgrave Macmillan, Basingstoke, London, 2010. Administracija i javne politike, 1 (1). pp. 139-142. ISSN 2406-2529

Perić Diligenski, Tijana (2015) Prikaz knjige: Petar Matić, Redizajniranje lokalne samouprave, Institut za političke studije, Beograd, 2012. Administracija i javne politike, 2 (2). pp. 137-139. ISSN 2406-2529 (In Press)

Milošević, Stefan (2015) Prikaz: Fransoa Šobe, Loren Marten, Međunarodni kulturni odnosi: istorija i kontekst (Beograd: Clio, 2014, 432 str.). Nacionalni interes, 22 (1). pp. 229-235. ISSN 1820-4996

Bursać, Dejan (2015) Prikaz: Henry Kissinger, On China, Penguin Books, London, 2011, p. 604. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 115-119. ISSN 2334-959X

Marković, Nikola (2015) Prikaz: Karl Šmit, Nomos Zemlje, Beograd, Fedon, 2011. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 303-313. ISSN 1820-4996

Kolaković, Aleksandra (2015) Prikaz: Radoslav Gaćinović, Mlada Bosna, Beograd: Medija centar „Odbrana“ (Biblioteka „Vojna knjiga“, knjiga br. 1856), 2014, str. 595. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 231-235. ISSN 2334-959X

Ivanović, Miroslav (2015) Prikaz: Sto godina od početka Prvog svetskog rata, urednici: Jovan Ćirić, Miroslav Đorđević, Institut za uporedno pravo, Intermeks, Za­vod za udžbenike, 2014. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 295-302. ISSN 1820-4996

Dragišić, Zoran and Janković, Brankica and Bošković, Milica (2015) Prikupljanje obaveštajnih podataka kao izazov poštovanju ljudskih prava. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 73-83. ISSN 2334-959X

Vukov, Tamara M. (2015) Primena teorije usmeravanja u javnim politikama. Administracija i javne politike, 3 (3). pp. 59-76. ISSN 2406-2529

Vukoičić, Jelena (2015) Rat i država - oslobodilačka borba i nacionalno ujedinjenje u savremenoj istoriji srpske političke misli. Nacionalni interes, 24 (3). pp. 99-119. ISSN 1820-4996

Lopičić Jančić, Jelena Đ. (2015) Ratni zločini protiv civilnog stanovništva izvršeni za vreme Drugog svetskog rata u Beogradu 1941-1944. Nacionalni interes, 24 (3). pp. 209-233. ISSN 1820-4996

Dušanić, Jovan B. (2015) Razmena mišljenja umesto obračuna. Nacionalni interes, 22 (1). pp. 195-212. ISSN 1820-4996

Korać, Srđan T. (2015) Revizori kao nadzirači rada javne uprave: nacionalni i nadnacionalni nivo. Administracija i javne politike, 1 (1). pp. 81-102. ISSN 2406-2529

Stojanović, Boban Ž. (2015) Socijalni profili političkih funkcionera u gradskim opštinama u Beogradu i Gradu Beogradu. Administracija i javne politike, 3 (3). pp. 7-31. ISSN 2406-2529

Ljubojević, Ratko (2015) Srbija između velikih sila - političke prilike u decenijama uoči Velikog rata. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 91-102. ISSN 1820-4996

Konečni, Vladimir (2015) Srbiji je potreban kulturni rat u kome bi Prva i Treća Srbija pobedile Drugu - drugi deo. Nacionalni interes, 22 (1). pp. 213-227. ISSN 1820-4996

Stepić, Milomir (2015) Srpski primer deteritorijalizacije nacionalnog interesa. Nacionalni interes, 24 (3). pp. 23-44. ISSN 1820-4996

Grmuša, Adrijana (2015) Srpsko društvo Crvenog krsta u ratovima za oslobođenje Srbije od 1876. do 1918. godine. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 201-217. ISSN 1820-4996

Đorić, Marija (2015) Teror bugarskih okupatora u vranjskom kraju za vreme Prvog svetskog rata. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 181-200. ISSN 1820-4996

Šuvaković, Uroš (2015) Teroristički akti Albanaca na Kosovu i Metohiji - postoji li zasnovanost na islamskom fundamentalizmu? Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 29-46. ISSN 2334-959X

Stevanović, Obrad M. (2015) Teroristički potencijal albanskih ekstremista na zapadu Makedonije i na jugu Centralne Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 11-28. ISSN 2334-959X

Joksić, Ivan Ž. and Božović, Vladimir (2015) Terorizam kao pretnja evropskoj bezbednosti sa posebnim osvrtom na Srbiju. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 101-118. ISSN 2334-959X

Kovač, Mitar (2015) Ukrajinska kriza kao globalna bezbednosna pretnja. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 153-185. ISSN 2334-959X

Damjanović, Mijat (2015) Uloga javne uprave i javnog upravljanja u oblikovanju demokratije. Administracija i javne politike, 1 (1). pp. 7-41. ISSN 2406-2529

Kovač, Svetko (2015) Uloga službi bezbednosti u izgradnji i funkcionisanju sistema nacionalne bezbednosti Republike Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 27-44. ISSN 2334-959X

Đurić, Vladimir (2015) Uloga upravnog suda u rešavanju sporova povodom izbora za nacionalne savete nacionalnih manjina. Administracija i javne politike, 2 (2). pp. 63-81. ISSN 2406-2529

Kovačević, Mlađen (2015) Urušavanje ljudskog kapitala u Srbiji: dimenzije, uzroci i mogućnosti njegovog zaustavljanja. Nacionalni interes, 22 (1). pp. 47-70. ISSN 1820-4996

Rečević, Tijana V. (2015) Uticaj hrvatskog ulaska u NATO i Evropsku uniju na bezbednosti Balkana. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 119-138. ISSN 2334-959X

Milenković, Dejan (2015) Uticaj liberalne i socijaldemokratske ideologije na savremene reformske procese u javnoj upravi. Administracija i javne politike, 1 (1). pp. 121-137. ISSN 2406-2529

Kršić, Dario O. (2015) Uticaj osećanja straha na nasilno ponašanje subjekata međunarodnih odnosa. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 151-178. ISSN 1820-4996

Konatar, Veselin and Despotović, Ljubiša (2015) Uzroci obaveštajnih neuspeha i politizacija rada obaveštajnih agencija. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 45-72. ISSN 2334-959X

Luknar, Ivana (2015) Vuk Karadžić, nacionalni identitet i savremeni problemi obrazovanja u Srbiji. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 9-30. ISSN 1820-4996

Kalinić, Vojin D. (2015) Zadarska rezolucija - u spomen sto deset godina od njenog donošenja. Nacionalni interes, 23 (2). pp. 219-233. ISSN 1820-4996

Лобанов, Константин Николаевич (2014) К ВОПРОСУ О КОНФЛИКТОГЕННОМ СОДЕРЖАНИИ ТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ФАЗЕ ЗАРОЖДЕНИЯ МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОТИВОРЕЧИЙ (ИСТОРИЧЕСКИЙ И СОВРЕМЕННЫЙ АНАЛИЗ СИТУАЦИИ). Nacionalni interes, 20 (2). pp. 219-228. ISSN 1820-4996

Sotirović, Vladislav B. (2014) The 1917 Corfu Declaration and its importance for the creation of the Kingdom of Serbs, Croats and Slovenes in 1918. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 41-76. ISSN 1820-4996

Vukadinović, Goran and Starčević, Srđan (2014) Bela knjiga odbrane Francuske Republike 2013. godine - Francuska u NATO i EU. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 53-79. ISSN 1820-4996

Komazec, Slobodan (2014) Budžetski deficit, javni dug i kriza finansiranja javnog sektora. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 131-152. ISSN 1820-4996

Gaćinović, Radoslav (2014) Energetska bezbednost države. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 9-29. ISSN 2334-959X

Stanković Pejnović, Vesna (2014) Evropeizacija iz kolonijalne perspektive. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 45-69. ISSN 1820-4996

Despotović, Ljubiša (2014) Geoenergetika i geopolitika: gasovod Južni tok i položaj Srbije u procesima geoenergetskog prekomponovanja odnosa moći EU i Ruske Federacije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 31-44. ISSN 2334-959X

Proroković, Dušan (2014) Geopolitička dimenzija makroregionalnih strategija EU. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 9-27. ISSN 1820-4996

Despotović, Ljubiša (2014) Geopolitički aspekti delovanja radikalnog islama na ugrožavanju bezbednosti država sa prostora bivše Jugoslavije. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 55-68. ISSN 2334-959X

Kilibarda, Zoran and Ivaniš, Željko (2014) Iskušenja evropskih integracija. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 81-98. ISSN 1820-4996

Lišanin, Mladen (2014) Islam i islamizam: poreklo, problemi, perspektive. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 137-149. ISSN 2334-959X

Šaranović, Jovanka and Subotić, Milovan R. (2014) Islamistički ekstremizam na Balkanu i vojni aspekt problema. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 109-135. ISSN 2334-959X

Petrović-Piroćanac, Zoran (2014) Islamizam i vašingternina dugoročna svesrdna pomoć protiv srpskih interesa. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 89-107. ISSN 2334-959X

Bajagić, Mladen (2014) Islamska država Iraka i Sirije (ISIS/ISIL) - nastanak, razvoj, ideološki temelji i ciljevi. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 25-54. ISSN 2334-959X

Stojanović, Ivica (2014) Istorijsko grananje svetske privrede. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 153-171. ISSN 1820-4996

Panov, Slobodan I. (2014) Južni tok - "detalj" civilizacije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 101-121. ISSN 2334-959X

Milošević, Goran and Đurić, Zvezdan (2014) Južni tok - kroz prizmu ekonomskog razvoja i ekonomske i energetske bezbednosti Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 63-79. ISSN 2334-959X

Bursać, Dejan (2014) Južni tok i alternativni putevi snabdevanja energentima na Balkanu. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 123-139. ISSN 2334-959X

Tanasković, Darko (2014) Ka fenomenologiji džihadizma. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 9-23. ISSN 2334-959X

Pešić, Ivana V. (2014) Kad prednosti postanu nedostaci: primer zajedničke valute - evra. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 223-241. ISSN 1820-4996

Nikolić, Goran (2014) Kada će kineska ekonomija prestići američku? Nacionalni interes, 19 (1). pp. 101-118. ISSN 1820-4996

Žutić, Nikola (2014) Književnik Đuro Vilović o Beču, sjeveru Hrvatske i Međimurju u vreme Velikog rata 1914-1918. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 9-39. ISSN 1820-4996

Stojanović, Đorđe and Ilić, Vladimir (2014) Konceptualna rekonfiguracija socijalnog rada na početku XXI veka: moć kontrole versus moć otpora. Socijalna politika (3). pp. 135-150. ISSN 0038-0091

Mirović, Dejan (2014) Međunarodno-pravni položaj Srbije i razvoj primarnog prava EU. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 175-190. ISSN 1820-4996

Gajić, Aleksandar (2014) Mogućnost geopolitičke preorijentacije Srbije u savremenim međunarodnim prilikama. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 191-212. ISSN 1820-4996

Milenković, Mirjana B. (2014) NATO koncept pametne odbrane i EU koncept objedinjavanja i deljenja - jedan koncept sa dva lica. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 29-51. ISSN 1820-4996

Korać, Srđan T. (2014) Nadnacionalna obaveštajna služba na pomolu. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 93-128. ISSN 1820-4996

Krga, Branko (2014) Neki aspekti energetske bezbednosti Republike Srbije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 45-61. ISSN 2334-959X

Dušanić, Jovan B. (2014) Neoliberalizam i preraspodela bogatstva. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 135-171. ISSN 1820-4996

Stojadinović, Miša and Šuković, Danilo B. (2014) Noam Čomski i neoimperijalne ambicije velikih sila na razmeđi milenijuma. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 119-133. ISSN 1820-4996

Vidojević, Zoran (2014) Novi socijalizam kao epohalna potreba. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 325-334. ISSN 1820-4996

Marković, Dragan (2014) Perspektive lokalne samouprave u uslovima globalizacije. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 119-139. ISSN 1820-4996

Janković, Slobodan (2014) Politika EU prema istočnom i južnom Mediteranu. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 71-91. ISSN 1820-4996

Stanković, Vladan and Milosavljević, Zoran (2014) Političko rešenje slučaja Prevlaka. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 267-283. ISSN 1820-4996

Raduški, Nada (2014) Položaj i prava nacionalnih manjina u Srbiji u procesu evrointegracija - demografsko-politikološki aspekt. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 99-118. ISSN 1820-4996

Konečni, Vladimir (2014) Povodom nove knjige Slobodana Antonića: opaske o hrabrosti i uzročnosti u sociologiji u savremenoj Srbiji. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 215-224. ISSN 1820-4996

Nikolić, Goran (2014) Pozicija Rusije u globalnoj ekonomiji. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 201-221. ISSN 1820-4996

Vučinić, Marinko M. (2014) Prikaz: Bojan Jovanović, Pamćenje i samozaborav, Orfeus, Novi Sad, 2014. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 307-317. ISSN 1820-4996

Bursać, Dejan (2014) Prikaz: Darko Tanasković, Neoosmanizam: Povratak Turske na Balkan – drugo dopunjeno izdanje, Službeni glasnik, Beograd, 2011, 164 str. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 151-156. ISSN 2334-959X

Grmuša, Adrijana (2014) Prikaz: Džozef S. Naj, Budućnost moći, Arhipelag, Beograd, 2012, 276 str. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 141-144. ISSN 2334-959X

Grmuša, Adrijana (2014) Prikaz: Haled Fuad Alam, Globalni islam, Službeni glasnik, Beograd, 2012, 156 str. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 157-160. ISSN 2334-959X

Subotić, Momčilo (2014) Prikaz: Lazar Rašović, Crna Gora u evropskom ratu, fototipsko izdanje, Izdavač „Mi­roslav“, Beograd, 2010. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 225-230. ISSN 1820-4996

Budžak, Goran (2014) Prikaz: Miloš Knežević, Prizma geopolitike – geopolitička dimenzija nacionalnog identiteta, Institut za političke studije, Beograd, 2013. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 319-323. ISSN 1820-4996

Lukić, Aleksandar (2014) Prikaz: Mira Radojević, Ljubodrag Dimić, Srbija u Velikom ratu 1914-1918, kratka istorija, Beograd 2014, str. 296. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 231-236. ISSN 1820-4996

Subotić, Momčilo (2014) Prikaz: Petar Milosavljević, Istorija i filologija, Grafoofset, Čelarevo, 2014. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 335-344. ISSN 1820-4996

Novaković, Aleksandar (2014) Prikaz: Renaissance for Reforms Stefana Folstera i Nime Sanandaji (Föster, S., & Sanandaji, N. (2014). Renaissance for Reforms. London: IEA & Timbro. pp.120). Nacionalni interes, 21 (3). pp. 345-349. ISSN 1820-4996

Gujaničić, Dušan (2014) Prikaz: Simplicius Aiguillon, Les Cinq-Mille; fortune et faillite de l’élite française, Cherche midi, Paris, 2014. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 237-241. ISSN 1820-4996

Mladenović, Slađana (2014) Prikaz: Srbija i evroazijski geopolitički prostor (priredili Milomir Stepić, Živojin Đurić), Institut za političke stu­dije, Beograd, 2013, 446 str. Nacionalni interes, 19 (1). pp. 231-235. ISSN 1820-4996

Željski, Relja B. (2014) Prilog proučavanju složenih oblika političkog nasilja: terorizam na severnom Kavkazu od 1994. do 2009. godine. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 245-265. ISSN 1820-4996

Dragišić, Zoran and Janković, Brankica (2014) Radikalni islamizam i bezbednost Balkana. Politika nacionalne bezbednosti (2). pp. 69-88. ISSN 2334-959X

Petrović-Piroćanac, Zoran (2014) Radiografija nove nemačke geopolitičke doktrine - "Nova moć. Nova odgovornost." Elementi nemačke spoljne i bezbedonosne politike za svet koji se menja. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 141-176. ISSN 1820-4996

Grk, Snežana (2014) Recesija, deflacija i prinudna preraspodela dohotka. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 173-200. ISSN 1820-4996

Vukasović, Dejana (2014) Socijalizacija i evropeizacija u okviru EU - slučaj političko-bezbednosnog komiteta i vojnog komiteta EU. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 9-28. ISSN 1820-4996

Stanković, Vladan (2014) Socijalni status ratnih veterana Kosovske Mitrovice, Leposavića, Zubinog Potoka, Zvečana i Gore. Socijalna politika (1). pp. 145-159. ISSN 0038-0091

Konečni, Vladimir (2014) Srbiji je potreban "kulturni rat" u kome bi prva i treća Srbija pobedile drugu. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 267-283. ISSN 1820-4996

Tepšić, Goran (2014) Srpsko demokratsko pitanje: između političke kulture i međunarodnog intervencionizma. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 77-95. ISSN 1820-4996

Todorović Lazić, Jelena (2014) Strategija proširenja EU 2014-2015 - novi prioriteti, stare obaveze. Nacionalni interes, 21 (3). pp. 29-44. ISSN 1820-4996

Jevtić, Miroljub (2014) Verski ratovi u XXI veku? - Promašaji političke nauke. Nacionalni interes, 20 (2). pp. 177-197. ISSN 1820-4996

Kovač, Mitar and Potkonjak-Lukić, Brankica (2014) Značaj i perspektive gasovoda "Južni tok" kao strategijskog projekta. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 81-100. ISSN 2334-959X

Гронский, Александр (2013) НЕОЯЗЫЧЕСТВО КАК ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ АЛЬТЕРНАТИВНЫХ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИДЕНТИЧНОСТЕЙ В СОВРЕМЕННОЙ БЕЛОРУССИИ. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 271-280. ISSN 1820-4996

Moraru, Pavel (2013) ИНФОРМАТИВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ РУМЫНСКИХ СПЕЦСЛУЖБ НА ЮГОСЛАВСКОЙ ГРАНИЦЫ В ГОДЫ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 281-291. ISSN 1820-4996

Стоядинович, Миша (2013) Неолиберализм и неоимпериалистический концепт глобализации. Вестник Череповецкого государственного университета (2). pp. 35-38. ISSN 1994-0637

Dragišić, Zoran (2013) Bezbednost, strategija, politika i sistem. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 109-125. ISSN 2334-959X

Mirović, Dejan (2013) Briselski sporazum iz 2013. i Bečka konvencija o Međunarodnom ugovornom pravu. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 135-154. ISSN 1820-4996

Janković, Stefan (2013) Budući geopolitički obrasci i balkanske države - predviđanje iz Kolinsove geopolitičke teorije. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 157-190. ISSN 1820-4996

Gaćinović, Radoslav (2013) Doprinos nauke izgradnji nacionalne bezbednosti. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 9-25. ISSN 2334-959X

Raduški, Nada and Komatina, Slavica (2013) Društvena inkluzija Roma kao izazov za socijalnu politiku Srbije. Socijalna politika (3). pp. 93-110. ISSN 0038-0091

Bjelić, Predrag (2013) Ekonomska globalizacija i koreni antoglobalističkih pokreta u svetu. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 107-137. ISSN 1820-4996

Vuletić, Vladimir (2013) Ekonomska globalizacija i nacionalna država. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 37-58. ISSN 1820-4996

Petrović-Piroćanac, Zoran (2013) Evro-integracije i nova bezbedonosna arhitektura Jugoistoka Evrope "Bondstil" - "Novi Ramštajn" i uterivač u evro-integracije. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 101-128. ISSN 1820-4996

Vukčević, Dejana and Stojadinović, Miša (2013) Evropeizacija i bezbednosna politika EU: slučaj vojnih operacija EU u Africi. Kultura Polis, 22 (22). pp. 109-126. ISSN 1820-4589

Eftimovski, Stefan A. (2013) Evroskepticizam u državama Evropske unije. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 81-102. ISSN 1820-4996

Marković, Dragan (2013) Geneza i razvoj svojinskih odnosa. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 247-268. ISSN 1820-4996

Novaković, Nada G. (2013) Globalizacija, nacionalna država i radna snaga. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 59-80. ISSN 1820-4996

Perić, Nenad and Kajtez, Ilija (2013) Ideologija i propaganda kao masmedijska sredstva geopolitike i njihov uticaj na Balkan. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 173-189. ISSN 1820-4996

Komazec, Slobodan (2013) Inostrani dug, privredni rast i dužnički teret. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 9-39. ISSN 1820-4996

Jevtić, Miroljub (2013) Islamska suština albanskog secesionizma i kulturno nasleđe Srba. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 231-252. ISSN 1820-4996

Dimitrijević, Vladimir (2013) Ispovest evroskeptika. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 151-165. ISSN 1820-4996

Živković, Gordana (2013) Ko su danas srpski intelektualci - fenomenološki ogled. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 255-272. ISSN 1820-4996

Ljubojević, Ratko (2013) Koreni savremenih geopolitičkih podela na Balkanu. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 201-219. ISSN 1820-4996

Jovašević, Dragan (2013) Krivično pravo i nacionalna bezbednost. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 155-178. ISSN 2334-959X

Komazec, Slobodan (2013) Kriza Evropske unije i efekti pridruživanja. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 21-62. ISSN 1820-4996

Gujaničić, Dušan (2013) Legitimitet u političkom životu Srbije - jedno viđenje. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 247-262. ISSN 1820-4996

Panov, Slobodan I. and Stanković, Miloš (2013) Nacionalna bezbednost i pravo. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 27-60. ISSN 2334-959X

Milošević, Katarina and Stojadinović, Miša (2013) Nacionalna bezbednost kao faktor stabilnosti političkog sistema država. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 127-142. ISSN 2334-959X

Milosavljević, Boris (2013) Nacionalni karakter, kulturni i politički obrazac. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 191-217. ISSN 1820-4996

Antonić, Slobodan (2013) O "debriselizaciji" birača - evroskepticizam u javnom mnjenju Srbije. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 79-99. ISSN 1820-4996

Bajagić, Mladen (2013) Obaveštajna aktivnost u funkciji izgradnje sistema nacionalne bezbednosti. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 61-86. ISSN 2334-959X

Vuković, Nebojša (2013) Određenje kulturno-geografskog i političko-geografskog identiteta Rusije u delu Vladimira Lamanskog. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 263-283. ISSN 1820-4996

Dušanić, Jovan B. (2013) Oklevetana država i praktična Kina. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 41-67. ISSN 1820-4996

Andonov, Oliver Aleksandar (2013) Očuvanje i realizacija nacionalnih interesa kroz prizmu evropske bezbedonosne politike. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 169-200. ISSN 1820-4996

Mirović, Dejan (2013) Posledice pridruživanja Istočne Evrope EU. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 129-150. ISSN 1820-4996

Stojanović, Bogdan (2013) Preispitivanje teorije i prakse nuklearnog odvraćanja. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 141-172. ISSN 1820-4996

Kovačević, Despot (2013) Prikaz: Gerald M. Easter, Capital, Coer­cion, and Postcommunist States, Cornel University Press, New York, 2012. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 318-321. ISSN 1820-4996

Aleksić, Miloš (2013) Prikaz: Milomir Stepić, Geopolitika neoevroazijstva – pozicija srpskih zemalja, Institut za političke studije, Beograd, 2013. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 311-317. ISSN 1820-4996

Dostanić, Dušan (2013) Prikaz: Momčilo Subotić, Identitet i geopolitička stvarnost Srba, Institut za političke studije, Beograd, 2012, 312. str. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 287-298. ISSN 1820-4996

Vučinić, Marinko M. (2013) Prikaz: Slobodan Antonić, Loša beskonačnost – prilozi sociologiji srpskog društva, Službeni glasnik, Beograd, 2012, str. 233. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 293-315. ISSN 1820-4996

Subotić, Momčilo (2013) Prikaz: Veselin Đuretić, Rehabilitacija đenerala Mihailovića - opravdanje za sve srpske ratne pozicije 1941-1945, Beograd, 2012. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 293-301. ISSN 1820-4996

Aleksić, Miloš (2013) Prikaz: Zoran Milošević i Živoji­n Đurić, Imperijalno razaranje država, Institut za političke studije, Beograd, 2012. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 287-292. ISSN 1820-4996

Ćirjaković, Zoran R. (2013) Primena modela dimenzija nacionalnih kultura Herta Hofštedea u istraživanju političkog obrasca u Srbiji - postoji li softver srpskog političkog uma? Nacionalni interes, 18 (3). pp. 219-245. ISSN 1820-4996

Stojanović, Bogdan (2013) Problem konverzije moći u politici: od resursnog do relacionog karaktera. Nacionalni interes, 16 (1). pp. 221-245. ISSN 1820-4996

Janković, Slobodan and Ajzenhajmer, Vladimir (2013) Razlike u sticanju međunarodnog legitimiteta Palestine i KiM. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 191-230. ISSN 1820-4996

Milošević, Srđan (2013) Rehabilitacija kneza Pavla Karađorđevića u kontekstu međunarodnog prava - prilog analizi sudske praksi rehabilitacija ličnosti proglašenih za zločince posle Drugog svetskog rata. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 273-290. ISSN 1820-4996

Sovtić, Krunislav (2013) Savremena ekonomska kriza i socijalna destrukcija. Nacionalni interes, 17 (2). pp. 69-105. ISSN 1820-4996

Grk, Snežana (2013) Srbija u klopci ekonomske katastrofe. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 9-36. ISSN 1820-4996

Proroković, Dušan and Perović, Milorad (2013) Strateški koridori i cevovodi i njihov uticaj na geoekonomski položaj balkanskih država. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 105-133. ISSN 1820-4996

Bodin, Milenko (2013) Strateški menadžment nacionalnih interesa - Bugarska i Srbija. Nacionalni interes, 18 (3). pp. 293-307. ISSN 1820-4996

Kovač, Mitar (2013) Uloga oružanih snaga u izgradnje nacionalne bezbednosti države. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 87-108. ISSN 2334-959X

Stojković, Biljana R. (2013) Vrednosna orijentacija stanovništva kao osnov za izradu nacionalne strategije. Politika nacionalne bezbednosti (1). pp. 143-154. ISSN 2334-959X

Proroković, Dušan (2013) Zašto je EU (geo)politički nesamostalna? Nacionalni interes, 16 (1). pp. 63-78. ISSN 1820-4996

Marković, Jovo (2012) Diplomatija i šah - ni konfrontacija ni kapitulacija (Vladislav Jovanović, Diplomatija i šah – ni konfrontacija ni kapitulacija, Beograd, Službeni glasnik, 2011.). Nacionalni interes, 13 (1). pp. 182-187. ISSN 1452-2152

Mirović, Dejan (2012) EU, Republika Srbija i Ruska Federacija u kontekstu zaključivanja i primene međunarodnih sporazuma i ugovora. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 157-170. ISSN 1452-2152

Savić, Ljubodrag and Mićić, Vladimir (2012) Efekti tranzicije i ekonomske krize u zemljama bivše SFRJ. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 271-305. ISSN 1452-2152

Igrutinović, Milan and Nikolić, Goran (2012) Globalni položaj EU - politički i ekonomski aspekti. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 171-196. ISSN 1452-2152

Kljakić, Ljubomir (2012) Imenovanje je moć - svetski poredak korporativne distopije i njegov jezik kao sredstvo potčinjavanja. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 101-116. ISSN 1452-2152

Predojević Despić, Jelena and Penev, Goran (2012) Ko su i gde idu: karakteristike i razmeštaj građana Srbije u inostranstvu po zemljama prijema i značaj migrantskih mreža. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 355-388. ISSN 1452-2152

Janković, Slobodan (2012) Korporativna nostalgija (Aleksandar Gajić, Korporativna nostalgija, Službeni glasnik, Beograd 2011.). Nacionalni interes, 13 (1). pp. 177-181. ISSN 1452-2152

Subotić, Momčilo (2012) Kosovo i Evropska unija - nova vlast, stara dilema. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 217-238. ISSN 1452-2152

Radojičić, Mirjana (2012) Kraj Hladnog rata, velika sila i geopolitika prirodnih resursa - prilozi za jednu studiju slučaja. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 79-99. ISSN 1452-2152

Totić, Ibrahim (2012) Kritički osvrt na preduzetničku privredu u Novom Pazaru između BOOM-a 90-ih i današnjeg SCLIMB-a. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 293-331. ISSN 1452-2152

Mitrofanova, Anastasija Vladimirovna (2012) Kriza nacionalne države u epohi globalizacije. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 9-28. ISSN 1452-2152

Budimir, Željko (2012) Makroregionalno geopolitičko strukturisanje sveta: aktuelnost Makinderove Hartlend koncepcije. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 223-246. ISSN 1452-2152

Kovačević, Irina (2012) Moderni pogledi na svijet, mehanistička paradigma i ekološka kriza. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 151-173. ISSN 1452-2152

Pešić, Milena (2012) Nacionalni identitet i interkulturni dijalog. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 165-197. ISSN 1452-2152

Novaković, Aleksandar (2012) "Neoliberalizam" i tranzicija - kritički osvrt na tezu o „neoliberalnom“ karakteru srpske tranzicije. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 389-412. ISSN 1452-2152

Vidojević, Zoran (2012) Neoliberalizam, racionalnost i imperijalizam. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 29-54. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2012) O integraciji muslimana doseljenih u države Evropske unije. Vojno delo, 64 (3). pp. 50-59. ISSN 0042-8426

Bogavac Cvetković, Nataša and Stojanović, Ivica (2012) Perspektive priliva stranog kapitala u Srbiju. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 333-354. ISSN 1452-2152

Gajić, Aleksandar (2012) Perspektive srpsko-ruskih odnosa u kontekstu savremene svetske krize. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 59-78. ISSN 1452-2152

Đurković, Miša (2012) Pitanje autoritarizma u savremenoj teoriji i praksi - kritika Tomasa Pogea. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 247-278. ISSN 1452-2152

Stojadinović, Miša and Milošević, Katarina (2012) Political culture and national identity in the age of globalization. Sociološka revija, 13 (1). pp. 23-42. ISSN 1409-5513

Marković, Dragan (2012) Poslovni moral u zadrugarstvu u funkciji modela demokratizacije društva. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 281-292. ISSN 1452-2152

Gajić, Aleksandar (2012) Prikaz: Milomir Stepić, Kosovo i Metohija – postmoderni geopolitički eksperiment, Institut za političke studije, Beograd, 2012. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 335-341. ISSN 1452-2152

Stojadinović, Miša (2012) Prikazi: Neizvesni prelazak ((Miloš Knežević, Neizvesni prelazak – demokratija i tranzicija, Institut za političke studije, Beograd, 2012, 264 str.). Nacionalni interes, 15 (3). pp. 415-418. ISSN 1452-2152

Stojanović, Đorđe (2012) Različiti idejni pristupi fenomenu patriotizma. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 55-77. ISSN 1452-2152

Matić, Petar (2012) Regionalizam i teritorijalna politika u Evropi. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 41-57. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2012) Rimokatolična crkva i islam - Od «Lectio magistralis» do povlačenja Rimokatoličke crkve pred islamom. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 197-214. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2012) Sloboda u uslovima rovite moći - pamćenje, oslobađanje, sloboda i zaborav. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 129-164. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2012) Srbija i Zapadni Balkan - sporna zapadnost Zapadnog Balkana. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 35-82. ISSN 1452-2152

Stepić, Milomir (2012) Srbija kao regionalna država: reintegracioni geopolitički pristup. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 9-39. ISSN 1452-2152

Bodrožić, Đuro (2012) Srpski nacionalni identitet: izvori i osnovi. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 111-129. ISSN 1452-2152

Višnjić, Dušan and Tomić, Slobodan (2012) Strategijsko usmeravanje države-nacije. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 133-156. ISSN 1452-2152

Vučićević, Dušan and Matić, Petar (2012) Tradicionalizam i modernizam - karakter društvenih rascepa u Srbiji. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 131-150. ISSN 1452-2152

Radojičić, Mirjana (2012) U službi pomirenja donedavno zaraćenih naroda ili interpretacije uzroka njihovog sukobljavanja - civilno društvo Zapadnog Balkana na razmeđu milenijuma. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 117-129. ISSN 1452-2152

Milošević, Katarina and Stojadinović, Miša (2012) Understanding the Contemporary Political Myth Through the Prism of National Identity. Facta Universatis, Series: Philosophy, Sociology, Psihology and History, 11 (1). pp. 77-87. ISSN 1820-8509

Avramović, Dragutin and Simović, Darko (2012) Univerzalizacija i/ili ideologizacija ljudskih prava? Nacionalni interes, 14 (2). pp. 199-220. ISSN 1452-2152

Nikolić, Goran (2012) Uticaj ekonomske krize na rebalansiranje globalne moći - svet u drugoj deceniji 21. veka. Nacionalni interes, 14 (2). pp. 101-125. ISSN 1452-2152

Slović, Srđan (2012) Uzroci rata na Kosovu i Metohiji prema Volcovoj teoriji predstave u međunarodnim odnosima. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 239-267. ISSN 1452-2152

Stepić, Milomir (2012) Zapadni Balkan - primer geografskog raspojmljivanja i geopolitičkog manipulisanja. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 9-34. ISSN 1452-2152

Gajić, Aleksandar (2012) "Zapadni Balkan" u savremenom političkom diskursu. Nacionalni interes, 15 (3). pp. 83-99. ISSN 1452-2152

Mirović Janković, Aleksandra (2012) Značaj i održivost nacionalnog identiteta u savremenim globalizacijskim i integracionim procesima. Nacionalni interes, 13 (1). pp. 79-109. ISSN 1452-2152

Praščević, Aleksandra and Fabris, Nikola (2012) Šta je nacionalni interes Srbije: "pakt za radost" ili "pakt za stabilnost"? Nacionalni interes, 15 (3). pp. 307-332. ISSN 1452-2152

Antonić, Slobodan (2011) Analitički koncepti, hipoteze i empirijska verifikacija ("mreža školskih drugara" još jednom). Nacionalni interes, 12 (3). pp. 263-282. ISSN 1452-2152

Radojević, Predrag R. (2011) Analiza osnovnih dimenzija imidža Srbije. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 171-222. ISSN 1452-2152

Trailović, Dragan (2011) Centralna Azija i nova velika igra - glavni geopolitički akteri. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 363-386. ISSN 1452-2152

Kovačević, Bojan (2011) Deficit političkog građanstva u EU u svetlu istorijskog iskustva izgradnje federalnih nacija. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 147-186. ISSN 1452-2152

Mitrović, Ljubiša (2011) Demokratija na zalasku (Zoran Vidojević, Demokratija na zalasku (Službeni glasnik, Institut društvenih nauka, Beograd, 2010. 3441 str.). Nacionalni interes, 11 (2). pp. 339-344. ISSN 1452-2152

Mladenović, Slađana (2011) Dobrica Ćosić - "U tuđem veku" (Dobrica Ćosić, U tuđem veku, Službeni glasnik, Beograd, 2011.). Nacionalni interes, 11 (2). pp. 335-348. ISSN 1452-2152

Milošević, Božo (2011) Društvena (ne)utemeljenost obrazovnih reformi: primeri ideološke konstrukcije budućnosti. Nacionalni interes, 12 (3). pp. 151-174. ISSN 1452-2152

Vukasović, Dejana (2011) Evropeizacija nacionalnih spoljnih politika - idejni okvir. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 9-28. ISSN 1452-2152

Stojanović, Ivica (2011) Globalizacija - orvelovska vizija ekonomije Vavilona. Nacionalni inzeres, 10 (1). pp. 277-298. ISSN 1452-2152

Bazić, Jovan (2011) Građansko i nacionalno pitanje u prosvetnoj politici Srbije nakon promena 2000. godine. Nacionalni interes, 12 (3). pp. 219-239. ISSN 1452-2152

Slović, Srđan (2011) Istorijska geneza i priroda modernih etničkih sukoba na Kosovu i Metohiji. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 151-170. ISSN 1452-2152

Šutović, Milojica M. (2011) Kontrolisana reforma, "industrija znanja" ili "kultura poraza". Nacionalni interes, 12 (3). pp. 175-200. ISSN 1452-2152

Petrović-Piroćanac, Zoran (2011) Kosovo et Metochie - une introduction a la tragedie des "terres a haut risque". Nacionalni interes, 11 (2). pp. 123-149. ISSN 1452-2152

Bojović, Boško (2011) Kosovo i Zapadni Balkan - pitanje regionalne stabilnosti i evropske bezbednosti. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 23-57. ISSN 1452-2152

Nenadić, Mile (2011) Kriza srpskog društva, znanja i obrazovanja. Nacionalni interes, 12 (3). pp. 63-86. ISSN 1452-2152

Đorđević, Ivica Lj. and Mijalkovski, Milan (2011) Nacionalna moć u uslovima globalizacije. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 319-346. ISSN 1452-2152

Maksić, Slavica (2011) Nacionalni interes u srpskom obrazovanju. Nacionalni interes, 12 (3). pp. 203-217. ISSN 1452-2152

Ljubojević, Ratko (2011) Nekontrolisana sila kao instrument osvajačke politike osmanskih vlasti na Balkanu. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 59-86. ISSN 1452-2152

Lipkovski, Aleksandar (2011) O nekim negativnim procesima u sistemu obrazovanja i vaspitanja. Nacionalni interes, 12 (3). pp. 329-341. ISSN 1452-2152

Subotić, Momčilo (2011) O političkom položaju mađarske manjine u Srbiji. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 187-222. ISSN 1452-2152

Popović, Nenad and Đorić, Gorana (2011) Od uzgajališta za elitu do masovne proizvodnje visoko obzrazovanih stručnjaka. Nacionalni interes, 12 (3). pp. 301-325. ISSN 1452-2152

Stojanović, Đorđe (2011) Patriotizam, monopolizacija patriotizma i patriotsko vođstvo. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 225-242. ISSN 1452-2152

Dušanić, Jovan B. (2011) Pokušaj reanimacije neoliberalizma. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 319-335. ISSN 1452-2152

Stepanov, Radivoj (2011) Posledice raspada države na obrazovni sistem u Republici Srbiji. Nacionalni interes, 12 (3). pp. 49-62. ISSN 1452-2152

Perić, Nenad (2011) Predstavljanje zbornika "Srbija u predvorju Evropske unije". Nacionalni interes, 10 (1). pp. 396-403. ISSN 1452-2152

Stepić, Milomir and Budimir, Željko (2011) Prirodni resursi i stanovništvo - ključni razvojni i geopolitički hendikepi postmoderne Evrope. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 123-146. ISSN 1452-2152

Popovčić-Avrić, Snežana D. and Đenić, Marina M. (2011) Pristupanje Srbije svetskoj trgovinskoj organizaciji. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 101-120. ISSN 1452-2152

Stojadinović, Miša and Vukasović, Dejana (2011) Problem očuvanja identiteta na Balkanu. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 87-100. ISSN 1452-2152

Avramović, Zoran (2011) Problemi modernizacije obrazovanja u Srbiji. Nacionalni interes, 12 (3). pp. 9-31. ISSN 1452-2152

Janković, Slobodan (2011) Promene na Bliskom Istoku i u Severnoj Africi - ka postsuverenom svetskom poretku. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 261-315. ISSN 1452-2152

Lišanin, Mladen (2011) Rusija u nastajućem multipolarnom svetu (Prikaz knjige: Jevgenij Primakov, Svet bez Rusije. Čemu vodi politička kratkovidost, prevod: Zagorka Zečević, Službeni glasnik - Fakultet bezbednosti, Beograd, 2010, 148 str.). Nacionalni interes, 10 (1). pp. 404-411. ISSN 1452-2152

Gajić, Aleksandar (2011) SAD i raspad Jugoslavije - pogled iz dvadesetogodišnje perspektive. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 59-83. ISSN 1452-2152

Todorović, Dragan (2011) Savremeni terorizam - Al Kaida u islamskom Magrebu. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 349-362. ISSN 1452-2152

Jovanović, Bojan (2011) Srbija i Zapadni Balkan. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 9-22. ISSN 1452-2152

Ćalasan, Borisav (2011) "Srpski nacionalni interesi" autora Dragoslava Slovića. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 389-395. ISSN 1452-2152

Stajić, Dubravka (2011) Srpski socijalista dr Živko Topalović (1886-1972) - Dragan Subotić, Srpski socijalista Dr Živko Topalović (1886-1972), Institut za političke studije, Beograd 2011, str. 267. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 349-353. ISSN 1452-2152

Reljić, Slobodan (2011) Strateške elite u Srbiji i reforma obrazovanja ili kako će velika kriza Srbima doneti elitu novih vidika. Nacionalni interes, 12 (3). pp. 283-300. ISSN 1452-2152

Kljakić, Ljubomir (2011) Svetska kriza ideja - konceptualni okvir jednog teorijskog modela. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 263-273. ISSN 1452-2152

Nadoveza, Branko (2011) Tito i Srbi. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 101-122. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2011) Totalitarni pokreti i ideje na Istoku Evrope. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 29-57. ISSN 1452-2152

Mitrović, Ljubiša (2011) Univerzitet i društvene promene danas. Nacionalni interes, 12 (3). pp. 33-47. ISSN 1452-2152

Selenić, Slobodan (2011) Univerzitet u socijalizmu: Visoko školstvo u Srbiji 1950-1960. Dragomir Bondžić, Beograd, 2010, str. 550. Nacionalni interes, 12 (3). pp. 343-352. ISSN 1452-2152

Gaćinović, Radoslav (2011) Upravljanje krizama. Nacionalni interes, 10 (1). pp. 299-318.

Radinović, Dejan (2011) Uticaj globalizacije na razvoj univerzitetskog obrazovanja: slučaj Srbije. Nacionalni interes, 12 (3). pp. 105-150. ISSN 1452-2152

Stojanović, Đorđe (2011) Uticaj implementacionog procesa i politizacije javne uprave na politički kapacitet. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 225-241. ISSN 1452-2152

Anđelković, Petar (2011) Versko obrazovanje i nacionalni identitet. Nacionalni interes, 12 (3). pp. 241-260. ISSN 1452-2152

Jovanović, Bojan (2011) Vrednovanje nacionalne tradicije. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 87-99. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2011) Zašto se raspadaju države? Nacionalni interes, 10 (1). pp. 243-261. ISSN 1452-2152

Milosavljević, Ljubinko (2011) Čemu škole ili "kako je visoko obrazovanje izneverilo demokratiju i osiromašilo duše današnjih studenata". Nacionalni interes, 12 (3). pp. 87-102. ISSN 1452-2152

Cvetićanin, Neven (2011) Šezdesetosmaši, novi društveni pokreti i potiranje klasične podele na levicu i desnicu u postmodernom dobu. Nacionalni interes, 11 (2). pp. 243-260. ISSN 1452-2152

Stojanović, Đorđe (2010) Američka demokratija: Tokvilova perspektiva. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 23-42. ISSN 1452-2152

Gronski, Aleksandar (2010) Beloruski intelektualci početka XX veka kao neoimperijalna elita. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 89-104. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2010) Deelitizovanje i dekadencija - elite, kvazielite i kontraelite nedovršene tranzicije. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 171-222. ISSN 1452-2152

Grk, Snežana (2010) Destruktivna nacionalna ekonomija i politika udaljavanja Srbije od Evropske unije. Nacionalni interes, V (7). pp. 103-126. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2010) Dileme spoljne politike o "bezalternativnoj" evrointegraciji Srbije. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 167-204. ISSN 1452-2152

Kovačević, Mlađen (2010) Dimenzije i uzroci ekonomske krize u Srbiji. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 11-53. ISSN 1820-4996

Stanković, Vladan (2010) Dosije KiM - srpsko svedočanstvo („Пешић и синови“, Београд, 2010). Nacionalni interes, 8 (2). pp. 262-265. ISSN 1452-2152

Stanković, Vladan (2010) Društvene elite u Srbiji - preobražaj i prohodnost u poslednjih dvadeset godina. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 469-490. ISSN 1452-2152

Gajić, Aleksandar (2010) Duhovne i civilizacijske osnove svetske ekonomske krize. Nacionalni interes, V (7). pp. 265-279. ISSN 1452-2152

Vukasović, Dejana (2010) Džon Miršajmer - tragedija politike velikih sila (Удружење за студије САД у Србији, Београд, 2009, 481 стр.). Nacionalni interes, V (7). pp. 334-342. ISSN 1452-2152

Stojanović, Ivica (2010) Ekonomska misao i svetska ekonomska kriza. Nacionalni interes, V (7). pp. 81-101. ISSN 1452-2152

Stojadinović, Miša (2010) Elite raspada (Slobodan Miladinović, Elite raspada’, Službeni glasnik, 2009, 289 str.). Nacionalni interes, 9 (3). pp. 493-496. ISSN 1452-2152

Vratuša, Vera (2010) Elite u postsocijalizmu, ili kompadorska buržoazija u procesu restauracije perifernog kapitalizma? Nacionalni interes, 9 (3). pp. 51-80. ISSN 1452-2152

Kljakić, Ljubomir (2010) Evropska unija kao "meka" imperija i Srbi. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 427-468. ISSN 1452-2152

Đogović, Saša (2010) Globalna ekonomska kriza i njen uticaj na privredne tokove u Srbiji. Nacionalni interes, V (7). pp. 155-182. ISSN 1452-2152

Mitrofanova, Anastasija Vladimirovna (2010) Integracija pravoslavnog sveta. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 69-88. ISSN 1452-2152

Vuković, Nebojša (2010) Jedna civilizacija manje u Hantingtonovom univerzumu? Demografske promene i geopolitičke posledice. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 43-68. ISSN 1452-2152

Trailović, Dragan (2010) Kina („KINA“ – istorija, kultura, religija, V.V. Maljavin, NNK Internacional, Beograd, 2008. str). Nacionalni interes, 7 (1). pp. 327-351. ISSN 1452-2152

Bodrožić, Đuro (2010) Kolonijalna demokratija. Nacionalni interes, 8 (1). pp. 9-22. ISSN 1452-2152

Nuhić, Mehmedalija (2010) Koncepcija islamskog pogleda na rješavanje konflikta u novoj arhitekturi balkanskog regiona. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 127-148. ISSN 1452-2152

Savić, Ljubodrag (2010) Konkurentnost srpske privrede kao pretpostavka ulaska u Evropsku uniju. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 205-228. ISSN 1452-2152

Fabris, Nikola (2010) Kretanje deviznog kursa u Srbiji: krizno prilagođavanje ili posledica dubljih strukturnih neravnoteža. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 183-201. ISSN 1452-2152

Kljakić, Ljubomir (2010) Kriza - istorijska demisija svetskog sistema i srpska kriza. Militarizacija svetskih poslova i svetski korporativni poredak. Preispitivanje. Nacionalni interes, V (7). pp. 205-239. ISSN 1452-2152

Avramović, Zoran (2010) Manifestna i latentna uloga dela teorijske intelektualne elite u Srbiji (1990-2010). Nacionalni interes, 9 (3). pp. 287-306. ISSN 1452-2152

Nenadić, Mile (2010) Mondijalističke elite i nacionalni identitet u doba tranzicije (globalizacije). Nacionalni interes, 9 (3). pp. 223-248. ISSN 1452-2152

Antonić, Slobodan (2010) "Mreža školskih drugara" u političkoj eliti Srbije. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 329-350. ISSN 1452-2152

Mitrović, Ljubiša (2010) Nova buržoazija i njena elita u društvu perifernog kapitalizma - skica za sociološki portret. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 249-270. ISSN 1452-2152

Milosavljević, Ljubinko (2010) Od carstva sreće do zgarišta vrednosti - šta su nam obećale, a šta ostvarile elite tokom poslednjih dvadeset godina. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 271-286. ISSN 1452-2152

Stojanović, Đorđe (2010) Odnos harizmatskog političkog vođstva i liberalne demokratije. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 401-426. ISSN 1452-2152

Radun, Branko (2010) Osmanlije po drugi put među Srbima (Службени гласник, Службени гласник Републике Српске, Београд, 2010.). Nacionalni interes, 8 (2). pp. 257-261. ISSN 1452-2152

Bazić, Jovan (2010) Političke elite u državama nastalim iz bivših republika SRFJ - obrazovni profil. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 367-388. ISSN 1452-2152

Pilić, Igor and Budimir, Željko (2010) Prikaz: Suočavanje sa ekonomskim slomom - Maks Ote, Slom dolazi, Romanov, Banja Luka, 2009. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 327-333. ISSN 1452-2152

Cvetićanin, Neven (2010) Proces konstituisanja političke i društvene elite u srpskom društvu - proces diskontinuiteta i "fluktuirajućeg legitimiteta". Nacionalni interes, 9 (3). pp. 107-146. ISSN 1452-2152

Gajić, Aleksandar (2010) Pseudomorfoza elita: kulturno-istorijski pregled. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 11-50. ISSN 1452-2152

Mitrović, Milovan M. (2010) Razaranje društva i nove srpske elite. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 147-170. ISSN 1452-2152

Nikoliš, Dušan (2010) SAD i NATO - Pogled iz devedesetih na dvehiljadite i iz dvehiljaditih na devedesete. Nacionalni interes, V (7). pp. 253-263. ISSN 1452-2152

Janković, Slobodan (2010) Savremeni migracioni trendovi: posledice po Srbiju. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 151-176. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2010) Slabljene (ekonomske) moći Zapada. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 241-252. ISSN 1452-2152

Šljukić, Srđan (2010) Sociološki profil novih srpskih veleposednika. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 351-366. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2010) Spoljno-političke ambicije Turske. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 149-166. ISSN 1452-2152

Anđelković, Dragomir (2010) Svet 2020. godine posmatran iz ruske perspektive. Nacionalni interes, V (7). pp. 315-323. ISSN 1452-2152

Dušanić, Jovan B. (2010) Svetska ekonomska kriza kao izgovor za pogrešnu domaću ekonomsku politiku. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 55-80. ISSN 1820-4996

Vukomanović, Dijana (2010) Transformacija ekonomskog i političkog kapitala elita u postkomunizmu. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 81-106. ISSN 1452-2152

Đurković, Miša (2010) Tranzicija bez transformacije, ili kako je u Srbiji od nomenklature nastala elita. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 307-328. ISSN 1452-2152

Jovanović, Natalija (2010) Uloga obrazovanja u formiranju elita u postsocijalizmu. Nacionalni interes, 9 (3). pp. 389-398. ISSN 1452-2152

Todorović Lazić, Jelena (2010) Upravljanje sa one strane nacionalne države (Mihael Cirn , „Filip Višnjić“, Beograd, 2003, 316 str.). Nacionalni interes, 9 (3). pp. 496-502. ISSN 1452-2152

Savić, Ljubodrag (2010) Uticaj ekonomske krize na zemlje u tranziciji - članice EU. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 127-154. ISSN 1452-2152

Anđelković, Dragomir (2010) Uticaj svetske ekonomske krize na spoljnu politiku Srbije. Nacionalni interes, 7 (1). pp. 281-311. ISSN 1452-2152

Stanojević, Nataša (2010) Uzroci pada stranih investicija u Ruskoj Federaciji. Nacionalni interes, 8 (2). pp. 105-126. ISSN 1452-2152

Stajić, Dubravka (2010) Zoran Vidojević: Demokratija na zalasku (Ауторитарно-­тоталитарна претња, Беoград, Службени гласник, Институт друштвених наука, Беoград, 2010, стр. 345.). Nacionalni interes, 8 (2). pp. 266-270. ISSN 1452-2152

Димлевич, Ни­ко­лай (2009) Грузия, Южная Осетия, Запад, информационная война. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 239-252. ISSN 1452-2152

Živković, Gordana (2009) Crkva i srpska društvena zajednica. Nacionalni interes, 6 (3). pp. 111-127. ISSN 1452-2152

Nikolić, Goran (2009) Ekonomija kao dezintegrativni ili integrativni faktor države? Nacionalni interes, 6 (3). pp. 211-231. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2009) Fantazma derusifikovane Evroazije. Nacionalni interes, 6 (3). pp. 151-170. ISSN 1452-2152

Marković, Jovo (2009) Fenomeni geopolitike (Милош Кнежевић, Мозаик геополитике, Идентитет, транзиција, српско питање, Институт за политичке студије, Београд 2008.). Nacionalni interes, 6 (3). pp. 272-276. ISSN 1452-2152

Gajić, Aleksandar (2009) Između carstva "zemaljskoga" i "nebeskoga". Nacionalni interes, 6 (3). pp. 31-47. ISSN 1452-2152

Bojović, Boško (2009) Kosovska bitka i Kosovo. Nacionalni interes, 6 (3). pp. 9-30. ISSN 1452-2152

Stojadinović, Miša (2009) Kulturni rat u Srbiji. Nacionalni interes, 6 (3). pp. 267-271. ISSN 1452-2152

Stepić, Milomir (2009) Mogućnosti simbioze srpskih i ruskih geopolitičkih interesa na Balkanu. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 51-76. ISSN 1452-2152

Zarić, Ivan (2009) "Moć gora" u geopolitici i geostrategiji SAD - uticaj modela Alfreda Mehena. Nacionalni interes, 6 (3). pp. 131-149. ISSN 1452-2152

Vuković, Nebojša (2009) Natalija Naročnjicka - glas iskonske Rusije (Наталия Нарочницкая: Русский мир, Санкт-Петербург, Алетейя, 2007). Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 325-330. ISSN 1452-2152

Karaganov, Sergej (2009) Nova geoekonomska i geopolitička revolucija. Nacionalni interes, 6 (3). pp. 249-263. ISSN 1452-2152

Janković, Slobodan (2009) Od Mediterana do Avganistana. Nacionalni interes, 6 (3). pp. 171-194. ISSN 1452-2152

Janković, Slobodan (2009) Osnovni elementi ruske bliskoistočne politike na početku 21. veka. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 281-316. ISSN 1452-2152

Subotić, Momčilo (2009) Otimanje Kosmeta u procesu rasrbljivanja Balkana. Nacionalni interes, 6 (3). pp. 49-71. ISSN 1452-2152

Šuvaković, Uroš (2009) Partije u Srbiji i Kosovo i Metohija 1990-2000. Nacionalni interes, 6 (3). pp. 73-97. ISSN 1452-2152

Đurić, Vinko (2009) Pet principa nove ruske međunarodne politike u svetlu odnosa prema Srbiji. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 155-162. ISSN 1452-2152

Perić, Nenad (2009) Promene političkog marketinga - komuniciranja, ideologija i njihov uticaj na društvo. Nacionalni interes, 6 (3). pp. 233-245. ISSN 1452-2152

Antonić, Slobodan (2009) "Putinizam" - ideja patriotske elite (На маргинама књиге Винка Ђурића, Путинизам: историја, теорија, пракса, Београд, ИПС, 2008, стр. 192). Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 325-354. ISSN 1452-2152

Subotić, Momčilo (2009) Republika Srpska Krajina - Kosmet - Južna Osetija - Abhazija i uloga Rusije. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 183-200. ISSN 1452-2152

Milošević, Zoran (2009) Ruska spoljna politika i Srbija. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 123-130. ISSN 1452-2152

Anđelković, Dragomir (2009) Rusko-beloruski odnosi od početka 90-ih do danas. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 201-238. ISSN 1452-2152

Đurović, Borislav (2009) Socijalno-politička suština Februarske revolucije 1917. godine (Сава Живанов, Пад руског царства II, Нолит, “Море“, Београд 2007.). Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 340-353. ISSN 1452-2152

Đurović, Borislav (2009) Spoljna politika Rusije i globalna kriza. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 141-154. ISSN 1452-2152

Petrović, Dragan (2009) Spoljna politika Rusije na evropskom pravcu (sa posebnim osvrtom na Balkan). Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 163-182. ISSN 1452-2152

Živanov, Sava (2009) Spoljna politika savremene Rusije. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 27-50. ISSN 1452-2152

Stojanović, Stanislav (2009) Spoljna politika savremene Rusije. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 131-140. ISSN 1452-2152

Radinović, Radovan (2009) Srbija između NATO-a i Rusije. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 113-122. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2009) Srbija na zapadno-istočnoj vetrometini - srpska politika između vesternizma i rusofilije. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 77-112. ISSN 1452-2152

Krga, Branko (2009) Srpsko-ruski odnosi: krizne 90-e godine 20. veka. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 319-322. ISSN 1452-2152

Gaćinović, Radoslav (2009) Strategija nacionalne bezbednosti - strateški dokument države. Nacionalni interes, 6 (3). pp. 195-210. ISSN 1452-2152

Jovanović, Bojan (2009) Tradicija u svetlu promena. Nacionalni interes, 6 (3). pp. 99-110. ISSN 1452-2152

Gajić, Aleksandar (2009) Tri faze političke igre u kaspijskom području. Nacionalni interes, 5 (1-2). pp. 253-280. ISSN 1452-2152

Nikoliš, Dušan (2008) Američka tranzicija - ka novom međunarodnom poretku? Nacionalni interes, 4 (1-3). pp. 99-108. ISSN 1452-2152

Ivanović, Miroslav (2008) Borba za Evropu. Nacionalni interes, 4 (1-3). pp. 109-124. ISSN 1452-2152

Avramović, Zoran (2008) (Dez)integracija nacije u demokratiji. Nacionalni interes, 4 (1-3). pp. 7-20. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2008) Gde je Evropa - Evropa je u evropskom mnoštvu. Nacionalni interes, 4 (1-3). pp. 125-166. ISSN 1452-2152

Ferer, Juta (2008) Jedna nova "Ruska ideja"? Nacionalni interes, 4 (1-3). pp. 77-98. ISSN 1452-2152

Lekić, Slavoljub (2008) Kratkotrajni rat u Gruziji. Nacionalni interes, 4 (1-3). pp. 55-76. ISSN 1452-2152

Perić, Nenad (2008) Medijska politika, informisanje javnosti, masovno komuniciranje i propaganda kao sredstva međunarodne politike i ideologije. Nacionalni interes, 4 (1-3). pp. 169-182. ISSN 1452-2152

Zarić, Ivan (2008) Nikolas Spajkman: tvorac teorijskih geopolitičkih temelja američke supremacije (Ne­boj­ša Vu­ko­vić, Lo­gi­ka im­pe­ri­je – Ni­ko­las Spajk­man i sa­vre­me­na ame­rič­ka ge­o­po­liti­ka, Kon­ras; Na­ci­ja-pres, Be­o­grad, 2007.). Nacionalni interes, 4 (1-3). pp. 217-221. ISSN 1452-2152

Radaković, Milovan (2008) Olivera Potežica: Vehabije između istine i predrasude, "Filip Višnjić", 2007. Nacionalni interes, 4 (1-3). pp. 222-224. ISSN 1452-2152

Potežica, Oliver (2008) Položaj islamske banke za razvoj u strukturi organizacije islamske konferencije. Nacionalni interes, 4 (1-3). pp. 183-214. ISSN 1452-2152

Đurković, Miša (2008) Rusija i otkrivanje meke moći. Nacionalni interes, 4 (1-3). pp. 25-54. ISSN 1452-2152

Popović, Mihailo (2007) Društveni determinizam, totalitarni sistemi i procesi globalizacije. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 39-60. ISSN 1452-2152

Ivić, Pavle D. (2007) Etnogeneza i biosfera - novo viđenje istorije i savremenosti - osvrt na delo Lava Gumiljova. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 255-284. ISSN 1452-2152

Stepić, Milomir (2007) Geopolitička suština srpskog pitanja - mogućnost ograničenja Republike Srpske. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 75-104. ISSN 1452-2152

Ćorović, Radoslav (2007) Geopolitički aspekti etnodemografske situacije u Bosni i Hercegovini. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 161-194. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2007) In memoriam - Milan Matić 1930-2006. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 5-18. ISSN 1452-2152

Milosavljević, Petar (2007) Naučni porazi hrvatske filologije - povodom Nove deklaracije Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 223-252. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2007) Odolevanje Republike Srpske - u poremećaju redosleda srpskih i evropskih integracija. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 105-160. ISSN 1452-2152

Nikolić, Dušan and Komarčević, Miodrag (2007) Redizajniranje kompleksa bezbednosti u BIH - kritički pogled na reformski proces. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 195-220. ISSN 1452-2152

Matić, Petar (2007) Se­mju­el Han­ting­ton, „Mr­tve du­še – denaci­o­na­li­za­ci­ja ame­rič­ke eli­te“ (Čla­nak „Dead Souls – The Denationalization of American Elite“ ob­ja­vljen u ča­so­pi­su Na­ti­o­nal in­te­rest, pro­le­će 2004, broj 7, str. 5-18, broj član­ka 12738436). Nacionalni interes, 2 (1). pp. 311-315. ISSN 1452-2152

Lekić, Slavoljub (2007) Slovenske krajine u Evropi. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 61-72. ISSN 1452-2152

Ćosić, Dobrica (2007) Srpsko pitanje - pitanje istine. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 19-36. ISSN 1452-2152

Šćepanović, Vladislav (2007) Sukob generacija - problem odnosa civilizacija, kulture i materijalnosti. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 285-304. ISSN 1452-2152

Budimir, Željko (2007) U potrazi za oslonim tačkama politike postmodernizma (Emil Vlajki, Uvod u politiku postmodernizma, Fakultet za društvene i političke nauke, Banja Luka, Banja Luka, 2006, str. 253.). Nacionalni interes, 2 (1). pp. 307-311. ISSN 1452-2152

Dugin, Aleksandar Geljevič (2006) Aleksandar Geljevič Dugin. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 201-210. ISSN 1452-2152

Bžežinski, Zbignjev (2006) Amerika u dilemama. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 213-217. ISSN 1452-2152

Sadakata, Mamoru (2006) Humanitarna intervencija i američka spoljna politika prema Balkanu. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 145-164. ISSN 1452-2152

Milosavljević, Petar (2006) Korpus srpskog naroda i multikonfesionalnost. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 113-124. ISSN 1452-2152

Radovanović, Milovan (2006) Kosovo i Metohija - istorijsko-geografski, etnogeografski i geopolitički položaj. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 7-34. ISSN 1452-2152

Eberg, Jan and Mitić, Aleksandar (2006) Kosovo i Metohija - peti čin drame - II deo. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 95-110. ISSN 1452-2152

Terzić, Slavenko (2006) Kosovo i Metohija i nove strategijske granice - Velika Albanija. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 35-50. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2006) Kosovo i Metohija u Srbiji - Srbija u Evropi. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 51-94. ISSN 1452-2152

Krivokapić, Boris (2006) Manjinska prava: individualna i/ili kolektivna prava. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 165-184. ISSN 1452-2152

Burdije, Pjer and Vakan, Loik (2006) Nova planetarna vulgata. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 135-142. ISSN 1452-2152

Terzić, Slavenko (2006) Nova podela sveta: Srpski eksperiment (Dajana Džonston. Suludi krstaši. Jugoslavija, NATO i obmane Zapada, Beograd, 2005, 348 str. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 217-224. ISSN 1452-2152

Popović, Mihailo (2006) Srbi na istorijskoj nizbrdici. Nacionalni interes, 2 (1). pp. 125-134. ISSN 1452-2152

Đurić, Vinko (2005) Deset godina časopisa "Srpska politička misao". Nacionalni interes, 1 (1). pp. 213-226. ISSN 1452-2152

Srećković, Jelena (2005) Dugi put u rat - Volfgang Petrič i Robert Pihler: Dugi put u rat: Kosovo i međunarodna zajednica 1989-1999. Samizdat B92. Nacionalni interes, 1 (1). pp. 226-230. ISSN 1452-2152

Keno, Kristijan and Petrović-Piroćanac, Zoran (2005) General Kristijan Keno. Nacionalni interes, 1 (1). pp. 211-218. ISSN 1452-2152

Eberg, Jan and Mitić, Aleksandar (2005) Kosovo i Metohija - peti čin drame I. Nacionalni interes, 1 (1). pp. 131-148. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2005) Neuspeh jugoslovenstva i srpsko istorijsko društvo. Nacionalni interes, 1 (1). pp. 57-90. ISSN 1452-2152

Divjak, Slobodan (2005) Norme i nacije. Nacionalni interes, 1 (1). pp. 13-28. ISSN 1452-2152

Milošević-Đorđević, Jasna (2005) Obeležja nacionalnog identiteta u Srbiji. Nacionalni interes, 1 (1). pp. 173-194. ISSN 1452-2152

Vukomanović, Dijana (2005) Političke stranke i srpski nacionalni interes. Nacionalni interes, 1 (1). pp. 99-128. ISSN 1452-2152

Knežević, Miloš (2005) Raskrivanje prisutne prošlosti - Milan Matić, Četvrto doba. Nacionalni interes, 1 (1). pp. 221-226. ISSN 1452-2152

Trifković, Srđa (2005) Srpski nacionalni interes i izazovi XXI veka. Nacionalni interes, 1 (1). pp. 91-98. ISSN 1452-2152

Elzeser, Jirgen (2005) Tajne službe i AL KAIDA. Nacionalni interes, 1 (1). pp. 195-202. ISSN 1452-2152

Stepić, Milomir (2005) Teritorijalno i geopolitičko u srpskom nacionalnom interesu. Nacionalni interes, 1 (1). pp. 29-56. ISSN 1452-2152

Benet, Džejms K. (2005) Umrežavanje država-nacija - dolazeći infonacionalni poredak. Nacionalni interes, 1 (1). pp. 149-170. ISSN 1452-2152

This list was generated on Sat Jun 22 07:28:38 2024 CEST.